Jeppe Johnsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Blekinge län
Titel
Adjunkt
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2009-08-15

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2009-08-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2009-08-15
Suppleant
2003-01-01 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2006-02-09 – 2006-04-26

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Läkemedelsinformation för äldre

  Skriftlig fråga 2008/09:899 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 5 maj Fråga 2008/09:899 Läkemedelsinformation för äldre av Jeppe Johnsson m till socialminister Göran Hägglund kd För många äldre innebär läkemedel att de kan leva ett gott liv trots ohälsa. Läkemedelsanvändning är dock i många fall komplicerat och kan medföra hälsorisker. Bristande information i läkemedelsanvändningen
  Inlämnad
  2009-05-05
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik m.m.

  Fiskeripolitik m.m.

  Betänkande 2008/09:MJU22

  En granskning som Riksrevisionen har gjort visar att det finns brister vad gäller analyser och uppföljningar inom fiskeripolitikens område för att bättre kunna bedöma olika styrmedel och nå uppsatta mål. Riksrevisionens styrelse har därför föreslagit att regeringen ska följa upp och genomföra regelbundna
  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  23, 100 minuter
  Justering
  2009-03-26
  Debatt
  2009-04-29
  Beslut
  2009-04-29
 • Brottslighet på anstalter

  Skriftlig fråga 2008/09:301 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 25 november Fråga 2008/09:301 Brottslighet på anstalter av Jeppe Johnsson m till justitieminister Beatrice Ask m Det hör inte till ovanligheterna att dömda brottslingar fortsätter att begå brott även efter det att de omhändertagits. På landets anstalter polisanmäls varje år en mängd brott, såsom narkotikabrott,
  Inlämnad
  2008-11-25
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Sydostlänken

  Motion 2008/09:T452 av Jeppe Johnsson och Staffan Appelros (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:T452 av Jeppe Johnsson och Staffan Appelros m Sydostlänken m1531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sydostlänken. Motivering Djuphamnen i Karlshamn är en av Sveriges största hamnar. Mätt i mängden gods som hanteras
  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bluffakturor

  Motion 2008/09:C404 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:C404 av Jeppe Johnsson m Bluffakturor m1489 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regler om skriftliga avtal ska krävas vid telefonförsäljning. Motivering Tidigare var det möjligt att den som utsattes för en bluffaktura,
  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:CU34
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vattenkraftens ansvar för ålens fortlevnad

  Motion 2008/09:C359 av Rune Wikström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:C359 av Rune Wikström m.fl. m Vattenkraftens ansvar för ålens fortlevnad m1658 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska vattenkraftsindustrin måste vidta konkreta åtgärder för att garantera ålens fortlevnad.
  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:CU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Fastighetsskatt och fastighetsavgift för arrendatorer

  Motion 2008/09:Sk239 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Sk239 av Jeppe Johnsson m Fastighetsskatt och fastighetsavgift för arrendatorer m1530 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av de effekter som uppstår när den kommunala fastighetsavgiften slås samman med den
  Inlämnad
  2008-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbyggnad av E 22

  Motion 2008/09:T238 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:T238 av Jeppe Johnsson m.fl. m Utbyggnad av E 22 m1476 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnaden av E 22. Stor ökning av transporter och handel Väg E 22 är en strategisk transportled som löper genom södra
  Inlämnad
  2008-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Elektronisk övervakning av besöksförbud

  Motion 2008/09:Ju383 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju383 av Jeppe Johnsson m Elektronisk övervakning av besöksförbud m1495 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elektronisk övervakning av besöksförbud. Motivering Besöksförbudslagen har funnits sedan 1988. Den är könsneutral,
  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Preskription vid rymning

  Motion 2008/09:Ju382 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ju382 av Jeppe Johnsson m Preskription vid rymning m1500 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om preskription av brott vid rymning. Motivering Varje år rymmer ett antal interner från sina fängelsestraff. Antalet rymningar
  Inlämnad
  2008-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:JuU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Marinens musikkår

  Motion 2008/09:Fö217 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fö217 av Jeppe Johnsson m Marinens musikkår m1471 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om huvudmannaskap och uppgifter för Marinens musikkår. Motivering Försvarsmusikcentrum har utan närmare analys föreslagit att Marinens
  Inlämnad
  2008-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ammunitionen i Östersjön

  Skriftlig fråga 2007/08:1458 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 7 juli Fråga 2007/08:1458 Ammunitionen i Östersjön av Jeppe Johnsson m till miljöminister Andreas Carlgren c På Östersjöns botten finns mycket vapen och ammunition som dumpades vid andra världskrigets slut. En del av denna ammunition innehåller olika typer av kemiska stridsmedel av vilka särskilt senapsgas
  Inlämnad
  2008-07-07
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Sälarnas inverkan på torsken

  Skriftlig fråga 2007/08:1205 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 13 maj Fråga 2007/08:1205 Sälarnas inverkan på torsken av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Torsken är en art som för närvarande anses hotad. Torskförekomsten i Östersjön beror inte bara på hur stort fisketrycket är. Av stor betydelse är även syrehalt, salthalt, skarpsill, skarv och
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Miljöstyrningsrådet

  Skriftlig fråga 2007/08:1131 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 21 april Fråga 2007/08:1131 Miljöstyrningsrådet av Jeppe Johnsson m till miljöminister Andreas Carlgren c Miljöstyrningsrådet är ett bolag som bildades 1995 och som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Miljöstyrningsrådet rekommenderar
  Inlämnad
  2008-04-21
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2007/08:MJU13

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om djurskydd. Skälet är att det redan finns regler som gäller eller att det pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om nationella och internationella djurskyddsfrågor samt djurhållning och djurskötsel.
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  17, 1 minuter
  Justering
  2008-03-27
  Debatt
  2008-04-09
  Beslut
  2008-04-10
 • Vattenkraftens miljöansvar

  Skriftlig fråga 2007/08:979 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 14 mars Fråga 2007/08:979 Vattenkraftens miljöansvar av Jeppe Johnsson m till näringsminister Maud Olofsson c Under de senaste dagarna har medier i sydöstra Sverige rapporterat om vattenkraftverksbygget i Fridasfors i Mörrumsån. Det nya vattenkraftverket kommer att ersätta ett äldre, och i samband med bygget
  Inlämnad
  2008-03-14
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Tullverkets organisation i Blekinge

  Skriftlig fråga 2007/08:673 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 30 januari Fråga 2007/08:673 Tullverkets organisation i Blekinge av Jeppe Johnsson m till finansminister Anders Borg m I dag presenterade Tullverket sin plan för att spara in 300 tjänster runt om i landet. Bland de drabbade tullstationerna finns Karlshamns hamn där 16 personer ur gränsskyddsgrupperna kommer
  Inlämnad
  2008-01-30
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Telefoni i glesbygd

  Skriftlig fråga 2007/08:333 av Johnsson, Jeppe (m)

  den 23 november Fråga 2007/08:333 Telefoni i glesbygd av Jeppe Johnsson m till statsrådet Åsa Torstensson c På flera håll i den svenska glesbygden har enskilda medborgare blivit utan fungerande telefon när Telia effektiviserar sitt telenät. Företaget klipper helt sonika av kopparkablarna till fastigheter som ligger
  Inlämnad
  2007-11-23
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk
  Datum
  2007-10-17
 • Bluffakturor

  Motion 2007/08:Fi261 av Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 2007/08:Fi261 av Jeppe Johnsson m Bluffakturor m1630 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna för hantering av ansökningar om betalningsföreläggande. Motivering Enligt uppgifter från Svensk Handel omsätter branschen
  Inlämnad
  2007-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter