Riksdagsförvaltningens diarium

Här kan du söka bland ärenden i Riksdagsförvaltningens diarium och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut

Handlingar du vill begära ut

Du har inte lagt till några handlingar än. Lägg till handlingar genom att klicka på "Lägg till" på respektive handling i listan nedan.

Viktig information

Den 29 maj pågår ett underhållsarbete av Riksdagsförvaltningens diarium vilket innebär att nyinkomna handlingar inte kommer att vara sökbara. 

Så här söker du

 1. Skriv in ett sökord. Du kan också söka direkt på ett diarienummer, exempelvis 43-2016/17.
 2. Välj ett filter för att avgränsa din sökning, exempelvis ett utskott.
 3. Välj datum för att avgränsa din sökning

Så här söker du

Hoppa till filter
 • Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  1733-2023/24
 • Statsministerns tjänsteutövning kring fråga om könstillhörighetslagen

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1731-2023/24
 • Begäran om allmän handling

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  1730-2023/24
 • Ny anhållan om utskottsbesök efter samtal

  Näringsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1729-2023/24
 • Avtal - affischskrivare

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  1725-2023/24
 • Brev om WHO:s förslag till pandemiavtal och ändringar i International Health Regulations (IHR)

  Socialutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1724-2023/24
 • Ny avhandling om tidig medborgardialog i svensk detaljplanering

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  1723-2023/24
 • Granskningsrapport RiR 2024:7 - SiS särskilda ungdomshem - brister i statens tvångsvård av barn och unga

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  1722-2023/24
 • Ekofin, rådsmöte den 14 maj 2024

  EU-nämnden

  Datum:
  Diarienummer:
  1721-2023/24
 • Skrivelse angående översättning av EU:s CRA

  Utbildningsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1720-2023/24
 • Brev med anledning av försöksdjurens dag

  Utbildningsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1719-2023/24
 • Ny film om riskerna med A-traktorer

  Trafikutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1718-2023/24
 • Besök av UNDP:s direktör den 25 april 2024

  Utrikesutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1717-2023/24
 • UUKI, rådsmöte den 13-14 maj 2024

  EU-nämnden

  Datum:
  Diarienummer:
  1715-2023/24
 • Information om dagordning för formellt rådsmöte i EYCS/UUKI (kultur, audiovisuella frågor och mediefrågor) den 13-14 maj 2024

  Kulturutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1714-2023/24
 • Överläggningspromemoria om förslag till rådslutsatser om framtiden för Europas hälsounion

  Socialutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1713-2023/24
 • Regeringens överläggning med näringsutskottet den 2 maj 2024 om ett förslag till en förordning om granskning av investeringar i unionen

  Näringsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1712-2023/24
 • Begäran om allmän handling

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  1711-2023/24
 • Synpunkter på Prop Åtgärder för tryggare bostadsområden

  Civilutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1710-2023/24
 • KLYS kommenterar regeringens strategi för kulturella och kreativa branscher

  Näringsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1709-2023/24

Kontakt

Om du inte hittar det du söker i diariet eller har andra frågor, kontakta riksdagsinformation.