Riksrevisionens årsredovisning för 2014

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 29 juni 2022

Betänkande: Riksrevisionens årsredovisning för 2014

Betänkande 2014/15:FiU15

Riksrevisionens årsredovisning 2014 (FiU15)

Riksrevisionen har överlämnat sin årsredovisning för 2014 till riksdagen. Finansutskottet har granskat årsredovisningen. Den externa revisorn har kommit fram till att Riksrevisionens årsredovisning är rättvisande. Finansutskottet betonar bland annat att det är viktigt att Riksrevisionen fortsätter sitt arbete med att förbättra de interna processerna för ekonomisk uppföljning. Utskottet anser också Riksrevisionen framöver tydligt bör motivera i årsredovisningen varför man väljer att byta redovisningsprinciper när man gör det.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.