Teckenspråkstolkade beslut i oktober 2023

Här hittar du de beslut som teckenspråkstolkades i oktober 2023.

Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina (FiU27)

25 oktober 2023

Kommuner ska arbeta förebyggande med luftkvalitet (MJU3)

25 oktober 2023