Till innehåll på sidan

Nr 1—3. Andra kammarens allmänna beredningsutskotts utlåtande nr 1

Utlåtande 1952:Abu1 Andra kammaren

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut
Antal sidor
2
riksdag
tvåkammaren
kammare
Andra kammaren
session
lagtima

Utskottens utlåtanden

Utskotten kan granska meddelanden från EU:s institutioner. Ofta handlar det om så kallade strategiska dokument från EU-kommissionen som kan vara idédokument, diskussionsunderlag och långsiktiga planer för kommande lagstiftning. När ett utskott har granskat ett sådant meddelande skriver det ett utlåtande till kammaren om granskningen.

Utskotten gör också subsidiaritetsprövningar av EU-förslag. De ska då bedöma om ett beslut bör fattas på EU-nivå eller av på nationell nivå. Om utskottet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen skriver det ett utlåtande. 

Ärendets gång

Förslag

Information kommer

Beredning

Information kommer
Utlåtande 1952:Abu1 Andra kammaren

Debatt

Beslut