Avslutning

Avslutning 20 juni 2018
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 2

Anf. 124 Talman Urban Ahlin

Avslutning

Ärade ledamöter! Detta riksmöte lider mot sitt slut, och så även valperioden. Det har varit en valperiod som startade väldigt intensivt och turbulent; det var tal om extraval och decemberöverenskommelser.

Efter det har debatterna bara fortsatt här i kammaren och i utskotten. Ni har faktiskt hållit över 1 000 ärendedebatter och fattat fler än 6 000 beslut här i kammaren. Nu är det snart dags för väljarna att fatta sitt beslut, och jag hoppas att ni kommer att hinna med några varma, lediga sommardagar innan valrörelsens temperatur når hetta.

Många av er kommer tillbaka i höst, vid öppnandet av riksmötet. Men alla av er kandiderar inte, och några har avslutat sitt uppdrag under våren. Det är därför många ledamöter jag gärna vill tacka av. Alla ni har fått förgyllda riksdagspins, och ni har fått ett brev med ett personligt tack från mig utdelade vid era platser. Ni som har suttit en hel valperiod får också en medalj.

Jag önskar att det fanns tid till några personliga ord för var och en också här i kammaren, men ärligt talat - då skulle vi inte ens hinna hem till midsommar. Jag kommer därför att tacka avgående ledamöter gruppvis. Ett mer personligt tack kommer jag att rikta till dem som har tjänstgjort allra längst tid.

Jag vill be er att resa på er när ni hör ert namn under avtackningarna. Jag kommer nu att läsa upp namnen på de ledamöter som har tillhört riksdagen huvudsakligen under denna valperiod.

Det är Sotiris Delis, Hamza Demir, Petra Ekerum, Sofia Fölster, Pavel Gamov, Anna Hagwall, Nina Kain, Agneta Karlsson, Heidi Karlsson, Dag Klackenberg, Elisabet Knutsson, Veronica Lindholm, Karl Längberg, Aron Modig, Stefan Nilsson, Carl Schlyter, Lisbeth Sundén Andersson, Mathias Sundin, Marco Venegas, Emma Wallrup, Hanna Wigh och Emanuel Öz.

Jag vill rikta ett stort tack till er för ert arbete i demokratins tjänst. Tack ska ni ha!

(Applåder)

Jag vill även tacka Karin Svensson Smith. Hon kom också in i riksdagen 2014, men hon valdes faktiskt in redan 1998.

Som ordförande i trafikutskottet har du, Karin, engagerat arbetat för klimat- och trafikfrågor, och du är en känd tågentusiast. Därför är det lite ironiskt att det var just tågkaos som gjorde att du inte kunde tackas av när det begav sig 2010. Men nu vill jag säga tack för dina insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

Följande ledamöter har tillhört riksdagen i åtta år - flertalet kom in 2010: Maria Abrahamsson, Jabar Amin, Håkan Bergman, Agneta Börjesson, Kent Ekeroth, Lars Eriksson, Thomas Finnborg, Jonas Gunnarsson, Arhe Hamednaca, Jonas Jacobsson Gjörtler, Per-Ingvar Johnsson, Sara Karlsson, Katarina Köhler, Margareta Larsson, Annika Lillemets, Eva Lohman, Valter Mutt, Kerstin Nilsson, Lise Nordin, Anna-Lena Sörenson, Anna Wallen, Tony Wiklander och Jonas Åkerlund. Ett varmt tack för era insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

Följande ledamöter har tillhört riksdagen i cirka tolv år, och de flesta kom in 2006: Phia Andersson, Lena Asplund, Anti Avsan, Finn Bengtsson, Mikael Cederbratt, Krister Hammarbergh, Isabella Hökmark, Peter Jeppsson, Göran Pettersson, Leif Pettersson, Maria Plass och Eva Sonidsson. Tack för era insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

Jag vill också tacka två ledamöter av samma årgång som dessutom har varit gruppledare.

Emma Henriksson! Du kom in i riksdagen med ett starkt politiskt engagemang. Du är ordförande i socialutskottet, och du har företrätt ditt parti på ett föredömligt sätt som gruppledare och som talesperson i socialpolitik, sjukvårdspolitik och familjepolitik. Jag har glatt mig åt vårt samarbete i gruppledarkretsen.

Jag vill också vända mig till Anna Kinberg Batra, som bland annat varit partiledare, gruppledare och ordförande i finansutskottet och EU-nämnden.

