Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Debatt om förslag 22 maj 2013
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenEva-Lena Jansson (S)
 2. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 3. Hoppa till i videospelarenEva-Lena Jansson (S)
 4. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 5. Hoppa till i videospelarenEva-Lena Jansson (S)
 6. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 7. Hoppa till i videospelarenEva-Lena Jansson (S)
 8. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 9. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 10. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 11. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 12. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 13. Hoppa till i videospelarenAnders W Jonsson (C)
 14. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 15. Hoppa till i videospelarenAnders W Jonsson (C)
 16. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 17. Hoppa till i videospelarenAnders W Jonsson (C)
 18. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 19. Hoppa till i videospelarenAnders W Jonsson (C)
 20. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 21. Hoppa till i videospelarenAnders W Jonsson (C)
 22. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
 23. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 24. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
 25. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 26. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
 27. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 28. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
 29. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 30. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
 31. Hoppa till i videospelarenMaria Ferm (MP)
 32. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 33. Hoppa till i videospelarenMaria Ferm (MP)
 34. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 35. Hoppa till i videospelarenMaria Ferm (MP)
 36. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 37. Hoppa till i videospelarenMaria Ferm (MP)
 38. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 39. Hoppa till i videospelarenMaria Ferm (MP)
 40. Hoppa till i videospelarenMaria Lundqvist-Brömster (FP)
 41. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 42. Hoppa till i videospelarenMaria Lundqvist-Brömster (FP)
 43. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 44. Hoppa till i videospelarenMaria Lundqvist-Brömster (FP)
 45. Hoppa till i videospelarenAnders Andersson (KD)
 46. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 47. Hoppa till i videospelarenAnders Andersson (KD)
 48. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 49. Hoppa till i videospelarenAnders Andersson (KD)
 50. Hoppa till i videospelarenPer Ramhorn (SD)
 51. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 52. Hoppa till i videospelarenPer Ramhorn (SD)
 53. Hoppa till i videospelarenChristina Höj Larsen (V)
 54. Hoppa till i videospelarenPer Ramhorn (SD)
 55. Hoppa till i videospelarenEva-Lena Jansson (S)
 56. Hoppa till i videospelarenPer Ramhorn (SD)
 57. Hoppa till i videospelarenEva-Lena Jansson (S)
 58. Hoppa till i videospelarenPer Ramhorn (SD)
 59. Hoppa till i videospelarenAnders W Jonsson (C)
 60. Hoppa till i videospelarenPer Ramhorn (SD)
 61. Hoppa till i videospelarenAnders W Jonsson (C)
 62. Hoppa till i videospelarenPer Ramhorn (SD)
 63. Hoppa till i videospelarenIsmail Kamil (FP)
 64. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 65. Hoppa till i videospelarenIsmail Kamil (FP)
 66. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 67. Hoppa till i videospelarenIsmail Kamil (FP)
 68. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 69. Hoppa till i videospelarenUlrika Karlsson i Uppsala (M)
 70. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 71. Hoppa till i videospelarenUlrika Karlsson i Uppsala (M)
 72. Hoppa till i videospelarenBjörn Söder (SD)
 73. Hoppa till i videospelarenUlrika Karlsson i Uppsala (M)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Beslut

Ny lag om hälso- och sjukvård till personer i Sverige utan tillstånd (SoU20)

En ny lag ska reglera landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Beslutet innebär att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Det innebär vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen får dessutom möjlighet att erbjuda vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, upp till samma nivå som för bosatta.

Landstingen ska erbjuda barn som vistas i landet utan tillstånd samma vård som bosatta och asylsökande barn. Det innebär subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.