Torsdag den 9 december 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-12-09

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 9 december 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Näringsutskottets betänkande NU2

 

 

 

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

 

1

Monica Haider (S)

8

 

 

2

Peter Helander (C)

8

 

 

3

Birger Lahti (V)

8

 

 

4

Arman Teimouri (L)

8

 

 

5

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

6

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

 

 

7

Eric Palmqvist (SD)

8

 

 

8

Camilla Brodin (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

1.04

12

Trafikutskottets betänkande TU1

 

 

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

 

1

Jens Holm (V)

8

 

 

2

Teres Lindberg (S)

8

 

 

3

Mikael Larsson (C)

8

 

 

4

Helena Gellerman (L)

8

 

 

5

Axel Hallberg (MP)

8

 

 

6

Maria Stockhaus (M)

8

 

 

7

Thomas Morell (SD)

8

 

 

8

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

9

Anders Åkesson (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.08

2.12

13

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU2

 

 

 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

 

1

Isak From (S)

8

 

 

2

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

3

Elin Segerlind (V)

8

 

 

4

Jakob Olofsgård (L)

8

 

 

5

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

6

John Widegren (M)

8

 

 

7

Staffan Eklöf (SD)

8

 

 

8

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

9

Betty Malmberg (M)

4

 

 

10

Mats Nordberg (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.12

3.24

14

Skatteutskottets betänkande SkU1

 

 

 

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

 

1

Eva-Lena Jansson (S)

6

 

 

2

Niklas Wykman (M)

8

 

 

3

Eric Westroth (SD)

8

 

 

4

Per Åsling (C)

8

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

6

Gulan Avci (L)

8

 

 

7

Margareta Fransson (MP)

8

 

 

8

Kristoffer Lindberg (S)

4

 

 

9

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

4.28

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 28 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.