Din politiska bredd är stor, vilket vi har sett inte minst i partiledar- och budgetdebatter och i reformeringen av arbetskraftsinvandringen, som ligger dig extra nära.

Du har ett stort intresse för EU-frågor och internationella relationer. Du har inte bara haft centrala uppdrag i din partigrupp; du har också haft en mycket viktig roll i det parlamentariska arbetet här. Jag har också verkligen gillat att jobba med dig i gruppledarkretsen.

Tack till er två för era insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

Följande ledamöter har tillhört riksdagen i ca 16 år, vilket betyder att de flesta kom in 2002: Lennart Axelsson, Catharina Bråkenhielm, Rossana Dinamarca, Agneta Gille, Berit Högman, Peter Johnsson, Birgitta Ohlsson och Helene Petersson i Stockaryd. Tack för era insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

De ledamöter som har tillhört riksdagen i 20 år eller längre - nästan alla kom in 1998 eller 1994 - vill jag tacka med några personliga ord.

Monica Green! Du kom in i riksdagen 1994 för Socialdemokraterna för Västra Götalands läns östra valkrets. Du har varit ledamot i trafikutskottet, finansutskottet och EU-nämnden. Du har varit ledamot i Nordiska rådets svenska delegation, OSSE-delegationen och IPU.

Du är ett energiknippe av stora mått. Du brinner för rättvisa, miljö och jämställdhet. Ditt starka och tidiga engagemang för jämställdhetsfrågorna kan exemplifieras med att du var med och startade SSU:s första arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor tillsammans med dåvarande förbundsordförande Anna Lindh. Och du är nu engagerad i UN Women.

Du har även varit aktiv inom it-området, till exempel som den socialdemokratiska gruppens it-politiska talesperson. Ditt it-intresse visar sig också i din mycket stora aktivitet på sociala medier, där du är extremt flitig på både Facebook och Twitter.

En annan sak som jag tycker är viktig att lyfta fram är naturligtvis ditt engagemang för Skaraborg!

Tack för dina insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

Kent Härstedt! Du är riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 1998, och du representerar Skåne läns västra valkrets som personvald ledamot. I riksdagen har du bland annat varit ledamot i utrikesutskottet och försvarsutskottet, ordförande i OSSE-delegationen och aktiv i parlamentariska nätverk.

Du har bland annat varit politiskt sakkunnig och haft uppdrag i statliga styrelser och insynsråd. Du har deltagit i många statliga utredningar, till exempel om alkoholinförsel och om statens konsulära ansvar vid kris- och katastrofsituationer.

Här i riksdagen - eller snarare ute i världen - har du varit engagerad i utrikespolitiska frågor, och det har märkts inte minst på antalet resdagar.

Du har varit ditt partis biståndspolitiska talesperson när du var ledamot i utrikesutskottet. Du har arbetat aktivt med valövervakning inom ramen för OSSE. Ditt internationella engagemang har gett dig både ett stort kunnande och ett omfattande kontaktnät. Inte minst har vi märkt detta i dagarna när ditt arbete bidrog till det svenska agerandet i fråga om mötet mellan Nordkorea och USA.

Tack för dina insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

Leif Jakobsson! Du kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 1998 och har representerat Malmö kommun. Du har bland annat varit vice ordförande i skatteutskottet och ledamot av bostadsutskottet samt riksdagsstyrelsen. Du har också varit vice gruppledare för Socialdemokraterna.

Du har haft många uppdrag inom utredningsväsendet. Ditt internationella intresse har visat sig exempelvis genom dina många politiska kontakter med Danmark och Tyskland. Här i riksdagen har du varit ordförande i Svensk-tyska parlamentarikerförbundet.

Du har en bakgrund i kommunpolitiken, och du har en lång politisk bana inom ditt politiska parti. Det har gett dig en politisk bredd som har kommit till uttryck också i riksdagsarbetet. Du har haft ansvaret för många olika frågor, bland annat inom bostadspolitik, trafik och naturligtvis skattepolitik som vice ordförande i utskottet.

Du har en förmåga att få till konkreta lösningar på olika problem, både som ledare och som politiker, genom en kombination av pragmatism och politisk fingertoppskänsla. Som kunnig, erfaren och lösningsorienterad politiker har du varit verksam både i riksdagen och, på senare tid, som statssekreterare med ansvar för skattefrågor.

