Torsten Lindström (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västmanlands län
Titel
universitets-och gymnasieadjunkt
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Utbildningsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-02

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2008-10-29 – 2010-10-19

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Fungerande tåg på Mälarbanan

  Skriftlig fråga 2005/06:1913 av Lindström, Torsten (kd)

  den 7 juli Fråga 2005/06:1913 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Fungerande tåg på Mälarbanan Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm har under lång tid kännetecknats av problem. Det är ständiga förseningar, vagnarna är överfulla och priserna överdrivet höga. Tålamodet hos många pendlare är
  Inlämnad
  2006-07-07
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Ombyggnad av E18

  Skriftlig fråga 2005/06:1869 av Lindström, Torsten (kd)

  den 22 juni Fråga 2005/06:1869 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Ombyggnad av E18 E 18 mellan Enköping och Sagån är en av Sveriges farligaste vägsträckor. Mellan åren 2000 och 2005 har 9 personer dött och 13 skadats svårt. Förra sommaren omkom 3 personer. Hälften av dödsoffren under åren är
  Inlämnad
  2006-06-22
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Studenters rätt till tillgodoräknande av kurs inom lärosäte

  Skriftlig fråga 2005/06:1818 av Lindström, Torsten (kd)

  den 13 juni Fråga 2005/06:1818 av Torsten Lindström kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Studenters rätt till tillgodoräknande av kurs inom lärosäte En student som har genomgått högskoleutbildning med godkänt resultat har i dag rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid annan
  Inlämnad
  2006-06-13
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Studenters sociala trygghet

  Studenters sociala trygghet

  Interpellation 2005/06:478 av Valtersson, Mikaela (mp)

  den 23 maj Interpellation 2005/06:478 av Mikaela Valtersson mp till statsrådet Lena Hallengren s Studenters sociala trygghet Landets studenter lever i dag under mycket otrygga förhållanden. De flesta studerande har svårt att få vardagen att gå ihop ekonomiskt. Att som vuxen välja att studera innebär dessutom att
  Inlämnad
  2006-05-23
  Besvarare
  Lena Hallengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

  Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

  Interpellation 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd)

  den 17 maj Interpellation 2005/06:414 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation Studentbarometern 2006 visar att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får ekonomisk hjälp av sina föräldrar.
  Inlämnad
  2006-05-17
  Besvarare
  Lena Hallengren (S)
 • Flygförbindelserna med Åland

  Skriftlig fråga 2005/06:1785 av Lindström, Torsten (kd)

  den 12 juni Fråga 2005/06:1785 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Flygförbindelserna med Åland Bra kommunikationer är helt avgörande för ett lands välstånd. Speciellt viktigt är detta för en ögrupp som Åland. Åland har nära kulturella, språkliga och ekonomiska band till Sverige. Därför är det
  Inlämnad
  2006-06-12
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Uppföljning och redovisning av bredbandsutbyggnad

  Uppföljning och redovisning av bredbandsutbyggnad

  Interpellation 2005/06:419 av Lindström, Torsten (kd)

  den 18 maj Interpellation 2005/06:419 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Uppföljning och redovisning av bredbandsutbyggnad Frågan om bredbandstutbyggnad och konkurrensneutralitet mellan de kommunala stadsnäten och de kommersiella aktörerna har lyfts fram ett flertal gånger i riksdagen. Konkreta
  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: E 18 mellan Enköping och Sagån

  E 18 mellan Enköping och Sagån

  Interpellation 2005/06:418 av Lindström, Torsten (kd)

  den 18 maj Interpellation 2005/06:418 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s E 18 mellan Enköping och Sagån En ombyggnad av E 18 mellan Enköping och Sagån till motorväg är ett projekt som planerats i många år. I den nationella planen för vägsystemet 20042015 skulle motorvägsbygget påbörjas under
  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen

  Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen

  Interpellation 2005/06:409 av Lindström, Torsten (kd)

  den 16 maj Interpellation 2005/06:409 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing s Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen SJ AB ansvarar för tågtrafiken i Mälardalen. Staten har gett bolaget monopol på sträckan men SJ:s ensamrätt är inte förenad med några skyldigheter vare sig i fråga om servicenivåer
  Inlämnad
  2006-05-16
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.

  Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.

  Betänkande 2005/06:UbU22

  Riksdagen ställde sig bakom ett motionsförslag om att folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare, sfi. Riksdagen upprepar därmed sin uppmaning till regeringen att ta fram nya regler som gör detta möjligt (se 2005/06:UbU8 ). Riksdagen sade även ja till regeringens lagförslag om vuxnas
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 88 minuter
  Justering
  2006-05-16
  Debatt
  2006-05-30
  Beslut
  2006-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Moderna transporter

  Moderna transporter

  Betänkande 2005/06:TU5

  Regeringen har redovisat sina mål, principer och strategier för transportpolitiken. Medborgar- och kundperspektivet lyfts fram liksom behovet av hållbara transportlösningar för regional utveckling och vidgade arbetsmarknadsregioner. Riksdagen godkände inriktningen på transportpolitiken och sade ja till
  Behandlade dokument
  274
  Förslagspunkter
  50
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  41, 200 minuter
  Beredning
  2006-04-04
  Justering
  2006-05-16
  Debatt
  2006-05-30
  Beslut
  2006-05-30
 • Socialtjänstens hantering av hedersrelaterade problem

  Skriftlig fråga 2005/06:1576 av Lindström, Torsten (kd)

  den 9 maj Fråga 2005/06:1576 av Torsten Lindström kd till statsrådet Morgan Johansson s Socialtjänstens hantering av hedersrelaterade problem Helt förkastligt är det så kallade hedersrelaterade våldet som drabbar ungdomar, främst flickor, som i sina sammanhang ansetts bryta mot kulturella paradigmer och tabun.
  Inlämnad
  2006-05-09
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Kompetens rörande hedersrelaterad brottslighet hos polisen

  Skriftlig fråga 2005/06:1575 av Lindström, Torsten (kd)

  den 9 maj Fråga 2005/06:1575 av Torsten Lindström kd till justitieminister Thomas Bodström s Kompetens rörande hedersrelaterad brottslighet hos polisen Helt förkastligt är det så kallade hedersrelaterade våldet som drabbar ungdomar, främst flickor, som i sina sammanhang ansetts bryta mot kulturella paradigmer och
  Inlämnad
  2006-05-09
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Utvisning av konvertiter

  Skriftlig fråga 2005/06:1464 av Lindström, Torsten (kd)

  den 24 april Fråga 2005/06:1464 av Torsten Lindström kd till statsrådet Barbro Holmberg s Utvisning av konvertiter Många känner i dag maktlöshet och en djup misstro mot det svenska samhällets förmåga att på ett humant sätt hantera ansökningar om asyl. Till exempel fattar Migrationsverket beslut om att avvisa personer
  Inlämnad
  2006-04-24
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • med anledning av prop. 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

  Motion 2005/06:Sf31 av Sven Brus m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till höjt inkomsttak för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i sjukförsäkringen, i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjt inkomsttak för beräkning av sjukpenninggrundande
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

  Motion 2005/06:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Kristdemokratisk handikappolitik 3 5 Makt över tillvaron 4 5.1 Tillgänglighet 4 5.2 Utbildning 4 5.3 Arbete och meningsfull sysselsättning 6 6 Förändra handikappersättningen 6 7 Rehabilitering och habilitering 7 8 Ökad
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

  Motion 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om transportörsansvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslaget om utökad uppgiftsskyldighet för transportörer i form av passagerarlistor och register. Riksdagen begär
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012

  Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvaret för saklighet, allsidighet, spegling och relevans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler sändningar på teckenspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
  Inlämnad
  2006-04-04
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU25 2005/06:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra – Regeringens folkbildningsproposition

  Motion 2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bevara folkbildningens särart. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten skall stödja folkbildningen på ett övergripande plan. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag

Filter