Ulf Lönnberg (KD)

Ulf Lönnberg (KD)

Tillgänglig ersättare

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-01-28

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-11-15 – 2022-01-28
  • Kulturutskottet

  • Extra suppleant 2021-11-17 – 2022-01-28
  • Utbildningsutskottet

  • Extra suppleant 2021-11-17 – 2022-01-28
  • Socialutskottet

  • Extra suppleant 2021-11-18 – 2022-01-28

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:78 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

Motion 2021/22:4377 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4377 av Gudrun Brunegård m.fl. KD med anledning av prop. 2021/22:78 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en skyldighet för kommuner att erbjuda familjedaghem för de föräldrar


Utskottsberedning: 2021/22:UbU21
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2021/22:4377 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2021/22:4377 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 93 kB)

med anledning av prop. 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

Motion 2021/22:4361 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4361 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården en primärvårdsreform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om patienters rätt till en fast namngiven läkarkontakt och tillkännager


Utskottsberedning: 2021/22:SoU22
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4361 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 84 kB) Motion 2021/22:4361 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 109 kB)

med anledning av prop. 2021/22:69 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Motion 2021/22:4349 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4349 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2021/22:69 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2021/22:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4349 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2021/22:4349 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 91 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.