Flygförbindelsen Östersund-Umeå och tillgång till specialistsjukvård

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 juni 2011

Interpellation: Flygförbindelsen Östersund-Umeå och tillgång till specialistsjukvård

Interpellation 2010/11:386 av Nordén, Marie (S)

den 13 maj

Interpellation

2010/11:386 Flygförbindelsen Östersund–Umeå och tillgång till specialistsjukvård

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I vårpropositionen föreslår regeringen att staten ska slippa ansvaret att köpa upp flygsträckan mellan Östersund och Umeå.

Riksdagen beslutade 1980 att Jämtlands län tillhör norra sjukvårdsregionen och upptagningsområdet för Norrlands universitetssjukhus i Umeå. En förutsättning för utökningen av Umeåregionen med Jämtlands län var att resmöjligheterna förbättrades för patienter för länet som skulle få regionsjukvård i Umeå.

År 1993 togs ytterligare riksdagsbeslut som bestämde att staten ekonomiskt skulle trygga flygtrafiken mellan Östersund och Umeå för att snabbt kunna ta patienter till Norrlands universitetssjukhus. Beslutet har förtydligats sedan dess ett antal gånger av tidigare regeringar. Innebörden i besluten har varit att det ska finnas goda snabba kommunikationer till sjukhuset och med fungerande flygtrafik och järnväg.

Ett indragande av flyglinjen Östersund–Umeå skulle få allvarliga konsekvenser för jämtlänningarnas möjligheter att nyttja sin regionsjukvård, antingen genom att själva resa eller att få tillgång till specialiserad kompetens genom att sjukvårdspersonalen reser.

Jag vill fråga statsrådet:

På vilka grunder har statsrådet tagit ställning att rätten till fungerande flygresor till och från regionsjukhuset i Umeå inte längre är nödvändiga?