Tack för din tid i demokratins tjänst!

(Applåder)

Yilmaz Kerimo! Du har varit ledamot av riksdagen för Socialdemokraterna sedan 1998, och du representerar Stockholms län. Du har bland annat varit ledamot i justitieutskottet, socialförsäkringsutskottet, KU och civilutskottet. Du har även varit ledamot i flera statliga utredningar, till exempel Anhörigkommittén, Diskrimineringskommittén och Kriminalvårdskommittén.

Din politiska gärning är lång, och dina hjärtefrågor har framför allt rört integration, välfärd och det sociala området. Det stora intresset och breda kunnandet i sociala frågor har du med dig från din bakgrund som socionom.

Ditt hjärta bultar extra för Södertälje. Du har särskilt brunnit för att samhället och välfärden ska omfatta alla. Allas rätt till bostad, försörjning, rättvisa uppväxtvillkor och trygghet har varit frågor som du har engagerat dig starkt i. Din solidariska ådra kommer du alltid att bära med dig, även utanför riksdagen.

Tack för ditt arbete i demokratins tjänst!

(Applåder)

Cecilia Magnusson! Du kom in i riksdagen 1998 för Moderaterna och inledde din bana i justitieutskottet och socialförsäkringsutskottet, men det är framför allt i kulturutskottet ditt engagemang har legat på senare år. Där är du ledamot sedan 2006.

Du brinner särskilt för alla barns och ungdomars rätt till kultur, och du tror på musikens kraft att påverka livet till det bättre. Orädd, påläst och empatisk är tre ord som beskriver dina insatser här i riksdagen. Engagerat och intensivt driver du dina frågor.

Engagemanget har märkts i riksdagens parlamentariska nätverk och vänföreningar. Du har till exempel varit med i vänskapsföreningen för Cypern och aktiv i Dawit Isaak-kommittén.

Du har den goda egenskapen att se och intressera dig för människor. Du lär känna människorna även bakom den politiska rollen, och du gläder dem ständigt med små presenter. Det är vi många som kan vittna om här i salen. Tack för dina insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

Raimo Pärssinen! Efter ett inhopp 1992 kom du på allvar in i riksdagen 1996 för Socialdemokraterna i Gävleborgs län. Du har bland annat varit ordförande i arbetsmarknadsutskottet och ledamot i lagutskottet och skatteutskottet.

Ditt politiska intresse började i arbetslivet som metallarbetare i Hofors, där frågor om arbetslivets villkor och arbetsmiljö blev konkreta. Dessa frågor har genomgående engagerat dig under din tid i riksdagen, inte minst som ordförande i arbetsmarknadsutskottet men också som en driven debattör här i talarstolen, vilket vi kunde höra alldeles nyligen.

Du har också arbetat för att alla ska garanteras en bra arbetsmiljö, rättvisa villkor och möjlighet till fortbildning. Du har oförtrutet arbetat för att bekämpa diskriminering, arbetslöshet och utslagning. Du har även arbetat aktivt med frågor kring skola, äldreomsorg, solidariska skatter och rättvis fördelningspolitik. Du har också slagit vakt om de viktiga svensk-finska förbindelserna.

Tack för ditt arbete i demokratins tjänst!

(Applåder)

Till den här gruppen hör också tidigare förste vice talman Susanne Eberstein. Susanne! 1994 valdes du till riksdagsledamot för Socialdemokraterna och Västernorrlands län. Under dina 24 år i riksdagen har du haft en lång rad uppdrag, bortsett från att vara förste vice talman. Du har varit ledamot i finansutskottet, det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet och justitieutskottet. Du har varit vice ordförande i socialutskottet, du har varit med i EU-nämnden och du har varit ordförande i skatteutskottet. Du har också varit ordförande i riksbanksfullmäktige. Utöver detta har du varit utredare i en lång rad utredningar.

Rättvisefrågor har alltid legat dig särskilt varmt om hjärtat. Ska man i två ord beskriva din gärning är det att du alltid har haft jämställdhet och likaberättigande som ledord i allt du företagit dig. Du har också haft ett aktivt intresse för allt från exempelvis polisfrågor till konst och alkoholreklam.

Bredden av frågor du har engagerat dig i visar på en total avsaknad av rädsla inför utmaningen att ge sig in på nya områden. Du har en enastående förmåga att sätta dig in i nya frågor. Du har alltid tagit dina förtroendeuppdrag på största allvar, och du har alltid vinnlagt dig om att vara väl insatt i sakfrågorna.

