Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Allmänna motionstiden 2019

Totalt 3314 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2019

Motion 2019/20:3408 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Hållbart fiske

Motion 2019/20:3380 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Slopande av hårdare amorteringskrav

Motion 2019/20:3379 av Christer Nylander m.fl. (L)
Liberal idrottspolitik

Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Motion 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L)
Försvarsinriktningens implementering och utveckling

Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S)
Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige

Motion 2019/20:3375 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem

Motion 2019/20:3374 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor

Motion 2019/20:3373 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Altruistiskt surrogatmödraskap

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för att bygga fler vatten- och branddammar

Motion 2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Politik för årsrika

Motion 2019/20:3370 av Sten Bergheden (M)
Tydligare märkning av kött från djur som slaktas utan bedövning

Motion 2019/20:3369 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Föräldraförsäkringen

Motion 2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2019/20:3367 av Hans Ekström m.fl. (S)
Prioritera Hjulstabron i en nationell plan

Motion 2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism

Motion 2019/20:3365 av Jan Ericson m.fl. (M)
Översyn av regelverket kring bonus-malus

Motion 2019/20:3364 av Cecilia Widegren (M)
Ridsport och integrationsarbete

Motion 2019/20:3363 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Läkemedel: möjligheter, hälsa och risker

Motion 2019/20:3362 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal utrikes- och biståndspolitik för en demokratisk utveckling

Motion 2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Grön liberal miljöpolitik

Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L)
Liberal integrationspolitik

Motion 2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L)
När ett barns liv går sönder - om barn som utsätts för sexuella övergrepp, prostitution och människohandel

Motion 2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal politik för utveckling och företagande i hela Sverige

Motion 2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Ryssland

Motion 2019/20:3356 av Yasmine Posio m.fl. (V)
Hbtq-frågor i världen

Motion 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Ökat byggande med snabbare byggprocesser och ökad tillgång på mark

Motion 2019/20:3354 av Roger Haddad m.fl. (L)
Avveckla Skolinspektionens barn- och elevombud i sin nuvarande form

Motion 2019/20:3353 av Robert Hannah (L)
Uppmärksammande av de första kvinnliga riksdagsledamöterna

Motion 2019/20:3352 av Arman Teimouri (L)
Krafttag mot återvändande terrorister

Motion 2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal politik för klimatet

Motion 2019/20:3350 av Robert Hannah (L)
Adoptioner för samkönade par

Motion 2019/20:3349 av Arman Teimouri (L)
Landsförräderi

Motion 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Brottsoffer

Motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Motion 2019/20:3346 av Sten Bergheden (M)
Samordning mellan Kustbevakningen och gränspolisen

Motion 2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Stärk barns rättigheter

Motion 2019/20:3344 av Cecilia Widegren (M)
Förenkla för vägsamfällighetsföreningar

Motion 2019/20:3343 av Lotta Finstorp (M)
Vintertid som standardtid

Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Liberal digitaliseringspolitik för Sverige

Motion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)
Kristdemokraternas budgetmotion för 2020 Ett Sverige att lita på - trygghet och välfärd

Motion 2019/20:3340 av Mikael Strandman (SD)
Avskaffande av lagen om färdigställandeskydd

Motion 2019/20:3339 av Mikael Strandman (SD)
Begränsning av personbilsinnehav

Motion 2019/20:3338 av Roger Haddad m.fl. (L)
Högre utbildning med kvalitet

Motion 2019/20:3337 av Markus Wiechel (SD)
Förlorad vårdnad vid mord

Motion 2019/20:3336 av Niklas Karlsson (S)
Bevara minnet av varvsindustrin

Motion 2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2019/20:3332 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2019/20:3331 av Louise Meijer m.fl. (M)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD)
Riksdagen som modern arbetsplats - ersättning för tjänsteresor med cykel

Motion 2019/20:3329 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2019/20:3328 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2019/20:3326 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2019/20:3325 av Mats Green m.fl. (M)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2019/20:3324 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2019/20:3323 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S)
Låt Skaraborg bli namnet

Motion 2019/20:3321 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2019/20:3320 av Pia Steensland m.fl. (KD)
En värdig och medmänsklig funktionshinderspolitik

Motion 2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2019/20:3318 av Leila Ali-Elmi och Annika Hirvonen Falk (båda MP)
Sverige bör införa jämlikhetsdata

Motion 2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Nationell insatsstyrka mot livsmedelsfusk

Motion 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer

Motion 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2019/20:3314 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2019/20:3313 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2019/20:3312 av Karin Enström m.fl. (M)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2019/20:3311 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)
Ett hållbart modeunder

Motion 2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP)
Konsumtionens miljöpåverkan

Motion 2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Kortare arbetstid

Motion 2019/20:3308 av Rebecka Le Moine (MP)
Incitament för ett miljövänligt skogsbruk

Motion 2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP)
Gynna demokratiska företag

Motion 2019/20:3306 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Naturens rättigheter

Motion 2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. (MP)
Förläng livet på prylarna och planeten

Motion 2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP)
Enkla åtgärder och regelförenklingar för ökad cykling

Motion 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP)
Stärkta rättigheter för hbtq-personer

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Internationell solidaritet - hbtq plus i hela världen

Motion 2019/20:3301 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2019/20:3300 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2019/20:3299 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2019/20:3298 av Mats Green m.fl. (M)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2019/20:3297 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2019/20:3296 av Louise Meijer m.fl. (M)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2019/20:3295 av Jessika Roswall m.fl. (M)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2019/20:3294 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2019/20:3292 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Ny medicinsk bedömning för assistansberättigade

Motion 2019/20:3291 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Minska väntetider för patologiska provsvar

Motion 2019/20:3290 av Magnus Jacobsson (KD)
Uppföljningen av lagen om omskärelse av pojkar

Motion 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Kooperativa företag som fristående aktörer för jobbskapande och integration

Motion 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. (S)
En skola för alla är en skola med hbtq-plus-kompetens

Motion 2019/20:3287 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen

Motion 2019/20:3286 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Ny struktur för hälso- och sjukvården

Motion 2019/20:3285 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Rättvisa skatter

Motion 2019/20:3284 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Mittuniversitetet

Motion 2019/20:3283 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige

Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam

Motion 2019/20:3281 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
E-recept i hela Norden

Motion 2019/20:3280 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Värna hälso- och sjukvårdens portalparagraf

Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare

Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S)
O¨ka kunskaperna inom ra¨ttsva¨sendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer

Motion 2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-)
Om hedersförtryck, diskriminering segregation, kuturrelativism och rasism

Motion 2019/20:3276 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)
Barnrättsperspektivet i vårdnadsfrågor

Motion 2019/20:3275 av Pyry Niemi m.fl. (S)
Obligatoriskt informationssamtal eller medling vid vårdnadstvister

Motion 2019/20:3274 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Missa inte kvinnorna, jämställdheten och kooperativen i demokratioffensiven och den feministiska biståndspolitiken

Motion 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Lex Sarah inom skolan

Motion 2019/20:3271 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige

Motion 2019/20:3270 av Lawen Redar m.fl. (S)
Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande

Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde

Motion 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Ta hem bortförda barn och unga vuxna

Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Vatten, va och fiske

Motion 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C)
Bostäder och grönt samhällsbyggande

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Integration

Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Ledarskap för klimat och grön omställning

Motion 2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Digitalisering

Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Försvar och samhällets säkerhet

Motion 2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utrikes, omvärld och utveckling

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Hållbara gröna näringar

Motion 2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Arbetsmarknad

Motion 2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Cirkulär ekonomi och kemikalier

Motion 2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
En hållbar jakt

Motion 2019/20:3256 av Roger Haddad m.fl. (L)
En förskola för lärande

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C)
Kultur, idrott och civilsamhälle

Motion 2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Utbildning

Motion 2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Hälsa, sjukvård och omsorg

Motion 2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Den svenska basindustrin

Motion 2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C)
Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet

Motion 2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C)
Rättvis trygghetsförsäkring

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C)
Människan i centrum

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C)
Trygghet i hela landet

Motion 2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Skog och bioekonomi

Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C)
En hållbar infrastruktur för hela landet

Motion 2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C)
Demokrati, friheter och rättigheter

Motion 2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Migration och mottagande

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2019/20:3242 av Sofia Damm (KD)
Utveckla den skånska besöksnäringen

Motion 2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2019/20:3240 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hepatit C, tbc, HPV och vaccineringsfrågor

Motion 2019/20:3239 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd

Motion 2019/20:3238 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten

Motion 2019/20:3237 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik

Motion 2019/20:3236 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Gemensamma valsedlar

Motion 2019/20:3235 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förenklingar för företagare

Motion 2019/20:3234 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Villkor för framförande av vattenskoter

Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD)
Utbyggnad av Bohusbanan

Motion 2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Ändra regelverket kring betalningsanmärkning

Motion 2019/20:3230 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Import av odlad fisk

Motion 2019/20:3229 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan

Motion 2019/20:3228 av Roger Hedlund (SD)
Överlåta föräldraledighet

Motion 2019/20:3227 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)
Missbruk i olika former måste tas på större allvar

Motion 2019/20:3226 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Ökat skydd av känsliga personuppgifter

Motion 2019/20:3225 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökade befogenheter för och upprustning av Tullverket

Motion 2019/20:3224 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Allmänna arvsfonden

Motion 2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda

Motion 2019/20:3222 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nationell djurskyddspolis

Motion 2019/20:3221 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Krigs- och terrorbrott

Motion 2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Muslimska brödraskapet

Motion 2019/20:3219 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten

Motion 2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hot mot och ansvar som förtroendevalda

Motion 2019/20:3217 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur

Motion 2019/20:3216 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet

Motion 2019/20:3215 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring

Motion 2019/20:3214 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Krafttag mot drogmissbruket

Motion 2019/20:3213 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Djurbalk, djurskyddsmyndighet samt internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd

Motion 2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer

Motion 2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)
Obedövad slakt och foie gras

Motion 2019/20:3210 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder för att minska rökning

Motion 2019/20:3209 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården

Motion 2019/20:3208 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Minskad användning av palmolja och märkning av höga salt- och sockerhalter i livsmedel

Motion 2019/20:3207 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet

Motion 2019/20:3206 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Valfrihet för äldre oavsett kommun

Motion 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökat stöd för veteraner

Motion 2019/20:3204 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare

Motion 2019/20:3203 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Suicidpreventiva åtgärder

Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2019/20:3201 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Starkare skydd av fornlämningar

Motion 2019/20:3200 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förhindra vanvård av katter

Motion 2019/20:3199 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)
Förbud mot valar i fångenskap

Motion 2019/20:3198 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Ökad kunskap om allemansrätten i skolan

Motion 2019/20:3197 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utökat stöd till hemlösa, villkorat försörjningsstöd samt ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar

Motion 2019/20:3196 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Cancerpreventiv kost

Motion 2019/20:3195 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Religionsfrihet på riktigt

Motion 2019/20:3194 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund

Motion 2019/20:3193 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Stärkt känsla av nationell samhörighet

Motion 2019/20:3192 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
En samhällsförberedande skola

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Polisen

Motion 2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M)
Arbetsmarknad

Motion 2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M)
Jämställdhet

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)
Utgiftsområdesmotion 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Rätt till bostad för kvinnor som lever med våld i nära relationer

Motion 2019/20:3186 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter

Motion 2019/20:3185 av Aron Emilsson (SD)
Utbyggnad av Bohusbanan

Motion 2019/20:3184 av Runar Filper (SD)
Argentinasvenskarnas okända historia bör uppmärksammas

Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män

Motion 2019/20:3182 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval

Motion 2019/20:3181 av Markus Wiechel (SD)
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift

Motion 2019/20:3180 av Markus Wiechel (SD)
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Motion 2019/20:3179 av Markus Wiechel (SD)
Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur

Motion 2019/20:3178 av Markus Wiechel (SD)
Riksdagsledamöternas placering i kammaren

Motion 2019/20:3177 av Markus Wiechel (SD)
Rekrytering av rektorer

Motion 2019/20:3176 av Markus Wiechel (SD)
Förändrad strandskyddslagstiftning

Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD)
Rättvist förfarande vid arbetstvister

Motion 2019/20:3174 av Markus Wiechel (SD)
Utvidgade trafiksäkerhetsåtgärder

Motion 2019/20:3173 av Markus Wiechel (SD)
Utökad avdragsrätt och skattefrihet

Motion 2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta

Motion 2019/20:3171 av Markus Wiechel (SD)
Ändrade regler för studiestöd

Motion 2019/20:3170 av Markus Wiechel (SD)
Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar

Motion 2019/20:3169 av Markus Wiechel (SD)
Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor

Motion 2019/20:3168 av Markus Wiechel (SD)
Stärkt demokrati och förbättrad representation

Motion 2019/20:3167 av Markus Wiechel (SD)
Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete

Motion 2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD)
Utökad möjlighet att använda sig av elfordon

Motion 2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD)
Utökat skydd för personer som drabbats av pressetiska övertramp

Motion 2019/20:3164 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering

Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD)
Heltidsarbete som rättighet

Motion 2019/20:3162 av Runar Filper (SD)
Flodkräftans reproduktion

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD)
Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD)
Bygg två-plus-två-väg på E4:an

Motion 2019/20:3159 av Roger Hedlund (SD)
Förebyggande drogtester i skolan

Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD)
Bygg ut E16 Gävle-Oslo till två-plus-två-väg

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2019/20:3156 av Markus Wiechel (SD)
Förslag för en sundare fastighetsmarknad

Motion 2019/20:3155 av Markus Wiechel (SD)
Förenklad bygglovshantering

Motion 2019/20:3154 av Markus Wiechel (SD)
Gårdsförsäljning

Motion 2019/20:3153 av Markus Wiechel (SD)
Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen

Motion 2019/20:3152 av Markus Wiechel (SD)
Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Motion 2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD)
Förbättrat arbete med public service

Motion 2019/20:3150 av Markus Wiechel (SD)
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område

Motion 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Förbud mot snabblån och stöd till skuldsatta

Motion 2019/20:3148 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Hälsosam och kvalitetssäkrad skolmat

Motion 2019/20:3147 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande

Motion 2019/20:3146 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Avskaffa EBO-lagen

Motion 2019/20:3145 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Erkännande av polisers insats i samhället

Motion 2019/20:3144 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ett reellt tjänstemannaansvar

Motion 2019/20:3143 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ett starkare nordiskt samarbete

Motion 2019/20:3142 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Ökad organdonation och fler blodgivare

Motion 2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Försäljning av statliga bolag

Motion 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Ungas möjlighet till en egen bostad

Motion 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad

Motion 2019/20:3138 av Mathias Tegnér och Helene Hellmark Knutsson (båda S)
Stärk Sveriges talangattraktion

Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)
Idrottsplatser som en del av samhällsplaneringen

Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning

Motion 2019/20:3135 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Bullernivåer för idrott

Motion 2019/20:3134 av Lawen Redar (S)
Nationell satsning på förebyggande insatser i brottsutsatta bostadsområden

Motion 2019/20:3133 av Lawen Redar (S)
Strategier för en långsiktigt hållbar utveckling

Motion 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden

Motion 2019/20:3131 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Momsregler och civilsamhället

Motion 2019/20:3130 av Anders Österberg m.fl. (S)
Jämlik tandvård

Motion 2019/20:3129 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten

Motion 2019/20:3128 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S)
Utfasning av plastpåsar

Motion 2019/20:3127 av Sultan Kayhan (S)
Trygghet när Arbetsförmedlingen reformeras

Motion 2019/20:3126 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M)
Anmälningsplikt gällande ofödda barn

Motion 2019/20:3125 av Sten Bergheden (M)
Sänk kostnaderna för public service

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2019/20:3123 av Boriana Åberg (M)
Republiken Kinas deltagande i FN:s underorganisationer

Motion 2019/20:3122 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2019/20:3121 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige

Motion 2019/20:3120 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
En ansvarsfull migrationspolitik

Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD)
Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn

Motion 2019/20:3117 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M)
Vuxenutbildningen

Motion 2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M)
Redovisning av vad skattepengarna går till på deklarationen

Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Reformer för ökad tillväxt i Stockholm

Motion 2019/20:3114 av Lars Beckman (M)
Mini-jobs på svensk arbetsmarknad

Motion 2019/20:3113 av Per Åsling (C)
Vinter-OS

Motion 2019/20:3112 av Per Åsling (C)
Utveckling av Jämtlands län

Motion 2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C)
Effektivare bekämpning av drograttfylleri

Motion 2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C)
En skola att lita på

Motion 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C)
En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C)
Möjligheternas land

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C)
Ansvar och resultat för klimat och miljö

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)
Frihetsreformer för Sveriges landsbygd

Motion 2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2019/20:3104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En ny sjukförsäkring

Motion 2019/20:3103 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Kultur i hela landet

Motion 2019/20:3102 av Katarina Brännström (M)
Förbjud leksaksvapen i handeln

Motion 2019/20:3101 av Noria Manouchi och Boriana Åberg (båda M)
Öka den polisiära närvaron i kommunerna

Motion 2019/20:3100 av Noria Manouchi m.fl. (M)
En nationell Öresundsagenda

Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M)
Öresundsmetron

Motion 2019/20:3098 av Noria Manouchi (M)
Legalisering av surrogatmoderskap

Motion 2019/20:3097 av John Weinerhall (M)
En skola som präglas av kvalitet och konkurrens

Motion 2019/20:3096 av Noria Manouchi (M)
Sänkt straffbarhetsålder

Motion 2019/20:3095 av Noria Manouchi (M)
Uteblivet studiestöd

Motion 2019/20:3094 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Trygghet och arbetsro för skolans medarbetare och elever

Motion 2019/20:3093 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Yrkesväxling, yrkeshögskola, vuxenutbildning och sfi

Motion 2019/20:3092 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Fler skickliga lärare och en lärarutbildning av hög kvalitet

Motion 2019/20:3091 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Högre utbildning, universitet och högskolor

Motion 2019/20:3090 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige

Motion 2019/20:3089 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Grundskolan

Motion 2019/20:3088 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Högre kvalitet, ett tydligare nationellt ansvar och en bättre finansiering av svensk skola

Motion 2019/20:3087 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Förskolan - skolan där kunskapsresan startar

Motion 2019/20:3086 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
En mer flexibel gymnasieskola

Motion 2019/20:3085 av Sten Bergheden (M)
Ungas inträde på arbetsmarknaden

Motion 2019/20:3084 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Hot och våld mot lantbrukare med flera

Motion 2019/20:3083 av Åsa Coenraads (M)
Djurrättsextremister

Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Konsumentpolitik

Motion 2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Bevara ålfisket

Motion 2019/20:3080 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Associationsrätt

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Familjerätt

Motion 2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. (L)
Liberalisera den svenska modellen

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L)
Heltäckande översyn av överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet

Motion 2019/20:3076 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Rättsstaten åter

Motion 2019/20:3075 av Roger Haddad m.fl. (L)
Höj läraryrkets status och kvaliteten i lärarutbildningen

Motion 2019/20:3074 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Rikstäckande trafikmedicinsk kompetens

Motion 2019/20:3073 av Roger Haddad m.fl. (L)
En skola fri från mobbning

Motion 2019/20:3072 av Maria Arnholm m.fl. (L)
Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring

Motion 2019/20:3071 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Värdegrund och prioriteringsprinciper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Motion 2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L)
Liberal kulturpolitik

Motion 2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M)
En effektiv polis

Motion 2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M)
Kraftfulla åtgärder mot sexualbrott

Motion 2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M)
Förstärkta åtgärder mot terrorism

Motion 2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. (M)
Ett nationellt förbud mot tiggeri

Motion 2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M)
Åtgärder mot unga som begår brott

Motion 2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M)
Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet

Motion 2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M)
Åtgärder mot gängbrottsligheten

Motion 2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M)
En modern, tydlig och effektiv kriminalvård

Motion 2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M)
Stöldligor och annan mängdbrottslighet

Motion 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)
Återupprätta samhällskontraktet - en budget för Sverige

Motion 2019/20:3059 av Fredrik Schulte (M)
En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2019/20:3058 av Richard Jomshof (SD)
Tjänstevapen för tullinspektörer

Motion 2019/20:3057 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Skärpta straff för djurplågeri

Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer

Motion 2019/20:3055 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot det illegala gatuspelet

Motion 2019/20:3054 av Richard Jomshof (SD)
Förhindrande av oskäliga skadestånd vid frihetsberövanden

Motion 2019/20:3053 av Aron Emilsson (SD)
Språkfrågor

Motion 2019/20:3052 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Ett stärkt medborgarskap

Motion 2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD)
En hållbar och rättssäker asylpolitik

Motion 2019/20:3050 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Anhöriginvandring

Motion 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Genomför Försvarsberedningens förslag i sin helhet

Motion 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Kultur- och mediepolitisk motion

Motion 2019/20:3047 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Spelmarknadspolitik

Motion 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Ett starkt och självständigt civilsamhälle

Motion 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Miljö och klimat

Motion 2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)
Högre straff för att skada djur i samhällets tjänst

Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica

Motion 2019/20:3042 av Pyry Niemi (S)
Förebygga och ta bort gränshinder i Norden

Motion 2019/20:3041 av Serkan Köse (S)
Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter

Motion 2019/20:3040 av Serkan Köse (S)
Kashmir

Motion 2019/20:3039 av Serkan Köse (S)
Omställningspension vid dödsfall

Motion 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. (S)
Rätt person på rätt adress

Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik

Motion 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet

Motion 2019/20:3035 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Stickmyggor - ansvar för bekämpning i dag och på sikt

Motion 2019/20:3034 av Elin Lundgren m.fl. (S)
Översyn av delvis uppskjutet barnbidrag

Motion 2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen

Motion 2019/20:3032 av Pyry Niemi (S)
Stärk det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige

Motion 2019/20:3031 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S)
Byte av registreringsnummer på bil

Motion 2019/20:3030 av Serkan Köse (S)
Fritidshem för alla barn

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S)
Rusta upp räddningstjänsten

Motion 2019/20:3028 av Serkan Köse (S)
Aleviter

Motion 2019/20:3027 av Serkan Köse och Thomas Hammarberg (båda S)
Xinjiang

Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad

Motion 2019/20:3025 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Södertörns högskola

Motion 2019/20:3024 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Handel utvecklar världen

Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)
Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen

Motion 2019/20:3022 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)
Diplomatiska förbindelser med Taiwan

Motion 2019/20:3021 av Betty Malmberg (M)
Trängselskattens påminnelseavgift

Motion 2019/20:3020 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2019/20:3019 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2019/20:3018 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2019/20:3017 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2019/20:3016 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2019/20:3015 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2019/20:3014 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2019/20:3013 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2019/20:3011 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2019/20:3010 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2019/20:3009 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2019/20:3008 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2019/20:3007 av Edward Riedl (M)
Centrum för samisk hälsa

Motion 2019/20:3006 av Edward Riedl (M)
Cancerscreening

Motion 2019/20:3005 av Edward Riedl (M)
Tester av artärstelhet

Motion 2019/20:3004 av Edward Riedl (M)
Anslag för skolresor till Auschwitz

Motion 2019/20:3003 av Edward Riedl (M)
Inför en nationell sköldkörtelstrategi i Sverige

Motion 2019/20:3002 av Edward Riedl (M)
Kontroll i fråga om assistansersättning

Motion 2019/20:3001 av Edward Riedl (M)
Stärkt skydd för den svenska demokratin

Motion 2019/20:3000 av Edward Riedl (M)
Avskaffa flygskatten

Motion 2019/20:2999 av Edward Riedl (M)
Lägre bensin och dieselskatt i Norrland

Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M)
RUT-avdrag för taxiresor

Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M)
Ta bort överindexeringen av bensin och diesel

Motion 2019/20:2996 av Edward Riedl (M)
Möjlighet till upphävande av sekretess

Motion 2019/20:2995 av Edward Riedl (M)
Barnperspektiv hos myndigheter

Motion 2019/20:2994 av Edward Riedl (M)
Kunskapscentrum för deep brain stimulation (DBS) i Umeå

Motion 2019/20:2993 av Edward Riedl (M)
Mer hushållsekonomi i skolan

Motion 2019/20:2992 av Edward Riedl (M)
Värna Umeå universitet

Motion 2019/20:2990 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M)
Ökat bostadsbyggande

Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M)
Myndigheternas informationssäkerhet

Motion 2019/20:2985 av Edward Riedl (M)
Fortkörning där blåljuspersonal arbetar

Motion 2019/20:2984 av Edward Riedl (M)
Fortkörning vid vägarbeten

Motion 2019/20:2983 av Edward Riedl (M)
Krafttag mot svarttaxi

Motion 2019/20:2982 av Edward Riedl (M)
Stärka Arlandas konkurrenskraft

Motion 2019/20:2981 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2019/20:2980 av Edward Riedl (M)
Exportstöd till svensk småbåtsindustri

Motion 2019/20:2979 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska frizoner i glesbygden

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M)
Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål

Motion 2019/20:2977 av Edward Riedl (M)
Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp

Motion 2019/20:2976 av Edward Riedl (M)
Förtroendet för allemansrätten

Motion 2019/20:2975 av Edward Riedl (M)
Förenklade strandskyddsregler

Motion 2019/20:2974 av Edward Riedl (M)
Olaglig yrkestrafik

Motion 2019/20:2973 av Edward Riedl (M)
Svarttaxi på nätet

Motion 2019/20:2972 av Edward Riedl (M)
Uppvisande av körkort

Motion 2019/20:2971 av Edward Riedl (M)
Höjd hastighet för A-traktorer

Motion 2019/20:2970 av Edward Riedl (M)
Höjd hastighet för bärgningsbilar

Motion 2019/20:2969 av Edward Riedl (M)
Tillåt vinterdäck efter den 15 april

Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M)
Översyn av hastigheter

Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M)
Pausa fjärrstyrd flygledning i Sverige

Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M)
Skynda på en ny dragning av E4:an i Skellefteå

Motion 2019/20:2965 av Edward Riedl (M)
Traktamente för soldater

Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M)
Försvarets skyddscentrum i Umeå

Motion 2019/20:2963 av Edward Riedl (M)
Villkor för turism i Sverige

Motion 2019/20:2962 av Edward Riedl (M)
Villkor för småföretag

Motion 2019/20:2961 av Edward Riedl (M)
Upphävande av uranutvinningsförbudet

Motion 2019/20:2960 av Edward Riedl (M)
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M)
Ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav

Motion 2019/20:2958 av Edward Riedl (M)
SVT:s närvaro på facebook

Motion 2019/20:2957 av Edward Riedl (M)
Ta hänsyn till avstånd i fördelning av polisresurser

Motion 2019/20:2956 av Edward Riedl (M)
Rättsprocesser vid ekobrottsmål

Motion 2019/20:2955 av Edward Riedl (M)
Stärkt äganderätt

Motion 2019/20:2954 av Edward Riedl (M)
SVT:s sändningstillstånd

Motion 2019/20:2953 av Edward Riedl (M)
Nationellt skogsmuseum i Lycksele

Motion 2019/20:2952 av Edward Riedl (M)
Nationell strategi mot nätmobbning

Motion 2019/20:2951 av Edward Riedl (M)
Bredda granskningsnämndens uppdrag

Motion 2019/20:2950 av Edward Riedl (M)
Kyrkobyggnadernas förvaltande

Motion 2019/20:2949 av Edward Riedl (M)
Lotteriförsäljning

Motion 2019/20:2948 av Edward Riedl (M)
Centralisering av journalister

Motion 2019/20:2947 av Edward Riedl (M)
All public services verksamhet ska vara möjlig att granska

Motion 2019/20:2946 av Edward Riedl (M)
Brott under pågående asylprocess

Motion 2019/20:2945 av Edward Riedl (M)
Stoppa stöldligorna

Motion 2019/20:2944 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd vid grova brott

Motion 2019/20:2943 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd vid försäljning av narkotika

Motion 2019/20:2942 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd för våldtäkt

Motion 2019/20:2941 av Edward Riedl (M)
Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Motion 2019/20:2940 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Jämställt företagande

Motion 2019/20:2939 av Edward Riedl (M)
Förstärkning av polisen i Norrland

Motion 2019/20:2938 av Edward Riedl (M)
Förvara vapen i andras vapenskåp

Motion 2019/20:2937 av Edward Riedl (M)
Nationellt tiggeriförbud

Motion 2019/20:2936 av Edward Riedl (M)
Utvisning vid brott

Motion 2019/20:2935 av Edward Riedl (M)
Toatömningslagen

Motion 2019/20:2934 av Edward Riedl (M)
Stoppa införandet av en kilometerskatt

Motion 2019/20:2933 av Edward Riedl (M)
Skatteregler för barnvaktstjänster

Motion 2019/20:2932 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för sjukgymnastik

Motion 2019/20:2931 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)
Missbruk i olika former måste tas på större allvar

Motion 2019/20:2930 av Edward Riedl (M)
Snöröjning i Norrland

Motion 2019/20:2929 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk hjärt-kärlsjukvården

Motion 2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En bättre start i livet - insatser för socialt utsatta barn

Motion 2019/20:2927 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Psykiatrin - korta köerna och stärk det förebyggande arbetet

Motion 2019/20:2926 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk seniorers livskvalitet - trygg äldreomsorg

Motion 2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Nationell handlingsplan för socialtjänsten

Motion 2019/20:2924 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En trygg diabetesvård - i hela Sverige

Motion 2019/20:2923 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och personer med funktionsnedsättning

Motion 2019/20:2922 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk vårdens medarbetare

Motion 2019/20:2921 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Riv hinder för digitalisering av hälso- och sjukvård

Motion 2019/20:2920 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Patientsäker vård av hög kvalitet

Motion 2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk migränvården

Motion 2019/20:2918 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Ett samlat omhändertagande av de mest sjuka

Motion 2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Ett hälsosammare och hållbart Sverige

Motion 2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En ny uppdaterad nationell cancerstrategi

Motion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En plan för jämlikhet och grön omställning

Motion 2019/20:2914 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för motionstävlingar

Motion 2019/20:2913 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för ideella ledare inom ungdomsidrotten

Motion 2019/20:2912 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för gymkort

Motion 2019/20:2911 av Edward Riedl (M)
Bohmanhus på 100 kvm

Motion 2019/20:2910 av Edward Riedl (M)
Framtidens infektioner

Motion 2019/20:2909 av Edward Riedl (M)
Fribelopp vid högre studier

Motion 2019/20:2908 av Edward Riedl (M)
Mer hushållsekonomi i skolan

Motion 2019/20:2907 av Edward Riedl (M)
Stärk lantbrukets konkurrenskraft

Motion 2019/20:2906 av Edward Riedl (M)
Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Motion 2019/20:2905 av Edward Riedl (M)
Åtgärder mot stöld av båtmotorer

Motion 2019/20:2904 av Edward Riedl (M)
Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri

Motion 2019/20:2903 av Edward Riedl (M)
Frivilliga skatteinbetalningar

Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M)
Avskaffande av miljözoner för personbilar

Motion 2019/20:2901 av Edward Riedl (M)
Organdonationer

Motion 2019/20:2900 av Edward Riedl (M)
Säkerhetspolitisk handlingsfrihet

Motion 2019/20:2899 av Edward Riedl (M)
Färdplan för ett Natomedlemskap

Motion 2019/20:2898 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)
Stärkt biblioteksväsende

Motion 2019/20:2897 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)
Podden som den nya kulturtidskriften

Motion 2019/20:2896 av Yasmine Eriksson (SD)
Förbjud hets till suicid

Motion 2019/20:2895 av Boriana Åberg (M)
Kommunala ordningsvakter

Motion 2019/20:2894 av Boriana Åberg (M)
Sänkt straffmyndighetsålder

Motion 2019/20:2893 av Boriana Åberg (M)
Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2019/20:2892 av Boriana Åberg (M)
Förverkande av kriminellas egendom

Motion 2019/20:2891 av Boriana Åberg (M)
Tolkningen av beviskravet "ställt utom rimligt tvivel"

Motion 2019/20:2890 av Boriana Åberg (M)
Hindra hatpredikanter från att resa in i Sverige

Motion 2019/20:2889 av Boriana Åberg (M)
Reformera alkohollagen

Motion 2019/20:2888 av Boriana Åberg (M)
Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet

Motion 2019/20:2887 av Boriana Åberg (M)
Riskerna med kusingifte

Motion 2019/20:2886 av Boriana Åberg (M)
Tydligare regler kring ingrepp i estetiskt syfte

Motion 2019/20:2885 av Boriana Åberg (M)
Tillsätta ett sjöfartsråd

Motion 2019/20:2884 av Boriana Åberg (M)
Skyldighet att uppvisa körkort

Motion 2019/20:2883 av Boriana Åberg (M)
Uppmaning till självmord

Motion 2019/20:2882 av Boriana Åberg (M)
Migrationsverkets förvar

Motion 2019/20:2881 av Boriana Åberg (M)
Reglerna för arbetskraftsinvandring

Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M)
Ändra postlagen

Motion 2019/20:2879 av Boriana Åberg (M)
Slopat krav på domarerfarenhet

Motion 2019/20:2878 av Boriana Åberg (M)
Säkerhetsåtgärder på landets akutmottagningar

Motion 2019/20:2877 av Boriana Åberg (M)
Uppgradera det svenska medborgarskapet

Motion 2019/20:2876 av Boriana Åberg (M)
Etableringsstrategi för pråmtrafiken

Motion 2019/20:2875 av Boriana Åberg (M)
Grovt brott mot tystnadsplikten

Motion 2019/20:2874 av Boriana Åberg (M)
Stoppa bidrag till religiösa förbund

Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M)
Konkurrensneutral biljettplattform

Motion 2019/20:2872 av Boriana Åberg (M)
Reformering av LAS

Motion 2019/20:2871 av Boriana Åberg (M)
Lagen om rättshjälp

Motion 2019/20:2870 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av laglotten

Motion 2019/20:2869 av Boriana Åberg (M)
Ändring i bostadsrättslagen

Motion 2019/20:2868 av Boriana Åberg (M)
Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov

Motion 2019/20:2867 av Boriana Åberg (M)
Språkkunskap för medborgarskap

Motion 2019/20:2866 av Boriana Åberg (M)
Bilmålvakter

Motion 2019/20:2865 av Boriana Åberg (M)
Begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige

Motion 2019/20:2864 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)
Nationalscen för film

Motion 2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP)
Konstlandet Sverige

Motion 2019/20:2862 av Anna Sibinska (MP)
Yttre portar för att skydda Göteborg mot översvämningar och höjda havsnivåer

Motion 2019/20:2861 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)
Inrätta en konstnärsombudsman

Motion 2019/20:2860 av Rasmus Ling (MP)
Skademinimering i tobakspolitiken

Motion 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP)
Rovdjurspolitik

Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP)
Naturbaserade klimatlösningar

Motion 2019/20:2857 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Översyn av den etiska prövningen av djurförsök

Motion 2019/20:2856 av Jonas Eriksson (MP)
Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand

Motion 2019/20:2855 av Jonas Eriksson (MP)
Rätt till rökfritt boende

Motion 2019/20:2854 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
En mer effektiv minoritetspolitik

Motion 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Politik för det samiska folket

Motion 2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
En hållbar mineralpolitik

Motion 2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Åtgärder för ökad psykisk hälsa hos unga

Motion 2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP)
Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden

Motion 2019/20:2849 av Jonas Eriksson (MP)
Stärk möjligheten att ge stöd till barn som far illa

Motion 2019/20:2848 av Jonas Eriksson (MP)
Ge individer och anhöriga initiativrätt till SIP, samordnad individuell plan

Motion 2019/20:2847 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa dagsböter som straffpåföljd

Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M)
Trafiklärarlegitimation

Motion 2019/20:2845 av Boriana Åberg (M)
Lägg ned Myndigheten för stöd till trossamfund

Motion 2019/20:2844 av Boriana Åberg (M)
Tolkservice

Motion 2019/20:2843 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa Systembolaget

Motion 2019/20:2842 av Boriana Åberg (M)
Böter som straffpåföljd för ringa stöld

Motion 2019/20:2841 av Boriana Åberg (M)
Avslag på asylansökan för personer som begår brott

Motion 2019/20:2840 av Boriana Åberg (M)
Utvisning av brottslingar

Motion 2019/20:2839 av Boriana Åberg (M)
Förhindra kapningar av bostadsrättsföreningar

Motion 2019/20:2838 av Tobias Billström m.fl. (M)
Elskatten för elbussar

Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Bättre infrastruktur i Skåne

Motion 2019/20:2836 av Fredrik Schulte (M)
Reformera och strama åt bidragssystemen

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M)
En mer rättvis skadeståndsrätt

Motion 2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M)
Ökad valfrihet i välfärden

Motion 2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Från bidrag till jobb - Moderaternas integrationspolitik

Motion 2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Kraftsamling för att bekämpa brottsligheten i Sverige

Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Rättvis och hållbar tillväxt

Motion 2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
En utrikespolitik utifrån svenska intressen

Motion 2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård

Motion 2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Social rörlighet och bättre möjligheter för socialt utsatta barn och unga

Motion 2019/20:2827 av Fredrik Malm m.fl. (L)
En liberal svensk Rysslandspolitik

Motion 2019/20:2826 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal politik mot våld i nära relationer och sexualbrott

Motion 2019/20:2825 av Allan Widman (L)
Energiförsörjning till Gotland

Motion 2019/20:2824 av Roger Haddad (L)
Häktesverksamheten i Västerås

Motion 2019/20:2823 av Roger Haddad (L)
Stöd till unga brottsoffer

Motion 2019/20:2822 av Roger Haddad (L)
Motverka bidrag till extrema organisationer

Motion 2019/20:2821 av Tina Acketoft och Joar Forssell (båda L)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD)
Trafikplikt på Mora flygplats

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD)
Dalabanan

Motion 2019/20:2816 av Lars Adaktusson (KD)
En nationell värdekommission

Motion 2019/20:2815 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)
Ställ motkrav på palestinska myndigheten

Motion 2019/20:2814 av Mikael Oscarsson (KD)
Barnomsorgspeng för vård av egna barn

Motion 2019/20:2813 av Mikael Oscarsson (KD)
Offentliggör all information om Raoul Wallenberg

Motion 2019/20:2812 av Mikael Oscarsson (KD)
Utredning om könsdysfori

Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD)
Bygg ut väg 282

Motion 2019/20:2810 av Mikael Oscarsson (KD)
Bekämpning av översvämningsmygg

Motion 2019/20:2809 av Mikael Oscarsson (KD)
Gör det mindre attraktivt för utländska stöldligor att verka i Sverige

Motion 2019/20:2808 av Mikael Oscarsson (KD)
Nya riktlinjer för fosterdiagnostik

Motion 2019/20:2807 av Roger Haddad (L)
Granska polisutbildningens kvalitet

Motion 2019/20:2806 av Allan Widman (L)
Förbud mot skyddsvästar

Motion 2019/20:2805 av Allan Widman (L)
Vårdnadshavares roll vid lagföring av omyndig

Motion 2019/20:2804 av Christer Nylander (L)
Dags att börja planera för en andra Ölandsbro

Motion 2019/20:2803 av Christer Nylander m.fl. (L)
Liberal politik för ett levande civilsamhälle

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L)
Liberal bostadspolitik

Motion 2019/20:2801 av Mats Persson m.fl. (L)
Utökad flytträtt för pensionsförsäkringar

Motion 2019/20:2800 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Folkhälsofrågor

Motion 2019/20:2799 av Gulan Avci m.fl. (L)
Vilka reformer krävs för en liberal och konkurrenskraftig arbetsmarknad 2030?

