Brist på arbetskraft med rätt utbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Brist på arbetskraft med rätt utbildning

Interpellation 2010/11:94 av Johansson, Ylva (S)

den 25 november

Interpellation

2010/11:94 Brist på arbetskraft med rätt utbildning

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Konjunkturen har förstärkts och många företag, framför allt småföretag, känner av en ökad orderingång och försäljning. Men samtidigt ser vi alltmer av flaskhalsar på arbetsmarknaden. Företag tvingas att tacka nej till order på grund av brist på arbetskraft.

Företagarnas vd gav nyligen ett rejält underbetyg till regeringens arbetsmarknadspolitik. Bland annat kritiserades att det inte finns bristyrkesutbildningar som företagen efterfrågan och att regeringen lagt lejonparten av resurserna på coacher i stället för att rusta arbetslösa för nya jobb genom utbildning.

Jag vill fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka initiativ avser arbetsmarknadsministern att ta för att rusta upp den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen i syfte att åtgärda problemet med flaskhalsar på arbetsmarknaden?