Anslagen till RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 januari 2009

Interpellation: Anslagen till RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer

Interpellation 2008/09:257 av Berg, Marianne (v)

den 19 januari

Interpellation

2008/09:257 Anslagen till RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer

av Marianne Berg (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet angående finansieringen av RFSL:s brottsofferjour (fr. 2008/09:175) på grund av att regeringen i sin budget för 2009 inte avsatt riktade pengar till jouren. Jouren blir därmed tvungen att söka medel i konkurrens med en rad andra organisationer. Vidare fanns det stora oklarheter beträffande vilka anslag jouren faktiskt kunde söka medel ur. Statsrådet hänvisade i sitt svar till att särskilda medel ska avsättas till brottsofferjourer och kvinnojourer som arbetar mot våld i samkönade relationer 2009–2010 och att Socialstyrelsen under 2008 fördelat pengar till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet för HBT-personer. Vidare hänvisade statsrådet till ett nytt bidragssystem för organisationer som arbetar med att stärka ställningen för HBT-personer i samhället och att Ungdomsstyrelsen under 2008 fördelat pengar till RFSL enligt detta system.

Av regleringsbrevet för 2009 framgår att Socialstyrelsen ska fördela 2 500 000 kronor till organisationer som främjar brottsofferverksamhet för HBT-personer som utsatts för våld i nära relationer i likhet med vad som framgår i regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/2008:39). Vidare ska Socialstyrelsen fördela medel till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor varpå statsbidraget till de organisationer som avses i förordningen (1998:1814) stärks med 10 000 000 kronor 2009 och 2010 under förutsättning att riksdagen beslutar detta.

Regeringens insatser är givetvis lovvärda. Dock kvarstår problemet med att RFSL:s brottsofferjour måste söka medel för sin fortsatta verksamhet i konkurrens med ett antal andra organisationer. Vidare kan jouren inte ansöka om pengar för sitt arbete med män som blivit misshandlade av sina partner eller pojkvänner ur det statsbidrag som riktas till organisationer som arbetar mot våld mot kvinnor enligt ovan.

LiseLotte Olsson har tidigare ställt en fråga till statsrådet om arbetsuppdraget för RFSL:s brottsofferjour (fr. 2008/09:174) med anledning av att det är vanligt att personer som vänder sig till jouren även har blivit utsatta för hatbrott. Forskning visar att hatbrott och våld i samkönade relationer ofta hänger ihop. RFSL har en ovärderlig kompetens när det gäller att bemöta HBT-personer som utsatts för brott, oavsett om det handlar om partnervåld eller hatbrott. Därför är det mycket olyckligt att det i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2009 inte framgår att jouren kan ansöka om medel även för denna del av sin verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska få en långsiktig finansiering?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna söka medel även för sitt arbete med män som utsatts för samkönat partnervåld?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att RFSL:s brottsofferjour ska kunna söka medel för sitt arbete med personer som utsatts för hatbrott?