Allmänna motionstiden 2021

Totalt 4151 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2021

Motion 2021/22:4222
av Larry Söder m.fl. (KD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2021/22:4221
av Ebba Busch m.fl. (KD)
Hela Sverige ska fungera - Kristdemokraternas budgetmotion för 2022

Motion 2021/22:4220
av Arman Teimouri m.fl. (L)
Ingen klimatomställning utan ett starkt kraftsystem

Motion 2021/22:4219
av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2021/22:4218
av Elisabeth Falkhaven (MP)
Implementering av mål för ett hållbart fiske

Motion 2021/22:4217
av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2021/22:4216
av Camilla Hansén (MP)
Schyst internationell handel

Motion