Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

Debatt om förslag 18 november 2020
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Ökade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse (JuU6)

Böter ska förvandlas till fängelse om de inte har kunnat drivas in på grund av trots från den bötfällde. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att kravet på att det ska vara uppenbart att den bötfällde på grund av trots inte betalat sina böter tas bort. Syftet med lagändringen är att öka möjligheten att förvandla obetalda böter till fängelse.

Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.