Gudrun Norberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fru
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1994-10-02

Näringsutskottet

Ledamot
1992-07-01 – 1994-10-02
Suppleant
1991-10-07 – 1992-07-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1989-11-09 – 1994-10-02

Finansutskottet

Suppleant
1994-02-07 – 1994-10-02

Valberedningen

Ledamot
1988-10-02 – 1994-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

EFTA-delegationen

Suppleant
1989-06-01 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppl i SkU 85/86--87/88, NU 85/86--86/87 och 91/92, FöU 89/90--93/94 och FiU 93/94. Led av NU 87/88--90/91 och 91/92--93/94. Suppl i EFTA-delegationen 89/90--90/91 och NR 91/92--93/94. Led av VB 88/89--93/94. -- Led av styrelsen för riksdagens nykterhetsgrupp, sekreterare 92/93--.

Bostadsort

Glanshammar

Utbildning

Realexamen i Örebro 55. Korrespondenskurser. Jordbruksarbete 55--65. Frilansjournalist vid Nerikes Allehanda 72--83. Kommunalråd i Örebro 83--85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Skanska AB 90--, Föreningsbanken i Örebro 90, vice ordf 91--, Telia AB 92-95 och Almi Företagspartner Örebro AB 94--. -- Led av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolans Örebrodistrikt 83--85. -- Led av styrelsen för Glanshammars Blåbandsförening 69--, ordf 69--85, Sv:es Blåbandsförbunds cenralstyrelse 75--81 och 93--, Örebro nykterhetsförbund 77--86, vice ordf 84--86, och Örebro läns nykterhetsförbund, ordf 92--95. -- Led av styrelsen för Glanshammars folkpartiavdelning 75--, ordf 83--92 och 95--, Folkpartiets kretsråd i Örebro, vice ordf 83--85, och Örebro läns länsförbund av Folkpartiet/Folkpartiet liberalerna 82--, ordf 89--. Ordf i Folkpartiets kommunala råd i Örebro län 83--86. Led av kommunalpolitiska rådet, ordf 83--86.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av transportrådet 85-91, polisstyrelsen i Örebro län 85-91, regionalpolitiska rådet 86-90, delegationen för icke-militärt motstånd, vice ordförande 87-93, ordförande 93-94, och kriminalvårdsnämnden 95-. Ledamot av styrelsen för televerket 92-93. - Ledamot av biobränslekommissionen 91-92 och kommmittén för utredningen om radio och televisionen vid krig och krigsfara 94-96, sjöfartspolitiska utredningen 94-, 1998 års Pliktutredning 98-00, Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93.

Kommunala uppdrag

Led av Örebro kommunfullmäktige 76--82 och 85--88. Led av kommunstyrelsen 83--85. Led av hälsovårdsnämnden 78--82, Glanshammars kommundelsnämnd 82--85, ekonomi- och personalutskottet 83--85 samt kollektivtrafikkommittén 83--85.

Föräldrar

Lantbrukaren Erik Valdemar Larsson och Aina Naemi Oscarsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:136 Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker

  Motion 1993/94:So44 av Karin Israelsson m.fl. (c, s, fp, v, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So44 av Karin Israelsson m.fl. c, s, fp, kds, v med anledning av prop. 1993/94:136 Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker Propositionen föreslår att alla alkoholmonopol utom detaljhandelsmonopolet skall upphöra och inordnas
  Inlämnad
  1994-02-23
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Stödet till icke-statliga högskolor

  Motion 1993/94:Ub719 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds, s, fp, c, nyd, m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub719 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds, s, m, fp, c, nyd Stödet till icke-statliga högskolor Regeringen har beslutat ge tre teologiska icke-statliga högskoleutbildningar statligt stöd och rätt att utfärda högskoleexamen om 80 poäng. En av dessa institutioner är Örebro Missionsskola med
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Viltolyckor

  Motion 1993/94:T406 av Gudrun Norberg och Isa Halvarsson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:T406 av Gudrun Norberg och Isa Halvarsson fp Viltolyckor Vägtrafikolyckorna är fortfarande ett stort samhällsproblem, trots att antalet dödade och skadade i trafiken har minskat under senare år. Det är en glädjande trend att antalet olyckor med svårt skadade och dödlig utgång sjunker,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Könsstympning av kvinnor

  Motion 1993/94:So444 av Isa Halvarsson och Gudrun Norberg (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:So444 av Isa Halvarsson och Gudrun Norberg fp Könsstympning av kvinnor Många invandrargrupper i Sverige kommer från länder, där kvinnlig könsstympning praktiseras. För många invandrare är det viktigt att i asyl bevara sina kulturella traditioner för att upprätthålla sin känsla av identitet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Nobelbanan

  Motion 1993/94:T530 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds, fp, m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T530 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds, fp, m Nobelbanan Sammanfattning Nobelbanan är ett byggprojekt som är samhällsekonomiskt lönsamt, stärker näringslivets konkurrenskraft och ökar valfriheten för länens invånare. Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn är en del av en snabb och rationell
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningscentrum för yrkesförare

  Motion 1993/94:T429 av Anders Svärd m.fl. (c, fp, v, s, kds, m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T429 av Anders Svärd m.fl. c, s, m, fp, kds, v Utbildningscentrum för yrkesförare Vi vill med denna motionen belysa två områden, där det enligt vårt förmenande är nödvändigt med en breddning och fördjupning av dels nyutbildningen av yrkesförare, dels förstärkningsutbildning av redan etablerade
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statliga aktivitetsbidrag till ungdomsverksamhet

