Utgiftsområde 21 Energi

Debatt om förslag 18 december 2012
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenAnn-Kristine Johansson (S)
 2. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 3. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 4. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 5. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 6. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 7. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 8. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 9. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 10. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 11. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 12. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 13. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 14. Hoppa till i videospelarenAnn-Kristine Johansson (S)
 15. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 16. Hoppa till i videospelarenAnn-Kristine Johansson (S)
 17. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 18. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 19. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 20. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 21. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 22. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 23. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 24. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 25. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 26. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 27. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 28. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 29. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 30. Hoppa till i videospelarenEva Flyborg (FP)
 31. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 32. Hoppa till i videospelarenEva Flyborg (FP)
 33. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 34. Hoppa till i videospelarenEva Flyborg (FP)
 35. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 36. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 37. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 38. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 39. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 40. Hoppa till i videospelarenAnn-Kristine Johansson (S)
 41. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 42. Hoppa till i videospelarenAnn-Kristine Johansson (S)
 43. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 44. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 45. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 46. Hoppa till i videospelarenJosef Fransson (SD)
 47. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 48. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 49. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Anna-Karin Hatt (C)
 50. Hoppa till i videospelarenAnn-Kristine Johansson (S)
 51. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Anna-Karin Hatt (C)
 52. Hoppa till i videospelarenAnn-Kristine Johansson (S)
 53. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Anna-Karin Hatt (C)
 54. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 55. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Anna-Karin Hatt (C)
 56. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 57. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Anna-Karin Hatt (C)
 58. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 59. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Anna-Karin Hatt (C)
 60. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 61. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Anna-Karin Hatt (C)
 62. Hoppa till i videospelarenIngemar Nilsson (S)
 63. Hoppa till i videospelarenJonas Jacobsson Gjörtler (M)
 64. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 65. Hoppa till i videospelarenJonas Jacobsson Gjörtler (M)
 66. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 67. Hoppa till i videospelarenJonas Jacobsson Gjörtler (M)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Beslut

Pengar till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet Energi. Totalt anslås ca 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet. Pengar går bland annat till energiforskning, energieffektivisering och till olika satsningar på förnybar energi. Riksdagen godkände även Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2013-2015.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.