Du är rak, tydlig och ärlig. Budskapet går fram, och det kan inte misstolkas. Du har heller aldrig varit rädd för att föra fram kritik, men det har du gjort med hjärta och värme. Tack för dina insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

Jag vill också rikta ett särskilt tack till vår avgående ålderspresident och till mina avgående kollegor i talmanspresidiet.

Krister Örnfjäder! Du kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 1992, och du representerar Kalmar läns valkrets. I riksdagen har du bland annat varit ledamot av utbildningsutskottet, trafikutskottet, näringsutskottet och utrikesutskottet, och alla känner dig som ordförande i riksdagens interparlamentariska unions delegation.

Du är riksdagens ålderspresident med över 25 år i riksdagen - en imponerande insats på närmare 10 000 dagar som tjänstgörande ledamot! Du är kunnig och minst sagt väl etablerad som riksdagsledamot. Det har varit tryggt att ha din kompetens att tillgå.

Du har under dessa år inte bara haft en lång rad uppdrag inom ramen för ledamotsrollen, utan du har naturligtvis också drivit en mängd olika politiska frågor med ett brett politiskt register. Du har engagerat dig för trafik, kommunikation och utbildning. Ditt arbete har handlat både om regionala perspektiv i näringsutskottet och om globala perspektiv i utrikesutskottet och IPU.

Du arbetar för att driva viktiga internationella frågor inom IPU, där du länge har ingått i den svenska delegationen. Sedan 2014 har du varit dess ordförande. Att sprida demokrati i världen, något du genom IPU arbetar för, är en lika viktig som komplex uppgift. Tack för ditt arbete i demokratins tjänst!

(Applåder)

Esabelle Dingizian! Din politiska resa började i Botkyrka där du länge var aktiv inom kommunpolitiken. 2006 blev du ledamot i Sveriges riksdag för Miljöpartiet, och 2014 valdes du till tredje vice talman.

Under din tid som ledamot i kulturutskottet och som ditt partis tidigare talesperson i kulturfrågor fokuserade du på social och samhällelig utveckling. Du tror på kultur som verktyg för förändring, och din tid i riksdagen har präglats av ditt engagemang för mångfald. Du har också profilerat dig som antirasist och grön feminist som arbetar för social rättvisa, förortens utveckling och ungas möjligheter.

Du har gjort stort avtryck genom ditt arbete med jämställdhetsfrågor. I ditt parti har du bland annat varit sammankallande i jämställdhetskommittén. Här i riksdagen har du lett arbetsgruppen för jämställdhet under denna valperiod. Det har varit ett gediget arbete som du har genomfört på riksdagsstyrelsens uppdrag.

Esabelle, jag känner dig som en empatisk och ärlig person med väldigt starka drivkrafter. Tack för ett mycket fint samarbete i talmanspresidiet, och tack för dina insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

Ewa Thalén Finné! Du valdes in i riksdagen 1998 för Moderaterna. Du har varit engagerad i flera utskott. Särskilt kan vi nämna bostadsutskottet, civilutskottet och justitieutskottet. Du har också varit ledamot av krigsdelegationen och riksdagsstyrelsen. Sedan oktober 2017 har du även varit förste vice talman.

Bostadspolitik är en av dina hjärtefrågor. Du har suttit i Boverkets insynsråd och ingått i den parlamentariskt tillsatta Bostadsplaneringskommittén.

Som förste vice talman har du flera gånger på ett utmärkt sätt representerat Sveriges riksdag både i officiella sammanhang och i andra sammanhang. Du har också lett sammanträden här i kammaren med bravur, förstås.

Ideellt engagemang är viktigt för dig. Du har till exempel varit ordförande för riksdagens scoutnätverk - ja, även i World Scout Parliamentary Union. Scouternas valspråk och lösen - var redo, alltid redo - personifierar du mycket väl.

Med den inställningen, ditt driv och din positiva energi hade du väldigt lätt att komma in i talmanspresidiets arbete. Jag vill tacka även dig för ett väldigt gott samarbete under den här tiden. Tack för dina insatser i demokratins tjänst!

(Applåder)

Jag vill också rikta några särskilda ord till Björn von Sydow, som visserligen fortfarande är ledamot men som - tro det eller ej - aldrig har blivit avtackad som talman. Det ska vi ändra på nu.

