Teckenspråkstolkade beslut i september 2023

Här hittar du de beslut som teckenspråkstolkades i september 2023.

Riksdagen sa ja till utökad användning av hemliga tvångsmedel (JuU31)

13 september 2023

Tidigare beslutade lagändringar om sekretess i domstol ska upphävas (JuU34)

13 september 2023