Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 – 2022-09-26
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Förberedelser inför skolstart

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3449 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:3449 av Markus Wiechel SD Förberedelser inför skolstart Markus Wiechel har frågat mig vad jag har vidtagit för åtgärder i syfte att säkerställa ett stärkt smittskydd på landets skolor, och hur jag kan motivera att möjligheten till distansstudier tagits bort. Regeringen och berörda myndigheter har

Svarsdatum: 2021-08-30 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3449 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 71 kB)

Smittskydd i skolan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3399 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U202 1 03400 Utbildningsdepartementet Utbildnings ministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3399 av Markus Wiechel SD Smittskydd i skolan Markus Wiechel har frågat mig hur jag kan försvara att elever och lärare har tvingats trängas i små klassrum med dålig ventilation och utan munskydd samtidigt som man exempelvis

Svarsdatum: 2021-08-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3399 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter i för- och grundskolan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3303 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2020/21:3303 av Marléne Lund Kopparklint M Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter i för- och grundskolan Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden,

Svarsdatum: 2021-06-30 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3303 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.