Teckenspråkstolkade beslut i mars 2023

Här hittar du de beslut som teckenspråkstolkades i mars 2023

Nej till att bygga höghastighetsjärnväg (TU4)

8 mars 2023

Utökade satsningar på våtmarker (MJU7)

9 mars 2023

Ja till Sveriges anslutning till Nato (UU16)

22 mars 2023

Riksdagen sa ja till att låta regeringen besluta om försvarsmateriel till Ukraina (FiU38)

23 mars 2023

Bättre möjligheter för Skatteverket att upptäcka fel och fusk i folkbokföringen (SkU8)

29 mars 2023

Fortsatt möjligt med tidsbegränsat bygglov för bostäder (CU16)

29 mars 2023