Björn! Du kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 1994 och representerar Stockholms läns valkrets. Du har en lång - och vad jag tror unik - politisk bana bakom dig som bland annat försvarsminister, handelsminister, riksdagsledamot och talman.

I riksdagen har du exempelvis varit vice ordförande i KU, ordförande i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling, vice ordförande i Europarådets svenska delegation och så vidare, och så vidare.

Du tackas i dag av som talman, men med dina drygt 23 år som riksdagsledamot kan jag inte låta bli att nämna även de här uppdragen. Jag vill särskilt lyfta fram din tid som vice ordförande i konstitutionsutskottet. Den innevarande valperioden har du, tillsammans med andra i utskottet, starkt bidragit till att utskottets arbete har präglats av ansvarstagande och av bred och blocköverskridande samsyn och därmed i stort sett eniga granskningsbetänkanden - något som har varit väldigt bra såväl för KU som för riksdagen.

Du har haft många uppdrag i statliga utredningar och beredningar. Du har varit ordförande i Försvarsberedningen, du har haft styrelseposter, du har författat skrifter och böcker och du är disputerad statsvetare. Avhandlingen döpte du intressant nog till Kan vi lita på politikerna? Och svaret på det är ja, hör vi här!

När människor talar om dig återkommer ofta samma positiva ord och omdömen: Du är en hedersman med stor integritet, du har ett varmt och omtänksamt hjärta och du har en enastående social förmåga samt ett glatt humör.

Du var talman mellan 2002 och 2006 och var i den rollen mycket uppskattad i alla läger och över partigränserna. Kanske finns det en nyckel till den uppskattningen på Wikipedia där det står om Björn von Sydow: "Hans kombination av riksdagserfarenhet, statsrådstid, statsvetande och allmän fryntlighet ansågs perfekt för talmansuppdraget."

Björn! Hur man än vill beskriva din personlighet och dina djupa kunskaper var du en förebild för mig när jag blev talman. Tack för dina insatser i demokratins tjänst! Välkommen fram för att ta emot en bukett!

(Applåder)

Ärade ledamöter! Jag vill tacka gruppledarna och riksdagsstyrelsen för gott samarbete under dessa fyra år. Jag vill också tacka den förre förste vice talmannen Tobias Billström och andre vice talman Björn Söder för ett mycket fint samarbete under de här åren. Det har varit en glädje att få samarbeta med er. Jag vill även rikta ett stort tack till Riksdagsförvaltningen för allt det fina arbete och stöd som ni har gett till ledamöterna och mig under den här valperioden.

Dessutom vill jag tacka vår avgående riksdagsdirektör Kathrin Flossing för ett fantastiskt gott samarbete. Kathrin Flossing valdes till riksdagsdirektör den 4 oktober 2010 och kommer nu i höst att avsluta sitt uppdrag.

Jag uppskattar din förmåga att staka ut en rak kurs, din erfarenhet och dina kunskaper. Jag vet att jag också talar för de vice talmännen, gruppledarna, ledamöter och personal när jag tackar dig för ditt arbete för att utveckla verksamheten under tiden som riksdagsdirektör. Tack!

(Applåder)

Slutligen vill jag personligen och som talman tacka er alla för engagemang i debatter, politiken, samarbetet och samvaron under valperioden. Det är mitt djupt kända tack för dessa år tillsammans - först som kollegor i ledamotsuppdraget och sedan under den tid som jag har haft den väldigt stora äran att få vara talman. Det är ett unikt uppdrag, och det har varit väldigt spännande - kanske lite väl spännande ibland. När jag var nyvald var talet om extraval bland det första som skulle hanteras.

Framför allt har det varit en fantastiskt lärorik tid. Som ledamot var jag van vid att prata, men som talman har jag ägnat mycket tid åt att lyssna. Jag har lyssnat och lärt av era debatter här i kammaren. Jag har lyssnat in vad de åtta riksdagspartierna tycker om arbetet i riksdagen. Jag har samrått med gruppledarna, och det har handlat om allt från regler för partiledardebatter och frågestunder till säkerhetsfrågor, lokalföreskrifter, aktuella debatter och ledamöternas villkor.