Motion 2019/20:2798 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)
Ekonomisk trygghet för barn och familj

Motion 2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Barnvänlig familjepolitik

Motion 2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L)
Liberal familjerätt

Motion 2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott

Motion 2019/20:2793 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Insatser för unga lagöverträdare

Motion 2019/20:2791 av Magnus Oscarsson (KD)
Buller från vindkraftverk

Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2019/20:2789 av Roland Utbult (KD)
Sponsring av kultur från näringslivet

Motion 2019/20:2788 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2019/20:2787 av Pia Steensland (KD)
Säkerställ synskärpa i samband med körkortsförnyelse

Motion 2019/20:2786 av Roland Utbult (KD)
Ersättning till de yrkesfiskare som drabbas av förbudet mot kommersiellt torskfiske i Östersjön

Motion 2019/20:2785 av Roland Utbult (KD)
Stärk Sveriges kontakter med Israel

Motion 2019/20:2784 av Roland Utbult (KD)
Tillsätt en ensamhetsminister

Motion 2019/20:2783 av Roland Utbult (KD)
Åtgärder för att minska pornografins skadeverkningar

Motion 2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. (KD)
Förstärkt antidopningsarbete

Motion 2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD)
Politik för ett stärkt civilsamhälle

Motion 2019/20:2780 av Christina Östberg (SD)
TBE-vaccinering

Motion 2019/20:2779 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare

Motion 2019/20:2778 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Krafttag mot barnfetma

Motion 2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Offentligfinansierade tolkkostnader för döva

Motion 2019/20:2776 av Maria Nilsson (L)
Inför fixrum på prov i Göteborg

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)
Jakt och viltvård

Motion 2019/20:2773 av Christina Östberg (SD)
Det svenska snuset

Motion 2019/20:2772 av Christina Östberg (SD)
Ersättning för narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinering

Motion 2019/20:2771 av Christina Östberg (SD)
Handlingsplan mot tuberkulos

Motion 2019/20:2770 av Christina Östberg (SD)
Skolans sexualundervisning

Motion 2019/20:2768 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)
Effektiva verktyg mot ätberoende

Motion 2019/20:2767 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)
Droger på LVM-hem

Motion 2019/20:2766 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)
Ansvaret för missbruks- och beroendevården och samsjuklighet

Motion 2019/20:2765 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD)
Krafttag mot läkemedelsmissbruk

Motion 2019/20:2764 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Gemensamhetsutrymmen på LSS-boenden

Motion 2019/20:2763 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Tillgänglighet genom teckenspråk

Motion 2019/20:2762 av Lina Nordquist (L)
Låt unga forskare behålla sin sociala trygghet under den postdoktorala perioden

Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L)
Utökat stöd och utmärkelse för veteraner

Motion 2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Motion 2019/20:2757 av Tina Acketoft (L)
Vägskyltning

Motion 2019/20:2756 av Tina Acketoft (L)
Smärtvård

Motion 2019/20:2755 av Barbro Westerholm (L)
Rätten till egna embryon

Motion 2019/20:2754 av Barbro Westerholm (L)
Buller och hälsa

Motion 2019/20:2753 av Lina Nordquist (L)
Förmånen att äta jobblunch ur konservburk

Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L)
Motverka dumpning av bilvrak

Motion 2019/20:2751 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Liberala reformer mot narkotika och för bättre beroendevård

Motion 2019/20:2750 av Lina Nordquist (L)
Skydd och trygghet - sekretesslagstiftning som fyller sitt syfte

Motion 2019/20:2749 av Maria Nilsson (L)
Differentiera trängselskatt

Motion 2019/20:2748 av Gulan Avci m.fl. (L)
Förebygg missförhållanden och gör det enklare att tipsa om otrygga arbetsplatser

Motion 2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Rena hav

Motion 2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Liberal infrastruktur för en hållbar framtid

Motion 2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L)
Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2019/20:2744 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2019/20:2743 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Liberal politik för färre och enklare regler

Motion 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Liberal funktionshinderspolitik

Motion 2019/20:2741 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Underlätta för idéburna företag

Motion 2019/20:2740 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Sverige hör hemma i demokratiernas försvarsförbund

Motion 2019/20:2739 av Gulan Avci m.fl. (L)
Det livslånga lärandet och företagens kompetensbehov

Motion 2019/20:2738 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Framtidssäkra det svenska vägnätet för ökad trafiksäkerhet

Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M)
En robust och bred krisberedskap

Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Ett starkt totalförsvar för att säkra Sverige

Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M)
En räddningstjänst som är effektiv i både freds- och krigstid

Motion 2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare

Motion 2019/20:2733 av Andreas Carlson (KD)
Bygg ut riksväg 40

Motion 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Terrorism

Motion 2019/20:2731 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)
Bygg nya stambanor för höghastighetståg

Motion 2019/20:2730 av Andreas Carlson (KD)
Riksväg 26/47 Månseryd-Hedenstorp

Motion 2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Kriminalvården

Motion 2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Tydliga reaktioner mot brott

Motion 2019/20:2727 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M)
Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2019/20:2725 av Karin Enström m.fl. (M)
Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Motion 2019/20:2724 av Karin Enström m.fl. (M)
Skydd för medieredaktioner

Motion 2019/20:2723 av Karin Enström m.fl. (M)
Förebyggande av våldsbejakande extremism

Motion 2019/20:2722 av Karin Enström m.fl. (M)
Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor

Motion 2019/20:2721 av Jessika Roswall m.fl. (M)
Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi

Motion 2019/20:2720 av Betty Malmberg (M)
Äldre och digital teknik

Motion 2019/20:2719 av Betty Malmberg (M)
Arbete och utbildning ska löna sig

Motion 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M)
Sverige ska vara ett digitalt föregångsland

Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M)
Stoppa nyckelbiotopsinventering

Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M)
Östergötlands skogsägare

Motion 2019/20:2715 av Betty Malmberg (M)
Krav på medlemsavgift

Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M)
Mycket högre ersättningar till markägaren vid markintrång

Motion 2019/20:2713 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Myndigheternas vägledningsansvar

Motion 2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M)
Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag

Motion 2019/20:2711 av Lars Püss m.fl. (M)
Sverige behöver ha en riktig strategi för vår energiförsörjning

Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M)
Infrastruktur i Halland

Motion 2019/20:2709 av Lars Püss (M)
Bekämpa stöldligorna

Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M)
Dispositiva bullerregler för Försvarsmakten

Motion 2019/20:2707 av Lars Püss (M)
Obligatorisk totalförsvarsutbildning i skolan

Motion 2019/20:2706 av Lars Püss m.fl. (M)
Taiwan

Motion 2019/20:2705 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Fler unga entreprenörer

Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M)
Strandskydd för ökat byggande

Motion 2019/20:2703 av Lars Püss (M)
Ersätt nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen

Motion 2019/20:2702 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Enklare momsregler

Motion 2019/20:2701 av Ann-Sofie Alm (M)
En nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn

Motion 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm (M)
Bättre vargförvaltning

Motion 2019/20:2699 av Ann-Sofie Alm (M)
En trygg demokrati

Motion 2019/20:2698 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2019/20:2697 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2019/20:2696 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2019/20:2695 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:2692 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2019/20:2690 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2019/20:2689 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Registerkontroll vid arbete med barn

Motion 2019/20:2688 av Richard Jomshof (SD)
Nationell djurskyddspolis

Motion 2019/20:2687 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot muslimska friskolor

Motion 2019/20:2686 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot halal- och koscherslakt

Motion 2019/20:2684 av Richard Jomshof (SD)
Beslagtagande av asylsökandes ägodelar

Motion 2019/20:2683 av Richard Jomshof (SD)
Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare

Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Vi tryggar välfärden - Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020

Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M)
Efterlevandeskydd

Motion 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm (M)
Höj grundavdraget

Motion 2019/20:2679 av Ann-Sofie Alm (M)
Inför systemet Amber Alert i Sverige för att rädda barns liv

Motion 2019/20:2678 av Ann-Sofie Alm (M)
Obetalda böter ska omvandlas till andra straff

Motion 2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Fler företag och stärkt konkurrenskraft

Motion 2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Regional tillväxt

Motion 2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Fler växande företag och mer entreprenörskap

Motion 2019/20:2674 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Stärk Tullverket och gränsskyddet

Motion 2019/20:2673 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Ordning och reda i folkbokföringen

Motion 2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Åtgärder för ett mer förutsägbart skattesystem

Motion 2019/20:2671 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Rättvisa skatter för fordon och transporter

Motion 2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En trygg och hållbar energiförsörjning

Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M)
Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion

Motion 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M)
Jakt och viltvård

Motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M)
Skogspolitik

Motion 2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M)
En hållbar fiskeripolitik

Motion 2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M)
Djur och natur - så behåller vi ekosystemen

Motion 2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M)
En giftfri vardag - vetenskapsbaserad kemikaliepolitik

Motion 2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M)
Ett cirkulärt och hållbart samhälle

Motion 2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M)
Levande hav och rent vatten

Motion 2019/20:2661 av Lars Püss (M)
Avskaffa reklamskatten

Motion 2019/20:2660 av Lars Püss (M)
Natomedlemskap för Sverige

Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M)
Klimatpolitik för hoppfulla

Motion 2019/20:2658 av Björn Söder m.fl. (SD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2019/20:2657 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2019/20:2656 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2019/20:2655 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2019/20:2654 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2019/20:2653 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2019/20:2652 av Henrik Vinge m.fl. (SD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2019/20:2650 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2019/20:2649 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2019/20:2648 av Ann-Sofie Alm (M)
I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot

Motion 2019/20:2647 av Ann-Sofie Alm (M)
Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan

Motion 2019/20:2646 av Lars Püss (M)
Omvänd ordning vid organdonationer

Motion 2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. (M)
Statlig myndighet till Halland

Motion 2019/20:2644 av Jörgen Berglund (M)
Kommunala poliser

Motion 2019/20:2643 av Ann-Sofie Alm (M)
Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn

Motion 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M)
Nationell samordning för att trygga människor och miljön runt Vänern och Göta älv

Motion 2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm (M)
Vildsvin passar bäst på grillen

Motion 2019/20:2640 av Ann-Sofie Alm (M)
Åtgärder för nationellt strandstädningsansvar

Motion 2019/20:2639 av Ann-Sofie Alm (M)
Strandskyddet

Motion 2019/20:2638 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2019/20:2635 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2019/20:2633 av Eric Westroth m.fl. (SD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2019/20:2632 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2019/20:2631 av Björn Söder m.fl. (SD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2019/20:2629 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2019/20:2627 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård

Motion 2019/20:2626 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2019/20:2624 av Lotta Olsson (M)
Brottsrubriceringen hedersbrott

Motion 2019/20:2623 av John Weinerhall (M)
Hårdare tag mot gängkriminaliteten

Motion 2019/20:2622 av John Weinerhall (M)
Ett fritt och självständigt Tibet

Motion 2019/20:2621 av John Weinerhall (M)
Barn som olovligen förs ut ur Sverige

Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Mobiltäckning även där marknaden är svag

Motion 2019/20:2619 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)
Utökad kontroll av vapenhandel

Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S)
Högskolan i Skövde

Motion 2019/20:2617 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Undvik framtida båthaverier

Motion 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Minska klyftorna

Motion 2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Avskrivning av lån för lärare i lands- och glesbygdsskolor

Motion 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Norrbotten - en testregion i världsklass

Motion 2019/20:2613 av Eva Lindh m.fl. (S)
Kooperativt företagande

Motion 2019/20:2612 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S)
Ge socialtjänsten bättre verktyg

Motion 2019/20:2611 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Hemtjänst-deltidsbrandmän

Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående e-tjänster

Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av vägnätet i hela landet

Motion 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Entreprenörskap i skolan

Motion 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Förenkla regler för resegaranti

Motion 2019/20:2606 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående familjehem, inhemska adoptioner och en översyn av vårdnadsregler

Motion 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Partnerskap Inland-Akademi Norr

Motion 2019/20:2604 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
En rättvisare transportsektor i hela landet

Motion 2019/20:2603 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av

Motion 2019/20:2602 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Gemensamt register för företagsdata

Motion 2019/20:2601 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Möjligheten att fritt välja vård i Norden

Motion 2019/20:2600 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Organdonation

Motion 2019/20:2599 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Jämförelser i omsorgen som speglar äldres behov

Motion 2019/20:2598 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
ROT-avdrag för den ideella sektorn

Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M)
Transporter för jobb och tillväxt

Motion 2019/20:2596 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående ambulanshelikoptrar

Motion 2019/20:2595 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre

Motion 2019/20:2594 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Vaccinationsprogram för seniorer

Motion 2019/20:2593 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Utred beskattningen av analog utomhusreklam

Motion 2019/20:2592 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Äldres rättigheter

Motion 2019/20:2591 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Omotiverade åldersgränser för screening av sjukdomar

Motion 2019/20:2590 av Ann-Britt Åsebol (M)
Erkänn älvdalskan som ett minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige

Motion 2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. (M)
Förbättra seniorers villkor på arbetsmarknaden

Motion 2019/20:2588 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Satsningar på geriatrisk och gerontologisk forskning

Motion 2019/20:2587 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Fler bostäder på seniorers villkor

Motion 2019/20:2586 av Ann-Britt Åsebol (M)
Byt ut begreppet begravningsavgift mot kyrkogårdsavgift

Motion 2019/20:2585 av Ann-Britt Åsebol (M)
Nyckelbiotoper

Motion 2019/20:2584 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Allemansrätten

Motion 2019/20:2583 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Äldres valfrihet i omsorgen

Motion 2019/20:2582 av Ann-Britt Åsebol (M)
Flexibilitet och bättre information vid val av tjänstepensionsuttag

Motion 2019/20:2581 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat

Motion 2019/20:2580 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Behov av äldrecoacher

Motion 2019/20:2579 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)
Återbruk och återvinning

Motion 2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utsatta EU-medborgare

Motion 2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Nationell förarutbildning för utryckningsfordon

Motion 2019/20:2576 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Skogsmuseet i Lycksele

Motion 2019/20:2575 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Statliga kvalitetsgränser och kännbara sanktioner för en bättre äldreomsorg

Motion 2019/20:2574 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Hörselinstruktörer

Motion 2019/20:2573 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Öka patientsäkerheten vid ambulanstransporter

Motion 2019/20:2572 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M)
Fortsatt utveckling av vård och omsorg i hela landet

Motion 2019/20:2571 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Skatt på transporter

Motion 2019/20:2570 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Farmaceuter i primärvården

Motion 2019/20:2569 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M)
Konkurrens på lika villkor inom vård och omsorg

Motion 2019/20:2568 av Mats Green (M)
Royalties for Regions

Motion 2019/20:2567 av Mats Green (M)
Miljöbalk och äganderätt

Motion 2019/20:2566 av Mats Green (M)
Specifika krav för skydd av natur

Motion 2019/20:2565 av Mats Green m.fl. (M)
Ekologisk odling - ett problem för livsmedelsförsörjningen

Motion 2019/20:2564 av Mats Green (M)
Art- och habitatdirektivet

Motion 2019/20:2563 av Mats Green (M)
Införande av s.k. declaration of interest för offentligt anställda

Motion 2019/20:2562 av Mats Green (M)
Bluffakturor och krav för inkassoverksamhet

Motion 2019/20:2561 av Mats Green (M)
Skarpare direktiv vad gäller myndigheterna och äganderätten

Motion 2019/20:2560 av Mats Green (M)
En mer ändamålsenlig bullerlagstiftning genom bullerservitut

Motion 2019/20:2559 av Mats Green (M)
Rätt till delaktighet och överklagan för markägare

Motion 2019/20:2558 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M)
Erkännande av EU:s vapenpass

Motion 2019/20:2557 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M)
Jönköpings län, Götalandsbanan och Europakorridoren

Motion 2019/20:2556 av Mats Green (M)
Äganderätt och miljöundantag

Motion 2019/20:2555 av Mats Green (M)
Återvinning av glykol

Motion 2019/20:2554 av Mats Green m.fl. (M)
Trappa ner statens stöd till ekologisk odling

Motion 2019/20:2553 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M)
Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning

Motion 2019/20:2552 av Per Åsling (C)
Etablera en sanningskommission om relationen mellan den svenska staten och det samiska folket

Motion 2019/20:2551 av Per Åsling (C)
Rennäringens framtid

Motion 2019/20:2550 av Per Åsling (C)
Decentraliserade myndigheter och statliga bolag

Motion 2019/20:2549 av Kristina Yngwe (C)
Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning

Motion 2019/20:2548 av Kristina Yngwe (C)
Effektivisera Lantmäteriet

Motion 2019/20:2547 av Magnus Ek (C)
Alkohollagstiftning som i Finland

Motion 2019/20:2546 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C)
Rösträtt under året man fyller 18 år

Motion 2019/20:2545 av Cecilia Widegren (M)
Ordning och reda i skönhetsbranschen

Motion 2019/20:2544 av Cecilia Widegren (M)
Explosiv ökning av vildsvin

Motion 2019/20:2543 av Cecilia Widegren (M)
Skaraborg - Sveriges kornbod

Motion 2019/20:2542 av Cecilia Widegren (M)
Jakten på privat ägande

Motion 2019/20:2541 av Cecilia Widegren (M)
E20 som projektväg för elektrifiering (t.ex. laddstolpar)

Motion 2019/20:2540 av Cecilia Widegren (M)
Fler åtgärder för att undvika brott

Motion 2019/20:2539 av Cecilia Widegren (M)
Papperskvitton

Motion 2019/20:2538 av Kristina Yngwe (C)
Äganderätt och proportionalitet

Motion 2019/20:2537 av Cecilia Widegren (M)
Den svenska hästen

Motion 2019/20:2536 av Cecilia Widegren (M)
Jakt med båge

Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C)
Djurrättsrelaterad brottslighet

Motion 2019/20:2534 av Kristina Yngwe (C)
Fakturering av styrelseuppdrag i bolag

Motion 2019/20:2533 av Kristina Yngwe (C)
Tydligare redovisning av skatt på arbete

Motion 2019/20:2532 av Kristina Yngwe (C)
Förmånsbeskattning av lantbruk

Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C)
Stärkt äganderätt i minerallagstiftningen

Motion 2019/20:2530 av Kristina Yngwe (C)
Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn

Motion 2019/20:2529 av Per Lodenius m.fl. (C)
Nationell definition av tillgänglighet

Motion 2019/20:2528 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Cirkulära livsmedelssystem

Motion 2019/20:2527 av Maria Malmer Stenergard (M)
Stärkt maktdelning genom författningsdomstol

Motion 2019/20:2526 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M)
Distansutmätning

Motion 2019/20:2525 av Maria Malmer Stenergard (M)
Ändrade strandskyddsregler

Motion 2019/20:2524 av Katarina Brännström (M)
Renodla polisens arbetsuppgifter

Motion 2019/20:2523 av Katarina Brännström (M)
Stoppa bilmålvakter

Motion 2019/20:2522 av Katarina Brännström (M)
Låt andra yrkesgrupper än läkare skriva intyg

Motion 2019/20:2521 av Katarina Brännström (M)
Regler för gravsättning och spridande av avlidens aska

Motion 2019/20:2520 av Katarina Brännström (M)
Avdrag för pensionssparande

Motion 2019/20:2519 av Katarina Brännström (M)
Tak för andelen skatt på totalpriset på drivmedel

Motion 2019/20:2518 av Katarina Brännström (M)
Översyn av strandskyddet

Motion 2019/20:2517 av Katarina Brännström (M)
Trygga elförsörjningen i södra Sverige

Motion 2019/20:2516 av Katarina Brännström (M)
Bättre nationell samordning av myndigheter för att förebygga och utreda brott

Motion 2019/20:2515 av Katarina Brännström (M)
Bättre möjligheter för skyltning på landsbygden

Motion 2019/20:2514 av Katarina Brännström (M)
Fler viltstängsel vid olycksdrabbade vägar i Kronoberg

Motion 2019/20:2513 av Hans Rothenberg (M)
Förtal

Motion 2019/20:2512 av Hans Rothenberg (M)
Hästspillning och biobränsle

Motion 2019/20:2511 av Hans Rothenberg (M)
Tyskans ökande betydelse i det europeiska samarbetet

Motion 2019/20:2510 av Hans Rothenberg (M)
Skärpta straff för hot mot förtroendevalda politiska företrädare

Motion 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2019/20:2508 av Hans Rothenberg (M)
Styrelsearvoden

Motion 2019/20:2507 av Hans Rothenberg (M)
Fri hyressättning av bostäder

Motion 2019/20:2506 av Hans Rothenberg (M)
Solnedgångsparagraf för nya regler och bestämmelser

Motion 2019/20:2505 av Hans Rothenberg (M)
Möjligheter med genmodifierade grödor (GMO)

Motion 2019/20:2504 av Arin Karapet (M)
Lagen om ordningsvakter

Motion 2019/20:2503 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Sydsvenskt försvar

Motion 2019/20:2502 av Cecilia Widegren (M)
Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen

Motion 2019/20:2501 av Cecilia Widegren (M)
Lokal polis för ökad trygghet

Motion 2019/20:2500 av Cecilia Widegren (M)
Civil olydnad

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP)
Dawit Isaak

Motion 2019/20:2498 av Cecilia Widegren (M)
Utvecklat strandskydd i Skaraborg

Motion 2019/20:2497 av Cecilia Widegren (M)
Intäkter från avyttrat stöldgods bör gå till Brottsofferfonden

Motion 2019/20:2496 av Cecilia Widegren (M)
Stävja missbruk av svenska pass

Motion 2019/20:2495 av Cecilia Widegren (M)
Framtidens infrastruktur i Skaraborg

Motion 2019/20:2494 av Cecilia Widegren (M)
Förändrade cruisingtillstånd

Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M)
Alltid sommartid

Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Modernisera för A- och epatraktorer

Motion 2019/20:2491 av Cecilia Widegren (M)
Det rullande kulturarvet

Motion 2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M)
Sjöfarten på Vänern

Motion 2019/20:2489 av Cecilia Widegren (M)
Narkotikapolisens krav på familjeklassning

Motion 2019/20:2488 av Maria Malmer Stenergard (M)
Skåne som testområde för gårdsförsäljning

Motion 2019/20:2487 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M)
Reformera Allmänna arvsfonden

Motion 2019/20:2486 av Cecilia Widegren (M)
Hästens betydelse för Sverige

Motion 2019/20:2485 av Cecilia Widegren (M)
Närproducerade livsmedel

Motion 2019/20:2484 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Införande av möjlighet till avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2019/20:2483 av Hans Rothenberg (M)
Elsparkcyklar i stads- och trafikmiljöer

Motion 2019/20:2482 av Hans Rothenberg (M)
Avskaffande av tidsomställningen

Motion 2019/20:2481 av Margareta Cederfelt (M)
Motarbeta ökad förekomst av resistent hiv

Motion 2019/20:2480 av Margareta Cederfelt (M)
Antibiotikaresistens

Motion 2019/20:2479 av Margareta Cederfelt (M)
Placering i kammaren

Motion 2019/20:2478 av Margareta Cederfelt (M)
Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism

Motion 2019/20:2477 av Margareta Cederfelt (M)
Ökad samverkan mellan grundskola och fritidshem

Motion 2019/20:2476 av Margareta Cederfelt (M)
Sänkt skatt på husbilar

Motion 2019/20:2475 av Margareta Cederfelt (M)
Lika villkor för privata och offentliga vårdgivare

Motion 2019/20:2474 av Margareta Cederfelt (M)
Ökat bostadsbyggande

Motion 2019/20:2473 av Margareta Cederfelt (M)
Familjeveckan

Motion 2019/20:2472 av Margareta Cederfelt (M)
Regelrådet

Motion 2019/20:2471 av Margareta Cederfelt (M)
Minimera riskerna för rabiesutbrott

Motion 2019/20:2470 av Margareta Cederfelt (M)
Möjlighet att vittna anonymt vid rättegång

Motion 2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP)
Fler brottsbekämpande byråkrater

Motion 2019/20:2468 av Rasmus Ling (MP)
En sammanhållen kommunal budgetprocess

Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Införande av en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Motion 2019/20:2466 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar

Motion 2019/20:2465 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Avskaffande av dubbelregistrering vid älgjakt

Motion 2019/20:2464 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser

Motion 2019/20:2463 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Behandling för patienter med Skelleftesjukan

Motion 2019/20:2462 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Borttagande av det skatterättsliga företrädaransvaret

Motion 2019/20:2461 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Alternativt organisationsnummer för enskild firma

Motion 2019/20:2460 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Rätten att bruka sin egen skog

Motion 2019/20:2459 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Minskat strandskydd vid bostadsbyggande

Motion 2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Förlängd tid för tömning av förarkort och digitala skrivare

Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Nationellt minoritetsspråk i skolan

Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP)
Överbrygga läsklyftorna

Motion 2019/20:2455 av Emma Hult (MP)
Nationellt ansvar för minskad hemlöshet

Motion 2019/20:2454 av Emma Hult (MP)
Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial

Motion 2019/20:2453 av Rasmus Ling (MP)
Försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister

Motion 2019/20:2452 av Rasmus Ling (MP)
Medgivande vid folkbokföring i någon annans bostad

Motion 2019/20:2451 av Rasmus Ling (MP)
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2019/20:2450 av Rasmus Ling (MP)
Fritidspolitikers rätt till föräldraledighet

Motion 2019/20:2449 av Rasmus Ling (MP)
Förstärkt stöd till avhopparverksamhet från kriminalitet

Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP)
Stopp för fossila krediter och investeringsstöd

Motion 2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP)
Satsningar mot övergrepp på barn som sprids på nätet

Motion 2019/20:2446 av Pernilla Stålhammar (MP)
Personliga ombud

Motion 2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP)
Strama upp myndigheters klimatarbete

Motion 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP)
Grön företagarpolitik

Motion 2019/20:2443 av Lorentz Tovatt (MP)
Bana väg för hållbart protein

Motion 2019/20:2442 av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M)
Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare

Motion 2019/20:2441 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Distribution av tid och frekvens i Sverige

Motion 2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning

Motion 2019/20:2439 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Införande av licensjakt på vikaresäl

Motion 2019/20:2438 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Samma karenstid för sjukpenning för den som betalar egenavgift som för den som har en anställning

Motion 2019/20:2437 av Jan Ericson (M)
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2019/20:2436 av Jan Ericson (M)
Avskaffa statens stöd till genusforskning

Motion 2019/20:2435 av Roger Richthoff och Björn Söder (båda SD)
Sydafrika

Motion 2019/20:2434 av Jan Ericson (M)
Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden

Motion 2019/20:2433 av Jan Ericson (M)
Inför möjligheten till halvt karensavdrag

Motion 2019/20:2432 av Jan Ericson (M)
Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev

Motion 2019/20:2431 av Jan Ericson (M)
Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus

Motion 2019/20:2430 av Jan Ericson (M)
Översyn av momsbeläggning av körkortsutbildning

Motion 2019/20:2429 av Jan Ericson (M)
Kyrkors och samfunds legala vigselrätt

Motion 2019/20:2428 av Jan Ericson (M)
Inför studielån för körkort för alla

Motion 2019/20:2427 av Jan Ericson (M)
Tekniska specifikationer för småhus

Motion 2019/20:2426 av Jan Ericson (M)
Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp

Motion 2019/20:2425 av Jan Ericson (M)
Avveckling av Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2019/20:2424 av Jan Ericson (M)
Avveckling av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Motion 2019/20:2423 av Jan Ericson (M)
Gör det enklare och billigare att ta körkort

Motion 2019/20:2422 av Jan Ericson (M)
Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning

Motion 2019/20:2421 av Jan Ericson (M)
Pant på batterier

Motion 2019/20:2420 av Jan Ericson (M)
Översyn av statens stöd till organisationer

Motion 2019/20:2419 av Jan Ericson (M)
Avveckling av Myndigheten för kulturanalys

Motion 2019/20:2418 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Granskning av public service

Motion 2019/20:2417 av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M)
Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet

Motion 2019/20:2416 av Jan Ericson (M)
Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Motion 2019/20:2415 av Sofia Westergren (M)
Hästnäring och strandskyddsregler

Motion 2019/20:2414 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M)
Registrering av och handel med upphovsrätt och immateriella rättigheter i Sverige

Motion 2019/20:2413 av Sofia Westergren (M)
Positionering av samtal till 112

Motion 2019/20:2412 av Sofia Westergren (M)
Eldrivna sparkcyklar

Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M)
Bohusbanan

Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M)
Bro bör ersätta färja där det är samhällsekonomiskt lönsamt

Motion 2019/20:2409 av Sofia Westergren (M)
Registrering av äldre fordon

Motion 2019/20:2408 av Lars Jilmstad (M)
Låt inte åldern avgöra vid statliga tjänstetillsättningar

Motion 2019/20:2407 av Sofia Westergren och Maria Stockhaus (båda M)
Nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling och ett enhetligt stöd till kvinnor med foglossning

Motion 2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M)
Undantag i kemikalieskatten för begagnade produkter

Motion 2019/20:2405 av Sofia Westergren (M)
Kännbara straff för nedskräpning

Motion 2019/20:2404 av Sofia Westergren (M)
Samlingskort för yrkestrafiken

Motion 2019/20:2403 av Sofia Westergren (M)
Minska den osunda konkurrensen för svenska åkare

Motion 2019/20:2402 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Undantag för utbildning för yrkeskompetensbevis

Motion 2019/20:2401 av Sofia Westergren (M)
Utreda slöjförbud i skolan för barn

Motion 2019/20:2400 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Ansvarsfördelning i välfärdssystemen

Motion 2019/20:2399 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
En funktionell personlig assistans

Motion 2019/20:2398 av Erik Ottoson (M)
Minderåriga förbrytare

Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M)
Vinterväghållning

Motion 2019/20:2396 av David Josefsson (M)
Möjlighet för bevakningsföretag att använda hundar för narkotikasök

Motion 2019/20:2395 av Ida Drougge (M)
Spårväg City

Motion 2019/20:2394 av Karin Enström (M)
Mobilförbud på cykel

Motion 2019/20:2393 av Lars Beckman (M)
Gör det brottsligt att fuska vid förarprov

