Teckenspråkstolkade beslut i februari 2023

Här hittar du de beslut som teckenspråkstolkades i februari 2023.

Extra ändringsbudget: Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser (FiU31)

8 februari 2023

Skärpt övervakning av antibiotika för djur (MJU5)

22 februari 2023

Höjd moms på vissa reparationer (SkU7)

22 februari 2023