Det har varit en viktig sak för mig: Skillnaden mellan att som ledamot företräda sitt eget parti och att som talman företräda alla de 349 ledamöterna. Jag vill att ni ska veta att det har varit en förmån för mig att få företräda riksdagens åtta partier och 349 ledamöter. Jag har gjort mitt bästa, och mitt fokus har hela tiden varit på att ge er så bra möjligheter som det bara går för att ni ska kunna föra ut er politik på bästa möjliga sätt. Tack ska ni ha! Till sist vill jag önska er alla lycka till i valrörelsen!

(Applåder)


Anf. 125 Krister Örnfjäder (S)

Herr talman! Som kammarens ålderspresident vill jag å allas våra vägnar säga: Stort tack till dig för ditt tal och för det tack du har gett oss avgångna och avgående ledamöter i dag! Nu är det jag som i stället ska rikta några ord till dig.

Du valdes in i riksdagen 1994 och har med god marginal passerat 8 000 dagar som riksdagsledamot. Du har lett utrikesutskottet, och du har bland annat arbetat i Utrikesnämnden, krigsdelegationen, Natos parlamentariska församling, OSSE-delegationen och parlamentariska utredningar.

Många gånger har vi sett dig i aktion i kammaren med talmansklubban eller i talarstolen, som den drivne debattör du är - engagerad och alltid påläst, alltid på hugget, strategisk, strukturerad men också generös med kunskap och kontakter. Du har kanaliserat din energi till hårt politiskt arbete som ungdomspolitiker, riksdagsledamot, utskottsordförande, valarbetare, lojal partiföreträdare och aktiv talman.

I talmansrollen har du haft fokus på oss ledamöter och hur vi ska kunna forma och föra ut vår politik. Du har arbetat för att göra riksdagen till en aktuell politisk och demokratisk arena. Du har ändrat i debattregler och arbetsformer i kammaren för att sätta ledamoten i centrum. Jag tror att många instämmer med mig: Det känns att du har haft oss ledamöter för ögonen i ditt talmansuppdrag.

Dock arbetade du de första 20 riksdagsåren i utrikesutskottet. Och det spelar nästan ingen roll om du rör dig i Washingtons kongresskorridorer, har möten i Moskva eller besöker en by i Mellanöstern - vart du än kommer känner folk dig. Det där har jag haft nytta av.

Jag måste göra en liten personlig dragning här. Som talmannen sa förut har jag haft förmånen att representera er ledamöter utanför Sveriges gränser. Och när man kommer ut har det hänt ett antal gånger, när jag har sagt vad jag heter och var jag kommer ifrån, att det är många som känner dig, Urban. Och de känner dig i första hand som den person du är. De känner dig som utskottsordförande, och de känner dig som talman. Nu får du ursäkta - men det är inte det jag kanske har dragit de största vinsterna av.

När de frågar om jag känner dig säger jag: Ja, det är klart. Och sedan säger jag: Vi har spelat i samma fotbollslag. Jag lovar att när man har sagt de orden försvinner alla barriärer. Samtalet blir helt annorlunda. Urban är och har varit en väldigt duktig fotbollsspelare. Det kändes alltså tryggt att ha dig vid sidan om, eller snarare bakom när du spelade centerhalv. Då visste man att det fanns en dirigent som talade om när man gjorde rätt och fel. Tack för det!

Dina resor har hållit högt tempo med fullmatade program. Du har varit aktiv i internationella tankesmedjor, du har lett möten i utrikesutskottet och du har använt dina egenskaper och dina kontakter på olika sätt, som när du bidrog till förhandlingar mellan USA och Vitryssland för frisläppandet av en politisk fånge. Du förhandlade också inför frisläppandet av två byggnadsarbetare från Falköping som fängslats i Iran. Ditt arbete för våra baltiska grannar och länderna i EU:s östra grannskap är väl känt och uppskattat i de länderna.

Som riksdagsledamot har du företrätt din valkrets med stort engagemang, och kopplingen mellan din valkrets och världen är viktig. Hur mycket du än engagerar dig i den internationella politiken förblir du alltid en arbetargrabb från Mariestad. Skaraborg har du alltid med dig, var i världen du än är.

Och vart du än tar vägen framöver har du även riksdagen och din talmanstid med dig. Det är en talmanstid som inte tar slut i dag utan den 24 september kl. 11.

Herr talman, Urban! Å Sveriges riksdags vägnar vill jag tacka dig varmt för dina insatser som riksdagsledamot och som talman i demokratins tjänst! Välkommen att ta emot en medalj och en bukett!

(Applåder)

Talman Urban Ahlin tackar av ledamöter som lämnar sina uppdrag.