Ny bibliotekslag

Debatt om förslag 24 oktober 2013
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenGunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
 2. Hoppa till i videospelarenTina Ehn (MP)
 3. Hoppa till i videospelarenBengt Berg (V)
 4. Hoppa till i videospelarenCecilia Magnusson (M)
 5. Hoppa till i videospelarenTina Ehn (MP)
 6. Hoppa till i videospelarenCecilia Magnusson (M)
 7. Hoppa till i videospelarenTina Ehn (MP)
 8. Hoppa till i videospelarenCecilia Magnusson (M)
 9. Hoppa till i videospelarenBengt Berg (V)
 10. Hoppa till i videospelarenCecilia Magnusson (M)
 11. Hoppa till i videospelarenBengt Berg (V)
 12. Hoppa till i videospelarenCecilia Magnusson (M)
 13. Hoppa till i videospelarenGunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
 14. Hoppa till i videospelarenCecilia Magnusson (M)
 15. Hoppa till i videospelarenGunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
 16. Hoppa till i videospelarenCecilia Magnusson (M)
 17. Hoppa till i videospelarenUlf Nilsson (FP)
 18. Hoppa till i videospelarenPer Lodenius (C)
 19. Hoppa till i videospelarenLars-Axel Nordell (KD)
 20. Hoppa till i videospelarenKultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 21. Hoppa till i videospelarenTina Ehn (MP)
 22. Hoppa till i videospelarenKultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 23. Hoppa till i videospelarenTina Ehn (MP)
 24. Hoppa till i videospelarenKultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 25. Hoppa till i videospelarenBengt Berg (V)
 26. Hoppa till i videospelarenKultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 27. Hoppa till i videospelarenBengt Berg (V)
 28. Hoppa till i videospelarenKultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 29. Hoppa till i videospelarenGunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
 30. Hoppa till i videospelarenKultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 31. Hoppa till i videospelarenGunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
 32. Hoppa till i videospelarenKultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Beslut

Biblioteken ska prioritera barn och unga (KrU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny bibliotekslag. Bland annat ska bibliotekens betydelse för att främja litteraturens ställning bli tydligare. Biblioteken får också ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper av besökare. En sådan grupp är barn och ungdomar. De kommunala biblioteken får i uppdrag att särskilt prioritera barn och unga för att främja språkutvecklingen och stimulera till läsning.

Det ska även i fortsättningen vara gratis att låna böcker på bibliotek. Detta ska gälla både tryckta böcker och e-böcker. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Den nya lagen gäller från den 1 januari 2014.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.