Ukrainas president talar till riksdagens ledamöter

Besök 24 mars 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer att tala till ledamöterna i Sveriges riksdag via länk. Under talet är plenisalen öppen för ledamöter, statsråd och inbjudna gäster.

Tid: Torsdagen den 24 mars klockan 10.55 (platser ska vara intagna senast klockan 10.50)
Plats: Kammaren

Pressläktaren är öppen för media. Åhörarläktaren i kammaren kommer endast att vara öppen för inbjudna gäster. Talet kommer i efterhand att kunna ses via webb-tv.

President Zelenskyjs tal sänds ut i plenisalen dit ledamöter bjudits in för en särskild sammankomst. Talet tolkas till engelska och vidare till svenska samt teckenspråk. 

Talet i text: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talar till riksdagens ledamöter 24 mars 2022