Försvårande omständigheter för extratjänster

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 1 juni 2022

Interpellation: Försvårande omständigheter för extratjänster

Interpellation 2015/16:693 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:693 Försvårande omständigheter för extratjänster

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Antalet långtidsinskrivna hos Arbetsförmedlingen ökar och antalet långtidsarbetslösa i sysselsättningsfasen är, trots regeringens löfte om att avskaffa densamma, över 28 000 visar Arbetsförmedlingens siffror. De 20 000 extratjänster som skulle bidra till att ersätta sysselsättningsfasen var i slutet av april bara drygt 400 stycken.

Nyligen framkom att EU:s statsstödsregler innebär att enkla jobb inte kommer i fråga för extratjänsterna. Reglerna innebär att extratjänsterna måste skapas i välfärdens kärna vilket innebär att flera enklare jobb inte kommer att komma i fråga. Sannolikheten är stor att intresset för att skapa extratjänster i kommuner och landsting till följd av detta kommer att vara lågt, menar SKL.

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

Står arbetsmarknads- och etableringsministern fast vid löftet om att skapa 20 000 extratjänster som en del i att fasa ut sysselsättningsfasen?