  Motion 1993/94:Kr406 av Gudrun Norberg (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr406 av Gudrun Norberg fp Statliga aktivitetsbidrag till ungdomsverksamhet Ungdomspolitiken i Sverige är föremål för beredning i regeringen och en ungdomspolitisk proposition väntas under våren. Bl.a. gäller det statsbidragen för ungdomsverksamhet. För närvarande utgår statsbidrag, s.k.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Afasilinjer vid folkhögskolorna

  Motion 1993/94:Kr403 av Gudrun Norberg (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr403 av Gudrun Norberg fp Afasilinjer vid folkhögskolorna Människor som lider av afasi oförmåga att tala har stora svårigheter att skapa kontakter med andra människor. Afasi orsakas ofta av stroke hjärninfarkt eller hjärnblödning eller kan uppstå vid skador av exempelvis trafikolyckor.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksteatern

  Motion 1993/94:Kr279 av Lennart Rohdin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr279 av Lennart Rohdin m.fl. fp Riksteatern Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen under elfte huvudtiteln till anslaget B 10. Bidrag till Svenska Riksteatern m.m. anvisar ett belopp om 10 000 000 kr utöver vad regeringen har föreslagit eller således 608
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett Nobelprismuseum i Karlskoga

  Motion 1993/94:Kr249 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, v, c, m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr249 av Gudrun Norberg m.fl. fp, m, c, v Ett nobelprismuseum i Karlskoga Nobelpriset, Nobelfesten och övriga arrangemang däromkring har gjort Sverige känt i stora delar av världen. Nobelarrangemangen har givit en positiv och respektfull Sverigebild utomlands. Sverige uppmärksammar och
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till LP-stiftelsen

  Motion 1993/94:So256 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:So256 av Erling Bager m.fl. fp Stöd till LP-stiftelsen Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet LP- stiftelsen startade 1960 ett omfattande arbete bland alkohol- och narkotikamissbrukare i Stockholm. Stiftelsens verksamhet, som vänder sig till personer som frivilligt söker ett
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till nykterhetsrörelsen

  Motion 1993/94:So241 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, s, fp, v, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So241 av Karin Israelsson m.fl. c, s, m, fp, kds, v Bidrag till nykterhetsrörelsen I anslutning till budgetförslaget för 1993/94 lämnade socialutskottet följande svar på motion So314 rörande anslaget till Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svensk alkoholpolitik

  Motion 1993/94:So238 av Gudrun Norberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:So238 av Gudrun Norberg m.fl. fp Svensk alkoholpolitik Sverige har en restriktivare alkoholpolitik än EU- länderna, vilket medfört avsevärt lägre alkoholkonsumtion och alkoholskador i vårt land. Men nu är alkoholpolitiken i Sverige utsatt för hårda attacker från EU-kommissionen. Ett EU-medlemskap
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • ANT-undervisningen för lärare

  Motion 1993/94:Ub620 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, c, m, v, s, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub620 av Gudrun Norberg m.fl. fp, m, c, kds, s, v ANT-undervisning för lärare CAN:s undersökningar under senare år bland elever i årskurs 9 visar att tonåringarna känner stort missnöje med den information de fått om ANT alkohol, narkotika, tobakElevernas konsumtion av alkohol, narkotika
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handikappade gymnasieelevers ekonomi

  Motion 1993/94:Sf505 av Inger Lundberg m.fl. (s, fp, v, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf505 av Inger Lundberg m.fl. s, fp, c, vp, kds Handikappade gymnasieelevers ekonomi Ungdomar som har ett gravt handikapp ska genom kompensatoriska insatser från samhället ges möjlighet till ett aktivt liv, där de så långt det är möjligt kan leva på samma villkor som andra. Genom kraftfulla
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kunskapscentra för lantbruk

  Motion 1993/94:Jo213 av Gudrun Norberg (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo213 av Gudrun Norberg fp Kunskapscentra för lantbruk Rådgivningsutredningen SOU 1992:99 föreslog att 5 miljoner kronor skulle anslås årligen under åren 1993/94 1995/96 för att utveckla ett särskilt program för fortbildning och kunskapsutveckling inom jordbruket och trädgårdsnäringen.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukets administration

  Motion 1993/94:Jo203 av Gudrun Norberg och Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo203 av Gudrun Norberg och Ulla Orring fp Jordbrukets administration Jordbrukets organisation förefaller att alltid vara i förändring. Det är nu inte mer än två och ett halvt år sedan Lantbruksnämnderna försvann och dess administration inordnades i Länsstyrelserna. Åter tycks det finnas
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dataregister vid beräkning av arealstödet

  Motion 1993/94:Jo201 av Gudrun Norberg (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo201 av Gudrun Norberg fp Dataregister vid beräkning av arealstödet Vid utbetalning av arealstöd till jordbrukarna sker i vissa fall förseningar på grund av att flera lantbruksregister används. När det inträffar att dataregistren inte stämmer överens returneras ärendet för ny behandling
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Delegationen för icke-militärt motstånd

  Motion 1993/94:Fö901 av Gudrun Norberg (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö901 av Gudrun Norberg fp Delegationen för icke-militärt motstånd Under praktiskt taget hela 70-talet fördes en debatt i Sverige om civilmotstånd. Kärnfrågan var om civilmotstånd successivt kunde överta det militära försvarets uppgifter, d.v.s. en militär avrustning och bildande av någon
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Turismen i skogslänen

  Motion 1993/94:Kr509 av Sigge Godin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr509 av Sigge Godin m.fl. fp Turismen i skogslänen Turismen är en av de största näringarna i världen. Den beräknas fortsätta att öka. Den ökade rörligheten inom EU skapar behov av tätare kontakter mellan länderna. I takt med den ekonomiska utvecklingen i Sydeuropa har befolkningen ökat
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JoU24 1993/94:KrU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter