Till innehåll på sidan

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Yttrande 2019/20:KU8y

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning
2020-04-08
Justering
2020-04-09
Trycklov
2020-04-09



Konstitutionsutskottet

s

yttrande
2019/20

:

KU8y

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19
Till socialutskottet
Socialutskottet beslutade den 8 april 2020 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2019/20:155 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 och eventuella följdmotioner.
Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till endast propositionen och inte följdmotionerna. De synpunkter som anförs av utskottet avser de konstitutionella aspekterna på de normgivningsbemyndiganden som föreslås. Utskottet tar även upp behovet av en översyn av förutsättningarna för legalt handlande i samband med kriser.
Som ett led i beredningen