Gunnar Thollander (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Titel
instruktör
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1994-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppl i Jordbruksutskottet 85/86-90/91 och Försvarsutskottet 91/92-93/94. Led av Kulturutskottet 82/83-84/85 och Lagutskottet 85/86-93/94.

Bostadsort

Söderfors

Utbildning

Svarvare vid Söderfors stålverk 47-62, planerare 62-70, utbildningsman/instruktör 70-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Söderfors hem- och skolaförening, ordf 67-75, Söderfors hembygdsförening 83-, ordf 95, och Svenska Soldathemsförbundet 91-. - Led av styrelsen för Söderfors församling av Svenska Missionsförbundet, sekreterare 68-. - Led av styrelsen för Svenska Industritjänstemannaförbundets klubb vid Uddeholm Tooling, Söderfors, ordf 72--82. - Led av styrelsen för SAP-förening i Söderfors 81-, ordf 94-, Uppsala läns SAP-distrikt 83-93, led av verkställande utskottet 87-93, och Tierps arbetarekommun, ordf 86-90.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Utvecklingsfonden i Uppsala län 85-91, Tierps polisdistrikt, ordförande 85-, vice ordförande 89-, Skattemyndigheten i Uppsala län 87-98, vice ordförande 88-92, Kronofogdemyndigheten i Uppsala län 87-97, vice ordförande 88-97, Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna 97-98, Skattemyndigheten i Västerås 99-, vice ordförande 99-. - Ledamot av 1983 års rösträttskommitté 83-84, utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 87-90, domstolsutredningen 90-92, kommittén om ideell skada 91- och redovisningskommittén 92-96.

Kommunala uppdrag

Led av Söderfors kommunal/kommunfullmäktige 66-72. Led av ungdomsnämnden, ordf 60-66, och fritidsnämnden, ordf 66-71. - Led av Tierps arbetsförmedlingsnämnd 80-95. Led av styrelsen för Tierps industri- och fastighetsbolag 81-86. - Led av Söderfors kyrkofullmäktige 76-, ordf 80-.

Föräldrar

Snickeriarbetaren Johan Arvid Thollander och Anna Maria Åkerlund

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

  Motion 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Att Sveriges internationella storflygplats Arlanda skall anslutas till järnvägsnätet är en angelägen infrastrukturåtgärd. Såväl rena transportskäl som

  Inlämnad
  1994-04-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:TU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet

  Motion 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Den borgerliga regeringen försämrade 1992 lönegarantin genom att ersätta den dåvarande lagen om statlig lönegaranti vid konkurs med en ny lönegarantilag. Ersättning för fordringar

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:136 Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker

  Motion 1993/94:So43 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So43 av Berndt Ekholm m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:136 Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker Regeringens proposition Regeringen föreslår att Vin Sprit AB:s monopol upphör. Vin Sprit AB har idag monopol på

  Inlämnad
  1994-02-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kommunala vuxenutbildningen

  Motion 1993/94:Ub335 av Björn Kaaling m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub335 av Björn Kaaling m.fl. s Kommunala vuxenutbildningen Komvux är framför allt kvinnornas utbildningsform, i den bemärkelsen att ca två tredjedelar av deltagarna i komvux är kvinnor. Särskilt mot bakgrund av de neddragningar som nu görs inom den offentliga sektorn och som främst drabbar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den svenska vapenexporten

  Motion 1993/94:U413 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U413 av Hans Göran Franck m.fl. s Den svenska vapenexporten Vapenhandeln i världen Världens vapenhandel ökade dramatiskt under 1970- och 1980-talen. De rika I-länderna sålde vapen till fattiga stater, ofta militärdiktaturer, i tredje världen. Sedan slutet av 1980-talet har dock utvecklingen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UU19 1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Utveckling av arbetslivsfonden

  Motion 1993/94:A253 av Björn Kaaling m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A253 av Björn Kaaling m.fl. s Utveckling av arbetslivsfonden Arbetslivsfonderna tillkom genom ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Centern i riksdagen. Finansieringen genom arbetsgivaravgifter skapade ett utrymme på drygt 15 miljarder kronor som nu används för att skapa bättre

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lagen om anställningsskydd

  Motion 1993/94:A717 av Britta Sundin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A717 av Britta Sundin m.fl. s Lagen om anställningsskydd EES-avtalet, som trädde i kraft vid årsskiftet, omfattar bl.a. ett arbetsrättsligt direktiv om överlåtelse av företag 77/187Direktivet bygger på tanken att anställdas avtal vid ett överlåtet företag automatiskt skall övergå till

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Uttag av övertidsarbete

  Motion 1993/94:A706 av Gunnar Thollander och Ingrid Andersson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A706 av Gunnar Thollander och Ingrid Andersson s Uttag av övertidsarbete Den svenska arbetsmarknaden har i dag större problem än någonsin tidigare i modern tid. Den arbetslöshet vi har är helt oacceptabel och givetvis måste alla tänkbara åtgärder prövas för att pressa ned arbetslösheten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen i Uppsala län

