Teckenspråkstolkade beslut i november 2022

Här hittar du de beslut som teckenspråkstolkades i november 2022.

Större möjlighet att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism (KU4)

16 november 2022

Utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryck- och yttrandefrihetsbrott (KU7)

 16 november 2022

Nej till förslag om spelreglering (KrU2)

  23 november 2022

Regeringsbeslut om att ge fler kategorier av fördrivna personer tillfälligt skydd i Sverige (SfU6)

 23 november 2022

Ett oberoende tvistlösningsorgan för kollektiva hyrestvister (CU2)

 24 november 2022

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare (SfU9)

  30 november 2022

Stärkt system för samordningsnummer (SkU4)

30 november 2022