April 2024

Här hittar du de beslut som teckenspråkstolkades i april 2024

Det ska bli enklare att ändra kön (SoU22)

17 april 2024

Det ska bli enklare att ändra kön (SoU22)

Polisen får befogenheter att söka efter vapen i säkerhetszoner (JuU13)

10 april 2024

Polisen får befogenheter att söka efter vapen i säkerhetszoner (JuU13)