  Motion 1993/94:A446 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A446 av Birgitta Dahl m.fl. s Sysselsättningen i Uppsala län I den socialdemokratiska motionen i anledning av prop 1993/94:100, utgör sysselsättningsfrågorna en viktig del. Med instämmande i vad som föreslås i partimotionen vill vi anföra följande beträffande sysselsättningen i Uppsala

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslag till Konsumentverket

  Motion 1993/94:L704 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L704 av Maj-Lis Lööw m.fl. s Anslag till Konsumentverket Med EES-avtalet följer att kraven ökar på svenska produkter. De måste vara utformade så att de uppfyller EES-lagstiftningens krav. Det handlar främst om säkerhet men också om marknadsföring. Systematiska kontroller kommer att behöva

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Produktansvarslagen

  Motion 1993/94:L604 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L604 av Maj-Lis Lööw m.fl. s Produktansvarslagen I produktansvarslagen infördes efter ett motionsförslag en regel om jämkning av skadestånd vid personskada. Jämkningsregeln avviker från motsvarande regel i skadeståndslagen. Motiveringen till sådan avvikelse från 6 kap. 1 skadeståndslagen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lag om partnerskap m.m.

  Motion 1993/94:L408 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L408 av Maj-Lis Lööw m.fl. s Lag om partnerskap m.m. Sammanfattning För att komma närmare principerna om alla människors lika rätt inför lagen, och mot diskriminering av människor, föreslår Socialdemokraterna att en lag om partnerskap införs. Den innebär att två personer av samma kön skall

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Statlig lönegaranti vid konkurs

  Motion 1993/94:L318 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L318 av Kaj Larsson m.fl. s Statlig lönegaranti vid konkurs Det högsta garantibeloppet enligt lönegarantilagen sänktes 1 juli 1992 med 75 d.v.s. från ca 400 000 till 100 000 kr per löntagare och konkurs. Utvecklingen visar att det nu är nödvändigt att höja garantibeloppet till åtminstone

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fallskärmsavtal

  Motion 1993/94:L210 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L210 av Maj-Lis Lööw m.fl. s Fallskärmsavtal Under de senaste åren har det genom bl.a. massmedia åskådliggjorts hur personer som lämnat sina chefsbefattningar enligt förmånliga avtal s.k. fallskärmsavtal fått ta emot mycket stora belopp. Det har handlat om avgångsvederlag, pensionsförsäkringar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inlämnande av årsredovisningar

  Motion 1993/94:L209 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L209 av Maj-Lis Lööw m.fl. s Inlämnande av årsredovisningar Aktiebolag skall enligt 13 kap. 2 aktiebolagslagen inlämna årsredovisning senast nio månader efter räkenskapsårets utgång. Uteblivna årsredovisningar bidrar till att undanhålla viktig information om företagen för aktieägare,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • El- och bildskärmsskador

  Motion 1993/94:Bo238 av Gunnar Thollander och Monica Widnemark (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo238 av Gunnar Thollander och Monica Widnemark s El- och bildskärmsskador Antalet människor inom arbetslivet som upplever olika besvär eller drabbas av skador som kan hänföras till arbetsmiljön på kontor ökar. Många av dessa har utan tvivel samband med arbete vid bildskärm. Hur många

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Användningen av amalgam

  Motion 1993/94:So493 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So493 av Birgitta Dahl m.fl. s Användningen av amalgam Den socialdemokratiska regeringen påbörjade avvecklingen av en rad miljöskadliga kemikalier. Bland dessa finns kvicksilver. Kvicksilver är farligt både för miljön och hälsan. Som ett led i detta arbete fick Socialstyrelsen i uppgift

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:JoU23 1993/94:SfU10 1993/94:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Preskriptionstid

  Motion 1993/94:So432 av Gunnar Thollander och Kjell Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So432 av Gunnar Thollander och Kjell Nilsson s Preskriptionstid När det gäller ärenden som anmäls till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN är preskriptionstiden 2 år. Det är inte sällan som sjukdomsförlopp är långa och oklara. Det är ofta svårt att snabbt avgöra om det är ett fel

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksteatern

  Motion 1993/94:Kr230 av Ingrid Andersson och Gunnar Thollander (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr230 av Ingrid Andersson och Gunnar Thollander s Riksteatern Kulturen har i alla tider haft en stor funktion att fylla i samhället. I besvärliga tider som nu med bl.a. hög arbetslöshet har kulturen en ännu större mission att fylla genom att glädja och lyfta människor ur en tung vardag

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Museum i Gamla Uppsala

  Motion 1993/94:Kr270 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr270 av Gunnar Thollander m.fl. s Museum i Gamla Uppsala I Gamla Uppsala finns ett av landets mest förtätade fornlämningsområden med lämningar från förhistorisk tid och tidig medeltid. Sedan lång tid tillbaka har Gamla Uppsala varit ett eftersökt och omtyckt besöksmål för såväl svenska

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter