Bertil Måbrink (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-12-11 – 1994-10-02
Ledig
1991-11-11 – 1991-12-10
Ordinarie
1990-12-12 – 1991-11-10
Ledig
1990-11-12 – 1990-12-11
Ordinarie
1976-10-03 – 1990-11-11

Utrikesutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-02
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

EG-delegationen

Ledamot
1993-01-21 – 1993-02-10

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971- Suppl i LU 71, TU 77/78--78/79, KU 85/86--87/88 och UU 91/92--93/94. Led av JuU 72--73, KU 74--75/76 och UU 82/83--90/91. Suppl i TK 81/82--90/91 samt RFS 82/83--87/88 och 91/92--93/94. Led av ON 74, VB 82/83--93/94, KD 85/86--90/91, RFS 88/89--90/91, EFTA-delegationen 89/90, TK 91/92--93/94 och EG-Sverige-kommittén 93/94. Led av riksdagsutredningen 90--94. -- Led av vpk/v-gruppens förtroenderåd 82--94, gruppledare 82--94.

Bostadsort

Gävle

Utbildning

Studier vid partiskola i Moskva 60-61. Ombudsman för SKP/VPK i Gävleborgs län 61-70. Gymnasiekurser 69-70.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Gävleborgs läns VPK-distrikt, ordf 74--81. Led av Vänsterpartiet Kommunisternas/Vänsterpartiets partistyrelse 72--92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i Gävle 66-70. Ledamot av Statens industriverks nämnd för regionalpolitiska frågor 83-85. Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Gävleborgs län 83-88, Glesbygdsmyndigheten 91-96 och Migrationsverket 01-. - Ledamot av biståndspolitiska utredningen 73-78, tjänsteansvarskommittén 80-81, åklagarutredningen 90-91, sjöverksamhetskommittén 94-96, barnkommittén 96-.

Kommunala uppdrag

Led av Gävle kommunfullmäktige 71--78. Led av valberedningen 77--78. -- Led av Gävleborgs län landsting 67--70. Led av omsorgsnämnden 67--70.

Föräldrar

Sågverksarbetaren Henning Bertil Fredrik Karlsson och Margareta Möller

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf52 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf52 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Vänsterpartiet avslår regeringens förslag till riktlinjer för reformeringen av det allmänna pensionssystemet. Vänsterpartiet vill ha ett generellt och obligatoriskt pensionssystem.
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutgiltig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning För Vänsterpartiet är minskad arbetslöshet det överordnade målet
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  127
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------------1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:SfU26 1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (127 yrkanden): , , 63 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap

  Motion 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap Frågan om medlemskap i EU är avgörande för vårt lands framtid och självbestämmanderätt. Det är därför bra att riksdagens partier i enighet vänder sig till folket och att alla partier försäkrar
  Inlämnad
  1994-05-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:KU50
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Bakgrund Regeringen lade hösten 1994 fram ett förslag till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkringprop 1993/94:80Propositionen utsattes för en nedgörande kritik.
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa ändringar i studiestödssystemet 1. Allmän studiestödspolitik 1.1 Solidarisk lönepolitik och högre utbildning Det finns en jämlikhetsaspekt i att samhället ger statligt stöd för högre studier. Studiefinansieringssystemet
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 2 avslag, , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002

  Motion 1993/94:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 I regeringens proposition föreslås att staten skall ikläda sig ekonomiskt ansvar för högst 5 645 miljoner kronor för ett olympiskt vinterspel i Östersund/
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande

  Motion 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från Talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande EU-nämnden kommer vid händelse av ett medlemskap i EU att få en utomordentligt väsentlig funktion som forum för information och samråd
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor

  Motion 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Vänsterpartiet har i sin motion om inriktningen av stödet till psykiskt handikappade 1993/94:So479 redovisat hur vi vill att insatserna för de psykiskt störda skall vara utformade. Vi anser att
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.

  Motion 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. I propositionen läggs fram förslag till godkännande av en rad ändringar av EES-avtalet och avtalet mellan EFTA- länderna om upprättandet av en
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:237 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1993

  Motion 1993/94:U9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U9 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skriv. 1993/94:237 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1993 Inledning Regeringens skrivelse om det gångna årets krigsmaterielexport är som vanligt en dyster läsning. Visserligen minskade den totala exporten av krigsmateriel
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:176 Ändringar i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.

  Motion 1993/94:U8 av Bertil Måbrink m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U8 av Bertil Måbrink m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:176 Ändringar i lagen 1991:341 om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. Inledning Vikten av att hindra spridning av produkter som kan användas i massförstörelsesyfte kan inte nog betonas.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet

  Motion 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Bestämmelserna om lönegaranti vid konkurs har utpräglad karaktär av social skyddslagstiftning. De har sitt ursprung i den starka förmånsrätt i konkurs som i handelsbalkens 17
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:219 Handikappombudsman

  Motion 1993/94:So57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:So57 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:219 Handikappombudsman Vänsterpartiet tillstyrker regeringens proposition om inrättandet av Handikappombudsman. Förslaget om att inrätta en Handikappombudsman är en uppföljning från den parlamentariska handikapputredningen.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadspolitiken

  Motion 1993/94:A72 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A72 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1993/94:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadspolitiken Det har både inom och utanför riksdagen under senare tid understrukits vikten av att riksdagen granskar verksamheter och följer upp sina beslut. Vänsterpartiet
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:188 Lokal demokrati

  Motion 1993/94:K57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K57 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:188 Lokal demokrati Att utveckla demokratin är en av vår tids utmaningar. Ett utvecklat folkstyre kräver att medborgarna är väl informerade, har reella möjligheter att påverka och klart ser politiska ansvarighetsförhållanden.
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:KU40
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen

  Motion 1993/94:A69 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A69 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen Regeringens proposition innebär flera förbättringar och preciseringar av gällande arbetsmiljölag och Vänsterpartiet välkomnar dessa. Vi uppskattar också att regeringen avvisar utredningens förslag
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:AU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A57 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Sammanfattning Vänsterpartiet konstaterar att regeringen dels har försvagat regionalpolitikens målsättning om regional balans och dels att det helt saknas en förnyelse i riktning mot en
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  76
  Utskottsberedning
  --------------------------------------1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (76 yrkanden): 1 avslag, , 38 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred

  Motion 1993/94:U7 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U7 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skriv. 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred Inledning Vänsterpartiet har tidigare uttalat att svenskt deltagande i Partnerskap för fred PFP är möjligt om det uppfyller de förutsättningar som finns för svensk neutralitetspolitik motion
  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik

  Motion 1993/94:Kr1 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr1 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik Riktlinjer för ungdomspolitiken Under ungdomstiden frågar man sig hur ens framtid skall se ut, vilka mål man har med sitt liv. Man skapar sig visioner. Denna framtidstro är något av det viktigaste för samhället.
  Inlämnad
  1994-03-30
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1993/94:KrU31
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen

  Motion 1993/94:Sk39 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk39 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen 1. Allmänna synpunkter I ett modernt välfärdssamhälle krävs ett betydande skatteuttag. Skattesystemet måste då utformas på ett sådant sätt att det upplevs som rättvist och begripligt av de
  Inlämnad
  1994-03-24
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Filter