Motion 2019/20:2392 av Lars Jilmstad (M)
Minst ett års fängelse för bostadsinbrott

Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M)
Förbättrat vägnät

Motion 2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Effektivare kontroller på vägarna

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M)
Tvärförbindelse Södertörn

Motion 2019/20:2388 av Mikael Damsgaard (M)
Anställningsskydd

Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M)
Möjlighet för andra aktörer att sälja biljetter via SJ:s webbplats och app

Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M)
Uppmuntra användande av miljöbilar och bilpooler

Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M)
Utbyggnad av E18-sträckan Köping-Västjädra

Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M)
Transport av släp

Motion 2019/20:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Registertopsning

Motion 2019/20:2382 av Lars Jilmstad (M)
Stoppa utförseln av stöldgods

Motion 2019/20:2381 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Ordningsstörande billjud

Motion 2019/20:2380 av David Josefsson (M)
Skärp arbetet mot skräp i Nordsjön

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M)
Järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M)
Östlig förbindelse

Motion 2019/20:2377 av Ida Drougge (M)
Sälj SBAB

Motion 2019/20:2376 av Ida Drougge (M)
Sälj Sveaskog

Motion 2019/20:2375 av Ida Drougge (M)
Sälj SAS

Motion 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Kommunalt vindkraftsveto

Motion 2019/20:2373 av David Josefsson (M)
Inför möjligheten att avtjäna bötesstraff genom samhällstjänst

Motion 2019/20:2372 av Lars Beckman (M)
Minska regelkrånglet i Sverige

Motion 2019/20:2371 av Ida Drougge (M)
Trängselskatt i Ropsten

Motion 2019/20:2370 av Ellen Juntti (M)
Utvisning av utländska brottslingar

Motion 2019/20:2369 av Ellen Juntti (M)
Tillsätt en utredning i syfte att begränsa rätten till gratis tolk

Motion 2019/20:2368 av Lars Beckman (M)
Stärkt äganderätt vid expropriation

Motion 2019/20:2367 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Ett reformerat underhållsstöd

Motion 2019/20:2366 av Ida Drougge (M)
Toatömning

Motion 2019/20:2365 av Erik Ottoson (M)
Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor

Motion 2019/20:2364 av Ida Drougge (M)
Regleringsgiljotin

Motion 2019/20:2363 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M)
En hållbar energipolitik

Motion 2019/20:2362 av Lars Beckman (M)
Säl och skarv

Motion 2019/20:2361 av Lars Beckman (M)
Gifttunnor

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M)
Gaturenhållning

Motion 2019/20:2359 av Erik Ottoson (M)
Avgift vid försenad inbetalning av trängselavgift

Motion 2019/20:2358 av Ida Drougge (M)
Utjämningssystemet

Motion 2019/20:2357 av Lars Jilmstad (M)
Ansvar och arbetsmetoder hos polisen

Motion 2019/20:2356 av Lars Jilmstad (M)
Statens servicecenter

Motion 2019/20:2355 av Lars Jilmstad (M)
Bättre villkor för personligt pensionssparande

Motion 2019/20:2354 av Karin Enström (M)
Rätt till ersättning vid avspärrning

Motion 2019/20:2353 av David Josefsson (M)
Återinrätta ett regemente i Göteborg

Motion 2019/20:2352 av David Josefsson (M)
Underlätta för Försvarsmakten att bedriva övningsverksamhet

Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M)
Kontanthandel för god beredskap

Motion 2019/20:2350 av Ida Drougge (M)
Kommunalt självbestämmande om strandskydd

Motion 2019/20:2349 av Lars Jilmstad (M)
Snabbutbilda 10 000 polisanställda

Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M)
Försäljning av Arento AB

Motion 2019/20:2347 av Eva Lindh m.fl. (S)
Förhindra avdragsrätten för ROT och RUT utomlands

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V)
Dags för ett modernt statsskick

Motion 2019/20:2345 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S)
Skåne län som en riksdagsvalkrets

Motion 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman (båda S)
Varningsmeddelanden

Motion 2019/20:2343 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)
Begränsning av porrens skadeverkningar för ökad folkhälsa

Motion 2019/20:2342 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)
Spelreklamförbud

Motion 2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Värmland som centrum för kris och beredskap

Motion 2019/20:2340 av Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Rovdjursersättning för rennäringen

Motion 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Vindregleringsmedel

Motion 2019/20:2338 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
En mer ändamålsenlig styrning av Arbetsmiljöverkets tillsyn

Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Stödet till lanthandlare

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S)
Posttjänster på lika villkor i hela landet

Motion 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. (S)
Invånarnas tillgång till simhallar och badhus

Motion 2019/20:2334 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Ordningsvakter

Motion 2019/20:2333 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Kooperativ arbetsförmedling

Motion 2019/20:2332 av Thomas Hammarberg (S)
Respekt för den internationella funktionsrättskonventionen

Motion 2019/20:2331 av Roza Güclü Hedin (S)
Budapestkonventionen

Motion 2019/20:2330 av Roza Güclü Hedin och Linus Sköld (båda S)
Maskulinitetsnormen

Motion 2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz (S)
Flexibelt lärande för ett livslångt lärande

Motion 2019/20:2328 av Hans Ekström m.fl. (S)
Mälaren

Motion 2019/20:2327 av Eva Lindh m.fl. (S)
Nordiskt register inom hälso- och sjukvården

Motion 2019/20:2326 av Eva Lindh m.fl. (S)
Ungdomsmottagningar

Motion 2019/20:2325 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Rättvisare skatter

Motion 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. (S)
Högskolan Väst

Motion 2019/20:2323 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)
Internationella kvinnodagen som officiell helgdag

Motion 2019/20:2322 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)
Tänderna - en del av kroppen

Motion 2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Stöd till utbildning av deltidsbrandmän

Motion 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. (S)
En bättre utbildning möjliggör ett bättre arbetsliv

Motion 2019/20:2319 av Mattias Ottosson och Johan Andersson (båda S)
Idrottsanläggningar i planprocessen

Motion 2019/20:2318 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Översyn av regelverket kring bolagskoncerner vid ägande av appläkartjänster, apotek och vårdcentraler

Motion 2019/20:2317 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang

Motion 2019/20:2316 av Hannah Bergstedt (S)
Gynekologiska operationers påverkan på kvinnors sexualitet

Motion 2019/20:2315 av Hannah Bergstedt (S)
Rätt insatser för hjälp vid sexuella övergrepp

Motion 2019/20:2314 av Eva Lindh m.fl. (S)
Familjehemsregister

Motion 2019/20:2313 av Eva Lindh m.fl. (S)
Brister i läkemedelstillgång

Motion 2019/20:2312 av Johan Andersson m.fl. (S)
Vapenlicens och digital teknik

Motion 2019/20:2311 av Johan Andersson m.fl. (S)
Landsbygdsjobb

Motion 2019/20:2310 av Johan Andersson m.fl. (S)
Stimulanser för ökat bostadsbyggande i trä

Motion 2019/20:2309 av Eva Lindh m.fl. (S)
Utbildningsstrukturen för arbeten inom vård och omsorg

Motion 2019/20:2308 av Erica Nådin m.fl. (S)
Ungdomsförbund i skolan

Motion 2019/20:2307 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)
Validering av akademiska yrken samt möjligheten att läsa vid universitet på distans

Motion 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Geografisk representation i statliga bolagsstyrelser

Motion 2019/20:2305 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
En jämlik beroendevård i hela landet

Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Tillgång till bilprovning i hela landet

Motion 2019/20:2303 av Linus Sköld m.fl. (S)
Styrning bortom new public management

Motion 2019/20:2302 av Linus Sköld m.fl. (S)
Kapital och krediter på landsbygden och i glesbygd

Motion 2019/20:2301 av Linus Sköld m.fl. (S)
Stoppa alkoholreklamen

Motion 2019/20:2300 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Strategi för Sveriges östersjöhamnar

Motion 2019/20:2299 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2019/20:2298 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Marknadsföringen av nätläkare

Motion 2019/20:2297 av Hannah Bergstedt (S)
Förenklade rutiner för byte av juridiskt kön

Motion 2019/20:2296 av Hannah Bergstedt (S)
Rätt till säkra förlossningar och god eftervård

Motion 2019/20:2295 av Eva Lindh m.fl. (S)
Civilsamhällets roll för äldres välfärd

Motion 2019/20:2294 av Eva Lindh m.fl. (S)
Översyn av offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2019/20:2293 av Johan Andersson m.fl. (S)
Barns cyklande

Motion 2019/20:2292 av Johan Andersson m.fl. (S)
Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken

Motion 2019/20:2291 av Eva Lindh m.fl. (S)
Trygghetssystem för småföretagare

Motion 2019/20:2290 av Erica Nådin m.fl. (S)
Opinionsundersökningars påverkan på valresultat

Motion 2019/20:2289 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S)
Framtidens skolmåltid

Motion 2019/20:2288 av Adnan Dibrani och Sara Heikkinen Breitholtz (båda S)
Trafikskadeförsäkringen

Motion 2019/20:2287 av Thomas Hammarberg (S)
Nationell plan mot sexuella övergrepp mot barn

Motion 2019/20:2286 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)
Förstärkta rutiner för upptäckt av unga brottsoffer

Motion 2019/20:2285 av Sten Bergheden (M)
Polisiära befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2019/20:2284 av John Widegren (M)
Rättsordningen ska styra myndighetsutövning

Motion 2019/20:2283 av John Widegren och Åsa Coenraads (båda M)
Expropriering och dess ersättningar

Motion 2019/20:2282 av Sten Bergheden (M)
Skaraborgs valkrets

Motion 2019/20:2281 av Sten Bergheden (M)
Mat inom äldreomsorgen

Motion 2019/20:2280 av John Widegren (M)
Försvarsindustri

Motion 2019/20:2279 av Sten Bergheden (M)
Öka vår försvarsförmåga

Motion 2019/20:2278 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Livsmedelstrygghet i händelse av kris

Motion 2019/20:2277 av Sten Bergheden (M)
Riksdagens tidningsrum är nu utan landets tidningar

Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S)
Handlingsplan för framtidens transporter

Motion 2019/20:2275 av Patrik Engström m.fl. (S)
Myndighetssamverkan kring omställningen till ett fossilfritt samhälle

Motion 2019/20:2274 av Sara Heikkinen Breitholtz (S)
Nationell handlingsplan för endometriosvården

Motion 2019/20:2273 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S)
Räddningsstråk

Motion 2019/20:2272 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S)
Karenstiden i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2019/20:2271 av Sara Heikkinen Breitholtz (S)
Forskning om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa

Motion 2019/20:2270 av Markus Selin m.fl. (S)
En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart

Motion 2019/20:2269 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S)
Eftersupning vid trafikbrott

Motion 2019/20:2268 av Hans Ekström m.fl. (S)
Mälardalens högskola

Motion 2019/20:2267 av Hans Ekström m.fl. (S)
Elförsörjningen i Sörmland

Motion 2019/20:2266 av Eva Lindh m.fl. (S)
Gemensam nordisk byggstandard

Motion 2019/20:2265 av Anders Hansson (M)
Folkbokföring av utlandssvenskar

Motion 2019/20:2264 av Anders Hansson (M)
Utrikesrepresentationen

Motion 2019/20:2263 av Betty Malmberg (M)
Sida, bistånd och vikten av vetenskap

Motion 2019/20:2262 av Betty Malmberg (M)
Sverige överimplementerar EU:s lagar

Motion 2019/20:2261 av Louise Meijer (M)
Ordningsvakter

Motion 2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2019/20:2259 av Betty Malmberg (M)
Medborgarförslag till myndigheter

Motion 2019/20:2258 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M)
Svensk biodling

Motion 2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Sjukförsäkringen

Motion 2019/20:2256 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Arbetskraftsinvandringen

Motion 2019/20:2255 av Sten Bergheden (M)
Effektiv handläggning hos myndigheter

Motion 2019/20:2254 av Betty Malmberg (M)
Anhöriga till psykiskt sjuka

Motion 2019/20:2253 av Betty Malmberg (M)
Nya miljökrav för läkemedel

Motion 2019/20:2252 av Betty Malmberg (M)
Satsningar psykisk ohälsa

Motion 2019/20:2251 av Sten Bergheden (M)
Bättre valmöjligheter för äldre

Motion 2019/20:2250 av Sten Bergheden (M)
Översyn av avgifter inom äldreomsorgen

Motion 2019/20:2249 av Sten Bergheden (M)
Stöd till ökad vaccination mot TBE

Motion 2019/20:2248 av Sten Bergheden (M)
Rutinmässig kontroll av diabetes 2

Motion 2019/20:2247 av Helena Antoni (M)
Automatisk anslutning till donationsregistret

Motion 2019/20:2246 av Louise Meijer (M)
Brott begångna av barn under 15 år

Motion 2019/20:2245 av Marléne Lund Kopparklint (M)
En vapenlagstiftning som främjar jakt och sportskytte

Motion 2019/20:2244 av John Widegren (M)
Prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen

Motion 2019/20:2243 av Åsa Coenraads (M)
Inrätta ett häkte i Västerås

Motion 2019/20:2242 av Betty Malmberg (M)
Effektivare system för organ- och vävnadsdonation

Motion 2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Systematiskt arbete mot antibiotikaresistens

Motion 2019/20:2240 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)
Nationellt journummer till socialtjänsten för barn

Motion 2019/20:2239 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Möjligheten att nå socialtjänsten via nödnumret 112

Motion 2019/20:2238 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)
Motverka psykisk ohälsa hos barn och unga

Motion 2019/20:2237 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)
Medicinsk rådgivning till försäkringsbolag

Motion 2019/20:2236 av Anders Hansson (M)
Brandsäkerhet inom hemtjänsten

Motion 2019/20:2235 av Anders Hansson (M)
Översyn av nuvarande ledamotsstöd

Motion 2019/20:2234 av Helena Antoni m.fl. (M)
Angående en sömlös vård

Motion 2019/20:2233 av Sten Bergheden (M)
Ett tydligt tjänstemannaansvar

Motion 2019/20:2232 av Betty Malmberg (M)
Ändra i ärvdabalken

Motion 2019/20:2231 av Betty Malmberg (M)
Ärvdabalken

Motion 2019/20:2230 av Sten Bergheden (M)
Bekämpa granbarkborren

Motion 2019/20:2229 av Sten Bergheden (M)
Stoppa antibiotikamaten i EU

Motion 2019/20:2228 av Sten Bergheden (M)
Insatser för turismen i Sverige

Motion 2019/20:2227 av Sten Bergheden (M)
Byggnation av djurstallar

Motion 2019/20:2226 av Sten Bergheden (M)
Minska skogsreservaten och producera i stället mer skog

Motion 2019/20:2225 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Medföljande av personlig assistent till skola och daglig verksamhet

Motion 2019/20:2223 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2019/20:2222 av Lars Beckman (M)
LSS och rätten att välja utförare

Motion 2019/20:2221 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Bättre villkor för människor med funktionsnedsättning

Motion 2019/20:2220 av Lars Beckman (M)
Förenkla för legitima vapenbärare

Motion 2019/20:2219 av Lars Beckman (M)
Polisens bedömning av jaktvapen

Motion 2019/20:2218 av Lotta Finstorp (M)
Omhändertagande av berusade personer enligt LOB

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)
Trafiksäkerheten måste säkras på väg 55

Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)
Säkra elnätsinfrastrukturen genom Södermanland

Motion 2019/20:2215 av Lotta Finstorp (M)
Åtgärder för fler bostäder

Motion 2019/20:2214 av Lotta Finstorp (M)
Hantverksyrket

Motion 2019/20:2213 av Lotta Finstorp (M)
En tydligare hälso- och sjukvårdslag

Motion 2019/20:2212 av Lotta Finstorp (M)
Digital utrustning på HVB-hem

Motion 2019/20:2211 av Lotta Finstorp (M)
Översyn och uppföljning av kassaregisterlagen

Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD)
Tillåta dubbdäck fram till den 30 april

Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)
En familjevänlig tågtrafik

Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)
Sverigedemokratisk insolvensrätt - obestånd, förvaltarskap och skuldsanering

Motion 2019/20:2207 av Julia Kronlid (SD)
Förbättrad kvalitet i sexualundervisningen i skolan

Motion 2019/20:2206 av Lotta Finstorp (M)
Skyddsrum

Motion 2019/20:2205 av Lotta Finstorp (M)
Informera i skolan om socialförsäkringar

Motion 2019/20:2204 av Lotta Finstorp (M)
Samhällets förmåga vid extraordinära händelser

Motion 2019/20:2203 av Lotta Finstorp (M)
Fler naturvetare behövs

Motion 2019/20:2202 av Lotta Finstorp (M)
Lagen om ersättning för fysioterapi

Motion 2019/20:2201 av Lotta Finstorp (M)
Försäljning av cider 3,5 procent i detaljhandeln

Motion 2019/20:2200 av Lars-Arne Staxäng och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Momsfria vårdtjänster

Motion 2019/20:2199 av Lars-Arne Staxäng (M)
Behovet av en ny kommunreform i Sverige

Motion 2019/20:2198 av Lars-Arne Staxäng (M)
Utvidga och förstärk tjänstemannaansvaret

Motion 2019/20:2197 av Lars-Arne Staxäng (M)
Tullen ska kunna stoppa stöldgods vid svenska gränser

Motion 2019/20:2196 av Lotta Finstorp (M)
Kontakt elev-skola-vårdnadshavare genom hela skoltiden

Motion 2019/20:2195 av Julia Kronlid (SD)
Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn

Motion 2019/20:2194 av Lotta Finstorp (M)
Översyn av fördelningen av de regionala utvecklingsmedlen

Motion 2019/20:2193 av Lotta Finstorp (M)
Hästföretagares villkor

Motion 2019/20:2192 av Lotta Finstorp (M)
Förbättrad rättsstatus för tjänstehundar och tjänstehästar

Motion 2019/20:2191 av Lotta Finstorp (M)
Otrygga plankorsningar

Motion 2019/20:2190 av Lotta Finstorp (M)
Sanktioner när bilar överges på ett trafikfarligt sätt

Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD)
Ekonomiskt skydd för företag

Motion 2019/20:2188 av Lotta Finstorp (M)
Arbetsskadeförsäkringen behöver reformeras

Motion 2019/20:2187 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)
Värna Sveriges motorhistoriska kulturarv

Motion 2019/20:2186 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)
Bättre balans mellan markägare och allemansrätten

Motion 2019/20:2185 av Lars-Arne Staxäng (M)
Översyn av skatteregler för gränsgångare

Motion 2019/20:2184 av Lars-Arne Staxäng (M)
Åtgärder för en rättssäker folkbokföring och adressändring

Motion 2019/20:2183 av Lars-Arne Staxäng (M)
Upptagning av s.k. spökredskap i våra hav

Motion 2019/20:2182 av Lars-Arne Staxäng (M)
Översyn av reglerna för torg- och marknadshandel

Motion 2019/20:2181 av Lars-Arne Staxäng (M)
Vård av förälder

Motion 2019/20:2180 av Lars-Arne Staxäng (M)
Strategi för läkemedelsberedskap vid krissituationer och krig

Motion 2019/20:2179 av Lars-Arne Staxäng (M)
Förenkling av företagens uppgiftslämnande

Motion 2019/20:2178 av Lars-Arne Staxäng (M)
Förstärkt vittnesskydd

Motion 2019/20:2177 av Lotta Finstorp (M)
Strandnära byggnation

Motion 2019/20:2176 av Lotta Finstorp (M)
Kontantfrågan

Motion 2019/20:2175 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M)
Trygghetsboende

Motion 2019/20:2174 av Lotta Finstorp (M)
Jämställd sponsring

Motion 2019/20:2173 av Lotta Finstorp (M)
Ökad försäljning av viltkött

Motion 2019/20:2172 av Lotta Finstorp (M)
Insatser inom arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2019/20:2171 av Lotta Finstorp m.fl. (M, KD)
Sörmland som pilotlän för att minska arbetslösheten

Motion 2019/20:2170 av Lotta Finstorp (M)
Demokratibrott mot folkvalda

Motion 2019/20:2169 av Lotta Finstorp (M)
Flaggbränning

Motion 2019/20:2168 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)
Utvärdering av vindkraftens samhällsnytta

Motion 2019/20:2167 av Lars-Arne Staxäng (M)
Sprid goda exempel för en bättre hemtjänst

Motion 2019/20:2166 av Lars-Arne Staxäng (M)
Tydligare regelverk för provsmakning av öl vid bryggerier

Motion 2019/20:2165 av Lars-Arne Staxäng (M)
Tydligare bekämpning av djurrättsaktivism

Motion 2019/20:2164 av Lars-Arne Staxäng (M)
Gör det möjligt att använda AML i Sverige

Motion 2019/20:2163 av Lars-Arne Staxäng (M)
Bättre möjligheter för polisen att publicera bilder

Motion 2019/20:2162 av Lars-Arne Staxäng (M)
Ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän

Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M)
Se över reglerna och prövningen av olika handikapp för att få behålla sitt körkort

Motion 2019/20:2160 av Lars-Arne Staxäng (M)
Ökat trafiksäkerhetsmedvetande bland utryckningsförare

Motion 2019/20:2159 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Kapitalvinstbeskattning av bostäder

Motion 2019/20:2158 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Skredrisken i Götaälvdalen

Motion 2019/20:2157 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Samordnad slussled och skredsäkring

Motion 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Regionala flygplatser

Motion 2019/20:2155 av Camilla Waltersson Grönvall och Ulrika Heindorff (båda M)
IB-elevers rättigheter

Motion 2019/20:2154 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M)
Olaglig djurrättsaktivism

Motion 2019/20:2153 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Förutsättningar för och lönsamhet i att investera i kompetensutveckling

Motion 2019/20:2152 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Privata arbetsförmedlingar

Motion 2019/20:2151 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Betydelsen av arbete och integration i ett rättssäkert Sverige

Motion 2019/20:2150 av Camilla Waltersson Grönvall och Sofia Westergren (båda M)
Konkret handlingsplan för att stoppa olagliga körkkort

Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Hyresrätt och allmännytta

Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Hyressättning

Motion 2019/20:2147 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Stoppa gängkriminalitet och den våldsbejakande extremismen

Motion 2019/20:2146 av Marianne Pettersson (S)
Certifiering av begravningsbranschen

Motion 2019/20:2145 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Räckesolyckor

Motion 2019/20:2144 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Progressiv beskattning

Motion 2019/20:2143 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Beskattning av kapitalinkomster

Motion 2019/20:2142 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och arbetslöshetskassor

Motion 2019/20:2141 av Teres Lindberg (S)
Undervisningen i sfi är en investering

Motion 2019/20:2140 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Svenska kraftnät

Motion 2019/20:2139 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Elmarknadens funktionssätt och effekterna av avregleringen

Motion 2019/20:2138 av Teres Lindberg (S)
Indexering av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län

Motion 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Julita gård som världsarv

Motion 2019/20:2135 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Värdepapperisering av svenska försäkringsrisker

Motion 2019/20:2134 av Peter Persson (S)
Palestina och Israel

Motion 2019/20:2133 av Tomas Kronståhl och Anders Åkesson (S, C)
Utveckla Sveaskogs ekoparker med mer naturturism

Motion 2019/20:2132 av Johan Büser (S)
Sveriges fortsatta engagemang för Västsahara

Motion 2019/20:2131 av Johan Büser (S)
Kapning av folkbokföringsadress

Motion 2019/20:2130 av Johan Büser (S)
Delning av aska efter en avliden

Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S)
Översyn av hållbarhetsredovisningslagen

Motion 2019/20:2128 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
Gymnasieutbildningar som möter arbetsmarknadsbehovet

Motion 2019/20:2127 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (båda S)
Kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen

Motion 2019/20:2126 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Infrastruktursatsningar för ett starkare Värmland

Motion 2019/20:2125 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
En uthållig vargpolitik

Motion 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Västkustbanan

Motion 2019/20:2123 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar

Motion 2019/20:2122 av Ellen Juntti (M)
Statliga myndigheter ska begära ersättning för merkostnader

Motion 2019/20:2121 av Ellen Juntti (M)
Förbättring av verksamheterna i barnahus

Motion 2019/20:2120 av Lars Jilmstad (M)
Möjliggör för fler kommunala ordningsvakter

Motion 2019/20:2119 av Ida Drougge (M)
Avgifter och skatter

Motion 2019/20:2118 av Maria Nilsson (L)
Förbjud alla djur på cirkus

Motion 2019/20:2117 av Arman Teimouri (L)
Färdtjänst över nationsgränser

Motion 2019/20:2116 av Maria Nilsson (L)
Fler centrum för svåra förlossningsskador

Motion 2019/20:2115 av Helena Gellerman (L)
Ettårig polisutbildning för akademiker

Motion 2019/20:2114 av Fredrik Malm (L)
Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige

Motion 2019/20:2113 av Lina Nordquist (L)
En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan

Motion 2019/20:2112 av Maria Nilsson (L)
Inför Magnitskij-sanktioner i EU

Motion 2019/20:2111 av Maria Nilsson (L)
Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige

Motion 2019/20:2110 av Maria Nilsson (L)
Inrätta ett nationellt säkerhetsråd

Motion 2019/20:2109 av Maria Nilsson (L)
Kartläggning av den svenska spelutvecklingsbranschen

Motion 2019/20:2108 av Maria Nilsson (L)
Kartläggning av svensk mötesindustri

Motion 2019/20:2107 av Lars Beckman (M)
Förbjud regioner att ge planerad sjukvård till den som befinner sig illegalt i Sverige

Motion 2019/20:2106 av Erik Ottoson (M)
Motverkande av missbruk av Attefallsreglerna

Motion 2019/20:2105 av Lina Nordquist och Joar Forssell (båda L)
Stärk kustfisket och genomför en översyn av jakt på säl och skarv

Motion 2019/20:2104 av Ingela Nylund Watz (S)
Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2019/20:2103 av Sanne Lennström (S)
Polisens förmedling av brottsofferstöd

Motion 2019/20:2102 av Sultan Kayhan (S)
En trygg sjukförsäkring att lita på

Motion 2019/20:2101 av Sultan Kayhan (S)
Rätt vård vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Motion 2019/20:2100 av Caroline Helmersson Olsson (S)
Rättvis habiliteringsersättning

Motion 2019/20:2099 av Mikael Dahlqvist (S)
Statlig närvarogaranti

Motion 2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L)
Höghastighetsbana Oslo-Göteborg-Köpenhamn

Motion 2019/20:2097 av Robert Hannah (L)
Inför medborgerlig förslagsrätt till de beslutande församlingarna

Motion 2019/20:2096 av Robert Hannah (L)
Jämställd idrott

Motion 2019/20:2095 av Maria Nilsson (L)
Utred svenskt avgifts- och utdelningssystem

Motion 2019/20:2094 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Utredning om dödshjälp

Motion 2019/20:2093 av Lina Nordquist (L)
Tillgänglighet vid synnedsättning: stärkt kunskap och en symbol för ledstråk i vägmärkesförordningen

Motion 2019/20:2092 av Lina Nordquist (L)
Akademiska Hus ägardirektiv

Motion 2019/20:2091 av Maria Nilsson (L)
Stärk arbetet med romsk inkludering

Motion 2019/20:2090 av Lina Nordquist (L)
Statens ansvar för jämlik och välgrundad ersättning då rovdjur skadar tamdjur

Motion 2019/20:2089 av Joar Forssell och Gulan Avci (båda L)
Slopa rökförbudet på uteserveringar

Motion 2019/20:2088 av Maria Nilsson (L)
Screeninglag vid företagsuppköp

Motion 2019/20:2087 av Maria Nilsson (L)
Reformera grundvux

Motion 2019/20:2086 av Maria Nilsson och Joar Forssell (båda L)
Omläggning av Sveriges Israelpolitik

Motion 2019/20:2085 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Kunna vara jägare, oavsett funktionsnedsättning

Motion 2019/20:2084 av Lina Nordquist och Barbro Westerholm (båda L)
Kontraktsvård

Motion 2019/20:2083 av Allan Widman och Christer Nylander (båda L)
Kommittéförordningen

Motion 2019/20:2082 av Maria Nilsson (L)
Järnvägen som ett arbetsmarknadsverktyg

Motion 2019/20:2081 av Maria Nilsson (L)
Gör Göteborg och Västra Götaland till en nationell testbädd för AI

Motion 2019/20:2080 av Fredrik Malm (L)
Ge kvarteret Cephalus innergård ett namn

Motion 2019/20:2079 av Helena Gellerman (L)
Ge alla barn och ungdomar tillgång till de bästa pedagogerna

Motion 2019/20:2078 av Arman Teimouri (L)
Förtydliga skattelagstiftningen i fråga om styrelsearvoden

Motion 2019/20:2077 av Lina Nordquist (L)
Förtur i bostadskön till den som fått skyddat boende till följd av hot, våld eller andra övergrepp

Motion 2019/20:2076 av Adnan Dibrani (S)
Möjlighet att dela data mellan myndigheter

Motion 2019/20:2075 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Skärpta åtgärder mot spårspring

Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar

Motion 2019/20:2073 av Marianne Pettersson (S)
Jämställd vård

Motion 2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Korttidsanställningar

Motion 2019/20:2071 av Mathias Tegnér (S)
Om trygghet och brottslighet i skolan

Motion 2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S)
Om en återintroducerad kommunal förköpsrätt

Motion 2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif Nysmed (båda S)
Om idrott och buller

Motion 2019/20:2068 av Lawen Redar (S)
Frigivning av Selahattin Demirtas

Motion 2019/20:2067 av Lawen Redar (S)
Kriminalisera sexköp utomlands

Motion 2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Sistahandsansvaret efter förslutning av SFL

Motion 2019/20:2065 av Kalle Olsson m.fl. (S)
Nedrustning

Motion 2019/20:2064 av Saila Quicklund (M)
Polisnärvaro på landsbygden

Motion 2019/20:2063 av Saila Quicklund (M)
Arbeta mot osunda kroppsideal

Motion 2019/20:2062 av Saila Quicklund (M)
Idrottsföreningar och barnrättsperspektivet

Motion 2019/20:2061 av Saila Quicklund (M)
Inför en fristående antidopningsenhet

Motion 2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Liberal demokrati- och integritetspolitik

Motion 2019/20:2058 av Mats Persson m.fl. (L)
Avskaffa det förhöjda amorteringskravet

Motion 2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter

Motion 2019/20:2056 av Johan Pehrson m.fl. (L)
En skola för kunskap

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal politik för ett starkare Europasamarbete

Motion 2019/20:2054 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Sjukvård på människors villkor, inte människor på sjukvårdens villkor

Motion 2019/20:2053 av Saila Quicklund (M)
Kartlägg socioekonomiska faktorers påverkan på barns och ungdomars idrottande

Motion 2019/20:2052 av Saila Quicklund (M)
Idrott för nyanlända

Motion 2019/20:2051 av Saila Quicklund (M)
Äldrelyft

Motion 2019/20:2050 av Saila Quicklund (M)
Ökad fysisk aktivitet och idrott på fritidshem

Motion 2019/20:2049 av Saila Quicklund (M)
Krav på legitimation och spelregistrering

Motion 2019/20:2048 av Saila Quicklund (M)
Åtgärder mot hälsofarliga substanser i kosttillskott

Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M)
Beräkningsgrunder för Trafikverkets anslag

Motion 2019/20:2046 av Saila Quicklund (M)
Förbättra servicen för postutdelning i glesbygd

Motion 2019/20:2045 av Saila Quicklund (M)
Förtydliga färdtjänstreglerna

Motion 2019/20:2044 av Saila Quicklund (M)
Landsbygden bör prioriteras

Motion 2019/20:2043 av Saila Quicklund (M)
Riksintressenas arealer

Motion 2019/20:2042 av Saila Quicklund (M)
Ändringar i föräldrabalken och ökat barnperspektiv

Motion 2019/20:2041 av Saila Quicklund (M)
Behovet av betaltjänster och kontanthantering

Motion 2019/20:2040 av Saila Quicklund (M)
Ge tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk

Motion 2019/20:2039 av Saila Quicklund (M)
Höj inte prisnivåerna för jakt

Motion 2019/20:2038 av Karin Enström (M)
Ökad användning av hjärtstartare

Motion 2019/20:2037 av Lars Beckman (M)
Utredning om oberoende revision av kommuner och regioner

Motion 2019/20:2036 av Lars Beckman (M)
Översyn av rökförbudet

Motion 2019/20:2035 av Lars Jilmstad (M)
Bestäm platser för nya militära förband

Motion 2019/20:2034 av Ida Drougge (M)
Rätt att veta när och hur mycket du betalar i skatt

Motion 2019/20:2033 av Erik Ottoson (M)
Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn

Motion 2019/20:2032 av Ida Drougge (M)
Trygghet i kollektivtrafiken

Motion 2019/20:2031 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Effektivare flytträtt av försäkringssparande

Motion 2019/20:2030 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Endometrios

Motion 2019/20:2029 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Hyrläkare

Motion 2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Bibehållna och stärkta kompetenskrav

Motion 2019/20:2027 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Universitetspoäng för offentlig upphandling

Motion 2019/20:2026 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Den skånska modernäringen

Motion 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Förutsättningar för yrkesval

Motion 2019/20:2024 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Indelningen av länder och språk på bibliotek

Motion 2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
En lagstiftning som förhindrar bolagsmålvakter

Motion 2019/20:2022 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Strategi för offentlig upphandling

Motion 2019/20:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M)
Borgerlig vigselförrättare

Motion 2019/20:2019 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Mat för människor i behov av hjälp och stöd i alla åldrar

Motion 2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Jämställdhet

Motion 2019/20:2017 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Maria Stockhaus (båda M)
Nationella riktlinjer för personer i behov av hjälp och stöd

Motion 2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Rättsstaten åter

Motion 2019/20:2015 av Camilla Brodin (KD)
Inled en Arlandaförhandling

Motion 2019/20:2014 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Uppvärdera medborgarskapet

Motion 2019/20:2013 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Ändra regelverket kring betalningsanmärkning

Motion 2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Villkor för framförande av vattenskoter

Motion 2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)
Säkra Götaälvdalen - invånare och sjöfart

Motion 2019/20:2010 av Roger Hedlund och Runar Filper (båda SD)
Verktyg för att upptäcka och lagföra personer som innehar barnpornografi

Motion 2019/20:2009 av Roland Utbult (KD)
Utvärdera Ersättningsnämndens arbete

Motion 2019/20:2008 av Markus Wiechel och Ludvig Aspling (båda SD)
Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel

Motion 2019/20:2007 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
En levande och välmående skärgård

Motion 2019/20:2006 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Reformering av hotellagen

Motion 2019/20:2005 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen och minskat missbruk av tunga mediciner

Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Åtgärder för en effektivare byggprocess

Motion 2019/20:2003 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Ökad användning av avfall och restprodukter

