Torsdag den 4 maj 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-05-04

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 4 maj 2023

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU16

 

 

 

Ekonomisk familjepolitik

 

 

 

1

Caroline Högström (M)

6

 

 

2

Sanne Lennström (S)

8

 

 

3

Camilla Rinaldo Miller (KD)

8

 

 

4

Mona Olin (SD)

6

 

 

5

Mauricio Rojas (L)

10

 

 

6

Isabell Mixter (V)

8

 

 

7

Martina Johansson (C)

8

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

1.02

10

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU17

 

 

 

Arbetskraftsinvandring

 

 

 

1

Nima Gholam Ali Pour (SD)

8

 

 

2

Zara Leghissa (S)

6

 

 

3

Magnus Resare (M)

6

 

 

4

Frida Tånghag (V)

8

 

 

5

Ingemar Kihlström (KD)

8

 

 

6

Jonny Cato (C)

8

 

 

7

Mauricio Rojas (L)

10

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

12

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.06

2.08

11

Utrikesutskottets betänkande UU11

 

 

 

Interparlamentariska unionen

 

 

 

1

Serkan Köse (S)

6

 

 

2

Arin Karapet (M)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.11

2.19

12

Utrikesutskottets betänkande UU15

 

 

 

Mänskliga rättigheter

 

 

 

1

Margareta Cederfelt (M)

8

 

 

2

Alexandra Völker (S)

8

 

 

3

Magnus Berntsson (KD)

8

 

 

4

Rasmus Giertz (SD)

8

 

 

5

Joar Forssell (L)

8

 

 

6

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

7

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

8

Jacob Risberg (MP)

8

 

 

9

Fredrik Saweståhl (M)

6

 

 

10

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.18

3.37

13

Socialutskottets betänkande SoU12

 

 

 

Hälso- och sjukvårdens organisation

 

 

 

1

Christian Carlsson (KD)

6

 

 

2

Yasmine Bladelius (S)

6

 

 

3

Thomas Ragnarsson (M)

6

 

 

4

Johnny Svedin (SD)

6

 

 

5

Karin Rågsjö (V)

8

 

 

6

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

7

Ulrika Westerlund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.44

4.21

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 21 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.