Hans Dau (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
hemmansägare
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1990-11-01 – 1994-10-02
Ledig
1990-10-01 – 1990-10-31
Ordinarie
1985-09-29 – 1990-09-30

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppl i KU 85/86--87/88 och UbU 85/86--90/91. Led av SfU 88/89--93/94.

Bostadsort

Ava, Lögdeå

Utbildning

Realexamen 48. Påhlmans handelsinstitut 49. Lantbruksskola 71. Lantbrukare i Ava, Nordmaling. Landstingsråd i Västerbottens län 82-85. Sakkunnig i Utbildningsdepartementet (samefrågor) 91-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Västerbottens kustfiskareförbund, ordf, Neurologiskt handikappades riksförbunds avdelning i Västerbottens län, ordf, och riksförbundet samt Nordmalings handikappförbunds centralkommitté. -- Led av styrelsen för Medborgarskolans Västerbottensdistrikt. -- Led av styrelsen för Nordmalings Moderata förening, kassör från 70, och Västerbottens läns länsförbund av Moderata samlingspartiet, ordf från 80. Led av Moderata samlingspartiets partistyrelse 81--95 och dess AU 88--95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Västerbottens län 86-94. Ledamot av fiskenämnden i Västerbottens län och centrala studiestödsnämnden 88-95. - Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-92.

Kommunala uppdrag

Led av Nordmalings kommunfullmäktige 71--95. Led av kommunstyrelsen och dess AU 79--82. Led av kulturnämnden, ordf 73--78, och näringslivsnämnden, ordf 76--82. -- Led av Västerbottens läns landsting 82--88. Led av landstingets FU/landstingsstyrelse 83--95. Led av besvärsnämnden 80--82, vice ordf 80--82, valberedningen 82--88 och personalnämnden 83--85, 2:e vice ordf 83--85. Led av styrelsen för Länstrafiken i Västerbotten AB 83--86.

Föräldrar

Boktryckaren Robert Dau och Eleonora Lundström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Nya utbildningar vid unga universitet

  Motion 1993/94:Ub704 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub704 av Karin Israelsson m.fl. c, m, fp, kds Nya utbildningar vid unga universitet Den ökade internationaliseringen ställer ökade krav på juridisk kompetens i förvaltningar, företag och organisationer. Det har under lång tid varit en besvärande brist på utbildade jurister i norra Sverige.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Botniabanan

  Motion 1993/94:T539 av Stefan Attefall m.fl. (kds, m, c, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:T539 av Stefan Attefall m.fl. kds, c, fp, m Botniabanan Riksdagen tog våren 1993 beslut om att bygga Botniabanan. Med Botniabanan avses en förlängning av Ostkustbanan från Sundsvall till Umeå/Vännäs och med framtida förlängning norrut. Trafikutskottet skriver i betänkandet 1992/93:TU35:
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Det norrländska musikteaterlivet

  Motion 1993/94:Kr292 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr292 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds Det norrländska musikteaterlivet Operakonsten är månghundraårig och den första föreställningen lär ha ägt rum i Florens i början av 1600- talet. Men för Norrlands del dröjde det ända till 1974, då en fast ensemble etablerades i Umeå. Etableringen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KrU21 1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bildmuseet i Umeå

  Motion 1993/94:Kr247 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr247 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds Bildmuseet i Umeå Den pågående utbyggnaden av Bildmuseet i Umeå är snart färdig och skall enligt planerna invigas i maj. Museet har tack vare att statliga medel ställts till förfogande genom Boverket fått väsentligt utökade lokaler som nu kommer
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • CSN-kortet

  Motion 1993/94:Sf508 av Lena Öhrsvik (s) och Hans Dau (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf508 av Lena Öhrsvik och Hans Dau s, m CSN-kortet Studerande som uppbär studiestöd erhåller i dag ett s.k. CSN-kort. Detta innebär kraftigt rabatterade resor med tåg, flyg och i vissa fall buss. Via anslag på statsbudgeten subventioneras dessa resor. Detta kort har kommit att bli ett
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svenska studenter i utlandet

  Motion 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik (s) och Hans Dau (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik och Hans Dau s, m Svenska studenter i utomlandet En hög utbildningsnivå är en kritisk framgångsfaktor för svensk konkurrenskraft i framtiden. Därom råder inga delade meningar. Ett ständigt ökande beroende av vår omvärld ställer ständigt nya krav på utbildningens
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Översvämningar i reglerade älvar

  Motion 1993/94:Bo510 av Olle Lindström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo510 av Olle Lindström m.fl. m Översvämningar i reglerade älvar I juni månad 1989 inträffade översvämningar i Luleälven medförande stora skador på fritidshus, bryggor, båthus, trädgårdar, åkrar och campingplatser. 1993, i augusti, förekom ännu högre vattennivåer i Luleälven, Skellefteälven,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skydd för laxen i Norrlandsälvarna