Motion 2019/20:2002 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2019/20:2001 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Vindkraft i fjällmiljöer

Motion 2019/20:2000 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Civilkuragelag och civilkuragepris

Motion 2019/20:1999 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Ungas kriminalitet

Motion 2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Skogsbruket i Skåne

Motion 2019/20:1997 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2019/20:1996 av Lars Hjälmered (M)
Översyn och värnande av skyddsjakt och licensjakt på varg och andra rovdjur

Motion 2019/20:1995 av Lars Hjälmered (M)
Kapade handläggningstider för miljötillstånd samt grön gräddfil för näringslivet

Motion 2019/20:1994 av Lars Hjälmered (M)
Fler talanger till Sverige - nya migrationsregler för forskare, investerare, företagare och arbetstagare

Motion 2019/20:1993 av Lars Hjälmered (M)
Självkörande fordon

Motion 2019/20:1992 av Lars Hjälmered (M)
Strategi för utbyggnad av elvägar

Motion 2019/20:1991 av Lars Hjälmered (M)
Etablera pilotområde för moderna transportlösningar

Motion 2019/20:1990 av Lars Hjälmered (M)
Utökad användning av längre och tyngre lastbilar (74 och 90 ton) för att minska bränsleförbrukning och utsläpp

Motion 2019/20:1989 av Lars Hjälmered (M)
Göteborgs hamn

Motion 2019/20:1988 av Lars Hjälmered (M)
Bättre skolresultat med en bättre lärarutbildning

Motion 2019/20:1987 av Lars Hjälmered (M)
Digital kompetens - it i skolan

Motion 2019/20:1986 av Lars Hjälmered (M)
Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2019/20:1985 av Lars Hjälmered (M)
Slopad mängdrabatt vid upprepade återfall i brottslighet

Motion 2019/20:1984 av Lars Hjälmered (M)
Grov och organiserad brottslighet

Motion 2019/20:1983 av Lars Hjälmered (M)
Kraftfulla åtgärder mot organiserade bilstölder och bildelsstölder

Motion 2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M)
Kraftiga regelförenklingar och ökat bostadsbyggande

Motion 2019/20:1981 av Lars Hjälmered (M)
Reformera strandskyddet

Motion 2019/20:1980 av Lars Hjälmered (M)
Utveckla kustnära fiske och vattenbruk samt stärk Fiskebäcks hamn

Motion 2019/20:1979 av Arman Teimouri (L)
Nationell strategi för ökat byggande i trä

Motion 2019/20:1978 av Arman Teimouri (L)
Situationen för hbtq-flyktingar

Motion 2019/20:1977 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Stärk arbetet för jämställt bistånd

Motion 2019/20:1976 av Gulan Avci (L)
Nationella riktlinjer för hur man undersöker, upptäcker och behandlar förlossningsskador

Motion 2019/20:1975 av Joar Forssell (L)
En human och evidensbaserad politik

Motion 2019/20:1974 av Helena Gellerman (L)
Internationalisering av svenska gymnasieskolan

Motion 2019/20:1973 av Robert Hannah (L)
Låt den med flest kryss bli folkvald

Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Stöd till män för ett mer jämställt Sverige

Motion 2019/20:1971 av Maria Nilsson (L)
Öka säkerheten för judar och muslimer

Motion 2019/20:1970 av Gulan Avci (L)
Föräldraledighet vid plötslig spädbarnsdöd

Motion 2019/20:1969 av Bengt Eliasson (L)
Mindfulness mot psykisk ohälsa

Motion 2019/20:1968 av Joar Forssell (L)
Förkorta föräldraförsäkringen

Motion 2019/20:1967 av Josefin Malmqvist (M)
Skärpta insatser mot bidragsfusk

Motion 2019/20:1966 av Robert Hannah (L)
Sverige ska verka för en konvention om cyberkrigföring

Motion 2019/20:1965 av Joar Forssell (L)
Statliga bolag

Motion 2019/20:1964 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M)
Förstärka livsmedelsstrategin

Motion 2019/20:1963 av Ulrika Heindorff och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

Motion 2019/20:1962 av Ulrika Heindorff och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Mer fysisk aktivitet i skolan

Motion 2019/20:1961 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Elområden

Motion 2019/20:1960 av Robert Hannah (L)
Avskaffa preliminärskatten för företag

Motion 2019/20:1959 av Arman Teimouri (L)
Stoppa våldet i förorterna

Motion 2019/20:1958 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)
Skydda människors privatliv vid datainsamling

Motion 2019/20:1957 av Arman Teimouri (L)
En feministisk asylpolitik

Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L)
En långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi

Motion 2019/20:1955 av Arman Teimouri (L)
En moderniserad väglag

Motion 2019/20:1954 av Joar Forssell (L)
Komplettera straffsystemet med ett utbyggt skadeståndssystem

Motion 2019/20:1953 av Robert Hannah (L)
Statliga myndighetsjobb i hela Sverige

Motion 2019/20:1952 av Bengt Eliasson (L)
Stärkt infrastruktur i ett växande Halland

Motion 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M)
Bättre brygga mellan akademin och högskolan

Motion 2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen (M)
Elevhälsans hälsosamtal

Motion 2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen (M)
Kostvetenskaplig kompetens för förskolepedagoger och fritidsledare

Motion 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen (M)
Moderniserad sjuksköterskeutbildning

Motion 2019/20:1947 av Ulrika Jörgensen (M)
Säkra pendlingsvägar för cyklar

Motion 2019/20:1946 av Ida Drougge (M)
Stoppa stöldligorna

Motion 2019/20:1945 av Lars Beckman (M)
Minska andelen som uppbär försörjningsstöd i Sverige

Motion 2019/20:1944 av Ida Drougge (M)
Konvertering av arbetsgivaravgiften till inkomstskatt

Motion 2019/20:1943 av Ida Drougge (M)
Gör skatterna mer synliga

Motion 2019/20:1942 av Ida Drougge (M)
Organdonation

Motion 2019/20:1941 av Ida Drougge (M)
Synliggöranden av skatter på kvitton

Motion 2019/20:1940 av Lars Beckman (M)
Ekonomiska villkor för personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2019/20:1939 av Lars Jilmstad (M)
Inrätta en slöseriombudsman

Motion 2019/20:1938 av Ida Drougge (M)
Redovisning av avgiftsberäkningar

Motion 2019/20:1937 av Lars Jilmstad (M)
Sänkt ägarskatt för ökat svenskt ägande

Motion 2019/20:1936 av David Josefsson (M)
Möjliggör RUT-avdrag i boende med serviceutbud

Motion 2019/20:1935 av Lars Beckman (M)
Borttagande av förmånsskatt på fyrhjulingar

Motion 2019/20:1934 av Lars Beckman (M)
Stoppa skattehöjningar på bensin

Motion 2019/20:1933 av Robert Hannah (L)
Underlätta för fler snubbelstenar

Motion 2019/20:1932 av Roger Haddad (L)
Utvecklat motprestationskrav för att förhindra bidragsberoende

Motion 2019/20:1931 av Bengt Eliasson (L)
Ändrat regelverk för Allmänna arvsfonden

Motion 2019/20:1930 av Robert Hannah (L)
Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer

Motion 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L)
Inrätta civiläktenskap

Motion 2019/20:1928 av Arman Teimouri (L)
Hedersförtryck mot hbtq-personer

Motion 2019/20:1927 av Robert Hannah (L)
Punktskrift en rättighet

Motion 2019/20:1926 av Lina Nordquist (L)
Aroslänken - bind samman Mälardalen med järnväg Uppsala-Enköping

Motion 2019/20:1925 av Maria Nilsson (L)
Avveckla djurparker

Motion 2019/20:1924 av Bengt Eliasson och Tina Acketoft (båda L)
Nationell satsning på suicidprevention

Motion 2019/20:1923 av Gulan Avci (L)
Prioritera våldsutsatta kvinnor inom rättsväsendet

Motion 2019/20:1922 av Robert Hannah (L)
Begränsa apanage till statschef och tronarvinge

Motion 2019/20:1921 av Robert Hannah (L)
Döp om Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport

Motion 2019/20:1920 av Robert Hannah (L)
Namnändring av Landvetter flygplats till Landvetter Torgny Segerstedt flygplats (Airport)

Motion 2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)
Flytta Kemikalieinspektionen till Göteborg

Motion 2019/20:1918 av Robert Hannah (L)
Folkmordet seyfo i läroplanen

Motion 2019/20:1917 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Förbjud terapi som ska "bota" hbtq-personer

Motion 2019/20:1916 av Robert Hannah (L)
Försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2026 års kommunalval

Motion 2019/20:1915 av Joar Forssell (L)
Gör Sverige till delstat i Europas förenta stater

Motion 2019/20:1914 av Barbro Westerholm (L)
Barnkonventionen och barns rätt till umgänge med närstående

Motion 2019/20:1913 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Rovdjursfo¨rvaltningen

Motion 2019/20:1912 av Fredrik Malm (L)
Begravningsavgift

Motion 2019/20:1911 av Allan Widman (L)
Bredda riksväg 28

Motion 2019/20:1910 av Robert Hannah (L)
Nationell minnesdag för Seyfo/armeniska folkmordet

Motion 2019/20:1909 av Lina Nordquist (L)
Dubbdäck

Motion 2019/20:1908 av Maria Nilsson (L)
Elevhälsa på komvux

Motion 2019/20:1907 av Arman Teimouri (L)
En hållbar strategi för regionala flygplatser

Motion 2019/20:1906 av Josefin Malmqvist (M)
Sexualbrott

Motion 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M)
Modernisering av familjerätten

Motion 2019/20:1904 av Josefin Malmqvist (M)
Begränsa rätten till skattefinansierad tolk

Motion 2019/20:1903 av Josefin Malmqvist (M)
Socialtjänstlagen

Motion 2019/20:1902 av Josefin Malmqvist (M)
Stoppat stöd till den som vistas olagligt i landet

Motion 2019/20:1901 av Lars Beckman (M)
Bonus-malus och WLTP

Motion 2019/20:1900 av Lars Beckman (M)
Flygskatt

Motion 2019/20:1899 av Erik Ottoson (M)
Lokala VMA

Motion 2019/20:1898 av Ida Drougge (M)
Kompetensförsörjning av lärare

Motion 2019/20:1897 av Ida Drougge (M)
Anpassning av högskoleprovet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Motion 2019/20:1896 av Ida Drougge (M)
Översyn och granskning av Lärarnas ansvarsnämnd

Motion 2019/20:1895 av Lars Jilmstad (M)
Fler husrannsakningar hos kända förbrytare

Motion 2019/20:1894 av David Josefsson (M)
Skärp lagstiftningen kring fimpar och nedskräpning

Motion 2019/20:1893 av Ellen Juntti m.fl. (M)
Utredning gällande ett slöjförbud i för- och grundskolan

Motion 2019/20:1892 av Lars Beckman (M)
Möjlighet att sätta in och ta ut pengar

Motion 2019/20:1891 av Lars Beckman (M)
Vindkraft

Motion 2019/20:1890 av Lars Beckman (M)
Planerbar energi

Motion 2019/20:1889 av Lars Jilmstad (M)
Få fler barn att röra sig mer

Motion 2019/20:1888 av David Josefsson (M)
Ett nytt förhållningssätt till tobakspolitiken - det är skillnad på tobak och tobak

Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M)
Fler vårdnadshavare

Motion 2019/20:1886 av Saila Quicklund (M)
Svensk friluftsnäring

Motion 2019/20:1885 av Saila Quicklund (M)
Ansvar för landsbygdsutvecklingen

Motion 2019/20:1884 av Saila Quicklund (M)
Uprustning av Inlandsbanan

Motion 2019/20:1883 av Saila Quicklund (M)
Fastighetsskatt på vindkraftsanläggningar

Motion 2019/20:1882 av Saila Quicklund (M)
Kvinnliga innovatörer

Motion 2019/20:1881 av Saila Quicklund (M)
Se över medel från vattenkraftsproduktionen

Motion 2019/20:1880 av Saila Quicklund (M)
Svensk turism- och besöksnäring

Motion 2019/20:1879 av Saila Quicklund (M)
Möjliggör för Svenskt Friluftsliv att omfattas av socialavgiftslagens halva basbeloppsregel

Motion 2019/20:1878 av Saila Quicklund (M)
Finansiering av hälso- och sjukvård

Motion 2019/20:1877 av Saila Quicklund (M)
Fritidspeng för barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd

Motion 2019/20:1876 av Saila Quicklund (M)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2019/20:1875 av Saila Quicklund (M)
Främja entreprenörskap hos unga i skolan

Motion 2019/20:1874 av Saila Quicklund (M)
Relevanta utbildningar för de lokala arbetsmarknaderna

Motion 2019/20:1873 av Saila Quicklund (M)
Stärk elevhälsan

Motion 2019/20:1872 av Saila Quicklund (M)
Utbildningscentrum för högre utbildning

Motion 2019/20:1871 av Saila Quicklund (M)
Tidsatta krav för polisiär utryckning vid allvarliga brott

Motion 2019/20:1870 av Fredrik Olovsson och Hans Ekström (båda S)
Högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram

Motion 2019/20:1869 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Skarpare kontroller och högre sanktionsavgifter och straff för att motverka användandet av olaglig utländsk arbetskraft

Motion 2019/20:1868 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Sörmland, det stolta matlänet

Motion 2019/20:1867 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S)
Västra stambanan

Motion 2019/20:1866 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S)
En bättre arbetsmiljö och bättre rekrytering till sjöss

Motion 2019/20:1865 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)
Antibiotikamärkning på livsmedelsprodukter

Motion 2019/20:1864 av Johan Andersson m.fl. (S)
Lärarassistenter

Motion 2019/20:1862 av Johan Andersson m.fl. (S)
Högskolebehörighet för yrkesförberedande program i gymnasieskolan

Motion 2019/20:1861 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Västra stambanan

Motion 2019/20:1860 av Adnan Dibrani (S)
Kosovos medborgarskap

Motion 2019/20:1859 av Adnan Dibrani (S)
Viseringsfrihet Kosovo

Motion 2019/20:1858 av Angelica Lundberg (SD)
Förhindra att unga blir rökare

Motion 2019/20:1857 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD)
Översyn av tillsatser i mat

Motion 2019/20:1856 av Sultan Kayhan (S)
En fungerande sjukskrivningsprocess

Motion 2019/20:1855 av Joakim Sandell m.fl. (S)
En jämlik sjukvård

Motion 2019/20:1854 av Sanne Lennström (S)
Tillgången till kontanttjänster i hela landet

Motion 2019/20:1853 av Sanne Lennström (S)
Modersmjölksersättning

Motion 2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz (S)
Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet

Motion 2019/20:1851 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Omvandla EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar

Motion 2019/20:1850 av Leif Nysmed och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Åtgärder för att uppnå målet om minskade utsläpp från inrikes transporter

Motion 2019/20:1849 av Erica Nådin och Laila Naraghi (båda S)
Rätt för alla att ge blod

Motion 2019/20:1848 av Lawen Redar (S)
Avveckla fideikommissen

Motion 2019/20:1847 av Lawen Redar (S)
Samtyckeskultur

Motion 2019/20:1846 av Lawen Redar (S)
En brottsbalk utan hedersrubricering eller straffskärpningsgrund kastar skugga över statistiken

Motion 2019/20:1845 av Mats Wiking (S)
Höjd ambitionsnivå på fritidshemmen

Motion 2019/20:1844 av Mats Wiking (S)
Ägaransvar vid hastighetsöverträdelser

Motion 2019/20:1843 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Trygg och jämlik äldreomsorg

Motion 2019/20:1842 av Birger Lahti m.fl. (V)
Statliga företag

Motion 2019/20:1841 av Mathias Tegnér (S)
Om en grön investeringsbank

Motion 2019/20:1840 av Mats Wiking (S)
Kvalitetskrav och allmänna råd för pedagogisk omsorg

Motion 2019/20:1839 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)
Fjärrundervisning i skolan

Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C)
Förenklad process för att skrota bilar där ägaren inte är kontaktbar

Motion 2019/20:1837 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Marint skräp

Motion 2019/20:1836 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)
Biobaserad samhällsekonomi utan råvara

Motion 2019/20:1835 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C)
Sparbankers kapitalförsörjning och mindre bankers regelverk

Motion 2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Reformerat lantmäteri

Motion 2019/20:1833 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)
Minskad saltanvändning för vägar med vinterväglag

Motion 2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser (båda S)
Strategi kring nolltolerans mot dödsolyckor

Motion 2019/20:1831 av Mattias Jonsson m.fl. (S)
Amfibieregemente i Göteborg

Motion 2019/20:1830 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)
En bättre fungerande psykiatrivård

Motion 2019/20:1829 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)
Kompetensutveckling som möter teknikutveckling och en ökad digitalisering

Motion 2019/20:1828 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Anställningar

Motion 2019/20:1827 av Anna Johansson m.fl. (S)
Västsvensk infrastruktur

Motion 2019/20:1826 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Arbetsmiljö för undersköterskor

Motion 2019/20:1825 av Sultan Kayhan (S)
Jämställd hälsa

Motion 2019/20:1824 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Lag som stärker äldres rättigheter

Motion 2019/20:1823 av Sultan Kayhan (S)
Helhetsansvar för den som är sjukskriven

Motion 2019/20:1822 av Sultan Kayhan (S)
Hot mot anställda i staten är hot mot demokratin

Motion 2019/20:1821 av Sultan Kayhan (S)
Förbättrad kvalitetsbedömning av vården

Motion 2019/20:1820 av Sten Bergheden (M)
Bostadstillägg till pensionärer

Motion 2019/20:1819 av Sten Bergheden (M)
Både samhället och seniorhushållen vinner på att hisslösa flerbostadshus åtgärdas

Motion 2019/20:1818 av Betty Malmberg (M)
Försändelser till patienter inom slutenvård

Motion 2019/20:1817 av Betty Malmberg (M)
Gårdsförsäljning i Östergötland

Motion 2019/20:1816 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Tänk samhällsekonomiskt och långsiktigt

Motion 2019/20:1815 av Betty Malmberg (M)
Organ- och vävnadsdonation

Motion 2019/20:1814 av Betty Malmberg (M)
Nollvisionen av självmord behöver en omstart

Motion 2019/20:1813 av Sten Bergheden (M)
Äganderätten måste stärkas i minerallagen

Motion 2019/20:1812 av Sten Bergheden (M)
Tydligare redovisning av kommunernas användning av skattepengar

Motion 2019/20:1811 av Sten Bergheden (M)
Jakt och skytte som friskvård

Motion 2019/20:1810 av John Widegren (M)
Stärkt rättssäkerhet

Motion 2019/20:1809 av Helena Antoni (M)
Lagen om belastningsregister

Motion 2019/20:1808 av Åsa Coenraads (M)
Obligatoriskt vaccinationsprogram

Motion 2019/20:1807 av Åsa Coenraads (M)
Hongkongstrategi

Motion 2019/20:1806 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Förenkla inhemsk adoption

Motion 2019/20:1805 av Åsa Coenraads (M)
Sverige behöver fler organdonatorer

Motion 2019/20:1804 av Åsa Coenraads och Mats Green (båda M)
En skadereducerande tobakspolitik

Motion 2019/20:1803 av Sten Bergheden (M)
Den småskaliga vattenkraften är viktig för Sverige

Motion 2019/20:1802 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Fossilfri energi

Motion 2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C)
Värna ett levande fäbodbruk

Motion 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C)
Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar

Motion 2019/20:1799 av Per Åsling (C)
Rapportering till Skatteverket

Motion 2019/20:1798 av Per Åsling m.fl. (C)
Inlandsbanan

Motion 2019/20:1797 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Turisttrafik

Motion 2019/20:1796 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor

Motion 2019/20:1795 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Företagskredit

Motion 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Garanterad samhällsservice

Motion 2019/20:1793 av Per Åsling (C)
Förmånsbeskattningen

Motion 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Lokalisering av statliga myndigeter

Motion 2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Enskilda vägar

Motion 2019/20:1790 av Per Åsling (C)
Förutsägbara regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare

Motion 2019/20:1789 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Våld i nära relationer

Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Ökade befogenheter för tullen

Motion 2019/20:1787 av Per Åsling (C)
Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter

Motion 2019/20:1786 av Per Åsling (C)
Växa-stöd - även för enkla bolag

Motion 2019/20:1785 av Per Åsling (C)
OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt

Motion 2019/20:1784 av Per Åsling (C)
Infrastruktursatsningar i Jämtlands län

Motion 2019/20:1783 av Per Lodenius m.fl. (C)
Strandskyddet och utvecklingen i skärgården och på landsbygden

Motion 2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Undantag från regeln som kräver att nötdjur ska ha sällskap av artfrände

Motion 2019/20:1781 av Kerstin Lundgren (C)
Förenkla PBL gällande detaljplaner

Motion 2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. (C)
Östersjöns miljö- och fiskepolitik

Motion 2019/20:1779 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo

Motion 2019/20:1778 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Elsparkcyklar

Motion 2019/20:1777 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)
Rättvisare folkräkning

Motion 2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. (C)
Regelförenkling inom besöksnäringen

Motion 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Konkurrenskraftsmål

Motion 2019/20:1774 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)
Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner

Motion 2019/20:1773 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Fjällnära skog

Motion 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Låt berörda kommuner och regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden

Motion 2019/20:1771 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Samma vägstandard i Norrland som i resten av landet

Motion 2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Inlösen av mark

Motion 2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C)
Ökad trygghet i trafiken

Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C)
Panoramafrihet

Motion 2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Skärpta åtgärder mot djurrättsaktivism

Motion 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren (C)
16-årsgräns för kommunval

Motion 2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Utvidgat ROT-avdrag som omfattar vatten- och avloppsanläggningar

Motion 2019/20:1764 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Järnväg Göteborg-Oslo

Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Polisen ska finnas i hela landet

Motion 2019/20:1762 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Översyn av reseavdraget för att inte missgynna landsbygdens invånare

Motion 2019/20:1761 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Krafttag för helhetssyn vid tillståndsprövning

Motion 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Ekonomiska frizoner för företag

Motion 2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Ta bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark

Motion 2019/20:1758 av Sofia Nilsson (C)
Inför nationella riktlinjer för behandling av fetma

Motion 2019/20:1757 av Linda Ylivainio (C)
Laxdöden i Torne älv

Motion 2019/20:1756 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)
Utökad rätt att bevilja reflektionsperiod gällande offer för människohandel

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C)
Utvecklingspaket för Jämtlands län

Motion 2019/20:1754 av Martin Ådahl (C)
Delad föräldraförsäkring

Motion 2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Transport av avfall och återvinning

Motion 2019/20:1752 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Parkeringsavgifter elbilar

Motion 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Kostnadsutjämning som säkrar tillväxten

Motion 2019/20:1750 av Per Lodenius m.fl. (C)
Åtgärder mot skarv vid våra kuster och sjöar

Motion 2019/20:1749 av Kerstin Lundgren (C)
Gårdsförsäljning

Motion 2019/20:1748 av Kerstin Lundgren (C)
Rätt att återfå medborgarskap även efter 22 års ålder

Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C)
Treterminssystem i utbildningen

Motion 2019/20:1746 av Kerstin Lundgren (C)
Djurskötarutbildning i norr och söder

Motion 2019/20:1745 av Kerstin Lundgren (C)
Skarv och säl

Motion 2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Stockholmsregionen klimatsmart

Motion 2019/20:1743 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Planering och byggnation av Österleden

Motion 2019/20:1742 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Ökad andel av nationella planen

Motion 2019/20:1741 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Cyklar

Motion 2019/20:1740 av Per Åsling (C)
Beskattning av naturvårdsavtal

Motion 2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)
Ett nytt stickår

Motion 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren (C)
Riksdagens ledamöters utövande av kontrollmakten vid en övergångsregering

Motion 2019/20:1737 av Per Lodenius m.fl. (C)
Skrotning av båtar

Motion 2019/20:1735 av Linda Lindberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Trafiksäker Europaväg

Motion 2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Möjlighet till folkbokföring hos båda vårdnadshavarna

Motion 2019/20:1733 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg och två-plus-ett-väg

Motion 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
En trafiksäkrare riksväg 26 (Nissastigen)

Motion 2019/20:1731 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Fastighetsavgift

Motion 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
En flexiblare sjukersättning

Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Bullerservitut

Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Sanktioner vid försvårande av umgänge

Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Föräldraledig vid politiska uppdrag

Motion 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Möjlighet att vara skriven i två kommuner

Motion 2019/20:1725 av Hampus Hagman (KD)
Inrätta en författningsdomstol i Sverige

Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD)
Informationstext på retuscherad reklam

Motion 2019/20:1723 av Hampus Hagman (KD)
Tillsätt en medborgarombudsman för att stärka enskilda och företagare gentemot staten

Motion 2019/20:1722 av Helena Bouveng (M)
Dela pensionspoäng

Motion 2019/20:1721 av Helena Bouveng (M)
Jämlik fördelning av föräldrapenning

Motion 2019/20:1720 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
En effektivare och snabbare bodelning

Motion 2019/20:1719 av Helena Bouveng (M)
Avskaffande av övre åldersgräns

Motion 2019/20:1718 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker

Motion 2019/20:1717 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Trähusbyggande

Motion 2019/20:1716 av Helena Bouveng (M)
Idrottens betydelse för integration

Motion 2019/20:1715 av Helena Bouveng (M)
Utjämnande av barns livschanser

Motion 2019/20:1714 av Helena Bouveng (M)
Sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Motion 2019/20:1713 av Helena Bouveng (M)
En jämställd idrott

Motion 2019/20:1712 av Johnny Skalin (SD)
Obevakade järnvägsövergångar

Motion 2019/20:1711 av Johnny Skalin (SD)
Förstatligande av sjukvården

Motion 2019/20:1710 av Johnny Skalin (SD)
Avgiftsfri E4-bro i Sundsvall

Motion 2019/20:1709 av Johnny Skalin (SD)
Begäran om lov från skolan

Motion 2019/20:1708 av Johnny Skalin (SD)
Direktdemokrati och folkomröstningar

Motion 2019/20:1707 av Johnny Skalin (SD)
Dubbelspår till Sundsvall

Motion 2019/20:1706 av Johnny Skalin (SD)
Förpackningsdatum på livsmedel

Motion 2019/20:1705 av Johnny Skalin (SD)
Förändrat nämndemannasystem

Motion 2019/20:1704 av Johnny Skalin (SD)
Identitetsstölder

Motion 2019/20:1703 av Johnny Skalin (SD)
Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal

Motion 2019/20:1702 av Johnny Skalin (SD)
Införandet av en författningsdomstol

Motion 2019/20:1701 av Johnny Skalin (SD)
Innehållsförteckning på mat i restauranger

Motion 2019/20:1700 av Johnny Skalin (SD)
Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd

Motion 2019/20:1699 av Johnny Skalin (SD)
Lagför innehav av falska produkter

Motion 2019/20:1698 av Johnny Skalin (SD)
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (land-use, land-use change and forestry, LULUCF)

Motion 2019/20:1697 av Johnny Skalin (SD)
Mobbning i skolan

Motion 2019/20:1696 av Johnny Skalin (SD)
Noll promille

Motion 2019/20:1695 av Johnny Skalin (SD)
Risksäkring av Sjunde AP-fonden

Motion 2019/20:1694 av Johnny Skalin (SD)
Rätt att beslagta fordon

Motion 2019/20:1693 av Johnny Skalin (SD)
Rätt till vårdinformation för gemensamma vårdnadshavare

Motion 2019/20:1692 av Johnny Skalin (SD)
Rättvisa sista betalningsdatum

Motion 2019/20:1691 av Johnny Skalin (SD)
Statlig livsmedelskontroll

Motion 2019/20:1690 av Johnny Skalin (SD)
Straffskärpning för misshandel av gravida

Motion 2019/20:1689 av Johnny Skalin (SD)
Svenskt självbestämmande gällande regler för snus

Motion 2019/20:1688 av Johnny Skalin (SD)
Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter

Motion 2019/20:1687 av Johnny Skalin (SD)
Tvingande folkomröstningar

Motion 2019/20:1686 av Johnny Skalin (SD)
Ändrat system för förfallna fakturor

Motion 2019/20:1685 av Johnny Skalin (SD)
Översyn av fullvärdesförsäkringsvillkor

Motion 2019/20:1684 av Runar Filper (SD)
Kampanj om att likställa nationalsocialismens och kommunismens brott mot mänskligheten

Motion 2019/20:1683 av Runar Filper (SD)
Ökad kunskap om jakt och vilt från unga år

Motion 2019/20:1682 av Runar Filper (SD)
Rätten till traditionsenlig skolavslutning

Motion 2019/20:1681 av Patrik Jönsson (SD)
Ny trafikplats vid Boråstorpet, riksväg 40

Motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD)
Räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare

Motion 2019/20:1679 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av promillegränsen på sjön

Motion 2019/20:1678 av Betty Malmberg (M)
Kapaciteten i elnäten

Motion 2019/20:1677 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen

Motion 2019/20:1676 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Ökad säkerhet för första linjens personal

Motion 2019/20:1675 av Sten Bergheden (M)
Minska strandskyddet och ta bort länsstyrelserna i strandskyddsärendena

Motion 2019/20:1674 av Sten Bergheden (M)
Information till markägaren

Motion 2019/20:1673 av Sten Bergheden (M)
Minskning av antalet ledamöter i Sveriges riksdag

Motion 2019/20:1672 av Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamöternas övernattningsbostäder

Motion 2019/20:1671 av Sten Bergheden (M)
Inrätta ett jord- och skogsbruksutskott i riksdagen

Motion 2019/20:1670 av Sten Bergheden (M)
En mer effektiv trängselavgift

Motion 2019/20:1669 av Sten Bergheden (M)
Regelbunden översyn så att inte svenska företag förlorar konkurrenskraft

Motion 2019/20:1667 av Kjell Jansson (M)
Reformera PBL

Motion 2019/20:1666 av Kjell Jansson (M)
Allmän jakttid på skarv

Motion 2019/20:1665 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M)
Reformera strandskyddet

Motion 2019/20:1664 av Kjell Jansson (M)
Östlig förbindelse och Södertörnsleden

Motion 2019/20:1663 av Marta Obminska (M)
Förenklad handläggning av uppehållstillstånd för utländska doktorander och gästforskare

Motion 2019/20:1662 av Marta Obminska (M)
Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd

Motion 2019/20:1661 av Marta Obminska (M)
Förtydligande av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld

Motion 2019/20:1660 av Marta Obminska (M)
Höjning av RUT-avdraget

Motion 2019/20:1659 av Marta Obminska (M)
Upplysning om kommunismens brott

Motion 2019/20:1658 av Marta Obminska (M)
Ökad upplysning om sepsis

Motion 2019/20:1657 av Marta Obminska (M)
Stärkta kunskaper hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Motion 2019/20:1656 av Marta Obminska (M)
Avskaffande av fribelopp

Motion 2019/20:1655 av Marta Obminska (M)
Medlemskap i Nato

Motion 2019/20:1654 av Marta Obminska (M)
Barns journaler på nätet - tillgång och integritet

Motion 2019/20:1653 av Marta Obminska (M)
Ökad spridning av information avseende endometrios

Motion 2019/20:1652 av Marta Obminska (M)
Krav på uppföljning av frånvaro i skolan på grund av eventuellt hedersförtryck

Motion 2019/20:1651 av Marta Obminska (M)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2019/20:1650 av Marta Obminska (M)
Regelförenkling för företag

Motion 2019/20:1649 av Marta Obminska (M)
Skyddslagstiftningen och Svensk Kärnbränslehantering AB:s transporter av kärnämne

Motion 2019/20:1648 av Marta Obminska (M)
Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Validering - en väg till behörighet i bristyrken

Motion 2019/20:1646 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ett modernt strandskydd

Motion 2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Nationell samling av förebilder och framgångsprojekt

Motion 2019/20:1644 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Avtjäna fängelsestraff i hemlandet

Motion 2019/20:1643 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ersättning till brottsoffer

Motion 2019/20:1642 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Dold egendomsbevakning

Motion 2019/20:1641 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Undanta skarven från fågeldirektivet

Motion 2019/20:1640 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Statligt ansvar för LSS

Motion 2019/20:1639 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Aktiv dödshjälp

Motion 2019/20:1638 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Samhällets preventiva insatser mot självmord hos unga

Motion 2019/20:1637 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Samhällets preventiva insatser mot självmord hos äldre

Motion 2019/20:1636 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Djur som skadar lantbruk och fiskenäring

Motion 2019/20:1635 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Samhällets stöd till anhöriga till personer som tagit sitt liv

Motion 2019/20:1634 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Kommunala läkare

Motion 2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Arbetsmiljö och arbetstid

Motion 2019/20:1632 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Skapa en sammanhållen vård och för över skolhälsovården till ett regionalt ansvar

Motion 2019/20:1631 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Skapa fleråriga tågplaner

Motion 2019/20:1630 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förändrade prioriteringsregler för spårlägen för tåg

Motion 2019/20:1629 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Vite på ej nyttjade beviljade spårlägen

Motion 2019/20:1628 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Möjliggör extrajobb under studietiden

Motion 2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utöka antalet skoldagar i svensk skola

Motion 2019/20:1626 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Lämplighetstest till lärarutbildningen

Motion 2019/20:1625 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Praktikbaserad lärarutbildning

Motion 2019/20:1624 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Digitala nationella prov med tidseffektiv rättning

Motion 2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Stärkt järnväg och kollektivtrafik för en fossilfri transportsektor

Motion 2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Trygghet i skolan

Motion 2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2019/20:1620 av Ali Esbati m.fl. (V)
Arbetstidsförkortning

Motion 2019/20:1619 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Hållbart och stärkt jordbruk

Motion 2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Hållbara hav

Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)
Offentlig information på lättläst svenska

Motion 2019/20:1616 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)
Förebyggande hälsoarbete

Motion 2019/20:1615 av Ulrika Heie (C)
Tidsgräns för domstolars handläggning av överklagande av detaljplaner m.m.

Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Kostnadsutjämning måste säkra tillväxtens kostnader

Motion 2019/20:1613 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander (båda C)
Nationellt meänkieli-centrum till Övertorneå

Motion 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C)
Åtgärder för hållbart byggande

Motion 2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi (båda C)
Skolverksamheters skyldighet att betala fastighetsskatt

Motion 2019/20:1609 av Alireza Akhondi (C)
Framtidssäkra det svenska vägnätet nu

Motion 2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C)
Flaggning av adresser för ambulans

Motion 2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C)
Straffrabatt

Motion 2019/20:1606 av Jonny Cato och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Fast HH-förbindelse

Motion 2019/20:1605 av Alireza Akhondi (C)
Ett tryggt Sverige fritt från brott och extremism

Motion 2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C)
Förbättrad lagstiftning för cykelvägar

Motion 2019/20:1603 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen

Motion 2019/20:1602 av Alireza Akhondi (C)
Avskaffa politiskt tillsatta nämndemän i våra domstolar

Motion 2019/20:1601 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C)
Utvärdera den svenska missbrukspolitiken

Motion 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C)
Brister inom överförmyndarverksamheten

Motion 2019/20:1599 av Daniel Bäckström (C)
Slopad mängdrabatt

Motion 2019/20:1598 av Solveig Zander (C)
GBS-test vid graviditet

Motion 2019/20:1597 av Solveig Zander (C)
En väl fungerande ersättning vid arbetsskada

Motion 2019/20:1596 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)
Förverkligande av Norrbotniabanan

Motion 2019/20:1595 av Fredrik Christensson (C)
Möjlighet att ersätta färjor med bro

Motion 2019/20:1594 av Daniel Bäckström (C)
Ordningsvakter

Motion 2019/20:1593 av Daniel Bäckström (C)
Stöd till enskilda vägar och skogsvägar

Motion 2019/20:1592 av Daniel Bäckström (C)
Information om vilka fordon en person äger

Motion 2019/20:1591 av Daniel Bäckström (C)
Investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet

Motion 2019/20:1590 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C)
UF-företag och skolan

Motion 2019/20:1589 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C)
Visa att landsbygdsföretagarna finns

Motion 2019/20:1588 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Delgivning vid inskränkning av äganderätten

Motion 2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)
Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2019/20:1586 av Angelika Bengtsson (SD)
Utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk

Motion 2019/20:1585 av Angelika Bengtsson (SD)
Översyn på säl och skarv i Blekinge

Motion 2019/20:1584 av Angelika Bengtsson (SD)
Översyn på momssats

Motion 2019/20:1583 av Angelika Bengtsson (SD)
Ökade insatser för det förebyggande arbetet mot självmord

Motion 2019/20:1582 av Angelika Bengtsson (SD)
Valhemlighet med valsedel

Motion 2019/20:1581 av Angelika Bengtsson (SD)
Sverigeturné för Kungliga Operan

Motion 2019/20:1580 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2019/20:1579 av Jan R Andersson (M)
Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier

Motion 2019/20:1578 av Jan R Andersson (M)
Skatt på biodrivmedel

Motion 2019/20:1577 av Jan R Andersson (M)
Brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2019/20:1576 av Jan R Andersson (M)
Förmånsbeskattning av fri parkering

Motion 2019/20:1575 av Jan R Andersson (M)
Fjärrvärme och kärnkraft

Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)
Servicenäringens kostnader för tillsyn

Motion 2019/20:1573 av Jan R Andersson (M)
ROT-avdrag för fönsterrenovering

Motion 2019/20:1572 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M)
Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar

Motion 2019/20:1571 av Jan R Andersson (M)
Miljöprövning av uranbrytning i Sverige

Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M)
Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter

Motion 2019/20:1569 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)
Mikrobryggerier

Motion 2019/20:1568 av Jan R Andersson (M)
Lök- och bönodling på Öland

Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M)
Tillsynsavgifter för kommersiell service

Motion 2019/20:1566 av Jan R Andersson (M)
Lantmäteriet

Motion 2019/20:1565 av Jan R Andersson (M)
Övervakning av tung trafik

Motion 2019/20:1564 av Rebecka Le Moine (MP)
Göta kanal 2.0 bör värna ålen och utveckla ekoturismen

Motion 2019/20:1563 av Jan R Andersson (M)
Forskningsreaktor i Oskarshamn

Motion 2019/20:1562 av Jan R Andersson (M)
Kostbidrag vid celiaki

Motion 2019/20:1561 av Jan R Andersson (M)
Bensinmackar och lanthandlare på landsbygden

Motion 2019/20:1560 av Jan R Andersson (M)
Privatkopieringsersättning

Motion 2019/20:1559 av Jan R Andersson m.fl. (M)
Travsportens framtid

Motion 2019/20:1558 av Jan R Andersson (M)
Villkor för svensk e-sport

Motion 2019/20:1557 av Jan R Andersson (M)
Spel via Svenska Spel och ATG genom landsbygdsföretag

Motion 2019/20:1556 av Jan R Andersson (M)
Center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Motion 2019/20:1555 av Jan R Andersson (M)
Magnitskijsanktioner i Sverige och Europa

Motion 2019/20:1554 av John Weinerhall (M)
Sänkt bensin- och dieselskatt

Motion 2019/20:1553 av Jimmy Ståhl (SD)
Corehamnar

Motion 2019/20:1552 av Jimmy Ståhl (SD)
Vinstskatt på småhus

Motion 2019/20:1551 av Jimmy Ståhl (SD)
Bolundare

Motion 2019/20:1550 av Pernilla Stålhammar (MP)
Sjukvård för EU-medborgare inom EU

Motion 2019/20:1549 av Rebecka Le Moine (MP)
Högre miljökrav på Sveaskog

Motion 2019/20:1548 av Emma Hult m.fl. (MP)
Tandvård för våldsutsatta kvinnor

Motion 2019/20:1547 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Miljövänligare resor för riksdagens ledamöter och utskott

Motion 2019/20:1546 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)
Strandskyddet måste vara olika i olika delar av Sverige

Motion 2019/20:1545 av Kristina Axén Olin (M)
Kontroll mot belastningsregister vid anställning inom yrken där människor kan komma att stå i beroendeställning

Motion 2019/20:1544 av Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (båda M)
Registrering och id-märkning av katter

Motion 2019/20:1543 av Annicka Engblom och Anders Hansson (båda M)
Karl XI:s drabanter

Motion 2019/20:1542 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Krigsplacera även kulturarbetare

Motion 2019/20:1541 av Annicka Engblom (M)
Utred skatteavdrag för sponsring av kultur

Motion 2019/20:1540 av Annicka Engblom (M)
Villkorsskillnader inom camping- och gästhamnsnäringen

Motion 2019/20:1539 av Annicka Engblom (M)
Utveckla skogsnäringen

Motion 2019/20:1538 av Annicka Engblom (M)
Veterandagen som allmän helgdag

Motion 2019/20:1537 av Annicka Engblom (M)
Ett nationellt centre of excellence inom dykeri, undervattensteknik och medicin

Motion 2019/20:1536 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet

Motion 2019/20:1535 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP)
Nordisk implementering av EU-direktiv

Motion 2019/20:1534 av Annika Hirvonen Falk och Pernilla Stålhammar (båda MP)
Barnahus

Motion 2019/20:1533 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Stängning av EU-marknaden för elfenbenshandeln

Motion 2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Övergång till djurfri forskning

Motion 2019/20:1531 av Emma Berginger m.fl. (MP)
Ökad cykling bland barn och unga

Motion 2019/20:1530 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP)
Satsa på cykelturismen och cykling på landsbygden

Motion 2019/20:1529 av Emma Berginger (MP)
Bredda nollvisionen

Motion 2019/20:1528 av Emma Berginger och Emma Hult (båda MP)
Bygg de nya stambanorna för höghastighetståg med grön betong och andra miljökrav

Motion 2019/20:1527 av Emma Berginger (MP)
Tydliga förutsättningar för friflytande mobilitetslösningar

Motion 2019/20:1526 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Göteborgs hamn är en angelägenhet för hela Sverige

Motion 2019/20:1525 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Ett aktivt arbete mot den nationella och globala utvecklingen av antibiotikaresistens

Motion 2019/20:1524 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Redovisning av innehåll i livsmedel

Motion 2019/20:1523 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Åtgärder mot ofrivillig ensamhet

Motion 2019/20:1522 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Visa hela skatten

Motion 2019/20:1521 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M)
Värna det försvarshistoriska arvet

Motion 2019/20:1520 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M)
Kommunala ordningsvakter

Motion 2019/20:1519 av Lotta Olsson (M)
Hörselscreening av nyanlända

Motion 2019/20:1518 av Lotta Olsson (M)
Ärenden om att bevilja personlig assistent bör kunna få en "second opinion"

Motion 2019/20:1517 av Lotta Olsson (M)
Kvalitetssäkring av skönhetsoperationer

Motion 2019/20:1516 av Lotta Olsson (M)
Vite då förlossningsvård inte kan erbjudas

Motion 2019/20:1515 av Mats Berglund (MP)
Forskning om patientsäkerhet

Motion 2019/20:1514 av Mats Berglund och Pernilla Stålhammar (båda MP)
Särskilt cykelstöd för personer som behöver specialutformad cykel

Motion 2019/20:1513 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP)
Ökad flexibilitet för deltidssjukskrivning

Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP)
Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö

Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP)
Skydda Vätterns vatten

Motion 2019/20:1510 av Emma Hult och Rasmus Ling (båda MP)
Problemet med matchfixning

Motion 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP)
Ökat träbyggande

Motion 2019/20:1508 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP)
Offentlig utredning om basinkomst

Motion 2019/20:1507 av Lorentz Tovatt (MP)
Låt bilarna drivas av hästbajs

Motion 2019/20:1506 av Rebecka Le Moine och Maria Gardfjell (båda MP)
Biodling

Motion 2019/20:1505 av Lotta Olsson (M)
Undersköterska som legitimationsyrke

Motion 2019/20:1504 av Lotta Olsson (M)
Kunskap inom äldreomsorgen om hörselnedsättning

Motion 2019/20:1503 av Lotta Olsson (M)
Hälso- och sjukvårdsutbildning

Motion 2019/20:1502 av Lotta Olsson (M)
Bakgrundskontroll vid utbildning i att hantera sprängämnen

Motion 2019/20:1501 av Lotta Olsson (M)
Entreprenörskapsutbildning till alla

Motion 2019/20:1500 av Lotta Olsson (M)
God kompetens i fråga om adhd och dyslexi

Motion 2019/20:1499 av Lotta Olsson (M)
Invandrade lärare som lärarassistenter

Motion 2019/20:1498 av Lotta Olsson (M)
Inför yrkestiteln legitimerad personlig tränare

Motion 2019/20:1497 av Lotta Olsson (M)
Miljöutbildning i sfi

Motion 2019/20:1496 av Lotta Olsson (M)
Brandlarm som fungerar för alla

Motion 2019/20:1495 av Lotta Olsson (M)
Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn och andra typer av sexualbrott

Motion 2019/20:1494 av Lotta Olsson (M)
Enklare tolkutbildning

Motion 2019/20:1493 av Lotta Olsson (M)
Utvärdering av lagstiftningen om gödsling av åkrar

Motion 2019/20:1492 av Lotta Olsson (M)
Tydligare nyttjande av allemansrätten

Motion 2019/20:1491 av Lotta Olsson (M)
Polisutbildning i Örebro

Motion 2019/20:1490 av Lotta Olsson (M)
Alla bidrag och ersättningar utbetalas via Skatteverket

Motion 2019/20:1489 av Lotta Olsson (M)
Skärpta straff för uppsåtligt bidragsfusk

Motion 2019/20:1488 av Lotta Olsson (M)
REP- och ROST-avdrag

Motion 2019/20:1487 av Lotta Olsson (M)
Dold adress och personuppgifter för poliser

Motion 2019/20:1486 av Lotta Olsson (M)
Fartkontroller

Motion 2019/20:1485 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M)
Molntjänster

Motion 2019/20:1484 av Lotta Olsson (M)
Rätt för polisen att använda kroppsskanner

Motion 2019/20:1483 av Lotta Olsson (M)
Eftersupning

Motion 2019/20:1482 av Lotta Olsson (M)
Ackreditering av vattentorn

Motion 2019/20:1481 av Lotta Olsson (M)
Kriterier för vinterdäck

Motion 2019/20:1480 av Lotta Olsson (M)
Bortforsling av fordon

Motion 2019/20:1479 av Lotta Olsson (M)
Mobiltelefontäckning i hela landet

Motion 2019/20:1478 av Lotta Olsson (M)
Jämställdhetsutbildning

Motion 2019/20:1477 av Lotta Olsson (M)
Vårdnad om barn när en förälder mördat den andra föräldern

Motion 2019/20:1476 av Lotta Olsson (M)
Reseförsäkring som täcker sjuktransport hem till Sverige

Motion 2019/20:1475 av John Weinerhall (M)
Ett fritt och konkurrenskraftigt jordbruk

Motion 2019/20:1474 av Viktor Wärnick (M)
Regiondifferentierad bensin- och dieselskatt

Motion 2019/20:1473 av Kristina Axén Olin (M)
Inrättande av faddersystem för nyanlända

Motion 2019/20:1472 av Kristina Axén Olin (M)
Läkemedelsförsörjning vid krig och kris

Motion 2019/20:1471 av Kristina Axén Olin och Johan Forssell (båda M)
Talangstrategi för Sverige

Motion 2019/20:1470 av Annicka Engblom (M)
Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2019/20:1469 av Annicka Engblom (M)
Behov av översyn av kassaregisterlagen

Motion 2019/20:1468 av Annicka Engblom (M)
Stängningen av Ringhals 1 och 2

Motion 2019/20:1467 av Annicka Engblom (M)
Införliva säl och skarv i viltförvaltningen

Motion 2019/20:1466 av Annicka Engblom (M)
Osund konkurrens från det offentliga

Motion 2019/20:1465 av Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (båda M)
Inför kameraövervakning på slakterier

Motion 2019/20:1464 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Fortsatta satsningar på E22

Motion 2019/20:1463 av Maria Stockhaus och Alexandra Anstrell (båda M)
En Arlandaförhandling

Motion 2019/20:1462 av Maria Stockhaus (M)
Förhindra att stulna bilar, husvagnar och husbilar lämnar landet

Motion 2019/20:1461 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Åtgärder för att minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och i hela Sverige

Motion 2019/20:1460 av Maria Stockhaus (M)
Politiska vildar

Motion 2019/20:1459 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
En skarpare public service

Motion 2019/20:1458 av Maria Stockhaus (M)
Fler kvinnliga politiker i riksdagskonsten

Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Det kommunala utjämningssystemet

Motion 2019/20:1456 av Maria Stockhaus (M)
Fotbollsbuller

Motion 2019/20:1455 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Tvångsgifte utomlands

Motion 2019/20:1454 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Bostadsbyggande som riksintresse

Motion 2019/20:1453 av Maria Stockhaus och Kjell Jansson (båda M)
Reformera strandskyddet

Motion 2019/20:1452 av Michael Anefur (KD)
Kommunal polis

Motion 2019/20:1451 av Michael Anefur (KD)
Strandskydd anpassat för både friluftslivoch ägande

Motion 2019/20:1450 av Michael Anefur (KD)
Säkra vägar

Motion 2019/20:1449 av Michael Anefur (KD)
Traditionellt ålfiske

Motion 2019/20:1448 av Anne Oskarsson (SD)
Språk- och kulturkännedom för en tryggare ålderdom

Motion 2019/20:1447 av Pia Steensland (KD)
Kombinationsanställning för forskare vid universitet eller högskolor och lärare på gymnasieskolor

Motion 2019/20:1446 av Pia Steensland (KD)
Sörmland som pilotlän för kommunal polis

Motion 2019/20:1445 av Åsa Lindestam (S)
Skarven som fördärvar vår skärgård

Motion 2019/20:1444 av Erica Nådin och Eva Lindh (båda S)
Obligatoriska hälsosamtal i skolan

Motion 2019/20:1443 av Denis Begic (S)
Lokalt partistöd

Motion 2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S)
Dricksvattenintag som riksintresse

Motion 2019/20:1441 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Fasa ut ränteavdragen

Motion 2019/20:1440 av Kadir Kasirga och Anders Österberg (båda S)
Imamutbildning på högskolenivå

Motion 2019/20:1439 av Monica Haider (S)
Gör det allmänna uppdraget flerårigt

Motion 2019/20:1438 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Begränsa Svenska Spels marknadsföring

Motion 2019/20:1437 av ClasGöran Carlsson (S)
Ersättning till markägare vid prospektering av mineral

Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Bostadsköpares pengar i krisbolag saknar skydd

Motion 2019/20:1435 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Se över förbehållsbeloppen inom äldreomsorgen

Motion 2019/20:1434 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Minimibelopp vid fakturering av vägavgifter

Motion 2019/20:1433 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Lex Kevin

Motion 2019/20:1432 av Patrik Lundqvist (S)
Jämlikare bötesbelopp i trafiken

Motion 2019/20:1431 av Patrik Lundqvist (S)
Solidaritet mellan va-kollektiven

Motion 2019/20:1430 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S)
Ett enklare system med högkostnadsskydd för mediciner

Motion 2019/20:1429 av Åsa Lindestam (S)
Klassificering och reglering av elsparkcyklar

Motion 2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S)
Hyresrätter på Sveriges landsbygd

Motion 2019/20:1427 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Förbud mot rasistiska organisationer

Motion 2019/20:1426 av Magnus Manhammar och Hanna Westerén (båda S)
Inrätta ett omställningsutskott

Motion 2019/20:1425 av Eva Lindh (S)
Skrubbning

Motion 2019/20:1424 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Regionalpolitiken och Sveriges utveckling

Motion 2019/20:1423 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Nollvisionen mot dödsolyckor

Motion 2019/20:1422 av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S)
Märkning och registrering av katter

Motion 2019/20:1421 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Ostkustbanan

Motion 2019/20:1420 av Malin Larsson och Kristina Nilsson (båda S)
Förbjud spelreklam

Motion 2019/20:1419 av Olle Thorell m.fl. (S)
Polis med lokal förankring

Motion 2019/20:1418 av Olle Thorell m.fl. (S)
En skattereform som utjämnar dagens växande klyftor

Motion 2019/20:1417 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)
Ett starkare näringsliv i Västmanland

Motion 2019/20:1416 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Byggnation av en ny Hjulstabro

Motion 2019/20:1415 av Olle Thorell m.fl. (S)
Konsekvenser av Arbetsförmedlingens omorganisation

Motion 2019/20:1414 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Översyn av ROT-avdrag utomlands

Motion 2019/20:1413 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Utländska uppköp

Motion 2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S)
Elever med behov av särskilt stöd

Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S)
Hyvling av arbetstimmar

Motion 2019/20:1410 av Hillevi Larsson (S)
Uppräkning av sjukersättning

Motion 2019/20:1409 av Hillevi Larsson och Jamal El-Haj (båda S)
Undersköterskors arbetsvillkor

Motion 2019/20:1408 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Öresundsmetro som nyckel för god och hållbar utveckling

Motion 2019/20:1407 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
E-sport

Motion 2019/20:1406 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S)
Regionala flygplatser

Motion 2019/20:1405 av Hans Hoff m.fl. (S)
Minskning av flygets miljöpåverkan genom reduktionsplikt för flygbränsle

Motion 2019/20:1404 av Lawen Redar m.fl. (S)
Produktionsrabatt för film- och tv-inspelningar

Motion 2019/20:1403 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Omlokalisera statliga myndigheter

Motion 2019/20:1402 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S)
En trygg arbetslöshetsförsäkring

Motion 2019/20:1401 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Höghastighetsjärnväg

Motion 2019/20:1400 av Hillevi Larsson (S)
Hållbar ekonomisk tillväxt

Motion 2019/20:1399 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Rätt till försäkring för barn som fötts för tidigt

Motion 2019/20:1398 av Hillevi Larsson (S)
Urholkad anställningstrygghet via bemanningsföretag

Motion 2019/20:1397 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2019/20:1396 av Yasmine Bladelius m.fl. (S)
Livslångt lärande

Motion 2019/20:1395 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motorvägsstandard på E18 sträckan Köping-Västjädra

Motion 2019/20:1394 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Tryggare sjukförsäkring

Motion 2019/20:1393 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Jönköping Universitys betydelse för regional tillväxt

Motion 2019/20:1392 av Hans Hoff och Erica Nådin (båda S)
Läkemedelsrester i avloppsvatten

Motion 2019/20:1391 av Eva Lindh m.fl. (S)
Samordna stödet till barnen och deras familjer

Motion 2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)
Ökat byggande i trä

Motion 2019/20:1389 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)
Stöd för dyslexi

Motion 2019/20:1388 av Patrik Lundqvist (S)
Förbjud spelreklam

Motion 2019/20:1386 av Olle Thorell m.fl. (S)
Skrota EBO-lagen

Motion 2019/20:1385 av Malin Larsson m.fl. (S)
Rösträtt under det år en blir röstberättigad

Motion 2019/20:1384 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Översyn av schablonbelopp för traktamente

Motion 2019/20:1383 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Nollvision för alla

Motion 2019/20:1382 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Gemensam Östersjöförvaltning

Motion 2019/20:1381 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Hållbar energiförsörjning

Motion 2019/20:1380 av Åsa Lindestam (S)
Räddningstjänstens organisering

Motion 2019/20:1379 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S)
Återbetalning till CSN för värnpliktiga

Motion 2019/20:1378 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Öronmärkt stöd till ideella kvinnojourer

Motion 2019/20:1377 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Ändra straffskalan i sexköpslagen

Motion 2019/20:1376 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Prioritera mer vildsvinskött på marknaden

Motion 2019/20:1375 av Erica Nådin och Eva Lindh (båda S)
Ett demokratiskt statsskick

Motion 2019/20:1374 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Samhällsberedskap vid vattenbrist

Motion 2019/20:1373 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Starkare straffrättsligt skydd för journalister

Motion 2019/20:1372 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Underlätta för föräldrar att delta i öppenvårdsinsatser

Motion 2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Bankernas ansvar för kontanthantering

Motion 2019/20:1370 av Monica Haider (S)
En samlad klövviltsförvaltning

Motion 2019/20:1369 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Ändra civilstånd

Motion 2019/20:1368 av Johan Andersson och Erica Nådin (båda S)
Regelbundna synkontroller

Motion 2019/20:1367 av Åsa Lindestam (S)
Sälar i vår skärgård

Motion 2019/20:1366 av Jörgen Berglund (M)
Förbifart Härnösand

Motion 2019/20:1365 av Alexandra Anstrell (M)
Rätt att erbjuda sociala tjänster utan biståndsbedömning

Motion 2019/20:1364 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Skolmat

Motion 2019/20:1363 av Alexandra Anstrell (M)
En differentierad tullsats för en förbättrad miljö

Motion 2019/20:1362 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Förbudet mot handel med sälprodukter

Motion 2019/20:1361 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Utveckla polisens karriärmöjligheter

Motion 2019/20:1360 av Alexandra Anstrell (M)
Tre terminer i skolan

Motion 2019/20:1359 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Tillståndsgivning

Motion 2019/20:1358 av Alexandra Anstrell (M)
Snabbare utvisningsbeslut

Motion 2019/20:1357 av Alexandra Anstrell (M)
Privatekonomi i skolan

Motion 2019/20:1356 av Alexandra Anstrell (M)
Register över och kvalitetsuppföljning av familjehem och jourhem

Motion 2019/20:1355 av Alexandra Anstrell (M)
Hårdare tag mot huliganism

Motion 2019/20:1354 av Alexandra Anstrell (M)
Bättre mat för våra äldre

Motion 2019/20:1353 av Jörgen Berglund (M)
Värdet av vattenkraftsproduktion

Motion 2019/20:1352 av Jörgen Berglund (M)
Lokalisering av statliga företag och myndigheter

Motion 2019/20:1351 av Jörgen Berglund (M)
Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele

Motion 2019/20:1350 av Jörgen Berglund (M)
Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand

Motion 2019/20:1349 av Jörgen Berglund (M)
Synliggjorda arbetsgivaravgifter

Motion 2019/20:1348 av Jörgen Berglund (M)
Gifttunnor i Bottenhavet

Motion 2019/20:1347 av Jörgen Berglund (M)
Översyn av offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2019/20:1346 av Jörgen Berglund (M)
Dubbelspår Sundsvall-Gävle

Motion 2019/20:1345 av Jörgen Berglund (M)
Förbifart Örnsköldsvik

Motion 2019/20:1344 av Jörgen Berglund (M)
Handlares rätt att avvisa notoriska snattare

Motion 2019/20:1343 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Sexualbrott

Motion 2019/20:1342 av Louise Meijer (M)
Oskuldskontroller

Motion 2019/20:1341 av Louise Meijer (M)
Kriminalisering av hedersbrott

Motion 2019/20:1340 av Betty Malmberg (M)
Gränsskydd

Motion 2019/20:1339 av Betty Malmberg (M)
Enskilda vägar och väghållaransvar

Motion 2019/20:1338 av Sten Bergheden (M)
Översyn av miljöbalken

Motion 2019/20:1337 av Sten Bergheden (M)
Reservaten måste skötas så att granbarkborren ej orsakar skador på närliggande fastigheter

Motion 2019/20:1336 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Freda skjutbanor för jakt och sportskytte

Motion 2019/20:1335 av Anders Hansson (M)
Brottsprovokation på internet

Motion 2019/20:1334 av Anders Hansson (M)
Lagring av trafikuppgifter i underrättelsesyfte

Motion 2019/20:1333 av Betty Malmberg (M)
Vattenfall AB:s ägardirektiv

Motion 2019/20:1332 av John Widegren (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2019/20:1331 av Sten Bergheden (M)
Minska den svenska vargstammen

Motion 2019/20:1330 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av konsekvenserna runt Hornborgasjön

Motion 2019/20:1329 av Sten Bergheden (M)
Ökad beredskap för ett eventuellt utbrott av svinpest i Sverige

Motion 2019/20:1328 av Sten Bergheden (M)
Försenade EU-ersättningar till lantbruket

Motion 2019/20:1327 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Nummerskyltar för veteranbilar

Motion 2019/20:1326 av Sten Bergheden (M)
Underlättad byggnation på landsbygden med andra krav och fler dispenser i fråga om avloppslösningar

Motion 2019/20:1325 av Sten Bergheden (M)
Underlättade ansökningar om EU-stöd

Motion 2019/20:1324 av Sten Bergheden (M)
Ökad marknadsföring för ökad export av svensk mat

Motion 2019/20:1323 av Sten Bergheden (M)
Lokalisering av viltmyndigheten till Skaraborg

Motion 2019/20:1322 av Sten Bergheden (M)
Företagandevänliga myndigheter

Motion 2019/20:1321 av Sten Bergheden (M)
Dispenser och förenklade regler för uppstart av mindre företag

Motion 2019/20:1320 av Sten Bergheden (M)
Politisk påverkan från statliga myndigheter

Motion 2019/20:1319 av Sten Bergheden (M)
Utbyggnad av kärnkraften

Motion 2019/20:1318 av Sten Bergheden (M)
Utbyggnad av elnätet

Motion 2019/20:1317 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Stopp för id-kapningar

Motion 2019/20:1316 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Solidariskt skadestånd

Motion 2019/20:1315 av Betty Malmberg (M)
Förenkla reglering av LIS-områden

Motion 2019/20:1314 av Sten Bergheden (M)
Se över reglerna för allemansrätten

Motion 2019/20:1313 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Fortsatt bredbandsutbyggnad

Motion 2019/20:1312 av Louise Meijer (M)
Sexuellt ofredande

Motion 2019/20:1311 av Åsa Coenraads och Mats Green (båda M)
Utökad vapengarderob

Motion 2019/20:1310 av Åsa Coenraads (M)
Bekämpa stöldligorna

Motion 2019/20:1309 av Sten Bergheden (M)
Tillåt gårdsförsäljning på försök omgående i Sverige

Motion 2019/20:1308 av Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Inför gårdsförsäljning i Sverige

Motion 2019/20:1307 av Sten Bergheden (M)
Utbyggnad och utveckling av vätgas i Skaraborg

Motion 2019/20:1306 av Sten Bergheden (M)
Luftledningar

Motion 2019/20:1305 av Åsa Coenraads (M)
Gårdsförsäljning i Västmanland

Motion 2019/20:1304 av Åsa Coenraads (M)
Strandskydd i Västmanland

Motion 2019/20:1303 av Åsa Coenraads (M)
Underlätta insamlingen av chronic wasting disease-prover

Motion 2019/20:1302 av Åsa Coenraads och John Widegren (båda M)
Renodla statistiken för jaktbrott

Motion 2019/20:1301 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Förvaring av ammunition

Motion 2019/20:1300 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)
Brandskydd för äldre och svårt sjuka

Motion 2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Luftkonditionering på särskilt boende

Motion 2019/20:1298 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M)
Förstärkt beredskap för biologiska smittor

Motion 2019/20:1297 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Vittnesskydd för att motverka gängkriminalitet

Motion 2019/20:1296 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Behov av test- och demonstrationsanläggningar för kärnkraft

Motion 2019/20:1295 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Rymdturism - en möjlighet för Sverige

Motion 2019/20:1294 av Anders Hansson (M)
Utöka Bolagsverkets uppdrag

Motion 2019/20:1293 av Åsa Coenraads (M)
Statliga myndigheters politiska opinionsbildning

Motion 2019/20:1292 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Utvärdering och översyn av elcertifikatssystemet och dess verkliga samhälls- och miljönytta

Motion 2019/20:1291 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för mindre företag vid offentliga upphandlingar

Motion 2019/20:1290 av Magdalena Schröder (M)
Ansök om fullvärdigt medlemskap i Nato

Motion 2019/20:1289 av Magdalena Schröder (M)
Ta bort kravet på personalliggare

Motion 2019/20:1288 av Magdalena Schröder (M)
Medgivande för att kunna genomföra flyttanmälan

Motion 2019/20:1287 av Magdalena Schröder (M)
Reformerat barnbidrag

Motion 2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M)
Höjd ersättning till följd av expropriation

Motion 2019/20:1285 av Magdalena Schröder (M)
Avskaffa fribeloppet

Motion 2019/20:1284 av Magdalena Schröder (M)
Jämställt föräldraskap i äktenskapsliknande förhållanden

Motion 2019/20:1283 av Magdalena Schröder (M)
Altruistiskt surrogatmödraskap

Motion 2019/20:1282 av Magdalena Schröder (M)
Krafttag mot multiresistenta bakterier

Motion 2019/20:1281 av Désirée Pethrus (KD)
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom biståndet

Motion 2019/20:1280 av Robert Halef (KD)
Förföljelse av kristna

Motion 2019/20:1279 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Kränkningar på nätet

Motion 2019/20:1278 av Lars Beckman (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2019/20:1277 av Lars Beckman (M)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2019/20:1276 av John Widegren (M)
Brist på mobilnät på Sveriges landsbygd

Motion 2019/20:1275 av Lars Beckman (M)
Användning av konsumentprisindex vid anpassning av pensionerna till kostnadsläget

Motion 2019/20:1274 av Lars Beckman (M)
En uppdaterad alkohollagstiftning

Motion 2019/20:1273 av Lars Beckman (M)
Översyn av bilstödet

Motion 2019/20:1272 av Lars Beckman (M)
Försäljning av öl och vin i landsbygdsbutiker

Motion 2019/20:1271 av Per Söderlund (SD)
Rättshjälp vid tvist gentemot det allmänna

Motion 2019/20:1270 av Alexandra Völker (S)
Föräldraledighet för tvillingföräldrar

Motion 2019/20:1269 av Aylin Fazelian och Magnus Manhammar (båda S)
Stärk skyddet för hotade journalister

Motion 2019/20:1268 av Aylin Fazelian (S)
Kvinnors rätt till egen asylprövning

Motion 2019/20:1267 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Stärkt uppföljning av skolan

Motion 2019/20:1266 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson (båda S)
Dawit Isaak måste friges och det fria ordet måste värnas

Motion 2019/20:1265 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Alla barn ska få lära sig simma

Motion 2019/20:1264 av Magnus Manhammar (S)
Toleransarbetet inom skolan

Motion 2019/20:1263 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Ett rejält kunskapslyft för barn och lärare

Motion 2019/20:1262 av Isak From m.fl. (S)
Konkurrenskraftig klimatsmart industri

Motion 2019/20:1261 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Enskilda vägar

Motion 2019/20:1260 av Isak From (S)
Hastighetsövervakning vid skolor

Motion 2019/20:1259 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Privata helikopterföretags betydelse

Motion 2019/20:1258 av Isak From m.fl. (S)
Ursprungsmärkning av metaller i elbilar och andra elektriska maskiner

Motion 2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Stödet till ungdomsverksamhet

Motion 2019/20:1256 av Marlene Burwick (S)
Översyn av sekretesslagstiftningen

Motion 2019/20:1255 av Jasenko Omanovic (S)
Idrott och klimat kan främja intresset för teknik och naturvetenskap

Motion 2019/20:1254 av Heléne Björklund (S)
Vaccination mot TBE

Motion 2019/20:1253 av Carina Ödebrink (S)
Styrning av nätläkare och digitala vårdtjänster

Motion 2019/20:1252 av Johan Andersson (S)
Bildande av Ombergs nationalpark

Motion 2019/20:1251 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Sydostlänken är hela nationens angelägenhet

Motion 2019/20:1250 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Statlig myndighet till Blekinge

Motion 2019/20:1249 av Heléne Björklund (S)
Jämlikt ekonomiskt stöd till funktionshindersorganisationer

Motion 2019/20:1248 av Heléne Björklund (S)
Småskaligt kustnära fisket

Motion 2019/20:1247 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Yrkeshögskoleplatser i Blekinge

Motion 2019/20:1246 av Magnus Manhammar (S)
Enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation

Motion 2019/20:1245 av Magnus Manhammar (S)
Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam

Motion 2019/20:1244 av Magnus Manhammar (S)
Vegansk kost i förskolor och skolor i alla kommuner

Motion 2019/20:1243 av Magnus Manhammar (S)
Översyn av försäljningen av biljetter i andra hand

Motion 2019/20:1242 av Magnus Manhammar (S)
Se över räntetaket för högkostnadskrediter

Motion 2019/20:1241 av Magnus Manhammar (S)
Fler lagliga vägar för att söka asyl

Motion 2019/20:1240 av Hans Hoff m.fl. (S)
Vägarna kring Gekås

Motion 2019/20:1239 av Hans Hoff (S)
Utbildning av ordningsvakter och väktare

Motion 2019/20:1238 av Peter Persson m.fl. (S)
Infrastruktur

Motion 2019/20:1237 av Carina Ödebrink (S)
Ökad kulturell jämlikhet

Motion 2019/20:1236 av Carina Ödebrink (S)
Reglering av ägande och kopplingar mellan apotek och vårdtjänstföretag

Motion 2019/20:1235 av Heléne Björklund och Tomas Kronståhl (båda S)
Djurrättsbrott som egen brottskod

Motion 2019/20:1234 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Trygga anställningar

Motion 2019/20:1232 av Heléne Björklund (S)
Samma regler för fisket runt Östersjön

Motion 2019/20:1231 av Magnus Manhammar (S)
Göra ekologiska produkter tillgängliga för fler

Motion 2019/20:1230 av Daniel Andersson (S)
Översyn av användande av substansnamn på läkemedel

Motion 2019/20:1229 av Daniel Andersson (S)
Bevara fornfynd ur vår historia

Motion 2019/20:1228 av Magnus Manhammar (S)
Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa

