effektivisering av CSN:s verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 maj 2001

Interpellation: effektivisering av CSN:s verksamhet

Interpellation 2000/01:389 av Narti, Ana Maria (fp)

den 19 april

Interpellation 2000/01:389

av Ana Maria Narti (fp) till utbildningsminister Thomas Östros om effektivisering av CSN:s verksamhet

I mars förra året kritiserade Riksdagens revisorer Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för dess långa handläggningstider. Sedan dess förefaller situationen inte ha blivit bättre @ snarare tvärtom. Studenter vittnar om liten tillgänglighet och dålig service. Från årsskiftet har telefontiden kortats till futtiga två timmar om dagen. Under den tiden är belastningen så stor att det för många studenter är i det närmaste omöjligt att komma fram.

Regeringen framstår som påfallande passiv inför den frustration och irritation som många av landets studenter i dag känner. Det är ingen överdrift att påstå att CSN lider av en legitimitetskris. Om CSN ska kunna återfå studenternas förtroende fordras kraftfulla åtgärder som effektiviserar myndighetens verksamhet. En sådan konkret åtgärd vore att införa en skyldighet för CSN att betala en omvänd straffavgift till studenter som inte får sina studiemedel i tid, exempelvis på grund av långa handläggningstider eller annat administrativt krångel. Det skulle skapa starka incitament för myndigheten att inrätta rutiner som gör att studiemedlen faktiskt betalas ut i tid.

Att ställa ökade krav på att CSN ska fullgöra sina åtaganden gentemot studenterna genom att införa en omvänd straffavgift är i högsta grad rimligt, inte bara av effektivitets- utan också rättviseskäl. I dag räcker det med att som studielåntagare vara en dag försenad med en delåterbetalning för att man ska drabbas av en ordentligt tilltagen straffavgift. Men om myndigheten inte sköter sig utan är försenad med sin betalning @ med allt vad det innebär av besvärliga konsekvenser för den enskilde studenten @ så händer ingenting. Vari ligger logiken?

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta i syfte att effektivisera CSN:s verksamhet?