Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 september 2015

Interpellation: Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser

Interpellation 2014/15:754 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:754 Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

År 2014 införskaffade Sjöfartsverket sju nya räddningshelikoptrar vilka kan användas till insatser både till lands och till sjöss. Fram till i juni i år har verket fakturerat de kommuner som begärt hjälp av helikoptrarna till olika räddningsinsatser på land. Men efter kritik från Sveriges Kommuner och Landsting beslutade Sjöfartsverket att göra insatserna på land gratis för kommunerna. Då verket är ett affärsverk, vilket innebär att det till stor del finansieras av avgifter som sjöfarten betalar, är rimligheten i detta beslut diskutabelt.

Alliansregeringen tog ansvar och anslog 45 miljoner kronor årligen till Sjöfartsverket för sjö- och flygräddning. Det är tveksamt om svensk sjöfart ska belastas med kostnader för tjänster som avser den civila allmänheten. Sjöfarten är redan i dag hårt belastad och utsatt för tuff konkurrens och kostnadspress. I och med den nya ordningen riskerar Alliansens satsning att urgröpas.

I ljuset av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

  1. Anser statsrådet att det är rimligt att sjöfarten och dess privata företag ska finansiera räddningsinsatser på land?
  2. Tänker statsrådet vidta några åtgärder med anledning av Sjöfartsverkets beslut?