Torsdag den 26 maj 2016

TalarlistaKammarens talarlista 2016-05-26

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 26 maj 2016

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

23

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU17

 

 

 

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

24

Finansutskottets betänkande FiU34

 

 

 

Förstärkt insättningsgaranti

 

 

 

1

Håkan Svenneling (V)

6

 

 

2

Börje Vestlund (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.14

0.14

25

Näringsutskottets betänkande NU20

 

 

 

Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.14

26

Näringsutskottets betänkande NU21

 

 

 

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

 

 

 

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

 

 

2

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

 

 

3

Helena Lindahl (C)

8

 

 

4

Birger Lahti (V)

8

 

 

5

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.40

0.54

27

Näringsutskottets betänkande NU22

 

 

 

Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

 

 

 

1

Jörgen Warborn (M)

6

 

 

2

Peter Helander (C)

6

 

 

3

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

4

Per-Arne Håkansson (S)

8

 

 

5

Johan Nissinen (SD)

6

 

 

6

Elisabet Knutsson (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.40

1.34

28

Trafikutskottets betänkande TU16

 

 

 

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

10

 

 

2

Per Klarberg (SD)

12

 

 

3

Anders Åkesson (C)

8

 

 

4

Emma Wallrup (V)

10

 

 

5

Christina Örnebjär (L)

8

 

 

6

Robert Halef (KD)

8

 

 

7

Karin Svensson Smith (MP)

12

 

 

8

Lars Mejern Larsson (S)

10

 

 

9

Erik Ottoson (M)

6

 

 

10

Teres Lindberg (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.30

3.04

29

Försvarsutskottets betänkande FöU12

 

 

 

Elsäkerhet

 

 

 

1

Mikael Jansson (SD)

8

 

 

2

Peter Jeppsson (S)

4

 

 

3

Dag Klackenberg (M)

5

 

 

4

Daniel Bäckström (C)

6

 

 

5

Mikael Oscarsson (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.29

3.33

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 33 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.