Ulf Adelsohn (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
jur.kand.
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-06-08 – 1988-10-02
Ledig
1988-05-04 – 1988-06-07
Ordinarie
1987-12-25 – 1988-05-03
Ledig
1987-11-25 – 1987-12-24
Ordinarie
1987-06-03 – 1987-11-24
Ledig
1987-04-29 – 1987-06-02
Ordinarie
1982-10-03 – 1987-04-28

Utrikesutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ordförande
1982-10-03 – 1984-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982-88. Kommunikationsmin. 1979-81. Suppleant i Utrikesutskottet 82/83-84/85. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 83/84-85/86. Ledamot av Utrikesnämnden 82/83-85/86, Nordiska rådets svenska delegation 82/83-83/84, ordförande 82/83-83/84, och Krigsdelegationen 82/83-85/86. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 82/83-85/86, ordförande och gruppledare 82/83-85/86.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Juris kandidat vid Stockholms universitet 68. Ombudsman vid Fastighets AB Stockholms City 68-70. Direktörsassistent i SACO 70-73. Borgarråd i Stockholm 73-79. Statsråd och chef för kommunikationsdepartementet 12.10.1979-5.5.1981. Partiordförande i Moderata samlingspartiet 81-86. Konsult 87-92. Landshövding i Stockholms län 92-01.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande i Djurgårdens IF:s ishockeysektion 74-77. Ledamot av riksidrottsstyrelsen 77-79. Ledamot av styrelsen för Gröna Lund 87-91, ordförande 87-91, Provita AB 87-, ordförande 87-, Constructa 88-, Tanumstrand, ordförande 88-, Wasa 90-92, Bohusbanken 91-92, Stockholm Water Festival AB, ordförande 92-, och Skärgårdsstiftelsen, ordförande 92-. - Ledamot av styrelsen för Konservativa studentförbundet, ordförande 66-68, Moderata samlingspartiet i Stockholm, vice ordförande 68-73, och av partistyrelsen 78-86, ordförande 81-86.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Luftfartsverket 92-02, ordförande 92-02, Styrelsen för Sverigebilden 92-95, ordförande 92-95, Regionala utvecklingsfonden i Stockholms län 92-94, ordförande 92-94, stiftelsen Skansen, ordförande 97-. Ordförande i Länsbostadsnämnden i Stockholms län 91-, Skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län 91-97 och Länsarbetsnämnden i Stockholms län 91-. - Ledamot av utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten 77-78, Göteborgskommittén 01-, Förhandlare med uppdrag att med berörda parter utarbeta överenskommelse om trafik och miljö i storstadsregionerna 90-91, ordförande i Göteborgsregionen 90-91. Särskild utredare om levnadsvillkor i storstadsområden 94 och branschsaneringsutredningen 95-97. Ledamot av rådgivande nämnden hos delegerade för informationssystemet företag-samhälle 73-74. Expert i nationaldagsutredningen 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms stads/kommunfullmäktige 66-79. Ledamot av drätselnämnden 76-79, ordförande 76-79. Ledamot av nykterhetsnämnden 67-73, civilförsvarsnämnden 73-76, ordförande 73-76, gatunämnden 73-76, ordförande 73-76, kyrkogårdsnämnden 73-76, ordförande 73-76, trafiknämnden 73-76, borgarrådsberedningen 73-79, ordförande 76-79, generalplaneberedningen 74-76, vice ordförande 74-76, informations- och konsumentnämnden 76-79, ordförande 76-79, och planeringsberedningen 76-79, ordförande 76-79. Ledamot av styrelsen för Stockholms mark- och lokaliseringsbolag AB 77-79, ordförande 77-79, och Stockholm Globe Arena AB 87-91, vice ordförande 87-91.

Litteratur

Torsten Kreuger - sanningen på väg (1972), Kommunalmän! Hur skulle Ni göra om det var Era egna pengar (1978), och Partiledare. Dagbok 1981-86 (1:a uppl 1987). Barnboken En låda berättar (1990, tillsammans med L Adelsohn och U Löfgren) och romanen Priset för ett liv (1991, tillsammans med O Svedelid).

Föräldrar

Kanslirådet Oskar Adelsohn och Margareta Halling