Motion 2019/20:1227 av Anders Österberg (S)
Hedra Janusz Korczak

Motion 2019/20:1226 av Anders Österberg (S)
Franchising

Motion 2019/20:1225 av Anders Österberg m.fl. (S)
Inför lex Knuters

Motion 2019/20:1224 av Anders Österberg (S)
Handlingsplan för jämlik barndom

Motion 2019/20:1223 av Anders Österberg (S)
Hemförsäkring i allmännyttan

Motion 2019/20:1222 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Hanteringen av infekterade målkonflikter

Motion 2019/20:1221 av Isak From m.fl. (S)
Ålderskrav och kompetensbevis för vattenskoter

Motion 2019/20:1220 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)
Specialdomstol för mark- och miljömål

Motion 2019/20:1219 av Magnus Manhammar (S)
Uppmärksamma islamofobi med en dag

Motion 2019/20:1218 av Magnus Manhammar (S)
Undersök möjligheterna att införa en ny koldioxidskatt/återbäringsmodell

Motion 2019/20:1217 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Skydda barn mot tortyrliknande porr

Motion 2019/20:1216 av Daniel Andersson (S)
Standardiserade tobaksförpackningar

Motion 2019/20:1215 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)
Infrastruktursatsningar i Blekinge

Motion 2019/20:1214 av Anders Österberg m.fl. (S)
Regnbågsblod

Motion 2019/20:1213 av Anders Österberg (S)
Förbättra villkoren för ungas organisering

Motion 2019/20:1212 av Erica Nådin (S)
Lärarledd tid som konkurrensfaktor för universitet och högskolor

Motion 2019/20:1211 av Erica Nådin och Johan Andersson (båda S)
Höjd åldersgräns för studiemedel

Motion 2019/20:1210 av Erica Nådin (S)
Elevers rätt till inflytande och sammanslutningar

Motion 2019/20:1209 av Erica Nådin (S)
Kollektivtrafik över länsgränser

Motion 2019/20:1208 av Hans Hoff (S)
Utbildning av it-forensiker

Motion 2019/20:1207 av Alexandra Völker (S)
Samordning av vården för personer med sällsynta diagnoser

Motion 2019/20:1206 av Aylin Fazelian (S)
Trygga barnens skolvägar

Motion 2019/20:1205 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Avskaffande av den allmänna motionstiden

Motion 2019/20:1204 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Alla barns rätt till förskola

Motion 2019/20:1203 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Gifta pensionärer får lägre pension

Motion 2019/20:1202 av Isak From och Björn Wiechel (båda S)
Kombinationstjänster på landsbygden

Motion 2019/20:1201 av Isak From (S)
Kvaliteten på landets vägar är sämst i Västerbotten

Motion 2019/20:1200 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Förseningsstatistik för flyget

Motion 2019/20:1199 av Marlene Burwick och Hanna Westerén (båda S)
Ställ krav på återvunnet material i offentlig upphandling

Motion 2019/20:1198 av Marlene Burwick m.fl. (S)
Fossilfria exportkrediter

Motion 2019/20:1197 av Marlene Burwick m.fl. (S)
Konsumentvägledning och krav i fråga om läkemedelspåverkan på miljön

Motion 2019/20:1196 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)
Samverkan stat och kommun/region i migrationsfrågor

Motion 2019/20:1195 av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S)
Tillståndsprocesser

Motion 2019/20:1194 av Peter Persson m.fl. (S)
Kombidirektivet

Motion 2019/20:1193 av Carina Ödebrink och Hanna Westerén (båda S)
Bekämpa skattefel och skattefusk

Motion 2019/20:1192 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Slå fast det regionalpolitiska ansvaret hos våra myndigheter

Motion 2019/20:1191 av Åsa Westlund (S)
Minskad användning av högflourerade ämnen (PFAS)

Motion 2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund (båda S)
Om att främja en cirkulär ekonomi

Motion 2019/20:1189 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S)
Stölder inom handeln

Motion 2019/20:1188 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Kontaktdagar för unga som omfattas av LSS

Motion 2019/20:1187 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Fortbildning av lärare

Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
Anställda som äger

Motion 2019/20:1185 av Kenneth G Forslund (S)
Turistavgift

Motion 2019/20:1184 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Tänder är en del av kroppen

Motion 2019/20:1183 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Effektiva samordningsförbund

Motion 2019/20:1182 av Viktor Wärnick (M)
Sanering av mark för framtid och tillväxt

Motion 2019/20:1181 av Viktor Wärnick (M)
Myndigheter i hela Sverige - inte bara i storstäderna

Motion 2019/20:1180 av Viktor Wärnick (M)
Stoppa nedläggningen av Kronofogdemyndighetens kontor i Hudiksvall

Motion 2019/20:1179 av Viktor Wärnick (M)
Intensifiering av återvändandearbetet vid avslagsbeslut

Motion 2019/20:1178 av Viktor Wärnick (M)
Bygg ut E4 Söderhamn-Gävle till fyrfältsväg

Motion 2019/20:1177 av Viktor Wärnick (M)
Bygg ut Sveriges pulsåder Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg

Motion 2019/20:1176 av Viktor Wärnick (M)
Värna riksvägarnas kvalitet

Motion 2019/20:1175 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)
Strandskyddet måste vara olika i olika delar av Sverige

Motion 2019/20:1174 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)
Fler poliser även på mindre orter

Motion 2019/20:1173 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)
Tillåt allmän jakt på skarv samt andra åtgärder mot fågelns härjningar

Motion 2019/20:1172 av Viktor Wärnick (M)
Låt mer resurser behållas ute i landet - Sverige fungerar inte utan länen norr om Dalälven

Motion 2019/20:1171 av John Weinerhall (M)
Omkörningsförbud för tung trafik

Motion 2019/20:1170 av John Weinerhall och Ulrika Jörgensen (båda M)
En familjevänlig barnomsorg

Motion 2019/20:1169 av John Weinerhall (M)
En skärpt biståndspolitik

Motion 2019/20:1168 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)
Effektiv klimatpolitik

Motion 2019/20:1167 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)
Uranbrytning i Sverige

Motion 2019/20:1166 av John Weinerhall (M)
Avskaffa den statliga inkomstskatten

Motion 2019/20:1165 av Niklas Wykman och Carl-Oskar Bohlin (båda M)
Förstärkt revision i landets kommuner

Motion 2019/20:1164 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)
Stoppa falskskrivna bilar

Motion 2019/20:1163 av John Weinerhall (M)
En pension att kunna leva på

Motion 2019/20:1162 av John Weinerhall (M)
Ett riskreduktionsperspektiv i tobaksskattelagstiftningen

Motion 2019/20:1161 av John Weinerhall (M)
Skattefrihet för arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar

Motion 2019/20:1160 av Staffan Eklöf (SD)
Folklig granskning inför ratificering av internationella avtal

Motion 2019/20:1159 av Staffan Eklöf (SD)
Former för att säkerställa medborgarnas informerade och fria åsikter vid folkomröstning

Motion 2019/20:1158 av Lars Beckman (M)
Utrikesfödda företagares betydelse för Sverige

Motion 2019/20:1157 av Thomas Morell och Mikael Strandman (båda SD)
Ta hand om äldre hemlösa

Motion 2019/20:1156 av Lars Beckman (M)
Tillfällig föräldrapenning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Motion 2019/20:1155 av Lars Beckman (M)
Stöd för innovatörer och uppfinnare

Motion 2019/20:1154 av Lars Beckman och Lotta Finstorp (båda M)
Ändamålsenliga ridanläggningar

Motion 2019/20:1153 av Lars Beckman (M)
Statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet

Motion 2019/20:1152 av Lars Beckman (M)
Upphandling av tv- och radioprogram

Motion 2019/20:1151 av Lars Beckman (M)
Statlig osund konkurrens

Motion 2019/20:1150 av Lars Beckman (M)
Inget RUT-avdrag utan trafiktillstånd vid flyttjänster

Motion 2019/20:1149 av Lars Beckman (M)
Synliga skatter

Motion 2019/20:1148 av Lars Beckman (M)
Lägre marginalskatt

Motion 2019/20:1147 av Lars Beckman (M)
Sfi på kvällar och helger

Motion 2019/20:1146 av Lars Beckman (M)
Avskrivning av studieskuld

Motion 2019/20:1145 av Lars Beckman (M)
Öppna fjärrvärmenäten för ny restvärme

Motion 2019/20:1144 av Lars Beckman (M)
Kvalitetskrav vid upphandling av resor för funktionshindrade

Motion 2019/20:1143 av Lars Beckman (M)
Ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter

Motion 2019/20:1142 av Lars Beckman (M)
Stöd vid nyföretagande

Motion 2019/20:1141 av Lars Beckman (M)
Återkalla medborgarskap

Motion 2019/20:1140 av Lars Beckman (M)
Samverkan för bättre turistnäring

Motion 2019/20:1139 av Lars Beckman (M)
Överskottet från vattenkraften

Motion 2019/20:1138 av Lars Beckman (M)
Öka andelen kvinnliga företagare

Motion 2019/20:1137 av Thomas Morell och Mikael Strandman (båda SD)
Minska regelbördan för företag inom besöksnäringen

Motion 2019/20:1135 av Yasmine Bladelius (S)
Cykelhjälmstvång

Motion 2019/20:1134 av Yasmine Bladelius (S)
Social bostadspolitik

Motion 2019/20:1133 av Yasmine Bladelius (S)
Nollvision för barnfattigdom

Motion 2019/20:1132 av Yasmine Bladelius (S)
En jämlik skola

Motion 2019/20:1131 av Yasmine Bladelius (S)
Sexualundervisningen i skolan

Motion 2019/20:1130 av Yasmine Bladelius (S)
Barns säkerhet i bilen är vårt ansvar

Motion 2019/20:1129 av Pia Nilsson (S)
Förändring av prioriteringar vid tågförseningar samt att införa en nationell trafikledning

Motion 2019/20:1128 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
En sjukförsäkring som ger trygghet

Motion 2019/20:1127 av Pia Nilsson (S)
Sala silvergruva

Motion 2019/20:1126 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)
Förbättrad energiförsörjning

Motion 2019/20:1125 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Minska stuprören i välfärden

Motion 2019/20:1124 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Heltid

Motion 2019/20:1123 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Ingen ska behöva dö på jobbet

Motion 2019/20:1122 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Investeringsstöd till sjukhusbyggen - en välfärdsreform för framtiden

Motion 2019/20:1121 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Apoteken ska vara tillgängliga - i hela landet

Motion 2019/20:1120 av Niklas Karlsson och Peter Persson (båda S)
Skydd för gemensam egendom

Motion 2019/20:1119 av Gustaf Lantz och Joakim Sandell (båda S)
Lämplighetsprövning vid köp av fastigheter för att motverka organiserad brottslighet

Motion 2019/20:1118 av Gustaf Lantz och Sanne Lennström (båda S)
Åtgärder för att motverka den naturpåverkan som följer av skarvens utbredning

Motion 2019/20:1117 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
En jämlik och tillgänglig tandvård

Motion 2019/20:1116 av Peter Persson (S)
Resurser till Arbetsmiljöverket

Motion 2019/20:1115 av Peter Persson (S)
Vättern och vattnet

Motion 2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S)
Säkerställ att de som vill gifta sig slipper onödig väntan

Motion 2019/20:1113 av Leila Ali-Elmi (MP)
Motverka ungdomsarbetslöshet i särskilt utsatta områden

Motion 2019/20:1112 av Elisabeth Falkhaven och Maria Gardfjell (båda MP)
Förändrat system för den nationella fördelningen av fiskerättigheter och kvoter i Sverige

Motion 2019/20:1111 av Elisabeth Falkhaven (MP)
Ansvar och etik vid jakt på fåglar som föds upp och placeras ut i naturen enbart för att skjutas

Motion 2019/20:1110 av Maria Gardfjell (MP)
Hållbar utveckling som obligatoriskt ämne i skolan

Motion 2019/20:1109 av Maria Gardfjell (MP)
Förstärk arbetet för att minska matsvinnet

Motion 2019/20:1108 av Maria Gardfjell (MP)
Utskottspresidier

Motion 2019/20:1107 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP)
Assisterad befruktning för alla familjer

Motion 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP)
En föräldrapolitik med barnen i centrum

Motion 2019/20:1105 av Emma Hult (MP)
Hinder för framkomlighet

Motion 2019/20:1104 av Emma Hult (MP)
Krav vid förnyelse av körkort

Motion 2019/20:1103 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP)
Tillåt användandet av smällare, raketer och fyrverkerier endast vid offentliga arrangemang

Motion 2019/20:1102 av Emma Hult (MP)
Avgiftsfria studier

Motion 2019/20:1101 av Emma Hult (MP)
NOJ-banan

Motion 2019/20:1100 av Lorentz Tovatt och Elisabeth Falkhaven (båda MP)
Fasa ut fossila subventioner

Motion 2019/20:1099 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP)
HNJ-banan

Motion 2019/20:1098 av Joakim Järrebring (S)
Sätt mål för jämlikheten

Motion 2019/20:1097 av Joakim Järrebring (S)
Handlingsplan för att leda den digitala transformationen

Motion 2019/20:1096 av Joakim Järrebring (S)
Snabbare omställning

Motion 2019/20:1095 av Björn Söder m.fl. (SD)
Uppåkra Arkeologiska Center

Motion 2019/20:1094 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Spel- och lotteripolitik

Motion 2019/20:1093 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Mediefrågor

Motion 2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Public service i en demokrati

Motion 2019/20:1091 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Civilsamhällespolitik

Motion 2019/20:1090 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Entreprenörskapet måste öka

Motion 2019/20:1089 av Sten Bergheden (M)
Ökad brandberedskap

Motion 2019/20:1088 av Gustaf Lantz (S)
Samma krav på riksdagsledamöter som på andra vid ersättning från skattemedel

Motion 2019/20:1087 av Joakim Järrebring (S)
Miljöpåverkan, jobb och välfärd

Motion 2019/20:1086 av Joakim Järrebring (S)
Stärkt integration och aktiv arbetsmarknadspolitik

Motion 2019/20:1085 av Ola Möller (S)
Synliggör brottstyper

Motion 2019/20:1084 av Sten Bergheden (M)
Krafttag mot oseriös telefonförsäljning

Motion 2019/20:1083 av Louise Meijer (M)
Lagen om anställningsskydd

Motion 2019/20:1082 av Betty Malmberg (M)
Öka det jämställda företagandet

Motion 2019/20:1081 av Sten Bergheden (M)
Fler alternativ till finansiering av infrastrukturen

Motion 2019/20:1080 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M)
Moderniserat system för krisinformation

Motion 2019/20:1079 av Sten Bergheden (M)
Inför mer rättvisa i bostadstillägget

Motion 2019/20:1078 av Anders Hansson (M)
Rakel

Motion 2019/20:1077 av Betty Malmberg (M)
Kostnadsansvar vid arkeologiska utgrävningar

Motion 2019/20:1076 av Sten Bergheden (M)
Mer lönsamt att ha arbetat

Motion 2019/20:1075 av Anders Hansson m.fl. (M)
Tolkkostnader

Motion 2019/20:1074 av Louise Meijer (M)
Minskad hänsyn till anknytning vid utvisning

Motion 2019/20:1073 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Nedmontering av kopparnätet

Motion 2019/20:1072 av Betty Malmberg (M)
Effektivare tillståndsprocesser

Motion 2019/20:1071 av Ulrika Jörgensen (M)
Underlätta implementeringen av goda forskningsresultat

Motion 2019/20:1070 av Anders Hansson (M)
Lunds historiska museum

Motion 2019/20:1069 av Sten Bergheden (M)
Tandvårdskostnader för asylsökande och tillfälliga besökare

Motion 2019/20:1068 av Sten Bergheden (M)
Större möjlighet för anhöriga att kunna få hjälpa till och bistå äldre och funktionsnedsatta

Motion 2019/20:1067 av Anders Hansson (M)
Underrättelser från Försäkringskassan

Motion 2019/20:1066 av Betty Malmberg (M)
Skärpta straff för fortkörning vid vägarbeten

Motion 2019/20:1065 av Betty Malmberg (M)
Bredband i glesbygd

Motion 2019/20:1064 av Betty Malmberg (M)
Strategi för mobiltelefoni

Motion 2019/20:1063 av Runar Filper (SD)
Bestraffa föräldrapåverkan och umgängessabotage m.m.

Motion 2019/20:1062 av Runar Filper (SD)
Värnande av dansbandskulturen

Motion 2019/20:1061 av Runar Filper (SD)
Fungerande vägunderhåll i Värmland

Motion 2019/20:1060 av Runar Filper (SD)
Närhet till polis - tryggare landsbygd

Motion 2019/20:1059 av Runar Filper (SD)
Morgonsamling i skolan

Motion 2019/20:1058 av Runar Filper (SD)
Ta bort vägtrafikskatten för tävlingsfordon

Motion 2019/20:1057 av Runar Filper (SD)
Ordning och reda i klassen utan mobil

Motion 2019/20:1056 av Runar Filper (SD)
Svenska som nationalspråk

Motion 2019/20:1055 av Runar Filper (SD)
Dialektundervisning i skolan

Motion 2019/20:1054 av Runar Filper (SD)
Folkparken som kulturarv

Motion 2019/20:1053 av Rikard Larsson (S)
Ökad och säker cykling

Motion 2019/20:1052 av Elin Gustafsson (S)
Statligt ansvar för Skissernas museum, Historiska museet och Universitetsbiblioteket i Lund

Motion 2019/20:1051 av Tomas Kronståhl m.fl. (S)
Barnkompetens i rättsväsendet

Motion 2019/20:1050 av Björn Petersson och Tomas Kronståhl (båda S)
Ändra lagen om proportionellt valsätt

Motion 2019/20:1049 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S)
Prostatacancer

Motion 2019/20:1048 av Gunilla Carlsson (S)
Stöd till samlingslokalsorganisationer

Motion 2019/20:1047 av Petter Löberg (S)
Översyn av bevakningslagen

Motion 2019/20:1046 av Rikard Larsson (S)
Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

Motion 2019/20:1045 av Elin Gustafsson (S)
Tidsplan för införande av individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2019/20:1044 av Elin Gustafsson (S)
Rättvist resursfördelningssystem i skolan

Motion 2019/20:1043 av Tomas Kronståhl m.fl. (S)
Skärp lagstiftningen kring spelbolagens möjligheter att marknadsföra sig

Motion 2019/20:1042 av Gunilla Carlsson och Anna Johansson (båda S)
Humanare socialförsäkring

Motion 2019/20:1041 av Gunilla Carlsson (S)
Sverige måste stärka sin Rysslandskompetens

Motion 2019/20:1040 av Pia Nilsson (S)
Ändamålsenlig organisation för trafikpolisen

Motion 2019/20:1039 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S)
Förbättrad energiförsörjning i Mälardalen

Motion 2019/20:1038 av Patrik Björck (S)
Förseningsavgift för trängselskatt

Motion 2019/20:1037 av Patrik Björck (S)
Småskalig vattenkraft

Motion 2019/20:1036 av Per-Arne Håkansson (S)
Anslutning till Europarådets konvention mot fusk och korruption i sport

Motion 2019/20:1035 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Gotlandstrafiken

Motion 2019/20:1034 av Sten Bergheden (M)
Ta bort momsen på körkort och inför ett rattavdrag

Motion 2019/20:1033 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av kassaregisterlagen

Motion 2019/20:1032 av Sten Bergheden (M)
Belopp under 100 kronor på skattekontot

Motion 2019/20:1031 av Sten Bergheden (M)
Stimulera privat pensionssparande

Motion 2019/20:1030 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Lokal viltförvaltning

Motion 2019/20:1029 av Sten Bergheden (M)
Sänkt skatt på diesel

Motion 2019/20:1028 av Sten Bergheden (M)
Dags att sänka bensin- och dieselskatten

Motion 2019/20:1027 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)
Klassificeringen av svenskt lantbruk som miljörfarlig verksamhet

Motion 2019/20:1026 av Helena Antoni (M)
Innovativ livsmedelsforskning

Motion 2019/20:1025 av Helena Antoni (M)
Försäljning av ägg från hägnat tamfjäderfä

Motion 2019/20:1024 av Helena Antoni (M)
Privat försäljning av vildsvinskött

Motion 2019/20:1023 av Åsa Coenraads (M)
Öka tillgången på vildsvinskött

Motion 2019/20:1022 av Sten Bergheden (M)
Hårdare krav på offentliga upphandlingar att följa svenska lagkrav

Motion 2019/20:1021 av Angelica Lundberg (SD)
Fortsatt ombyggnation av väg 26/47

Motion 2019/20:1020 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Slopat stöd för produktion av socker

Motion 2019/20:1019 av Sten Bergheden (M)
Sälj av mer av Sveaskogs skogar

Motion 2019/20:1018 av Sten Bergheden (M)
Ta bort eller minska reavinstbeskattningen vid bostadsflytt

Motion 2019/20:1017 av Sten Bergheden (M)
Översyn av ränteavdraget på bostäder

Motion 2019/20:1016 av Sten Bergheden (M)
Bekämpning av den olagliga arbetskraften

Motion 2019/20:1015 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av reavinstbeskattningen vid flytt och av bostadspolitiken i allmänhet

Motion 2019/20:1014 av Sten Bergheden (M)
Indexuppräkning på bensin- och dieselskatten

Motion 2019/20:1013 av Sten Bergheden (M)
Utvärdera samhällsnyttan av målen för ekologiska livsmedel inom offentlig upphandling

Motion 2019/20:1012 av Åsa Coenraads (M)
Handel med sälprodukter

Motion 2019/20:1011 av Anders Hansson m.fl. (M)
Stranderosion

Motion 2019/20:1010 av Helena Antoni (M)
Angående en hållbar biavel

Motion 2019/20:1009 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)
Skarv och säl

Motion 2019/20:1008 av Sten Bergheden (M)
Möjlighet att öka nydikningen i skogen

Motion 2019/20:1007 av Johanna Haraldsson (S)
Livslångt lärande och stärkt omställningsförmåga

Motion 2019/20:1006 av Johanna Haraldsson (S)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2019/20:1005 av Helén Pettersson (S)
Avskaffa fideikommiss

Motion 2019/20:1004 av Helén Pettersson (S)
Det allmänna uppdraget i viltförvaltningen

Motion 2019/20:1003 av Hanna Westerén (S)
Ö-faktor

Motion 2019/20:1002 av Hanna Westerén (S)
Rättvisa villkor mellan upplåtelseformer

Motion 2019/20:1001 av Hanna Westerén (S)
Gotländsk reservhamn

Motion 2019/20:1000 av Hanna Westerén (S)
Digitalisering

Motion 2019/20:999 av Hanna Westerén (S)
Bättre inomhusklimat i offentligt finansierad bostadsbyggnation

Motion 2019/20:998 av Carina Ohlsson (S)
Kinnekullebanan

Motion 2019/20:997 av Johanna Haraldsson (S)
Möjligheter till deltidsstudier vid sjukersättning

Motion 2019/20:996 av Johanna Haraldsson (S)
Behörighet till högre studier på alla gymnasieprogram

Motion 2019/20:995 av Helén Pettersson (S)
Tillåt inte vargföryngring inom renskötselområdet

Motion 2019/20:994 av Helén Pettersson (S)
Acceptansen för den svenska älgförvaltningen

Motion 2019/20:993 av Joakim Sandell och Niklas Karlsson (båda S)
Kommunala hastighetskameror

Motion 2019/20:992 av Hanna Westerén (S)
Flygets betydelse för Gotland

Motion 2019/20:991 av Hanna Westerén (S)
Kvinnors arbetsvillkor

Motion 2019/20:990 av Hanna Westerén (S)
Förebyggande tandvård

Motion 2019/20:989 av Hanna Westerén (S)
Hållbar energiförsörjning i hela landet

Motion 2019/20:988 av Hanna Westerén (S)
Bostadsförsörjning

Motion 2019/20:987 av Amineh Kakabaveh (-)
En jämställd skola för alla

Motion 2019/20:986 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Plast i haven

Motion 2019/20:985 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Förbättrad upptäckt av mäns våld mot kvinnor och att utsätta barn för att bevittna detta våld ska vara straffbart

Motion 2019/20:984 av Joakim Sandell (S)
Anmälningsplikt för motorfordonsverkstäder

Motion 2019/20:983 av Niklas Karlsson (S)
Partipolitiska föreningars tillträde till högskolor och universitet

Motion 2019/20:982 av Carina Ohlsson (S)
Nationell plan för att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn

Motion 2019/20:981 av Carina Ohlsson (S)
Klimatanpassning av EU:s arbetsformer

Motion 2019/20:980 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Besöksnäringen får hela Sverige att leva och att växa

Motion 2019/20:979 av Kalle Olsson (S)
Fördelning av medel mellan länstransportplanerna

Motion 2019/20:978 av Dag Larsson (S)
Demokratisk kontroll och ökad insyn i Djurgårdsförvaltningen

Motion 2019/20:977 av Elin Lundgren (S)
En översyn av vårdkedjan gällande narkotikamissbruk

Motion 2019/20:976 av Elin Lundgren (S)
En handlingsplan för övergång till djurfri forskning

Motion 2019/20:975 av Elin Lundgren (S)
Bättre förutsättningar för produktion och förädling av växtbaserade livsmedel

Motion 2019/20:974 av Sanne Lennström och Elin Lundgren (båda S)
Hem- och konsumentkunskapens fokus

Motion 2019/20:973 av Olle Thorell (S)
En nollvision för mäns våld mot kvinnor

Motion 2019/20:972 av Elin Lundgren och Sanne Lennström (båda S)
Kunskapsstöd angående barn som blivit till via surrogatarrangemang

Motion 2019/20:971 av Elin Lundgren (S)
Ett slutdatum för burarna i den svenska äggindustrin

Motion 2019/20:970 av Elin Lundgren (S)
Passens giltighetstid

Motion 2019/20:969 av Elin Lundgren (S)
Fler påföljdsalternativ vid narkotikabrott

Motion 2019/20:968 av Olle Thorell och Maria Strömkvist (båda S)
Strömsholms kanal

Motion 2019/20:967 av Patrick Reslow (SD)
Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen

Motion 2019/20:966 av Patrick Reslow (SD)
Metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn

Motion 2019/20:965 av Patrick Reslow (SD)
Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid val av presidieposter i riksdagens utskott

Motion 2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. (SD)
Obligatorisk samhällsorientering och sfi

Motion 2019/20:963 av Patrick Reslow (SD)
Val av vice talmän i Sveriges riksdag

Motion 2019/20:962 av Helena Antoni m.fl. (M)
Angående ett legitimt skattesystem

Motion 2019/20:961 av Helena Antoni (M)
Unga entreprenörer

Motion 2019/20:960 av Helena Antoni (M)
Angående nuvarande krav på personalliggare

Motion 2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Politik för arkitektur och offentliga miljöer

Motion 2019/20:958 av Per Söderlund (SD)
Folkmordet 1915

Motion 2019/20:957 av Per Söderlund (SD)
Slopad indexuppräkning av bensinskatten

Motion 2019/20:956 av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD)
Vildsvinsjakt

Motion 2019/20:955 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Kronvittnessystem och anonyma vittnen

Motion 2019/20:954 av Markus Wiechel (SD)
Ändring i hyreslagen

Motion 2019/20:953 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder mot reafusk

Motion 2019/20:952 av Markus Wiechel (SD)
Ursprungsmärkning av animaliska produkter inom restaurangbranschen

Motion 2019/20:951 av Markus Wiechel (SD)
Proportionella bötesbelopp

Motion 2019/20:950 av Markus Wiechel (SD)
Minnesdag tillägnad seyfos offer

Motion 2019/20:949 av Markus Selin (S)
Ledarskapsutbildning på vetenskaplig grund inom statsförvaltningen

Motion 2019/20:948 av Anna Vikström (S)
Hälsobistånd till forskning om global hälsa

Motion 2019/20:947 av Åsa Eriksson (S)
Översyn av regleringen av techjättarna för ett mer demokratiskt internet

Motion 2019/20:946 av Anna Wallentheim (S)
Ett tredje juridiskt kön

Motion 2019/20:945 av Anna Wallentheim (S)
Skolans normkritiska arbete

Motion 2019/20:944 av Per-Arne Håkansson och Anna Wallentheim (båda S)
Sfi-lärarnas yrkesroll

Motion 2019/20:943 av Roza Güclü Hedin (S)
Kvalitetssäkring av Försäkringskassans arbete

Motion 2019/20:942 av Patrik Engström m.fl. (S)
Mora flygplats

Motion 2019/20:941 av Patrik Engström m.fl. (S)
Utbetalningar från välfärdssystemen

Motion 2019/20:940 av Patrik Engström m.fl. (S)
Stöd till funktionsvarierades ansökningsprocesser

Motion 2019/20:939 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Förebyggande socialt arbete

Motion 2019/20:938 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Undersköterskor inom äldreomsorgen

Motion 2019/20:937 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)
Skrotbilspremie

Motion 2019/20:936 av Anna Vikström (S)
Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor

Motion 2019/20:935 av Åsa Eriksson (S)
Mer flexibla yrkesutbildningar för att stärka kompetensförsörjningen

Motion 2019/20:934 av Anna Wallentheim (S)
Översyn av regelverket kring blodgivning

Motion 2019/20:933 av Anna Wallentheim (S)
Lärande för hållbar utveckling (LHU)

Motion 2019/20:932 av Roza Güclü Hedin (S)
Socialtjänstlagen (SoL)

Motion 2019/20:931 av Roza Güclü Hedin (S)
Kvalitetssäkra missbruksvården

Motion 2019/20:930 av Patrik Engström m.fl. (S)
Bygg i trä

Motion 2019/20:929 av Patrik Engström m.fl. (S)
Stöd till tandhälsa

Motion 2019/20:928 av Patrik Engström (S)
Trafikverkets arbete för att nå visionen

Motion 2019/20:927 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Digital infrastruktur

Motion 2019/20:926 av Patrik Engström och Maria Strömkvist (båda S)
Utsatta barn i skolan

Motion 2019/20:925 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Tillgång till receptbelagd medicin i hela landet

Motion 2019/20:924 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)
Ansvarsfullt ägande för statliga bolag

Motion 2019/20:923 av Patrik Engström m.fl. (S)
Infrastruktur i Dalarna

Motion 2019/20:922 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Vaccinationsprogram

Motion 2019/20:921 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)
Samordningsinstans för utländska direktinvesteringar

Motion 2019/20:920 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)
Stödområde A

Motion 2019/20:919 av Patrik Engström m.fl. (S)
Satsningar på Dalabanan

Motion 2019/20:918 av Patrik Engström m.fl. (S)
Omarrondering

Motion 2019/20:917 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Återvinning i stället för nedskräpning

Motion 2019/20:916 av Per Schöldberg och Helena Lindahl (båda C)
Bättre kontroll av nödbelysning i allmänna lokaler

Motion 2019/20:915 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Åtgärder och policy för bättre myndighets- och bolagsdialog med allmänheten

Motion 2019/20:914 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)
En grön flyglinje mellan Visby och Bromma

Motion 2019/20:913 av Linda Ylivainio (C)
Ersättande av salt som halkbekämpningsmedel

Motion 2019/20:912 av Linda Ylivainio (C)
Nationellt stöd för mjölkproduktion

Motion 2019/20:911 av Linda Ylivainio (C)
Gränsregional statistik

Motion 2019/20:910 av Ola Johansson och Linda Ylivainio (båda C)
Spelmissbruk en tickande folkhälsobomb

Motion 2019/20:909 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)
Ökat ekonomiskt stöd gällande statlig flygtrafik

Motion 2019/20:908 av Mikael Larsson och Per Schöldberg (båda C)
Förenklade regler för omräkning av andelstal i vägsamfälligheter

Motion 2019/20:907 av Beatrice Ask (M)
Medborgarvittnen i kriminalvården

Motion 2019/20:906 av Helena Lindahl och Per Schöldberg (båda C)
Ökat driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik

Motion 2019/20:905 av Peter Helander och Per Schöldberg (båda C)
Bygg mera på gamla detaljplaner

Motion 2019/20:904 av Linda Ylivainio och Per Schöldberg (båda C)
Handel med sälprodukter

Motion 2019/20:903 av Per Lodenius (C)
Tillgång till svensk public service på Åland

Motion 2019/20:902 av Lars Beckman (M)
Trygghetsskapande ordningsvakter

Motion 2019/20:901 av Lars Beckman (M)
Den svenska vargstammen

Motion 2019/20:900 av Lars Beckman (M)
Privata sjukförsäkringar

Motion 2019/20:899 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M)
Brott under tiden som asylsökande

Motion 2019/20:898 av Lars Beckman (M)
Länsvis brottsstatistik

Motion 2019/20:897 av Lars Beckman m.fl. (M)
Utvisning av utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott

Motion 2019/20:896 av Lars Beckman (M)
Utbyggnad av E4 mellan Gävle och Söderhamn

Motion 2019/20:895 av Lars Beckman (M)
Utbyggnad av E4 mellan Gävle och Sundsvall

Motion 2019/20:894 av Lars Beckman (M)
Lätt motorcykel på B-körkort

Motion 2019/20:893 av Lars Beckman (M)
Nationellt tiggeriförbud

Motion 2019/20:892 av Lars Beckman (M)
Integration på arbetsmarknaden

Motion 2019/20:891 av Lars Beckman (M)
Ökad brottslighet mot företagare

Motion 2019/20:890 av Lars Beckman (M)
Försäljning av pepparsprej för personskydd

Motion 2019/20:889 av Lars Beckman (M)
Datum för däckbyte

Motion 2019/20:888 av Lars Beckman (M)
Nationell rullstolstaxi

Motion 2019/20:887 av Lars Beckman (M)
Flexibilitet i fråga om kör- och vilotider

Motion 2019/20:886 av Lars Beckman (M)
Dubbelspår Gävle-Härnösand

Motion 2019/20:885 av Pål Jonson (M)
Ökade befogenheter för Tullverket att stoppa stöldgods

Motion 2019/20:884 av Pål Jonson (M)
Viltolyckor och jaktbrott

Motion 2019/20:883 av Pål Jonson (M)
Myndigheters ansvar för regional utveckling

Motion 2019/20:882 av Pål Jonson (M)
Svensk-norsk förvaltning av den gemensamma vargstammen

Motion 2019/20:881 av Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Möjligheter att direktupphandla flyglinjer

Motion 2019/20:880 av Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Åtgärder mot störande musik från fordon

Motion 2019/20:879 av Pål Jonson (M)
Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2019/20:878 av Pål Jonson (M)
Åtgärder mot personer som angriper och terroriserar lantbrukare

