Flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 oktober 2014

Interpellation: Flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige

Interpellation 2014/15:11 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2014/15:11 Flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva. En väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på nära och kära. Flyget knyter samman Sverige och bidrar till att de transportpolitiska målen kan nås.

Sverige behöver fler i arbete, inte färre. Genom att göra det dyrare att anställa, höja skatter och försämra tillgängligheten hotas jobben. En rapport från Stockholms Handelskammare konstaterar att en stängning av Bromma flygplats hotar minst 24 000 jobb – inte bara i Stockholm utan i hela landet.

Nu har regeringen genom miljöminister Åsa Romson klargjort att man avser att utse en förhandlingsperson med uppgift att samordna med kommuner för att bygga bostäder på citynära flygplatser. Att lägga ned de svenska citynära flygplatserna minskar konkurrenskraften och innebär att jobb går förlorade.

Tittar vi på de enskilda orterna, såsom till exempel Visby, Kalmar, Helsingborg, Östersund, Umeå och Sundsvall, vittnar både lokalpolitiker och lokala näringslivsföreträdare om hur viktiga flygplatserna är för jobben och tillväxten i kommunerna. Många uppger att det skulle vara ett dråpslag mot de respektive kommunernas konkurrenskraft och att de skulle förlora jobb om dessa stängdes.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet om följande:

Vilka citynära flygplatser är det regeringen har kommit överens om att stänga?

På vilket sätt bidrar en stängning av Bromma flygplats till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen nås?

På vilket sätt stärks och förbättras den internationella konkurrenskraften enligt de transportpolitiska målen av att citynära flygplatser stängs?