Höjd skatt för fåmansföretagare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2017

Interpellation: Höjd skatt för fåmansföretagare

Interpellation 2016/17:225 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:225 Höjd skatt för fåmansföretagare

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Rimliga och förutsebara spelregler är avgörande om de företagen ska kunna fortsätta att skapa nya jobb.

Nyligen överlämnades utredningen om de så kallade 3:12-reglerna, som rör beskattning av mindre företag. Ursprungligen tillsattes utredningen för att underlätta ägarskiften i de bolagen. I dessa delar har utredningen presenterat viktiga förslag som bör genomföras. Men när den nuvarande regeringen kom till makten förändrades direktiven väsentligt, med enda syftet att höja skatten. Detta har nu resulterat i förslag på skattehöjningar om närmare fem miljarder kronor, något som riskerar att drabba företag och jobb i Sverige hårt.

Det kan i många fall vara motiverat att justera spelregler i takt med att världen och förutsättningarna förändras. Väsentliga förändringar i regelverk bör dock genomföras med yttersta försiktighet eftersom de kan få stora konsekvenser och därmed påverka både företagsamhet och tillväxt. Det är mycket viktigt att det finns stabila spelregler att planera och verka utifrån.

De föreslagna skattehöjningarna kommer att slå hårt mot jobben, och de står i strid med regeringens mål om att ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Detta är också något som flera av utredningens egna experter har uttryckt oro för. Av betänkandet framgår att förslagen kan leda till bland annat minskat arbetsutbud och minskat företagande. På sikt riskerar en sådan politik de offentliga finanserna. Att tro att höjningar av skatten alltid innebär långvarigt ökade skatteintäkter är att blunda för hur skatter faktiskt påverkar människors och företags vilja att investera och att utvecklas. En djupare analys av sådana konsekvenser saknas i utredningen. Stora förändringar kräver en långsiktig och hållbar plan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1.  Hur avser ministern och regeringen att gå vidare med utredningens förslag?
  2.  Hur ser ministern på risken att jobben blir färre när det blir mindre lönsamt att driva företag?
  3.  Hur ser ministern på risken att de offentliga finanserna drabbas när det lönar sig mindre att arbeta, att anställa och att driva företag?