Motion 2019/20:877 av Pål Jonson (M)
Sänkt bensinskatt

Motion 2019/20:876 av Pål Jonson (M)
Stråket Stockholm-Oslo

Motion 2019/20:875 av Pål Jonson (M)
Handlingsplan mot internationella stöldligor

Motion 2019/20:874 av Pål Jonson (M)
Elektronisk klarering för lastbilstrafik

Motion 2019/20:873 av Pål Jonson (M)
Värmedetektorer mot banvallsbränder

Motion 2019/20:872 av Pål Jonson (M)
Nordiskt nätverkscentrum på Musikhögskolan i Ingesund

Motion 2019/20:871 av Pål Jonson (M)
Avskrivning av värdet på nya hus på landsbygden

Motion 2019/20:870 av Beatrice Ask (M)
Uppföljning av skolpliktens fullgörande

Motion 2019/20:869 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Stärkt ställning och ökad trygghet för hyresgäster

Motion 2019/20:868 av Jens Holm m.fl. (V)
Ökad och säker cykling

Motion 2019/20:867 av Jens Holm m.fl. (V)
Hållbar sjöfart

Motion 2019/20:866 av Lars Beckman (M)
Översyn av dubbdäcksförbuden

Motion 2019/20:865 av Lars Beckman (M)
Vägbelysning i hela landet

Motion 2019/20:864 av Lars Beckman (M)
Tillgänglighet på nattåg

Motion 2019/20:863 av Lars Beckman (M)
Enskilda vägar

Motion 2019/20:862 av Lars Beckman (M)
Höjd maxhastighet till 130 kilometer i timmen

Motion 2019/20:861 av Lars Beckman (M)
Rapportering av däck vid trafikolyckor

Motion 2019/20:860 av Mikael Strandman (SD)
Skatt på sockrade och kolsyrade drycker

Motion 2019/20:859 av Mikael Strandman och Thomas Morell (båda SD)
Underlätta för bilverkstäder att bli ackrediterade

Motion 2019/20:858 av Mikael Strandman (SD)
Översyn av riksintressen och strandskyddade områden

Motion 2019/20:857 av Mikael Strandman (SD)
Kravet på kontrollansvarig vid privat byggnation av småhus

Motion 2019/20:856 av Mikael Strandman och Thomas Morell (båda SD)
Förbjud kontanthantering vid handel med järn- och metallskrot

Motion 2019/20:855 av Mikael Strandman (SD)
Bostadstillägg för pensionärer

Motion 2019/20:854 av Kadir Kasirga (S)
Låt arbetsmiljölagstiftningen gälla alla arbetsplatser i Sverige - även sjöfarten

Motion 2019/20:853 av Johan Andersson (S)
Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena

Motion 2019/20:852 av Erica Nådin och Johan Andersson (båda S)
Modulhus för äldreboenden

Motion 2019/20:851 av Kadir Kasirga (S)
Krav på verksamhetsövergång och meddelarfrihet vid upphandlingar i kollektivtrafiken

Motion 2019/20:850 av Kadir Kasirga (S)
Högre bötesbelopp och utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser

Motion 2019/20:849 av Kadir Kasirga (S)
Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus

Motion 2019/20:848 av Niklas Karlsson (S)
Nationellt centrum med ansvar för det nationella fotografiska kulturarvet

Motion 2019/20:847 av Jamal El-Haj (S)
Avdragsrätt för medlemskap i a-kassa och fackförening

Motion 2019/20:846 av Per-Arne Håkansson (S)
Vikten av goda va-system

Motion 2019/20:845 av Dag Larsson (S)
Elektriska sparkcyklar

Motion 2019/20:844 av Dag Larsson (S)
Moderniserat uniformsförbud

Motion 2019/20:843 av Dag Larsson (S)
Garantera hyresgästens bostad och stärk dess inflytande vid icke självförvållad skada av hyresbostad

Motion 2019/20:842 av Betty Malmberg (M)
Öka kunskapen om skatten

Motion 2019/20:841 av Anders Hansson (M)
Utvidgning av penningtvättslagen

Motion 2019/20:840 av Anders Hansson (M)
Återinförande av revisorsplikten

Motion 2019/20:839 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)
Rättvisare beskattning av husbilar

Motion 2019/20:838 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Mindre slöseri med skattepengar

Motion 2019/20:837 av Sten Bergheden (M)
Skatteavdrag för körkortsutbildning

Motion 2019/20:836 av Sten Bergheden (M)
Gör skattesystemet mer transparent och effektivt

Motion 2019/20:835 av Sten Bergheden (M)
Översyn av personalliggaren

Motion 2019/20:834 av Sten Bergheden (M)
Fullgod kontanthantering i hela landet

Motion 2019/20:833 av Sten Bergheden (M)
Bankkonto för barn och ungdomar

Motion 2019/20:832 av Sten Bergheden (M)
Avskaffa skatten på RUT-tjänster för seniorer

Motion 2019/20:831 av Betty Malmberg (M)
Expertskatten

Motion 2019/20:830 av Betty Malmberg (M)
Strategi för svensk forskningsinfrastruktur

Motion 2019/20:829 av Betty Malmberg (M)
Satsa på infektionsforskning

Motion 2019/20:828 av Louise Meijer m.fl. (M)
Högre utbildning och forskning

Motion 2019/20:827 av Magnus Jacobsson (KD)
Lagkrav på att Google, FB och motsvarande företag ska ha en ansvarig utgivare

Motion 2019/20:826 av Magnus Oscarsson (KD)
IS och folkmord

Motion 2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Psykisk ohälsa

Motion 2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmiljö

Motion 2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

Motion 2019/20:822 av Henrik Vinge m.fl. (SD)
Expertkommission om integrationspolitiken

Motion 2019/20:821 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
Socialtjänst och barnfrågor

Motion 2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)
God vård och omsorg om äldre

Motion 2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
Funktionsrätt - för allas rätt till deltagande och mening

Motion 2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
En tillgänglig vård i världsklass

Motion 2019/20:817 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Apotek och läkemedel

Motion 2019/20:816 av Patrick Reslow (SD)
Avskaffande av den kvoterade föräldraförsäkringen

Motion 2019/20:815 av Tobias Andersson och Ebba Hermansson (båda SD)
Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga

Motion 2019/20:813 av Tobias Andersson (SD)
Stoppa finansieringen av genusteori inom högre utbildning

Motion 2019/20:812 av Patrick Reslow (SD)
Fastställande av faderskap

Motion 2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmarknad

Motion 2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Jämställdhet

Motion 2019/20:808 av Staffan Eklöf (SD)
En semestervecka på landet för familjer

Motion 2019/20:807 av Staffan Eklöf (SD)
Färdigställande av riksväg 40 till dubbelfilig väg

Motion 2019/20:806 av Staffan Eklöf (SD)
Förfarande för faktagranskning av EU-domstolens underlag

Motion 2019/20:805 av Staffan Eklöf (SD)
Möjliggöra återinträde i akademisk forskning

Motion 2019/20:804 av Staffan Eklöf (SD)
Underlättande av folkinitiativ

Motion 2019/20:803 av Staffan Eklöf (SD)
Översyn av färdtjänsten

Motion 2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Idrottspolitisk motion

Motion 2019/20:801 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Museifrågor

Motion 2019/20:800 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Matchfixning och straffskärpningar

Motion 2019/20:799 av Anne Oskarsson (SD)
Språk och kulturkännedom för en tryggare ålderdom

Motion 2019/20:798 av Amineh Kakabaveh (-)
Ändrat och utvidgat uppdrag för Medlingsinstitutet

Motion 2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-)
Om nödvändigheten av arbetstidsförkortning och behovet av mer fri tid åt arbetande människor

Motion 2019/20:796 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)
Trygg fotboll med levande supporterkultur

Motion 2019/20:795 av Gustav Fridolin (MP)
Statlig finansiering av skolan

Motion 2019/20:794 av Annika Hirvonen Falk och Gustav Fridolin (båda MP)
Förbättra situationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Motion 2019/20:793 av Robert Stenkvist och Ludvig Aspling (båda SD)
Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket

Motion 2019/20:792 av Robert Stenkvist (SD)
Utbildning i hedersproblematik för skolpersonal

Motion 2019/20:791 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Utse Granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp

Motion 2019/20:790 av Robert Stenkvist (SD)
Åtgärda den oacceptabelt långa tidsåtgången vid vägarbeten

Motion 2019/20:789 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Rimlig rätt till försörjningsstöd

Motion 2019/20:788 av Robert Stenkvist (SD)
Regeringen ska godkänna utländska investeringar av strategisk betydelse

Motion 2019/20:787 av Robert Stenkvist (SD)
Reformera ungdomsrabatten för brott

Motion 2019/20:786 av Robert Stenkvist (SD)
Nya medel för slussarna i Trollhättan

Motion 2019/20:785 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)
Nationella riktlinjer och kontroll av valobservatörer

Motion 2019/20:784 av Robert Stenkvist (SD)
Låt inte elever komma ohjälpligt efter i grundskolan

Motion 2019/20:783 av Robert Stenkvist (SD)
En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem

Motion 2019/20:782 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Ny förbindelse mellan Sverige och Danmark

Motion 2019/20:781 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Nationalsången

Motion 2019/20:780 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Dansbandsmomsen

Motion 2019/20:779 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Myanmar

Motion 2019/20:778 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

Motion 2019/20:777 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nepal

Motion 2019/20:776 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien

Motion 2019/20:775 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ryssland

Motion 2019/20:774 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Seyfo – folkmordet 1915

Motion 2019/20:773 av Mikael Eskilandersson (SD)
Begränsa allemansrätten

Motion 2019/20:772 av Mikael Eskilandersson (SD)
Flyttbara bankkontonummer

Motion 2019/20:771 av Mikael Eskilandersson (SD)
Dikning av skogsmark

Motion 2019/20:770 av Mikael Eskilandersson (SD)
Handläggningstiden för att ta jordbruksmark ur produktion

Motion 2019/20:769 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)
Offentligt gravregister med karttjänst

Motion 2019/20:768 av Björn Söder m.fl. (SD)
Fredsprocessen Israel–Palestina

Motion 2019/20:767 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förmedlemskapsstöd och anslutningsförhandlingar

Motion 2019/20:766 av Lars Andersson m.fl. (SD)
Antikorruptionsarbetet i EU

Motion 2019/20:765 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Bistånd och hbt

Motion 2019/20:764 av Björn Söder m.fl. (SD)
Den svenska utbildningsinsatsen i Irak

Motion 2019/20:763 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Magnitskijsanktioner

Motion 2019/20:762 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Erkännande av Islamiska statens folkmord

Motion 2019/20:761 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Diplomatiska garantier om human behandling

Motion 2019/20:760 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förenta nationerna

Motion 2019/20:759 av Björn Söder m.fl. (SD)
Företag med koppling till icke-demokratiska regimers underrättelsetjänster

Motion 2019/20:758 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationell koalition för att granska ledare som bistått Islamiska staten

Motion 2019/20:757 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt demokratiarbete

Motion 2019/20:756 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt stöd till utsatta kristna

Motion 2019/20:755 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kurdistan och Nineveslätten

Motion 2019/20:754 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Somalia och Somaliland

Motion 2019/20:753 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Upphörande av bistånd till Islamic Relief

Motion 2019/20:752 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas biståndspolitik

Motion 2019/20:751 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Sveriges arbete i Europarådet

Motion 2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD)
Säkerhetspolitik

Motion 2019/20:749 av Björn Söder m.fl. (SD)
Upphörande av bistånd till och avveckling av Unrwa

Motion 2019/20:748 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utvecklat samarbete med utvecklingsländer

Motion 2019/20:747 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030

Motion 2019/20:746 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken

Motion 2019/20:744 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Ekonomiskt bistånd för ökad jämlikhet

Motion 2019/20:743 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
En utvecklad förlossnings- och mödravård

Motion 2019/20:742 av Eric Westroth m.fl. (SD)
Skatteverkets inriktning

Motion 2019/20:741 av Eric Westroth m.fl. (SD)
Kronofogdemyndighetens inriktning

Motion 2019/20:740 av Eric Westroth m.fl. (SD)
Tullverkets inriktning

Motion 2019/20:739 av Teres Lindberg (S)
En bred, hållbar skatteöversyn

Motion 2019/20:738 av Teres Lindberg (S)
Sjukförsäkringen

Motion 2019/20:737 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)
Utbildad personal inom energisektorn

Motion 2019/20:736 av Teres Lindberg (S)
Ett modernt land behöver ett modernt och demokratiskt statsskick

Motion 2019/20:735 av Jörgen Hellman och Paula Holmqvist (båda S)
Familjerådgivning

Motion 2019/20:734 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Nationellt förbud mot böneutrop

Motion 2019/20:733 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Arbetsmarknaden i Västsverige

Motion 2019/20:732 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S)
Se över åldersgränsen för mammografi

Motion 2019/20:731 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S)
Bostaden - en social rättighet

Motion 2019/20:730 av Teres Lindberg (S)
Likställ energiskatten för elektrifierad kollektivtrafik

Motion 2019/20:729 av Teres Lindberg (S)
Låt regionerna bestämma hur trängselskatten ska användas

Motion 2019/20:728 av Jörgen Grubb (SD)
Ändringar i skollagen och liknande förordningar gällande bosatta i Sverige

Motion 2019/20:727 av Jörgen Grubb (SD)
Testa körkortsinnehavare från 65 år

Motion 2019/20:726 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Akut översyn av behandling vid tidigt debuterande könsdysfori

Motion 2019/20:725 av Jörgen Grubb (SD)
Retroaktiv åldersbedömning på de ensamkommande som anlänt de fem senaste åren med utvisning som följd vid uppenbart fusk

Motion 2019/20:724 av Jörgen Grubb (SD)
Säkra tallriksmodellen i skolan

Motion 2019/20:723 av Markus Wiechel (SD)
Ändrat regelverk för Stockholmstraktamente och övernattningslägenheter

Motion 2019/20:722 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder mot rymningar och avvikelser

Motion 2019/20:721 av Markus Wiechel (SD)
Översyn av rutinerna för utbetalning av skadestånd till brottsmisstänkta

Motion 2019/20:720 av Markus Wiechel (SD)
Löpande och transparent redovisning av korruptionsärenden vid svenska utrikesmyndigheter

Motion 2019/20:719 av Markus Wiechel (SD)
Samlad satsning för den svenska diasporan

Motion 2019/20:718 av Markus Wiechel (SD)
Nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga

Motion 2019/20:717 av Markus Wiechel (SD)
En nationellt beslutad lista över terrororganisationer

Motion 2019/20:716 av Markus Wiechel (SD)
Nationell handlingsplan rörande våld mot barn

Motion 2019/20:715 av Markus Wiechel (SD)
Förändringar i läroplanen

Motion 2019/20:714 av Markus Wiechel (SD)
Nationellt bidrag för broddar till seniorer

Motion 2019/20:713 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Nollvision för suicid

Motion 2019/20:712 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2019/20:711 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige

Motion 2019/20:710 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Polisbemanning på landsbygden

Motion 2019/20:709 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)
Marinarkeologiskt museum

Motion 2019/20:708 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2019/20:707 av Mats Nordberg (SD)
Upprätthåll eller återställ rimliga hastighetsbegränsningar

Motion 2019/20:706 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD)
Återför mer av statens intäkter från vattenkraften

Motion 2019/20:705 av Mats Nordberg (SD)
Tulltjänstemäns närvaro vid internationella flygningar

Motion 2019/20:704 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD)
Sänd nyheter från nordiska länder via SVT

Motion 2019/20:703 av Mats Nordberg (SD)
Akuta insatser för att skapa lugn i våra skolor

Motion 2019/20:702 av Matheus Enholm (SD)
Tåginfrastrukturen längs med Bohuskusten

Motion 2019/20:701 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Biodling

Motion 2019/20:700 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Den nordiska löshundsjakten som världsarv

Motion 2019/20:699 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Gårdsnära slakt

Motion 2019/20:698 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Viltstängsel

Motion 2019/20:697 av Magnus Jacobsson (KD)
Ordningsvakters befogenhet

Motion 2019/20:696 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Återinför tjänstemannaansvaret

Motion 2019/20:695 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Låt riksdagen få makten

Motion 2019/20:694 av Magnus Jacobsson (KD)
Besiktningsförbud

Motion 2019/20:693 av Magnus Jacobsson (KD)
En fungerande politik för alla samer i och utanför Sápmi

Motion 2019/20:692 av Magnus Oscarsson (KD)
Raoul Wallenbergs gärning

Motion 2019/20:691 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Längre och tyngre lastbilar

Motion 2019/20:690 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Det enskilda vägnätet

Motion 2019/20:689 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Annandag pingst som helgdag

Motion 2019/20:688 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Nytt museum kring andra världskriget

Motion 2019/20:687 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Rusta upp E18

Motion 2019/20:686 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Skrotningspremie och hantering av inlämning under vapenamnesti

Motion 2019/20:685 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Vårdsamverkan över gränsen

Motion 2019/20:684 av Michael Rubbestad (SD)
Fri spridning av offentlig konst

Motion 2019/20:683 av Michael Rubbestad (SD)
Klädbidrag till personal inom förskolor

Motion 2019/20:682 av Michael Rubbestad och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning

Motion 2019/20:681 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD)
Sänkt påminnelse- och tilläggsavgift för trängselskatt

Motion 2019/20:680 av Michael Rubbestad (SD)
Skärmförbud på badanläggningar

Motion 2019/20:679 av Michael Rubbestad (SD)
Obligatoriskt mottagande av importburkar och importflaskor

Motion 2019/20:678 av Michael Rubbestad (SD)
Införande av blåljuspersonalens dag

Motion 2019/20:677 av Michael Rubbestad (SD)
Inför pantsystem för färgpatroner

Motion 2019/20:676 av Michael Rubbestad (SD)
Förändrad mervärdesskatt för utövande konstnärer och danstillställningar

Motion 2019/20:675 av Michael Rubbestad (SD)
Förbjud försäljning av fjädrar av fågeldun

Motion 2019/20:674 av Michael Rubbestad och Patrick Reslow (båda SD)
Anmälningsplikt avseende konfessionell fristående utbildningsverksamhet

Motion 2019/20:673 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Veteranfrågor

Motion 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
El- och strålsäkerhet

Motion 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Totalförsvarsmotion

Motion 2019/20:670 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Jämlik cancervård

Motion 2019/20:669 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Säker tillgång till läkemedel

Motion 2019/20:668 av Betty Malmberg (M)
Torghandel och kassaregisterlagen

Motion 2019/20:667 av Anders Hansson och Annicka Engblom (båda M)
Gemensam grundutbildning för Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen

Motion 2019/20:666 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Ökad brandsäkerhet för braskaminer

Motion 2019/20:665 av Betty Malmberg (M)
Värnande av Vätterns vatten

Motion 2019/20:664 av Jessika Roswall (M)
Privatekonomi i skolan

Motion 2019/20:663 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M)
Mälardalens högskola

Motion 2019/20:662 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Prao - en viktig första kontakt med arbetslivet

Motion 2019/20:661 av Sten Bergheden (M)
Entreprenörskapsutbildning i skolan

Motion 2019/20:660 av Betty Malmberg (M)
Kassaregisterlagen inom restaurangnäringen

Motion 2019/20:659 av Betty Malmberg (M)
Minskat regelkrångel för företag

Motion 2019/20:658 av Sten Bergheden (M)
Möjligheterna att bygga även i störningsbelastade miljöer

Motion 2019/20:657 av Anders Hansson (M)
Ordningsvakter

Motion 2019/20:656 av Sten Bergheden (M)
Enskilda fastighetsägares rätt över avloppslösningar

Motion 2019/20:655 av Anders Hansson (M)
Obligatorisk hemförsäkring i flerfamiljshus

Motion 2019/20:654 av John Widegren (M)
Polisnärvaron på Östergötlands landsbygd

Motion 2019/20:653 av Anders Hansson (M)
Kostnader för avlyssning

Motion 2019/20:652 av Anders Hansson (M)
Skyddsrumsavgift

Motion 2019/20:651 av Louise Meijer (M)
Om straffvärde vid hemlig teleavlyssning

Motion 2019/20:650 av Anders Hansson (M)
SMO-utbildning

Motion 2019/20:649 av Anders Hansson (M)
Hemvärnets mörkerförmåga

Motion 2019/20:648 av Sten Bergheden (M)
Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark

Motion 2019/20:647 av Désirée Pethrus (KD)
Dawit Isaak

Motion 2019/20:646 av Désirée Pethrus (KD)
Stoppa det hedersrelaterade våldet

Motion 2019/20:645 av Désirée Pethrus (KD)
Situationen i Turkiet

Motion 2019/20:644 av Adnan Dibrani (S)
Omlokalisering av myndigheter till Halland

Motion 2019/20:643 av Adnan Dibrani (S)
Överklaganden vid byggnation i andra kommuner

Motion 2019/20:642 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)
Översyn av skattesystemet

Motion 2019/20:641 av Adnan Dibrani (S)
Betalningsrutinerna

Motion 2019/20:640 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)
Krav på lönespecifikation

Motion 2019/20:639 av Mattias Jonsson (S)
Blåljuspersonal och utryckning

Motion 2019/20:638 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Bättre försäkring och vård vid trafikskador

Motion 2019/20:637 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S)
Idrottsanläggningar och PBL

Motion 2019/20:636 av Markus Selin (S)
Regelförenklingar inom socialförsäkringssystemen för medborgare som flyttar inom Norden

Motion 2019/20:634 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Ökad nordisk språkförståelse

Motion 2019/20:633 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Gemensamt nordiskt lagråd

Motion 2019/20:632 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nordisk kulturkanon

Motion 2019/20:631 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nordisk krisberedskap

Motion 2019/20:630 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nordens hus i Sverige

Motion 2019/20:629 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2019/20:628 av Larry Söder (KD)
Teckenspråk som förstaspråk på äldreboenden

Motion 2019/20:627 av Larry Söder (KD)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Motion 2019/20:626 av Larry Söder (KD)
Kemikalieskatten

Motion 2019/20:625 av Larry Söder (KD)
Öka tillåtna hastigheten för A-traktorer

Motion 2019/20:624 av Larry Söder (KD)
Momsskatterna

Motion 2019/20:623 av Larry Söder (KD)
Översyn av momsskattesatserna

Motion 2019/20:622 av Larry Söder (KD)
Personalliggare

Motion 2019/20:621 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Svensk gymnasieskola och vuxenutbildning

Motion 2019/20:620 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)
Forskning - en satsning för framtiden

Motion 2019/20:619 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En skola med studiemiljö i världsklass

Motion 2019/20:618 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)
Värna kvalitet och frihet inom högskolan

Motion 2019/20:617 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
En förskola i världsklass

Motion 2019/20:616 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)
En grundskola i världsklass

Motion 2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Motion 2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Post och it i hela landet

Motion 2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk flygindustri

Motion 2019/20:611 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Äganderätt i Sverige

Motion 2019/20:610 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
Ändamålsenlig kemikaliepolitik

Motion 2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Ansvarsfull associationsrätt

Motion 2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Barnvänlig familjerätt

Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)
Sverigevänlig konsumentpolitik

Motion 2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
En skogspolitik för skogsbruk och biologisk mångfald

Motion 2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)
Det svenska jordbruket

Motion 2019/20:602 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
Ett stärkt djurskydd

Motion 2019/20:601 av Runar Filper m.fl. (SD)
Fiske och vattenbruk

Motion 2019/20:600 av Runar Filper m.fl. (SD)
Kriminell djurrättsaktivism

Motion 2019/20:599 av Runar Filper m.fl. (SD)
Landsbygdens kulturarv

Motion 2019/20:598 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)
Svenska livsmedel

Motion 2019/20:597 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Marin miljö och vattenvård

Motion 2019/20:596 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Ett resurseffektivt samhälle

Motion 2019/20:595 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
En effektiv klimatpolitik

Motion 2019/20:594 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)
Förutsättningar för en grundskola i världsklass

Motion 2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD)
Svensk jakt och viltvård

Motion 2019/20:592 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Riksdagsledamöternas arvoden och ersättningar

Motion 2019/20:591 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Fyrverkerier

Motion 2019/20:590 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Internationella adoptioner

Motion 2019/20:589 av Ulla Andersson m.fl. (V)
Inför finsk modell för bostadslån

Motion 2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Idrottspolitiska frågor

Motion 2019/20:587 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)
Förbättringar av pensionssystemet

Motion 2019/20:586 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Försvarsmaktens ansvar för saneringen av Vättern och andra övningsområden

Motion 2019/20:585 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
En effektivare kriminalvård

Motion 2019/20:584 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Normprövning och granskning

Motion 2019/20:583 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Grundlag

Motion 2019/20:582 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Ett rättvist betygssystem med eleven i fokus

Motion 2019/20:581 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Förbättra skolsituationen för elever med särskild begåvning

Motion 2019/20:580 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Ökad transparens vid lobbning i riksdagen

Motion 2019/20:579 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten

Motion 2019/20:578 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Sex- och samtyckesundervisning i skolan

Motion 2019/20:577 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)
Uppehållstillstånd till ensamkommande som rotat sig i Sverige

Motion 2019/20:576 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP)
Förbud mot att hålla delfiner i fångenskap

Motion 2019/20:575 av Gustav Fridolin (MP)
Sänkta riksdagsarvoden

Motion 2019/20:574 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Informationsplikten för hivpositiva

Motion 2019/20:573 av Robert Halef (KD)
Folkmordet 1915 bör belysas i skolmaterial och skrivas in i läroplanen

Motion 2019/20:572 av Robert Halef (KD)
Fotboja i avvaktan på placering i anstalt

Motion 2019/20:571 av Anna Wallentheim och Hillevi Larsson (båda S)
Modernisering av arbetsmiljölagstiftningen

Motion 2019/20:570 av Per-Arne Håkansson och Anna Wallentheim (båda S)
Kompetensförsörjning med fokus på yrkesutbildning

Motion 2019/20:569 av Elsemarie Bjellqvist (S)
Insatser mot psykisk ohälsa bland äldre

Motion 2019/20:568 av Johanna Haraldsson (S)
Konsumentvägledning i hela landet

Motion 2019/20:567 av Elsemarie Bjellqvist (S)
Nationellt rehabiliteringsstöd för kommuner och landsting

Motion 2019/20:566 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S)
Avskaffa informationsplikten för hivsmittade

Motion 2019/20:565 av Marlene Burwick (S)
Lokala fristående barnombud – en nödvändighet för att barnkonventionen ska bli verklighet

Motion 2019/20:564 av Marlene Burwick (S)
Öka tryggheten för egenföretagare vid sjukdom och föräldraledighet

Motion 2019/20:563 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Bygg för framtiden - bygg i trä

Motion 2019/20:562 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Den övre åldersgränsen för nya blodgivare borde höjas

Motion 2019/20:561 av Maria Strömkvist (S)
Utvecklad besöksnäring i Malingsbo-Kloten

Motion 2019/20:560 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Generellt rökstopp

Motion 2019/20:559 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Decentralisera delar av Allmänna arvsfondens utdelning av stipendier

Motion 2019/20:558 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Förenkla för berättigade till bostadstillägg

Motion 2019/20:557 av Leif Nysmed (S)
Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2019/20:556 av Sara Heikkinen Breitholtz och Hans Hoff (båda S)
Uppsägning vid sjukdom

Motion 2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Krafttag mot radikalism, extremism och terrorism

Motion 2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Krafttag mot brottslighet

Motion 2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
En modern och effektiv poliskår

Motion 2019/20:552 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
En effektiv lag om särskild utlänningskontroll

Motion 2019/20:551 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Civilkuragelag

Motion 2019/20:550 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Bättre användning av ordningsvakter

Motion 2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Vattenfall AB

Motion 2019/20:548 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Borttagen skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Motion 2019/20:547 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några kommunala frågor

Motion 2019/20:546 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Valfrågor

Motion 2019/20:545 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några parlamentariska frågor

Motion 2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Förvaltningsfrågor

Motion 2019/20:543 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Åtgärder mot unga lagöverträdare

Motion 2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Sveriges vapenlagstiftning

Motion 2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Straff och påföljder

Motion 2019/20:540 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Sveaskog AB

Motion 2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V)
Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2019/20:538 av Magnus Jacobsson (KD)
Lex Sarah för polisen

Motion 2019/20:537 av Magnus Jacobsson (KD)
Gemensam viltvårdsförvaltning mellan Sverige och Norge

Motion 2019/20:536 av Magnus Jacobsson (KD)
Ordningsvakter - ett kommunalt beslut

Motion 2019/20:535 av Magnus Jacobsson (KD)
Säkra länder inom asylprövningsprocessen

Motion 2019/20:534 av Magnus Jacobsson (KD)
Skaderekvisit avseende va och småskalig vattenkraft

Motion 2019/20:533 av Magnus Jacobsson (KD)
Lagkrav på att Google FB samt motsvarande företag ska ha en ansvarig utgivare

Motion 2019/20:532 av Magnus Jacobsson (KD)
Frysning av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2019/20:531 av Lars Beckman (M)
Fler polishundar för ökad trygghet

Motion 2019/20:530 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Effektivare kontroller på vägarna

Motion 2019/20:529 av Désirée Pethrus (KD)
Europeiska unionen

Motion 2019/20:528 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Polisen

Motion 2019/20:527 av Jens Holm m.fl. (V)
Ordning och reda på taximarknaden och körkortsfrågor

Motion 2019/20:526 av Richard Jomshof (SD)
Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan

Motion 2019/20:525 av Richard Jomshof (SD)
Stopp för utländsk finansiering av moskéer

Motion 2019/20:524 av Richard Jomshof (SD)
Folkomröstning om invandringspolitiken

Motion 2019/20:523 av Richard Jomshof (SD)
Uniformer fria från religiösa och politiska markörer

Motion 2019/20:522 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot heltäckande muslimsk slöja

Motion 2019/20:521 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förbud mot böneutrop

Motion 2019/20:520 av Camilla Brodin (KD)
Synliggör skatter

Motion 2019/20:519 av Camilla Brodin (KD)
Inför kontaktdagar för kroniskt sjuka barn

Motion 2019/20:518 av Camilla Brodin (KD)
Trä - ett byggmaterial med klimatmässiga fördelar

Motion 2019/20:517 av Camilla Brodin och Larry Söder (båda KD)
Kemikalieskatten

Motion 2019/20:516 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
En ny egnahemsrörelse

Motion 2019/20:515 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
Naturbruksskolorna och de gröna näringarna är framtiden

Motion 2019/20:514 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
Utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygdsutveckling

Motion 2019/20:513 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Viltförvaltningsdelegationerna

Motion 2019/20:512 av Daniel Bäckström (C)
Farledsavgifter

Motion 2019/20:511 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Rovdjur

Motion 2019/20:510 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)
Ökad avskjutning av vildsvin

Motion 2019/20:509 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)
Bildande av naturreservat

Motion 2019/20:508 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)
Telefonbedrägerier

Motion 2019/20:507 av Daniel Bäckström och Per Lodenius (båda C)
Förutsättningarna för vigselförrättare

Motion 2019/20:506 av Daniel Bäckström (C)
Projektering av E18 på sträckan Valnäs-Töcksfors

Motion 2019/20:505 av Daniel Bäckström (C)
Europeiskt bokningssystem för tågresande

Motion 2019/20:504 av Jonny Cato (C)
Slopande av rökförbud på uteserveringar

Motion 2019/20:503 av Jonny Cato (C)
Utökad kontroll vid ansökan om personlig konkurs

Motion 2019/20:502 av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato (båda C)
Malmö metro

Motion 2019/20:501 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Behovet av en förvaltande allmän jakt på säl

Motion 2019/20:500 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)
ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar

Motion 2019/20:499 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Allemansrätten

Motion 2019/20:498 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Stoppa högt spelande fordon på allmän plats

Motion 2019/20:497 av Magnus Ek och Jonny Cato (båda C)
Behovsprövning av barnbidraget

Motion 2019/20:496 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C)
Rättighet att ta med ledarhund och assistanshund

Motion 2019/20:495 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (båda C)
Återinför en skrotbilspremie

Motion 2019/20:494 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)
Forskning och rådgivning kring insjöfisk och vattenbruk

Motion 2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Marksnål teknik

Motion 2019/20:492 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Dalhalla - en nationell sommarscen för Kungliga Operan

Motion 2019/20:491 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Rester av kolmilor

Motion 2019/20:490 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C)
Lika villkor för hästnäringen

Motion 2019/20:489 av Lars Thomsson (C)
Gammalsvenskby

Motion 2019/20:488 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C)
Mer solenergi

Motion 2019/20:487 av Anders Åkesson och Fredrik Christensson (båda C)
Likabehandlingsprincip vid statligt stöd för lokal dagspress

Motion 2019/20:486 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C)
Gasutvinning

Motion 2019/20:485 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)
Gårdsförsäljning

Motion 2019/20:484 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)
Glasriket

Motion 2019/20:483 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)
Vilt och övervakningskameror

Motion 2019/20:482 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)
Budgetfördelningssystem för forskning

Motion 2019/20:481 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)
Dansbandsmomsen

Motion 2019/20:480 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)
Friskvårdsbidrag för alla företagsformer

Motion 2019/20:479 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Överlåtelse av tillstånd att fiska ål

Motion 2019/20:478 av Magnus Manhammar (S)
Motion om systemet för organdonation

Motion 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S)
Friköpsrätt för historiska arrenden

Motion 2019/20:476 av Magnus Manhammar (S)
Garantera studentbostäder

Motion 2019/20:475 av Magnus Manhammar (S)
Underlättad egenförsörjning genom samordningsnummer och bankkonto

Motion 2019/20:474 av Magnus Manhammar (S)
Servering av vegansk kost som norm i riksdagens restauranger

Motion 2019/20:473 av Magnus Manhammar (S)
Fler åtgärder för att förebygga skador av asbest

Motion 2019/20:472 av Magnus Manhammar (S)
Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten

Motion 2019/20:471 av Magnus Manhammar (S)
Satsning på cykelbanor

Motion 2019/20:470 av Magnus Manhammar (S)
Näringsriktiga måltider för äldre

Motion 2019/20:469 av Magnus Manhammar (S)
Fler psykologer i primärvården

Motion 2019/20:468 av Magnus Manhammar (S)
Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter

Motion 2019/20:467 av Magnus Manhammar (S)
Energisnål belysning i riksdagens byggnader

Motion 2019/20:466 av Magnus Manhammar (S)
Klimatkompensation för riksdagens inrikes flygresor

Motion 2019/20:465 av Magnus Manhammar (S)
Nollvision för plast i riksdagen

Motion 2019/20:464 av Magnus Manhammar (S)
Solpaneler på riksdagens tak

Motion 2019/20:463 av Johan Andersson (S)
Uttag på e-recept i de nordiska länderna

