Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 februari 2020

Interpellation: Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer

Interpellation 2019/20:216 av Jan Ericson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:216 Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De senaste åren har medierna gjort ett antal avslöjanden om missbruk av samordningsnummer. Det är ett problem som verkar vara mycket värre och mer utbrett än vad någon kunnat ana.

Det finns i dagsläget nära 873 000 samordningsnummer i Sverige, och kontrollen av vilka som har sådana nummer och deras identitet verkar ytterst svag.

Samordningsnumren kan användas för missbruk av bidragssystem och välfärdstjänster, men också för ren kriminalitet. Flera partier, bland annat Moderaterna, har upprepade gånger efterfrågat kraftfulla åtgärder, bättre kontroll och tydligare samarbete mellan myndigheterna.

Man skulle ju kunna tänka sig att regeringen skulle lägga fullt fokus på att försöka åtgärda detta samhällsproblem och skärpa kontrollen eller i vart fall göra hanteringen av samordningsnummer mer restriktiv. Men i stället uppmärksammas nu att den utredning som regeringen tillsatt syftar till att det ska bli lättare att få ett samordningsnummer. Fler aktörer ska få behörighet att begära samordningsnummer, och fler asylsökande ska tilldelas samordningsnummer.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka konkreta åtgärder har ministern och regeringen vidtagit för att skärpa kontrollen och motarbeta missbruket av samordningsnummer?