  Motion 1993/94:Jo412 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo412 av Karin Israelsson m.fl. c, m, fp, kds Skydd för lax i Norrlandsälvarna Ett hårt laxfiske i södra Östersjön har givit som resultat en överfiskning under de senaste 30 åren. De senaste åren har detta förlopp accentuerats. Många förslag har väckts för att komma tillrätta med problemet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Domstolsväsendet i övre Norrland

  Motion 1993/94:Ju413 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju413 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds Domstolsväsendet i övre Norrland I budgetpropositionen redovisas att regeringen för budgetåret 1993/94 har beslutat att göra om en avdelning vid varje kammarrätt till en extra avdelning. För Kammarrätten i Sundsvalls del innebär det att kammarrätten
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skyddsjakt på säl

  Motion 1993/94:Jo804 av Hans Dau m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo804 av Hans Dau m.fl. m Skyddsjakt på säl Sälstammarna i Östersjön och Bottenhavet har, på grund av miljöpåverkan, varit näst intill utrotningshotade. Utsläpp från jordbruk och industri av gifter som PCB, DDT och klor har påverkat sälarnas fortplantningsförmåga och resulterat i att
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Byggande av skogsbilvägar

  Motion 1993/94:Jo527 av Stefan Attefall m.fl. (kds, m, c, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo527 av Stefan Attefall m.fl. kds, m, fp, c Byggande av skogsbilvägar Från och med 1 juli 1992 avskaffades skogsvårdsavgiften. Den har bland annat finansierat bidrag att bygga skogsbilvägar. Skogsbilvägar är nödvändiga för att utföra avverkning och skogsvård till rimliga kostnader, om
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU13 1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor

  Motion 1993/94:K22 av Carl G Nilsson och Hans Dau (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:K22 av Carl G Nilsson och Hans Dau m med anledning av prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor I propositionen föreslås bl.a. utvidgat skydd för grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen RFI reglerna om egendomsskyddet föreslås
  Inlämnad
  1994-01-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:238 Ändringar i minerallagen m.m.

  Motion 1992/93:N56 av Hans Dau (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:N56 av Hans Dau m med anledning av prop. 1992/93:238 Ändringar i minerallagen m.m. För att uppnå de av statsmakterna eftersträvade mineralpolitiska målen skall en minerallagstiftning i största möjliga utsträckning stimulera till ett effektivt efterforskande och utvinnande av landets mineralfyndigheter.
  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik

  Motion 1992/93:Jo66 av Hans Dau och Olle Lindström (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo66 av Hans Dau och Olle Lindström m med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik Propositionen, som i stora stycken följer utredningen Skogspolitiken inför 2000-taletinnehåller en rad förslag om avreglering och ökat självbestämmande för den enskilde skogsägaren. Propositionen
  Inlämnad
  1993-03-24
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

  Motion 1992/93:T69 av Stefan Attefall m.fl. (kds, m, c, fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:T69 av Stefan Attefall kds, m, fp, c med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Inledning I proposition 1992/93:176 föreslås att Bottniabanan upp till Umeå skall byggas. Föredragande föreslår att Bottniabanan bör ingå i en långsiktig inriktning, och
  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen

  Motion 1992/93:Jo33 av Hans Dau (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo33 av Hans Dau m med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen Propositionen behandlar bl.a. frågan om merkostnadsersättning till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige för budgetåret 1993/94. Jordbruksministern följer därvid Jordbruksverkets
  Inlämnad
  1993-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kriminalisering av dopning

  Motion 1992/93:So202 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So202 av Sten Svensson m.fl. m Kriminalisering av dopning De senaste åren har kunskapen om anabola steroider och andra s.k. dopingpreparat ökat, och deras allvarliga skadeverkningar uppmärksammas allt mer. I december 1992 kulminerade rapporterna om anabola steroiders effekter med skottdramat
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En norrländsk musikteater

  Motion 1992/93:Kr246 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr246 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds En norrländsk musikteater När Norrlandsoperan startade i Umeå l974 var det ett uttryck för en ny inriktning av kulturpolitiken. Norrlandsoperan skulle bli en musikteater för hela Norrland. Så blev inte riktigt fallet inte på grund av den konstnärliga
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bro över Ångermanälven

  Motion 1992/93:T318 av Hans Dau (m) och Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:T318 av Hans Dau och Ulla Orring m, fp Bro över Ångermanälven En nödvändig upprustning av E 4:an genom Norr- och Västerbotten pågår sedan mitten av 1992 och nya delavsnitt beräknas påbörjas under innevarande år. Denna välbehövliga satsning på den för det nordnorrländska näringslivet
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Logopedutbildning till Umeå

  Motion 1992/93:Ub627 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub627 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds Logopedutbildning till Umeå Brist på utbildade logopeder i norra Sverige Enligt Socialstyrelsens utredning Klinisk talvårdl985:5 rekommenderas 7-8 logopeder per l00 000 invånare. Antalet tjänster i förhållande till befolkningsunderlaget varierar
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter