Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 november 2015

Interpellation: Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända

Interpellation 2015/16:146 av Maria Stockhaus (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:146 Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna finns en punkt med som handlar om att öppna möjligheter för att friskolorna ska kunna vara med och ta ansvar för nyanländas skolgång.

Friskolornas riksförbund har lyft frågan på olika sätt. De har bland annat kontaktat Skolinspektionen för att diskutera möjligheter att ta emot nyanlända inom befintligt regelverk. Skolinspektionen har svarat att det är inte möjligt eftersom friskolorna endast får använda kötid, närhet eller syskonförtur som antagningskriterier om skolan är full och det blir lediga platser.

Friskolornas riksförbund har själva föreslagit en försöksverksamhet med en särskild kvot för nyanlända. 

Med tanke på den situation Sverige befinner sig i när det gäller nyanlända i allmänhet och nyanlända elever i synnerhet är det ju välkommet att fler aktörer är villiga att vara med och ta ansvar.

Därför vill jag fråga utbildningsministern:

 

Hur avser utbildningsministern att agera för att verkställa den del av migrationsöverenskommelsen som avser friskolors möjligheter att ta emot nyanlända?

När kan en lösning vara på plats?