Motion 2019/20:462 av Ingemar Nilsson (S)
Registrering av testamenten

Motion 2019/20:461 av Ingemar Nilsson (S)
Bilstöd

Motion 2019/20:460 av Ingemar Nilsson (S)
Patientskadeförsäkringen

Motion 2019/20:459 av Hillevi Larsson (S)
Ojämlik hälsa

Motion 2019/20:458 av Hillevi Larsson (S)
Tänderna är en del av kroppen

Motion 2019/20:457 av Hillevi Larsson (S)
Lokal effektbrist i elnätet

Motion 2019/20:456 av Hillevi Larsson (S)
Mammografi för äldre kvinnor

Motion 2019/20:455 av Hillevi Larsson (S)
Mobil och internet i hela Sverige

Motion 2019/20:454 av Hillevi Larsson (S)
Information till nyblivna 18-åringar

Motion 2019/20:453 av Hillevi Larsson (S)
Rättigheter för au pairer

Motion 2019/20:452 av Hillevi Larsson (S)
Behandling av torra slemhinnor

Motion 2019/20:451 av Hillevi Larsson (S)
Äldreombudsman

Motion 2019/20:450 av Hillevi Larsson (S)
Information till nyblivna pensionärer

Motion 2019/20:449 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)
E6 genom Skåne

Motion 2019/20:448 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
Bättre arbetsmiljö vid höjd pensionsålder

Motion 2019/20:447 av Fredrik Christensson (C)
Motion om Systembolaget

Motion 2019/20:446 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Enskilda avlopp

Motion 2019/20:445 av Jonny Cato m.fl. (C)
Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2019/20:444 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Nedskräpning

Motion 2019/20:443 av Fredrik Christensson och Sofia Nilsson (båda C)
Bättre förutsättningar för det kustnära yrkesfisket

Motion 2019/20:442 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
Effektivare markanvändning

Motion 2019/20:441 av Fredrik Christensson (C)
Innovationsvänlig lagstiftning

Motion 2019/20:440 av Rickard Nordin (C)
Våld mot djur i samhällets tjänst

Motion 2019/20:439 av Rickard Nordin (C)
En mer jämställd sponsring av idrott

Motion 2019/20:438 av Sofia Nilsson (C)
Minskat regelkrångel för besöksnäringen

Motion 2019/20:437 av Rickard Nordin (C)
Inrättandet av ett nationellt vaccinationsregister för privatpersoner

Motion 2019/20:436 av Rickard Nordin (C)
Utveckla e-sporten och spelandet i Sverige

Motion 2019/20:435 av Sofia Nilsson (C)
Ändring av lagen om finansiell samordning

Motion 2019/20:434 av Sofia Nilsson (C)
Barn som bevittnat våld ska betraktas som brottsoffer

Motion 2019/20:433 av Sofia Nilsson (C)
Pulsträning som komplement till skolidrotten

Motion 2019/20:432 av Sofia Nilsson (C)
ROT-avdrag för den ideella sektorn

Motion 2019/20:431 av Sofia Nilsson (C)
Låt logopeder vara intygsskrivare

Motion 2019/20:430 av Solveig Zander (C)
Jämlika löner mellan män och kvinnor genom nya metoder

Motion 2019/20:429 av Sofia Nilsson (C)
Förbättra trygghetssystemet

Motion 2019/20:428 av Sofia Nilsson (C)
Hedersrelaterat förtryck i skolan

Motion 2019/20:427 av Sofia Nilsson (C)
Svenska djurskyddsregler som krav

Motion 2019/20:426 av Annika Qarlsson (C)
RUT - en lyckad reform som kan mer

Motion 2019/20:425 av Sofia Nilsson (C)
Ålfiske

Motion 2019/20:424 av Helena Lindahl (C)
Snöröjning av enskilda vägar

Motion 2019/20:423 av Annika Qarlsson (C)
Förbättrad rådgivning om preventivmedel

Motion 2019/20:422 av Niels Paarup-Petersen (C)
Statlig kontrollstyrka mot livsmedelsfusk

Motion 2019/20:421 av Niels Paarup-Petersen (C)
Utred gråzoner i livets slutskede inklusive dödshjälp

Motion 2019/20:420 av Niels Paarup-Petersen (C)
Inför lex Ahmed för polisen

Motion 2019/20:419 av Niels Paarup-Petersen (C)
Upphandling och offentliga inköp under EU:s tröskelvärde

Motion 2019/20:418 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C)
Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering

Motion 2019/20:417 av Niels Paarup-Petersen (C)
Skapa enhetlig myndighetssyn på risker

Motion 2019/20:416 av Niels Paarup-Petersen (C)
Gör avsättningar till en periodiseringsfond SGI-grundande

Motion 2019/20:415 av Solveig Zander (C)
Förbjud trålfiske i Ålands hav

Motion 2019/20:414 av Solveig Zander och Per Lodenius (båda C)
Satsa på parasport

Motion 2019/20:413 av Solveig Zander (C)
Skydda lantbruksföretag från konflikter med grannar

Motion 2019/20:412 av Solveig Zander (C)
Säkerställ rätten till kontanttjänster hos banker

Motion 2019/20:411 av Solveig Zander (C)
Idrottsrörelsens tillgång till försvarsmark

Motion 2019/20:410 av Solveig Zander (C)
Ingen åldersdiskriminering i svensk hälso- och sjukvård

Motion 2019/20:409 av Solveig Zander (C)
Ta våra frivilligas insatser på allvar

Motion 2019/20:408 av Solveig Zander (C)
Bättre och fler närproducerade måltider i äldreomsorgen

Motion 2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C)
Egenanställning

Motion 2019/20:406 av Solveig Zander (C)
Förhindra nyttjande av tobak

Motion 2019/20:405 av Solveig Zander (C)
Motverka hedersvåld och förtryck

Motion 2019/20:404 av Solveig Zander (C)
Tillåt att lärare får hyras in för att tjänstgöra från eller i samarbete med en annan huvudman

Motion 2019/20:403 av Solveig Zander (C)
Förändra domen som reglerar vattenståndet

Motion 2019/20:402 av Solveig Zander (C)
Digital inkludering ger friskare äldre

Motion 2019/20:401 av Per Lodenius (C)
Konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats

Motion 2019/20:400 av Per Lodenius (C)
Vägskyltar för samlingslokal

Motion 2019/20:399 av Per Lodenius (C)
Eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Motion 2019/20:398 av Per Lodenius (C)
Förbättrad tillgång till tandvård

Motion 2019/20:397 av Per Lodenius (C)
Fler cykelvägar

Motion 2019/20:396 av Per Lodenius (C)
Plan för infrastrukturen kopplad till Kapellskärs hamn

Motion 2019/20:395 av Per Lodenius (C)
Ålandsöverenskommelsen 100 år 2021

Motion 2019/20:394 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En handelspolitik för tillväxt

Motion 2019/20:393 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2019/20:392 av Josef Fransson m.fl. (SD)
En upphovsrätt anpassad efter det digitala samhället

Motion 2019/20:391 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Effektcertifikat

Motion 2019/20:390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Telia Company AB

Motion 2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
En hållbar energipolitik

Motion 2019/20:388 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Statligt ägande

Motion 2019/20:387 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Tillsättande av en industrikommission

Motion 2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige

Motion 2019/20:385 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
SJ AB

Motion 2019/20:384 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Export av svenskt snus

Motion 2019/20:383 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2019/20:382 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Exponentiella teknologier

Motion 2019/20:381 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Ökad flexibilitet för egenföretagare

Motion 2019/20:379 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Turism

Motion 2019/20:378 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Stärkt trygghet för Sveriges butiksägare

Motion 2019/20:377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma

Motion 2019/20:376 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Serverhallar - en ny basnäring

Motion 2019/20:375 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Krafttag mot bluffakturor

Motion 2019/20:374 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Avskaffa kemikalieskatten

Motion 2019/20:373 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Business Sweden

Motion 2019/20:372 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Det svenska stålet

Motion 2019/20:371 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Svenska institutet

Motion 2019/20:370 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag

Motion 2019/20:369 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Näringspolitik

Motion 2019/20:368 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna

Motion 2019/20:367 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Regional tillväxt

Motion 2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Mineralpolitik

Motion 2019/20:365 av Ingemar Kihlström (KD)
Samordna regelverk för bevattningsförbud

Motion 2019/20:359 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Hästnäring - kultur, fritid och näring

Motion 2019/20:358 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Ökad kulturmiljöhänsyn vid exploatering

Motion 2019/20:357 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Sydsamiskans bevarande

Motion 2019/20:356 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenskt kulturarvsår 2022

Motion 2019/20:355 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenska ortnamn i fjällen

Motion 2019/20:354 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Scenkonst

Motion 2019/20:353 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Samiska språk- och utbildningsfrågor

Motion 2019/20:352 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Regeringens styrning av statliga institutioner på kulturområdet

Motion 2019/20:351 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Punktskriftens ställning

Motion 2019/20:350 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Ordbok över Sveriges dialekter

Motion 2019/20:349 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk

Motion 2019/20:348 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kyrkohistoriskt museum

Motion 2019/20:347 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturmiljöfrågor

Motion 2019/20:346 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturkanon

Motion 2019/20:345 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Kultur på recept

Motion 2019/20:344 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Immateriellt kulturarv

Motion 2019/20:343 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Friluftsliv för folkhälsa

Motion 2019/20:342 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Folkbildningsfrågor

Motion 2019/20:341 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Filmpolitik

Motion 2019/20:340 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Evenemangslista

Motion 2019/20:339 av Runar Filper m.fl. (SD)
Hög tid att erkänna svenskbefolkningen i historiska svenskbygder

Motion 2019/20:338 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Bibliotek i tradition och förnyelse

Motion 2019/20:337 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Ansvar för världsarven

Motion 2019/20:336 av Patrik Jönsson (SD)
Moderniserat regelverk för uppkörning på motorcykel

Motion 2019/20:335 av Patrik Jönsson (SD)
Onödig administration i vården

Motion 2019/20:334 av Patrik Jönsson (SD)
Gör E6 genom Skåne sexfilig

Motion 2019/20:333 av Patrik Jönsson (SD)
Bättre mobiltäckning längs järnvägsnätet

Motion 2019/20:332 av Patrik Jönsson (SD)
Infrastrukturen kring Ystads hamn och E65

Motion 2019/20:331 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Infrastrukturen inom Fyrbodal

Motion 2019/20:330 av Pia Nilsson (S)
Uppdrag till Sjöfartsverket

Motion 2019/20:329 av Hillevi Larsson (S)
Kapade och plundrade bostadsrättsföreningar

Motion 2019/20:328 av Pia Nilsson (S)
Resenärernas möjlighet att påverka kollektivtrafiken

Motion 2019/20:327 av Per-Arne Håkansson (S)
Kommuner som fristående aktör inom arbetsförmedlandet

Motion 2019/20:326 av Per-Arne Håkansson (S)
Skyddsrummens kvalitet

Motion 2019/20:325 av Per-Arne Håkansson (S)
Stärk undersköterskornas roll genom en skyddad yrkestitel

Motion 2019/20:324 av Per-Arne Håkansson (S)
Stärk svensk litteratur ur exportperspektiv

Motion 2019/20:323 av Per-Arne Håkansson (S)
Frågorna om M/S Estonias förlisning

Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S)
Tillgängliga bostäder för äldre

Motion 2019/20:321 av Jasenko Omanovic (S)
Biodling på Riksdagshusets tak

Motion 2019/20:320 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)
Rehabilitering för återvändande soldater

Motion 2019/20:319 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S)
Utbildning om våld i nära relationer

Motion 2019/20:314 av Ingemar Kihlström (KD)
Förändra regelverk samt förordningar så att myndigheters försäljning av personuppgifter begränsas

Motion 2019/20:313 av Magnus Persson (SD)
Överlåt beslut om skyddsjakt på varg till berörd kommun och polis

Motion 2019/20:312 av Magnus Persson (SD)
Ökat nationellt stöd för elever med dyslexi

Motion 2019/20:311 av Magnus Persson (SD)
Utöka patronkapaciteten i halvautomatiska hagelvapen

Motion 2019/20:310 av Magnus Persson (SD)
Likställ våld mot polis- och bevakningshund med våld mot tjänsteman i straffskalan

Motion 2019/20:309 av Magnus Persson (SD)
Licens på enhandsvapen för statliga eftersöksjägare

Motion 2019/20:308 av Magnus Persson (SD)
Gör jakt med löshund till en del av vårt kulturarv

Motion 2019/20:307 av Magnus Persson (SD)
Förändra jakttiden på rödräv så den blir mer likvärdig

Motion 2019/20:306 av Magnus Persson (SD)
Förbud mot fällfångst av vildsvin

Motion 2019/20:305 av Magnus Persson (SD)
Förbud mot att jaga klövvilt med hund efter den 31 januari

Motion 2019/20:304 av Linda Lindberg (SD)
Tydlighet vid kortbetalning

Motion 2019/20:303 av Linda Lindberg (SD)
Stärk skyddet för näringsidkare med enskild firma

Motion 2019/20:299 av Ingemar Kihlström (KD)
Satsa på utbyggnad samt utökat underhåll för Västra stambanan

Motion 2019/20:298 av Ingemar Kihlström (KD)
Se över möjligheten att utöka ROT-avdraget

Motion 2019/20:297 av Ingemar Kihlström (KD)
Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181

Motion 2019/20:296 av Ingemar Kihlström (KD)
Likställ krav på ljudnivåer från idrottsanläggningar med krav för vägar och järnvägar

Motion 2019/20:295 av Ingemar Kihlström (KD)
Skolavslutning med konfessionella inslag i kyrkolokaler

Motion 2019/20:294 av Tuve Skånberg (KD)
Foderfiske i Östersjön

Motion 2019/20:293 av Robert Halef (KD)
Förbjud elsparkcyklar på gågator och trottoarer

Motion 2019/20:292 av Robert Halef (KD)
Dolda bud på bostäder som förmedlas av mäklare bör förbjudas

Motion 2019/20:291 av Désirée Pethrus (KD)
Kuba

Motion 2019/20:290 av Tuve Skånberg (KD)
Kemisk kastrering

Motion 2019/20:289 av Robert Halef (KD)
Inrätta en till hyresnämnd i Stockholm

Motion 2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Förskolan

Motion 2019/20:285 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Betänketid vid skilsmässa

Motion 2019/20:284 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)
Högre utbildning och forskning

Motion 2019/20:283 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Överskuldsättning

Motion 2019/20:282 av Mikael Larsson (C)
Nationell enhet inom polisen för utredning av brott mot lantbrukare av djurrättsaktivister

Motion 2019/20:281 av Lars Thomsson (C)
Förhandsbesked för Säbo

Motion 2019/20:280 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C)
En grön omställning i Gotlandstrafiken

Motion 2019/20:279 av Lars Thomsson (C)
Artskyddsförordningen

Motion 2019/20:278 av Lars Thomsson (C)
Plan för Gotlands infrastruktur

Motion 2019/20:277 av Lars Thomsson (C)
Katastroffond för jordbruket

Motion 2019/20:276 av Lars Thomsson (C)
Gotland som pilotlän för omställning till 100 procent förnybart samhälle

Motion 2019/20:275 av Lars Thomsson (C)
Elmätare

Motion 2019/20:274 av Lars Thomsson (C)
Statligt ansvar för en reservhamn i Gotlandstrafiken

Motion 2019/20:273 av Lars Thomsson (C)
Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden

Motion 2019/20:272 av Lars Thomsson (C)
Statligt ansvar för merkostnader i den gotländska sjukvården

Motion 2019/20:271 av Lars Thomsson (C)
En tredje elkabel till Gotland

Motion 2019/20:270 av Lars Thomsson (C)
Rättssäkerhet vid demenssjukdom

Motion 2019/20:269 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Jakt på skarv

Motion 2019/20:268 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)
Regionalt inflytande över kompetensförsörjning

Motion 2019/20:267 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)
Markavvattning

Motion 2019/20:266 av Mikael Larsson (C)
Nationell strategi för att utveckla grundskolans fritidshemsverksamhet

Motion 2019/20:265 av Mikael Larsson (C)
Säkerställa tillgången till och kostnaderna för TBE-vaccin

Motion 2019/20:261 av Mikael Larsson (C)
Säkerställ skadestånd till lantbrukare drabbade av brott

Motion 2019/20:260 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Bredband i hela landet

Motion 2019/20:259 av Martina Johansson och Mikael Larsson (båda C)
Trafikpoliser

Motion 2019/20:258 av Mikael Larsson (C)
Införskaffande av brandflyg tillsammans med Norge och Finland

Motion 2019/20:257 av Mikael Larsson (C)
Kostnad för överklagandeprocesser

Motion 2019/20:256 av Mikael Larsson (C)
Märkning av palmolja

Motion 2019/20:255 av Mikael Larsson (C)
Enklare metod för att ombilda gamla stiftelser

Motion 2019/20:254 av Mikael Larsson (C)
En enklare metod för föreningar att få alkoholtillstånd

Motion 2019/20:253 av Mikael Larsson (C)
Förläggning av KY-utbildningar

Motion 2019/20:252 av Mikael Larsson (C)
LRF:s "Bonden i skolan" som ett nationellt uppdrag

Motion 2019/20:251 av Mikael Larsson (C)
Samarbete för framtida planering av elstamnätet

Motion 2019/20:250 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Bättre kreditgarantier för bostadsbyggande på marknadsmässigt svaga marknader

Motion 2019/20:249 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Skogsägares ägande- och brukanderätt

Motion 2019/20:248 av Ola Johansson och Mikael Larsson (båda C)
Handläggningstider vid utbyggnad av elnätet

Motion 2019/20:247 av Helena Vilhelmsson och Ola Johansson (båda C)
Porrfilter i offentliga datorer

Motion 2019/20:246 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Bäddpeng för att stärka besöksnäringen

Motion 2019/20:245 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet

Motion 2019/20:244 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Skyddsnät för egenföretagare genom privat sjukvårdsförsäkring

Motion 2019/20:243 av Martina Johansson (C)
Förenklade tillståndsansökningar och tillsyn

Motion 2019/20:242 av Martina Johansson (C)
Samverkan för att minska psykisk ohälsa

Motion 2019/20:241 av Martina Johansson och Peter Helander (båda C)
Turistöversiktsplan

Motion 2019/20:239 av Annelie Karlsson (S)
Etableringsplan för anhöriginvandrare

Motion 2019/20:238 av Patrik Björck och Erik Ezelius (båda S)
Förbud mot filtercigaretter

Motion 2019/20:237 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Vänern och Göta älv

Motion 2019/20:236 av Jörgen Hellman (S)
Trafiksäkerhet

Motion 2019/20:235 av Gunilla Svantorp (S)
Översyn av den juridiska vigselrätten

Motion 2019/20:234 av Johanna Haraldsson och Leif Nysmed (båda S)
Reform av F-skattesystemet

Motion 2019/20:233 av Johan Andersson (S)
Trådbuss i tätortstrafik

Motion 2019/20:232 av Johan Andersson m.fl. (S)
Ersättning för vigselförrättare

Motion 2019/20:231 av Malin Larsson (S)
Vräkningsförebyggande åtgärder

Motion 2019/20:230 av Malin Larsson (S)
Förtydligande om rollen som stödperson

Motion 2019/20:229 av Björn Söder (SD)
Erkännande av folkmordet 1915

Motion 2019/20:228 av Björn Söder (SD)
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2019/20:227 av Björn Söder (SD)
Riksdagens öppnande i Rikssalen

Motion 2019/20:226 av Björn Söder (SD)
Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2019/20:225 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2019/20:224 av Björn Söder (SD)
Villa Bonnier som talmansbostad

Motion 2019/20:223 av Björn Söder (SD)
Återför ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen

Motion 2019/20:222 av Björn Söder (SD)
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2019/20:221 av Björn Söder (SD)
Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd

Motion 2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Klimat- och miljöfrågans påverkan på utrikespolitiken

Motion 2019/20:218 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Försvarets riksintresse ska balanseras mot andra samhällsintressen

Motion 2019/20:217 av Maj Karlsson m.fl. (V)
LVU bör bli en heltäckande rättighetslagstiftning

Motion 2019/20:216 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Återupprätta LSS

Motion 2019/20:215 av Hampus Hagman (KD)
Begränsa användningsområdena för utdelning ur kommunala bolag

Motion 2019/20:214 av Hampus Hagman (KD)
Bättre regelverk kring privatuthyrning ger ännu fler bostäder

Motion 2019/20:213 av Hampus Hagman (KD)
Entreprenörskap som gymnasiekurs

Motion 2019/20:212 av Hans Eklind (KD)
Förbud mot eftersupning

Motion 2019/20:211 av Hans Eklind (KD)
Förbud mot böneutrop från religiösa byggnader

Motion 2019/20:210 av Hans Eklind (KD)
Sena aborter

Motion 2019/20:209 av Hans Eklind (KD)
Stopp för könskorrigeringar i fråga om barn

Motion 2019/20:208 av Hans Eklind (KD)
Översyn av flyttskatterna för en rörligare bostadsmarknad

Motion 2019/20:207 av Hans Eklind (KD)
Kriminalisering av rymningar och avvikelser

Motion 2019/20:206 av Hans Eklind (KD)
Underskattade skatter - ett demokratiskt problem

Motion 2019/20:205 av Hans Eklind (KD)
Överindexering av drivmedelsskatten

Motion 2019/20:204 av Hans Eklind (KD)
Likvärdiga villkor för läkarutbildningen i Örebro

Motion 2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C)
För ett tryggare Malmö och Sverige

Motion 2019/20:201 av Rickard Nordin (C)
En start i livet med båda föräldrarna

Motion 2019/20:200 av Rickard Nordin (C)
Olagliga komposter

Motion 2019/20:199 av Rickard Nordin (C)
Stärkt valhemlighet och bättre miljö med ny teknik

Motion 2019/20:198 av Rickard Nordin (C)
Servering av mat som inte får produceras i Sverige

Motion 2019/20:197 av Rickard Nordin (C)
Ett trygghetssystem som inkluderar jobbskaparna

Motion 2019/20:196 av Rickard Nordin (C)
En modern föräldraskapslagstiftning

Motion 2019/20:195 av Rickard Nordin (C)
Förslag för ökad cyklism i Sverige

Motion 2019/20:194 av Rickard Nordin (C)
Teknik slår politik alla dagar i veckan

Motion 2019/20:193 av Rickard Nordin (C)
Synliggöra miljöbilar

Motion 2019/20:192 av Rickard Nordin (C)
Barnrättssäker och jämställd folkbokföring och myndighetskommunikation

Motion 2019/20:191 av Rickard Nordin (C)
Krav på vinterdäck för tunga lastbilar

Motion 2019/20:190 av Rickard Nordin (C)
Ljusföroreningar

Motion 2019/20:189 av Rickard Nordin (C)
Införande av en konstitutionsdomstol

Motion 2019/20:188 av Rickard Nordin (C)
En föräldrapenning för båda föräldrarna

Motion 2019/20:187 av Rickard Nordin (C)
Främja plusenergihus och hållbar vattenanvändning

Motion 2019/20:186 av Helena Vilhelmsson (C)
Bredda basen för gåvoavdrag

Motion 2019/20:185 av Helena Vilhelmsson (C)
Översyn av lagen om personalliggare gällande byggverksamhet

Motion 2019/20:184 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C)
Plats för cykling, hållbarhet och hälsa

Motion 2019/20:183 av Peter Helander (C)
Älvdalskan som eget språk

Motion 2019/20:182 av Ola Johansson (C)
Stoppa övergreppen mot barn i den digitala världen

Motion 2019/20:181 av Ola Johansson (C)
Rent vatten i hela Sverige

Motion 2019/20:180 av Ola Johansson (C)
Underlätta för långtidssjukskrivna att återgå i arbete

Motion 2019/20:179 av Ola Johansson (C)
Nytt organdonationssystem

Motion 2019/20:178 av Martina Johansson (C)
Människohandel

Motion 2019/20:177 av Martina Johansson (C)
Förenkla ansökan om dispens för att transportera vissa maskiner

Motion 2019/20:176 av Martina Johansson (C)
Utbilda för arbete

Motion 2019/20:175 av Martina Johansson (C)
Pedagogiska tjänster samt fjärrundervisning

Motion 2019/20:174 av Martina Johansson (C)
Skillnader för olika utförare

Motion 2019/20:173 av Magnus Ek (C)
Stångådalsbanan och Tjustbanan

Motion 2019/20:172 av Magnus Ek (C)
Åtgärder mot granbarkborreangrepp

Motion 2019/20:171 av Magnus Ek (C)
Yrkeskompetensbevis

Motion 2019/20:170 av Magnus Ek (C)
Utveckla och värna Vätterbygden

Motion 2019/20:169 av Martina Johansson (C)
Bidrag till riksföreningar

Motion 2019/20:168 av Martina Johansson (C)
Bidrag till civilsamhället

Motion 2019/20:167 av Martina Johansson (C)
Handledning som arbetsmarknadsstöd

Motion 2019/20:166 av Martina Johansson (C)
Förenkla för företag inom besöksnäringen

Motion 2019/20:165 av Martina Johansson (C)
Stöd till internationellt adopterade barn

Motion 2019/20:164 av Martina Johansson (C)
Internationella adoptioner

Motion 2019/20:163 av Ola Johansson (C)
Minska byråkratin för småföretag inom restaurang och caféer

Motion 2019/20:162 av Ola Johansson (C)
Utbyte av braskaminer

Motion 2019/20:161 av Ola Johansson (C)
Fler språk än svenska vid myndighetsutövning

Motion 2019/20:160 av Ola Johansson (C)
Anpassade bemanningsregler för den mindre yrkessjöfarten

Motion 2019/20:159 av Ola Johansson (C)
Jämställt bistånd för entreprenörskap och miljö

Motion 2019/20:158 av Peter Helander (C)
Investeringar i Dalabanan

Motion 2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)
Jämställd ekonomi - gender budgeting

Motion 2019/20:156 av Helena Vilhelmsson (C)
Åldersverifiering för att konsumera pornografiskt material på nätet

Motion 2019/20:155 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C)
Fruimport och våld mot anknytningskvinnor

Motion 2019/20:154 av Ola Möller (S)
Demokratisering av markfrågorna

Motion 2019/20:153 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Utnämning av Granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp

Motion 2019/20:152 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)
Utbildning i hedersproblematik för skolpersonal

Motion 2019/20:151 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)
Nationella riktlinjer och kontroll av valinformatörer

Motion 2019/20:150 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
En modern kriminalvård

Motion 2019/20:149 av Ali Esbati m.fl. (V)
En starkare arbetsrätt för ökad trygghet

Motion 2019/20:146 av Kerstin Lundgren (C)
Förnyelse av körkort utanför EU

Motion 2019/20:145 av Kerstin Lundgren (C)
Stärkt stöd för vigselförrättare

Motion 2019/20:144 av Kerstin Lundgren (C)
Momsfria solceller

Motion 2019/20:143 av Kerstin Lundgren (C)
Begränsning av långa häktningstider

Motion 2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Stärkta rättigheter för brottsoffer

Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Minnesmärke för kirunasvenskarna

Motion 2019/20:139 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Förskoleklassen

Motion 2019/20:138 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Yrkeshögskolan

Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Vissa kulturpolitiska frågor

Motion 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Försvarsmaktens dimensionering

Motion 2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Israels ockupation av Palestina

Motion 2019/20:134 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Undersökningskommission för Dawit Isaak

Motion 2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)
Uppfinningar och innovationer

Motion 2019/20:132 av Robert Halef (KD)
Översyn av villkoren för svenskt medborgarskap

Motion 2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD)
Åtgärder mot pornografi

Motion 2019/20:130 av Désirée Pethrus (KD)
Tibet

Motion 2019/20:129 av Jörgen Grubb (SD)
Ny landsväg för lastbil sträckan Malmö-Helsingborg

Motion 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Minska köttkonsumtionen

Motion 2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Det svenska statsskicket

Motion 2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Trafiksäkerhet

Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Grundlagsskydd för gemensam egendom

Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V)
Det kommunala utjämningssystemet

Motion 2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. (V)
En tryggare och mer rättssäker arbetsskadeförsäkring

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD)
Möjlighet till lägre reavinstskatt vid försäljning av privatbostad

Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD)
Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten

Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD)
Cyklar på cykelbanan

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldkörtelsjuka

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Tidsbegränsat förstärkt grundavdrag vid pensionering

Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Entreprenörskap som obligatoriskt gymnasieämne

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Norrköpings Skolmuseum

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD)
Välfärdspengar

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD)
Skärpta påföljder för trafikförseelser vid vägarbeten och pågående räddningsinsats

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD)
Regelverk för antal boende i en bostad

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD)
Politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning

Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Äganderätt

Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Västra stambanan

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C)
Arvodet för borgerliga vigselförrättare

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C)
Stöd till samlingslokalshållarna

Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C)
Skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa

Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C)
Råd- och stödorgan till landets socialtjänster

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD)
Klassa hämndporr som ett sexualbrott

Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD)
Nationellt hjälpnummer för våldsutövare

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD)
Haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD)
En nollvision för kvinnovåld

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD)
Strategi för en trygg nationell förlossningsvård

Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD)
Tvångsåtgärder mot barn och unga som vårdas inom psykiatrin

Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD)
Nationellt vårdprogram för en jämlik endometriosvård

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD)
Kvalitetssäkrad myndighetskontroll av implantat

Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD)
Friskvårdsbidrag till pensionärer

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD)
Sjuklön vid icke-medicinskt ingrepp

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)
Förbud mot kommersiellt bruk av allemansrätten

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)
Applåder under debatt

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD)
Portal för myndigheters tjänster och hemsidor

Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD)
Förbud mot partibidrag från vissa organisationer

Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD)
Barnsäkerhet i bil

Motion 2019/20:85 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister

Motion 2019/20:83 av Angelica Lundberg (SD)
Lämplighetspröva äldre förare

Motion 2019/20:82 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister

Motion 2019/20:81 av Angelica Lundberg (SD)
Skatteväxla för folkhälsan

Motion 2019/20:80 av Angelica Lundberg (SD)
Öka antalet dubbeldagar

Motion 2019/20:79 av Alexander Christiansson (SD)
Avkvotera föräldraförsäkringen

Motion 2019/20:78 av Alexander Christiansson och Runar Filper (båda SD)
Enskilda avlopp

Motion 2019/20:77 av Alexander Christiansson (SD)
Flytt av den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem

Motion 2019/20:76 av Alexander Christiansson (SD)
Stoppa bistånd till palestinska myndigheten

Motion 2019/20:75 av Alexander Christiansson (SD)
Stöd till förföljda kristna

Motion 2019/20:74 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev (båda SD)
Västlänken

Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD)
Sommartid

Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD)
Österlen

Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD)
Vårdnaden om barn som mist sina föräldrar

Motion 2019/20:69 av Hampus Hagman (KD)
Ett tydligare statligt ansvar för de viktigaste hamnarna

Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD)
Utökade möjligheter till distansutmätning

Motion 2019/20:67 av Hampus Hagman (KD)
Europeiskt investeringsavtal med Taiwan

Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD)
Ökat statligt ansvar för Vadstena klostermuseum

Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD)
Kostnader för arkeologi

Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD)
Underlättad produktion av el

Motion 2019/20:63 av Magnus Oscarsson (KD)
Erkänn Somaliland

Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD)
Flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD)
Psykisk ohälsa hos hbtq-personer

Motion 2019/20:46 av Magnus Jacobsson (KD)
Skärp straffen för trafficking och människosmuggling

Motion 2019/20:41 av Ingemar Kihlström (KD)
Erkännande av Somaliland som självständig stat

Motion 2019/20:40 av Ingemar Kihlström (KD)
Flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2019/20:38 av Désirée Pethrus (KD)
Förföljelse av kristna

Motion 2019/20:37 av Désirée Pethrus (KD)
HPV-vaccin för pojkar

Motion 2019/20:36 av Désirée Pethrus (KD)
EU och biståndet

Motion 2019/20:35 av Roland Utbult (KD)
Utveckling av trålar för yrkesfiske

Motion 2019/20:34 av Roland Utbult (KD)
Det demersala fiskets utveckling

Motion 2019/20:33 av Robert Halef (KD)
Gör det möjligt för polisen att sätta skottdetektorer på tak för att stävja skjutningarna

Motion 2019/20:32 av Robert Halef (KD)
Utländska brottslingar ska avtjäna sina straff i sina hemländer

Motion 2019/20:31 av Désirée Pethrus (KD)
Cancervården

Motion 2019/20:28 av Dennis Dioukarev (SD)
Alkoholservering i Svenska hockeyligan (SHL)

Motion 2019/20:27 av Dennis Dioukarev (SD)
Eget utträde ur företag

Motion 2019/20:26 av Dennis Dioukarev (SD)
Företagsamhet bland unga

Motion 2019/20:25 av Dennis Dioukarev (SD)
Hållbar semesterstart

Motion 2019/20:24 av Dennis Dioukarev (SD)
Kreditvärdighet efter kreditupplysning

Motion 2019/20:23 av Dennis Dioukarev (SD)
Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2019/20:22 av Dennis Dioukarev (SD)
Starta-eget-lån för unga vuxna

Motion 2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD)
Statligt ägande i Sunpine

Motion 2019/20:20 av Dennis Dioukarev (SD)
Bosparande för ungas första bostad

Motion 2019/20:19 av Dennis Dioukarev (SD)
Uppskjutna avgifter till Bolagsverket för nystartade företag

Motion 2019/20:18 av Dennis Dioukarev (SD)
Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Motion 2019/20:17 av Dennis Dioukarev (SD)
Samlokalisering av Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan

Motion 2019/20:16 av Dennis Dioukarev (SD)
Räntetak

Motion 2019/20:15 av Dennis Dioukarev (SD)
Statliga startlån

Motion 2019/20:14 av Dennis Dioukarev (SD)
Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2019/20:13 av Fredrik Lindahl (SD)
Arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbetare

Motion 2019/20:12 av Magnus Jacobsson (KD)
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen

Motion 2019/20:11 av Magnus Jacobsson (KD)
Ökat handelsutbyte med Kosovo

Motion 2019/20:9 av Gudrun Brunegård (KD)
Viltstängsel i Kalmar län

Motion 2019/20:8 av Gudrun Brunegård (KD)
Tillkännage mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) i Astrid Lindgrens stad Vimmerby

Motion 2019/20:7 av Gudrun Brunegård (KD)
Inrätta en nationell Astrid Lindgren-dag

Motion 2019/20:6 av Andreas Carlson (KD)
Ombyggnation av riksväg 26/47

Motion 2019/20:5 av Robert Stenkvist (SD)
Krav på registrering av kontantkort

Motion 2019/20:4 av Robert Stenkvist (SD)
Tidsgränser för språktolk

Motion 2019/20:3 av Robert Stenkvist (SD)
Garantera verksamheten vid Uppåkra

Motion 2019/20:2 av Robert Stenkvist (SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska