demokratiska principer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 mars 2001

Interpellation: demokratiska principer

Interpellation 2000/01:256 av Molén, Per-Richard (m)

den 15 februari

Interpellation 2000/01:256

av Per-Richard Molén (m) till statsrådet Britta Lejon om demokratiska principer

Landstingsstyrelsens i Västernorrlands län majoritet bestämde den 31 januari 2001 att tillstyrka nya stadgar för "Region Y @ ideell förening".

Föreningen ska ha en regionfullmäktigeförsamling som utses av kommunfullmäktige i länets olika kommuner och landstingsfullmäktige. Styrelsen i föreningen ska bestå av 25 ledamöter. Socialdemokraterna ska där få utse elva ledamöter. De övriga partierna ska få utse två ledamöter var.

För oss moderater är det inte rimligt att utifrån demokratiska utgångspunkter för överskådlig framtid föreskriva hur olika partiers relativa styrka ska vara. De aktuella stadgarna föreskriver att det ska vara socialistisk majoritet (elva platser för Socialdemokraterna och två platser för Vänsterpartiet) också efter 2002 års val oavsett hur länets väljare röstar.

Trots att Moderaterna är större som enskilt parti än Folkpartiet och Miljöpartiet tillsammans, ska Moderaterna ha två platser på samma sätt som vart och ett av de övriga partierna.

Med anledning härav vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd vidta, för att fördelningen av platserna i församlingarna som den nämnda avspeglar de i allmänna val fastställda valresultatet?