Åldersbedömning av ensamkommande barn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 13 juni 2022

Interpellation: Åldersbedömning av ensamkommande barn

Interpellation 2014/15:684 av Mikael Cederbratt (M)

Interpellation 2014/15:684 Åldersbedömning av ensamkommande barn

av Mikael Cederbratt (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Fler ensamkommande barn än någonsin söker nu sin tillflykt i Sverige. Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer antalet ensamkommande barn att stiga till nästan 8 000 under 2015. Vi välkomnar ett generöst system och en generös bedömning av de barn som flyr till Sverige men inser också att situationen för såväl kommuner som stat är ansträngd.

Ensamkommande barn har, rätteligen, tillgång till långt fler insatser från samhällets sida än en vuxen asylsökande eller nyanländ. Barn är i en utsatt situation, och barnets bästa ska fortsatt vara ledorden. Många saker i vår lagstiftning påverkas av ålder. När det gäller ensamkommande barn så påverkas såväl frågan om boende som omvårdnad och även när det gäller själva uppehållstillståndet. I de fall ensamkommande barn inte kan göra sin identitet trolig måste Migrationsverket göra en åldersbedömning.

Migrationsverket har i samband med Socialstyrelsens riktlinjer om åldersbestämmande antagit ett rättsligt ställningstagande om åldersbedömningar. Trots att det finns tydliga rekommendationer och goda skäl att anstränga sig när det gäller åldersfrågan finns det fortsatt stora brister vad gäller åldersbedömningen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att säkerställa att inga barn bedöms som vuxna och att inga vuxna bedöms som barn?