Henry Allard (S)

Född år
1911
Avliden
23 oktober 1996

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Talman
1971-01-11 – 1979-09-30

Riksdagsledamot

Ledig
1971-01-11 – 1979-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppl i AK:s 1 TfU 43--44, 2 SäU 43, SäU 48, BevU 49--54, AK:s ABU 50--52 och UU 61--68. Led av AK:s 1 TfU 45--48, vice ordf 47--48, SäU 45, 2 SäU 46, AK:s ABU 53 och BevU 55--68. Led av KD 66--78/79, ordf 75--78/79, TK 69--78/79, ordf 71--78/79, UN 71--78/79 och RFS 71--78/79, ordf 71--78/79. Statsrevisorssuppl 61--63. Statsrevisor 64--66, ordf 66. AK:s talman 69--70 och talman 71--78/79. Led av riksdagens organisationsutredning, ordf 69, riksdagens informationsutredning 72--75, ordf 72--75, och utredningen angående en allmän översyn av riksdagens arbetsformer 73--79, ordf 73--79.

Bostadsort

Örebro

Utbildning

Springpojke 25--28. Skoarbetare 28--41. Annonsackvisitör 41--52. Annonschef 52--56. Försäljningschef 56--63.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Sv:es centrala restaurang AB, Bergslagens allmänna restaurang AB och Sparbankernas bank, ordf 70--82. -- Led av styrelsen för Arbetarenas gymnastikförening i Örebro, ordf 37--53, Örebro läns gymnastikförbund, ordf 45--48, och Sv gymnastikförbundet 41--61, ordf i dess AU 49--59. Led av Sv:es riksidrottsförbunds överstyrelse 48--59, och dess FU 48--59, vice ordf 58--59, Riksidrottsstyrelsen, ordf 59--69, och Riksidrottsförbundet, vice ordf 69--81. Led av Sv olympiska kommitténs AU 50--69. Led av styrelsen för Örebro läns idrottshistoriska sällskap, ordf 85--90. -- Led av styrelsen för Örebro arbetarekommun 38--71, ordf 41--42, och Örebro läns SAP-distrikt 52--71. Led av SAP:s partistyrelse 60--75.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för Gymnastiska Centralinstitutet, ordf 52--73, Örebro handelsgymnasium, ordf 54--58, Stockholms stadion 54--64 och statens trafiksäkerhetsverk 68--74. Led av länsskolnämnden i Örebro län 58--73 och statens högertrafikkommission 63--67. -- Led av sakkunniga angående utbildning av gymnastiklärare och sjukgymnaster 45--51, 1945 års skoutredning 45--51, statens folkbadsutredning 48--54, gymnastik- och idrottslärarutredningen, ordf 65, idrottsutredningen 65--69, 1967 års folktandvårdsutredning 67--71 och nationalkommittén för 1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön 69--72.

Kommunala uppdrag

Led av Örebro stadsfullmäktige 38--54. -- Led av Örebro läns landsting 55--73, ordf 58--73. Led av landstingets FU 64--70, ordf 64--70. Led av sociala nämnden 56--63, ordf 56--63, undervisningsnämnden 61--63, besvärsnämnden 62--63, sjukvårdsnämnden för regionsjukhuset i Örebro 64--70, byggnadsnämnden, ordf 67--70, och regionplanenämnden, ordf 67--70. Led av direktionen för Garphytte sanatorium 58--61, Mellringe sjukhus i Örebro 62--67, ordf 62. Led av styrelsen för Adolfsbergs barnhem 57--64, Karlskoga barnhem 58--61, stiftelsen Ånnaboda fritidsgård 60--68, Örebro läns allmänna understödsfond 60--71 och Örebro läns turisttrafikförbund 64--69. -- Led av styrelsen för Sv Landstingsförbundet 67--71.

Litteratur

Festskrift med anledning av arbetarnas gymnastikförenings 25-årsjubileum (1942).

Föräldrar

Metallarbetaren Karl Hjalmar Severin Allard och Nelly Josefina Ljungqvist