Hästnäringen i Boden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2013

Interpellation: Hästnäringen i Boden

Interpellation 2012/13:199 av Stenberg, Maria (S)

den 11 januari

Interpellation

2012/13:199 Hästnäringen i Boden

av Maria Stenberg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Hästen har under många år varit en viktig del av det svenska samhället. Hästen har och kommer att ha en viktig betydelse både ur ett näringsperspektiv och ur ett fritidsperspektiv under lång tid framöver. En halv miljon svenskar har hästar som yrke eller fritidssysselsättning. Hästnäringen i Sverige omsätter drygt 20 miljarder kronor varje år, varav hälften är spel, och skapar direkt drygt 10 000 heltidstjänster och genererar därtill ytterligare 18 000 heltidstjänster i samhället.

Företag och näringar som växer runt hästar är en viktig del av Norrbotten, och då framför allt för Bodens kommun. Totalt finns det drygt 14 000 hästar i Norrbotten och Västerbotten, varav ca 5 300 i Norrbotten. Dessa används i travtävlingar och för ridning. Boden har under många år arbetat aktivt för att skapa ett nordligt hästcentrum och har kommit en bit på väg. Ambitionen är att skapa ett center som både har den friska hästen i fokus och att skapa möjligheter för nya företag att etablera sig. Bodens kommun har etablerat ett område för hästnära boende. Efterfrågan är så stor att ytterligare ett markområde planeras.

På vilket sätt avser näringsministern och regeringen att stödja uppbyggandet av ett nordligt hästcentrum i Boden?