Arbetsmiljön

Interpellationsdebatt 12 november 2013

den 11 oktober

Interpellation

2013/14:37 Arbetsmiljön

av Lars Mejern Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Tidningen Byggnadsarbetaren beskiver den mycket allvarliga arbetsmiljösituation som råder vid byggandet av Citybanan. Sedan bygget startade den 1 januari 2008 till i dag har fem personer dött, 280 olyckor skett och till det kommer ytterligare 480 tillbud. Samtidigt säger Arbetsmiljöverket att riskerna är så stora att det är tillfälligheter som avgör om det blir en incident eller dödsolycka.

Som socialdemokratisk riksdagsledamot och byggnadsarbetare tycker jag att det är fullständigt oacceptabelt att det finns arbetsplatser där människor dör och skadas på grund av dålig arbetsmiljö. Hittills har fem byggarbetskamrater dött och jag undrar hur många fler som kommer att mista livet innan något görs. Det verkar som om en byggjobbares liv är mindre värt än andra liv. Jag undrar om arbetsmiljön hade behandlats lika lättsinnigt om det var journalister, politiker eller läkare som dog på sin arbetsplats i samma omfattning. Jag kommer aldrig att acceptera att människor dör på våra byggarbetsplatser på grund av kortsiktigt vinsttänkande.

För mig är det uppenbart så att man inte har kontroll på vad som sker på arbetsplatserna i Citybanan. Jag är helt övertygad om att ett huvudentreprenörsansvar skulle kunna vara ett bra verktyg för att få ordning och reda bland alla de underentreprenörer som finns på arbetsplatsen. Då kan svenska fackföreningar lättare kontrollera att svenska kollektivavtal efterlevs och att gällande regler följs. Det är tydligt för mig efter tidningsartikeln att arbetsmiljöfrågorna tagit flera steg tillbaka. Det verkar helt uppenbart att en förändring i lagen om offentlig upphandling så snart som möjligt bör genomföras så att man vid offentlig upphandling av till exempel infrastruktur kan ställa krav på att svenska regler och att svenska kollektivavtal blir regel vid offentlig upphandling.

Jag har följande fråga till arbetsmarknadsministern:

Är arbetsmarknadsministern beredd att snabbt agera för att lagen om offentlig upphandling ändras så att fackföreningar och myndigheter får större möjlighet i framtiden att agera så att de anställdas trygghet och villkor säkerställs?