Teckenspråkstolkade beslut i november 2023

Här hittar du de beslut som teckenspråkstolkades i november 2023

Reduktionsplikten för bensin och diesel ska sänkas (MJU5)

30 november

Beslut: Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel (MJU5)

Skatten på bensin, diesel och jordbruksdiesel ska sänkas  (SkU7)

30 november 2023

Beslut: Sänkt skatt på bensin, diesel och jordbruksdiese (SkU7)

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen för år 2024 (FiU1)

29 november 2023

Beslut: Statens budget 2024 - Rambeslutet

Ny kärnkraft i Sverige (NU5)

29 november 2023

Beslut: Ny kärnkraft i Sverige

Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll (SfU6)

22 november 2023

Utökade möjligheter för digitala bolags- och föreningsstämmor (CU5)

22 november 2023

Krav på trafikförsäkring för elsparkcyklar (CU6)

15 november 2023

Ny lag för ekonomiska sanktioner mot terrorism (JuU2)

15 november 2023

Ny lag om mediestöd (KU3)

15 november 2023

Myndighet får ansvar för ledarhundar (SoU2)

15 november 2023

Utökad rätt att läsa minoritetsspråk i gymnasieskolan (UbU3)

15 november 2023

Förändringar i utlänningslagen (SfU5)

8 november 2023