Birgit Friggebo (FP)

Birgit Friggebo (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel Statsråd, senare landshövding
Född år 1941

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-04

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-07-01 – 1997-12-31
  • Ledig 1991-10-05 – 1992-06-30
  • Ordinarie 1987-12-15 – 1991-10-04
  • Ledig 1987-11-14 – 1987-12-14
  • Ordinarie 1986-12-13 – 1987-11-13
  • Ledig 1986-11-13 – 1986-12-12
  • Ordinarie 1985-09-30 – 1986-11-12
  • Ledig 1979-10-12 – 1982-10-04
  • Ordinarie 1979-10-01 – 1979-10-11
  • Konstitutionsutskottet

  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-12-31
  • Ledamot 1985-09-30 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1989-10-04
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1986-10-07 – 1991-09-30
  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1985-09-30 – 1991-09-30
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Ledamot 1985-09-30 – 1988-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1979-82, 1985-. Statsråd 1976-78. Bostadsmin. 1978-82. Kulturminister 1991- Suppleant i Bostadsutskottet 88/89. Ledamot av Konstitutionsutskottet 85/86-90/91 och 94/95, ordförande 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 85/86. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91, Riksgäldskontorets fullmäktige 85/86-87/88, Riksdagens förvaltningsstyrelse 86/87-90/91, JO-delegationen 88/89-90/91 samt Talmanskonferensen 89/90-90/91 och 94/95-97/98. Ledamot av Riksdagens lokalkommitté 91. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 85/86-90/91, gruppledare 90/91.
 • Bostadsort

  Stockholm
 • Utbildning

  Gymnasieekonomexamen vid Schartaus handelsinstitut 60. Kamrer i firma Karl G Friggebo 60-65. Tjänsteman vid Byggmästares i Stockholm gemensamma byggnads AB 66-67. Biträdande förvaltare vid bostadsrättsföreningen Sannadalsplatån 67-69. Konsulent vid Sveriges allmännyttiga bostadsföretag 69-71, chef för förhandlingsenheten 71-76. Statsråd vid bostadsdepartementet 8.10.1976-18.10.1978, statsråd och chef för bostadsdepartementet 18.10.1978-8.10.1982 samt 4.10.1991-30.11.1991, statsråd och chef för kulturdepartementet 1.12.1991-7.10.1994. Landshövding i Jönköpings län 1.1.1998-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av Biafrakommittén 69-72. Ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Estland 90-91. - Ledamot av styrelsen för Frisinnad ungdom i Stockholm, ordförande 63-64, Folkpartiets ungdomsförbund 64-69, lokalavdelning av Folkpartiet, sekreterare 68-73, Folkpartiets länsförbund i Stockholms län 70-83, ordförande 82-83. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 78-93, 1:e vice ordförande 83-93.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av Bostadsdomstolen 75-76, Offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden 95-98, vice ordförande 95-98, Länsarbetsnämnden i Jönköpings län 98-, ordförande 98-, Riksrevisionsverkets råd 99-, Arbetsgivarverket 99-, Strukturfondsdelegationen för Mål 2 södra 00-, ordförande 00-, Strukturfondsdelegationen för Mål 2 Öarna 00-, ordförande 00-, Ledamot av styrelsen för Allmänna pensionsfonden, fjärde fondstyrelsen, 00-, ordförande 00-, Domstolsverket 01-. - Ledamot av ungdomsbostadsutredningen 69-71, utredningen om översyn av miljöskyddslagstiftningen 76, nationalkommittén för de svensk förberedelserna inför Europarådets stadsförnyelsekampanj 79-82, ordförande 79-82, data- och offentlighetskommittén 85-88, Wasakommittén 86-87, SÄPO-kommittén 89-90, grundlagsutredningen inför EG 91, barnpornografiutredningen 95-97, EU 96-kommittén 95-96, kommittén om lokal- och närradio 95-96.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Stockholms socialnämnd 66-70. - Ledamot av Stockholms läns landsting 71-76. Ledamot av fastighetsnämnden 71-73. Ledamot av styrelsen för K-bygg AB 85-88.
 • Föräldrar

  Direktören Karl-Gustav Erik F Friggebo och hemvårdarinnan Mait Lilly Johansson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning

Motion 1997/98:K8 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:K8 av Birgit Friggebo m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning 1 Sammanfattning Folkpartiet föreslår i denna motion en grundlagsändring som tydliggör de legala förutsättningarna för ett svenskt EMU-inträde den 1 januari 1999 och säkrar att EMU-frågan blir en viktig


Utskottsberedning: --1997/98:KU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Mediapolitik

Motion 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. fp Mediapolitik 1 Sammanfattning Public service-företagen Sveriges Radio och Sveriges Television bör ha en tydlig kvalitetsinriktning och inte konkurrera om största möjliga publik. De ska vara ett alternativ i mediebruset. Det viktigaste för tidningarna är


Utskottsberedning: -------------1997/98:FiU11 1997/98:KrU11 1997/98:KU1 1997/98:KU16 1997/98:NU14
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Partistöd

Motion 1997/98:K618 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:K618 av Birgit Friggebo m.fl. fp Partistöd Som ett led i att stabilisera svensk ekonomi sänktes partistödet fr o m den 15 oktober 1994 med 10 procent. Sänkningen var en följd av en överenskommelse mellan den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna under krisförhandlingarna i september


Utskottsberedning: -1997/98:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.