Lennart Fridén (M)

Född år
1943
Avliden
29 april 2019

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Lagutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Ledamot
2007-01-18 – 2011-04-05

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1998-10-21 – 2002-12-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Justitieutskottet 91/92-93/94 och Lagutskottet 91/92-. Ledamot av Kulturutskottet 94/95-.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Studentexamen 64. Filosofie magister 69, ämneslärarexamen 71. Gymnasieadjunkt 71-82. Överförmyndare 83-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Museiföreningen 80-92 och Västsvenska Filmfonden, ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för studentkåren vid Göteborgs universiet 68-69. Revisor för Medborgarskolan i Göteborg 73-74. - Ledamot av styrelsen för Högerns ungdomsförbund (HUF) i Jönköping 62-65, HUF i Jönköpings län, ordförande 64-65, och Göteborg 66-68, ordförande 67-68. Ledamot av HUF/Moderata ungdomsförbundets förbundsstyrelse 68-72. Ledamot av styrelsen för konservativa studentklubbarna i Göteborg 65-68 och Konservativt Idéforum 70-73. - Ledamot av styrelsen för Jönköpings högerförening 64-65 samt Jönköpings läns länsförbund av Högerpartiet/Moderata samlingspartiet 64-65 och Göteborgs länsförbund 67-68.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för statens kulturråd 90-97. - Ledamot av utredningen om översyn av riksteaterns betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan riksteatern och länsteatrarna 93-94, kommittén avseende det kyrkliga kulturarvet 96-97, kommittén med uppdrag att lägga fram förslag till ett handlingsprogram för det svenska språket 00-,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige 73--91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-85 och 89-91. Ledamot av museinämnden 74-91, ordförande 80-82, vice ordförande 83-91, biblioteksnämnden, vice ordförande 77-79, valberedningen, ordförande 79-82, vice ordförande 83, överförmyndarnämnden, vice ordförande 83-88, ordförande 89-91. Ledamot av kommunstyrelsens kulturpolitiska ledningsgrupp 80-91, vice ordförande 83-91. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Göteborgs och Bohus län 74-91, skol- och kulturdelegationen 80-86 och kulturberedningen 86-92. Ledamot av Göteborgsregionens kommunalförbunds fullmäktige 80-91. Ledamot av styrelsen för Göteborgs stadsteater AB, vice ordförande 82-91, ordförande 91-.

Litteratur

Från fäder har det kommit... Moderata ungdomsdistriktet i Göteborg 75 år (1981).

Föräldrar

Skomakaren och kioskägaren Hans Robert Teofil Fridén och kontoristen Ruth Alice Kristina Davidsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • skärgårdspolitiken

  Skriftlig fråga 2001/02:1642 av Fridén, Lennart (m)

  den 27 september Fråga 2001/02:1642 av Lennart Fridén m till näringsminister Björn Rosengren om skärgårdspolitiken För att hela Sverige ska leva, som det heter i ett slagord, så är det viktigt att det finns förutsättningar att bedriva yrkesmässiga verksamheter av olika slag. Viktigast i detta sammanhang är att näringar
  Inlämnad
  2002-09-27
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • risker för demokratin i Mongoliet

  Skriftlig fråga 2001/02:1639 av Fridén, Lennart (m)

  den 26 september Fråga 2001/02:1639 av Lennart Fridén m till utrikesminister Anna Lindh om risker för demokratin i Mongoliet Efter 75 år av kommunistiskt styre blev övergången 1996 till demokrati, och en utveckling under ledning av en demokratisk allians, en till en början framgångsrik process. Svårigheterna och hotet
  Inlämnad
  2002-09-26
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • villkoren för fängelsevistelse

  Skriftlig fråga 2001/02:1638 av Fridén, Lennart (m)

  den 26 september Fråga 2001/02:1638 av Lennart Fridén m till justitieminister Thomas Bodström om villkoren för fängelsevistelse Under innevarande år har vi kunnat ta del av ett antal rapporter rörande kriminalvården som är avsedda att väcka förvåning och bestörtning. Narkotikan flödar i en strid ström. Farliga förbrytares
  Inlämnad
  2002-09-26
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • allmänhetens engagemang i kulturminnesvården

  Skriftlig fråga 2001/02:1525 av Fridén, Lennart (m)

  den 16 augusti Fråga 2001/02:1525 av Lennart Fridén m till kulturminister Marita Ulvskog om allmänhetens engagemang i kulturminnesvården Kulturarvet är i stor utsträckning hela folkets, men engagemanget är i vårt land mycket svagt i dessa frågor. Ett av skälen till det är att man inte erbjuds så stora möjligheter till
  Inlämnad
  2002-08-16
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • utredning om studiemedelssystemet

  Skriftlig fråga 2001/02:1524 av Fridén, Lennart (m)

  den 16 augusti Fråga 2001/02:1524 av Lennart Fridén m till utbildningsminister Thomas Östros om utredning om studiemedelssystemet Regeringen gav Högskoleverket i uppdrag att undersöka konsekvenserna av det förändrade studiemedelssystemet. Rapporten skulle ha varit klar i april, men den försenades och presenterades
  Inlämnad
  2002-08-16
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • studeranderabatten på resor

  Skriftlig fråga 2001/02:1523 av Fridén, Lennart (m)

  den 16 augusti Fråga 2001/02:1523 av Lennart Fridén m till utbildningsminister Thomas Östros om studeranderabatten på resor Från SJ:s sida har man aviserat att man ska ändra sitt rabattsystem för studerande. Det har t.o.m. använts uttrycket avskaffaDet är allvarligt med det fusk som man påstår sig ha uppdagat, men
  Inlämnad
  2002-08-16
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • situationen i Angola

  Skriftlig fråga 2001/02:1509 av Fridén, Lennart (m)

  den 14 augusti Fråga 2001/02:1509 av Lennart Fridén m till utrikesminister Anna Lindh om situationen i Angola Sedan förre Unitaledaren i Angola avlidit under våren och då striderna mellan de olika militära grupperna i landet synes ha upphört och därtill ännu en överenskommelse om uppbyggnaden av landet har träffats,
  Inlämnad
  2002-08-14
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • telekommunikationsproblem

  Skriftlig fråga 2001/02:1505 av Fridén, Lennart (m)

  den 14 augusti Fråga 2001/02:1505 av Lennart Fridén m till näringsminister Björn Rosengren om telekommunikationsproblem Under den senaste tiden har många frågor rörande pågående utveckling av telekommunikationerna diskuterats. Det gäller frågan om strålningsrisker med mobilstationer, aviserade avtalsbrott rörande 3 G-utbyggnadstiden,
  Inlämnad
  2002-08-14
  Besvarare
  näringsminister Mona Sahlin (S)
 • lärarsituationen i Sverige

  Skriftlig fråga 2001/02:1510 av Fridén, Lennart (m)

  den 14 augusti Fråga 2001/02:1510 av Lennart Fridén m till utbildningsminister Thomas Östros om lärarsituationen i Sverige Inför årets skolstart synes situationen med lärarbrist vid landets skolor vara värre än någonsin. Skolverket har också uttalat sig kritiskt om andelen obehöriga lärare på olika stadier. Under de
  Inlämnad
  2002-08-14
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • sårbarheten vid naturkatastrofer

  Skriftlig fråga 2001/02:1503 av Fridén, Lennart (m)

  den 13 augusti Fråga 2001/02:1503 av Lennart Fridén m till försvarsminister Björn von Sydow om sårbarheten vid naturkatastrofer Nyligen har återigen oväntade skyfall lamslagit delar av landet. Orust kommun drabbades så hårt att inte bara en stor del av vägnätet blev oframkomligt utan även och det måste anses vara det
  Inlämnad
  2002-08-13
  Besvarare
  försvarsminister Mona Sahlin (S)
 • förhållandena i Iran

  Skriftlig fråga 2001/02:1343 av Fridén, Lennart (m)

  den 14 juni Fråga 2001/02:1343 av Lennart Fridén m till utrikesminister Anna Lindh om förhållandena i Iran Enligt officiella uppgifter i Iran har bara i år över 180 personer avrättats i olika delar av landet. För bara ett par veckor sedan var det åter dags med stening av en ung kvinna. Det är uppenbart att varken kritiska
  Inlämnad
  2002-06-14
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr13 av Lennart Fridén (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr13 av Lennart Fridén m med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn och förändringar i den kulturella infrastrukturen och av samverkansformerna inom kultursektorn
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1 2002/03:KrU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolans roll i kulturlivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Partnerskap och adoption, m.m.

  Partnerskap och adoption, m.m.

  Betänkande 2001/02:LU27

  Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt
  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  104, 60 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: förmyndarskapslagstiftningen

  förmyndarskapslagstiftningen

  Interpellation 2001/02:426 av Fridén, Lennart (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:426 av Lennart Fridén m till justitieminister Thomas Bodström om förmyndarskapslagstiftningen Justitieministern har i frågesvar angivit att det i den förändring som skedde i slutet av 1980-talet av föräldrabalken inte skulle ha gjorts ändringar av skyddet för dem med behov av god
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Datum
  2002-05-23
 • det kyrkliga kulturarvet

  Skriftlig fråga 2001/02:1054 av Fridén, Lennart (m)

  den 15 april Fråga 2001/02:1054 av Lennart Fridén m till kulturminister Marita Ulvskog om det kyrkliga kulturarvet När den statliga kommitté som behandlade frågorna om det kyrkliga kulturarvet för cirka fem år sedan tog fram sitt förslag till hur den kyrkoantikvariska ersättningen skulle utformas och hur stor den behövde
  Inlämnad
  2002-04-15
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • kyrkoarkiven

  Skriftlig fråga 2001/02:1053 av Fridén, Lennart (m)

  den 15 april Fråga 2001/02:1053 av Lennart Fridén m till kulturminister Marita Ulvskog om kyrkoarkiven Enligt medieuppgifter har Värmlandsarkiv och Stockholms stadsarkiv stoppat mottagandet av arkivhandlingar från Svenska kyrkan, då de inte får ekonomisk kompensation för merarbetet. Rättsligt sett har ju handlingarna
  Inlämnad
  2002-04-15
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • kompetensförlusten inom försvaret

  Skriftlig fråga 2001/02:1052 av Fridén, Lennart (m)

  den 15 april Fråga 2001/02:1052 av Lennart Fridén m till försvarsminister Björn von Sydow om kompetensförlusten inom försvaret Vi kan nu se en del av effekterna av det senaste försvarsbeslutet. Dessvärre är de oroväckande. Unga officerare med för andra marknader attraktiv kompetens lämnar försvaret i en omfattning
  Inlämnad
  2002-04-15
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • uppföljning och översyn av lagar rörande svaga grupper

  Skriftlig fråga 2001/02:1043 av Fridén, Lennart (m)

  den 12 april Fråga 2001/02:1043 av Lennart Fridén m till justitieminister Thomas Bodström om uppföljning och översyn av lagar rörande svaga grupper I slutet av 1980-talet genomfördes ett antal reformer som berörde det som brukar kallas svaga grupper i samhället, t.ex. mentalvårdsreformen och de ändrade förmyndarskapsreglerna.
  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)

Filter