Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Rune Ångström (FP)

Rune Ångström (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel direktör
Född år 1923

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1988-10-03

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1976-10-04 – 1988-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

om journalistutbildning i Umeå

Motion 1987/88:Ub731 av Ulla Orring och Rune Ångström (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub731 av Ulla Orring och Rune Ångström fp om journalistutbildning i Umeå Det finns i dag starka skäl för en tredje journalisthögskoleutbildning i landet. I dag genomförs utbildningen endast i Stockholm och Göteborg. Den utredning


Utskottsberedning: -1988/89:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Ub731 av Ulla Orring och Rune Ångström (fp) (pdf, 71 kB)

om konstskolan B ASIS Mot.

Motion 1987/88:Ub353 av Rune Ångström m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub353 av Rune Ångström m. fl. fp om konstskolan B ASIS Mot. 1987/88 Ub353355 Konstskolan BASIS har i skrivelse till regeringen genom rektor Abraham Langlet begärt att utbildningen vid skolan ställs under statlig tillsyn och att


Utskottsberedning: -1988/89:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Ub353 av Rune Ångström m. fl. (fp) (pdf, 88 kB)

om sociala avgifter på ersättningar till idrottsutövare

Motion 1987/88:Sf327 av Rune Ångström m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf327 av Rune Ångström m. fl. fp om sociala avgifter på ersättningar till idrottsutövare Genom dom i regeringsrätten, den s. k. Westblomdomen, har fastslagits att idrottsföreningarna är skyldiga att betala arbetsgivaravgift på


Utskottsberedning: -1988/89:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Sf327 av Rune Ångström m. fl. (fp) (pdf, 54 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.