Ingemund Bengtsson (S)

Född år
1919
Avliden
13 april 2000

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Talman
1979-09-30 – 1988-10-02

Riksdagsledamot

Ledig
1979-09-30 – 1988-10-02
Ordinarie
1976-10-03 – 1979-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1951-88. Jordbruksmin. 1969-73. Inrikesmin. 1973. Arbetsmarkn.min. 1974-76. Talman 1979-1988. Suppleant i Konstitutionsutskottet 52, 2:a Lagutskottet 53-63, Särskilda utskottet 58A och 59, Utrikesutskottet 65-66 och Socialutskottet 76/77-78/79. Ledamot av 2:a Lagutskottet 64-68 och Arbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79. Ledamot av Krigsdelegationen 65-70 och 79/80-87/88, ordförande 79/80-87/88, Talmankonferensen 66-69 och 79/80-87/88, ordförande 79/80-87/88, Utrikesnämnden 79/80-87/88 och Riksdagens förvaltningsstyrelse 79/80-87/88, ordförande 79/80-87/88. Valman vid fullmäktigevalen 57-68. - Ledamot av s-gruppens styrelse 66-68 och 76-79, vice ordförande i Andra kammar-gruppen 66-68. - Ledamot av styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp 66-70.

Bostadsort

Varberg

Utbildning

Realskola. Folkhögskola. Verktygsarbetare vid AB Monark i Varberg 34-45. Korrespondenskurser 39-50. Arbetsförmedlingsföreståndare i Varberg 45-54. Sakkunnig i socialdepartementet 54-67. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet 25.1.1969-31.10.1973, inrikesdepartementet 3.11.1973-31.12.1973, arbetsmarknadsdepartementet 1.1.1974-8.10.1976. Talman 79/80-87/88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av fullmäktige för Folkpensioneringsfonden 58-69. Ledamot av styrelsen för Sparbankernas Bank, ordförande 82-90. - Ledamot av styrelsen för Sveriges Riksidrottsförbund, vice ordförande 81-92, samt stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag, ordförande 85-88. - Ledamot av styrelsen för Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning i Varberg 46-48 och Varbergs Fackliga centralorganisation, ordförande 42-47. - Ledamot av styrelsen för Varbergs arbetarekommun, vice ordförande 42-46, ordförande 46-68. Ledamot av Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis partistyrelse 60-84.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av radionämnden 57-67 och miljövårdsberedningen, ordförande 69-73. FN-delegat 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73 och 77. Ledamot av styrelsen för Norrbackainstitutet, ordförande 62-66. Delegat vid International Labour Organization 57-68. President i FN:s miljöstyrelse 72-74. - Ledamo av utredningen angående Chalmers provningsanstalts framtida ställning och och organisation 52-54, utredningen om läkemedelsrabattering 57-59, 1958 års socialförsäkringskommitté 58-61, socialpolitiska kommittén 58-66, 1960 års arbetslöshetsförsäkringsutredning, ordförande 60-63, handikapputredningen 65-69, ordförande 65-69, grundlagberedningen 66-69, utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet 67-69, ordförande 67-69, nationalkommittén för 1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön 69-72, vice ordförande 69-72, och nationalkommittén för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 90-92.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Varbergs stadsfullmäktige 47-54. Ledamot av löne- och avtalsnämnden 45-55, tandvårdsnämnden 47-50, pensionsnämnden 47-58, hemhjälpsnämnden 44-50 och skolstyrelsen 49-65, ordförande 53-65. - Ledamot av direktionen för Varbergs lasarett 48-64.

Föräldrar

Lantbrukaren Sten Bengtsson och Karin Johansson